Mededelingen 17 november

Zondag 24 november 9:30 uur: Christus Koning, eucharistieviering

Voorganger: Pastor Andrea Geria

Muzikale begeleiding: Thomaskoor

Collectes:

  • eerste collecte: eigen kerk
  • tweede collecte: bisdom. Ook het bisdom werkt aan de toekomst van onze kerk bijvoorbeeld door jongerenactiviteiten te organiseren. Zo zijn afgelopen augustus 12 jongeren begonnen aan the missionary school, een traject om jongeren op te leiden voor leiderschap en jongerenwerk in ons bisdom. U kunt hier meer over lezen in Samen kerk. Uw bijdrage voor deze en andere toekomstgerichte activiteiten van het bisdom is van harte welkom.

Zondag 1 december 9:30 uur: familieviering, eucharistieviering

Thema: Waarom hangt er in de advent … een krans… met vier kaarsen

Voorganger: Pastor Andrea Geria

Muzikale begeleiding: Cantores

Collectes:

  • eerste collecte: eigen kerk
  • tweede collecte: In deze Adventstijd waar we ons voorbereiden op de geboorte van Jezus, willen we ons ook inzetten voor kinderen overal ter wereld. Zoals voor Venezolaanse kinderen die met hun ouders zijn gevlucht naar Peru. Veel kinderen zijn ondervoed en hebben last van
  •  traumatische ervaringen. De adventsactie ondersteunt de katholieke organisatie Warmi Huasi, die zich richt op het beschermen van kinderen. Het geld wordt besteed aan de ondersteuning van een groep van 100 ouders met jonge kinderen. Ook worden twee kindercentra opgezet waar vrijwilligers ouders ondersteunen in de zorg voor hun kinderen. Laten we ouders en kinderen hoop geven op een goede toekomst door te deel te nemen aan deze collecte!

Pater Wijnand van Wegen  is zover hersteld dat hij het ziekenhuis mag verlaten en huis mocht. Hij ontvangt graag bezoek en kaartjes. Meer informatie kunt u via het secretariaat krijgen.

Parochiebijeenkomst

Donderdag 28 november is de halfjaarlijkse parochiebijeenkomst. We hebben Leo Fijen uitgenodigd voor deze avond. Hij is bekend van TV programma’s als Geloofsgesprek en Kloosterserie en van boeken als Het wonder van Maartensdijk en Geloven op zondagmorgen. We willen deze avond op een positieve en inspirerende wijze naar de toekomst kijken.  Hoe zorgen we er samen voor dat we een levendige en betrokken parochie blijven. Leo Feijen zal ons aan de hand van 10 punten inspireren om hiermee aan de slag te gaan. De avond begint om 20:00 uur en is rond 22:00 uur afgelopen

Voedselbank

Zondag 1 december houden we onze jaarlijkse inzameling voor de voedselbank. Neemt u ook weer iets mee? De voedselbank kan alles gebruiken behalve versproducten (groente, fruit, melkproducten) en diepvries. Verder zijn alle houdbare producten en non-food producten welkom. Mocht u er op 1 december niet zijn en toch wat willen geven voor de voedselbank, dan staat er altijd een krat in de hal bij de ingang waar u producten voor de voedselbank kunt achterlaten. Deze wordt elke donderdag als de voedselbank uitdeling heeft in de kerk geleegd.

Wij willen u herinneren u aan de actie voor Missio.

Bij het laatste nummer van De Zaaijer trof u een acceptgiro aan om uw bijdrage aan deze actie te leveren. Mocht deze zijn zoekgeraakt dan kunt u uw bijdrage ook zelf overmaken op rekening nummer NL77 INGB 0003 9347 00 t.n.v. Missionaire Werkgroep Huizen o.v.v. Missio 2019.

Hartelijk dank voor uw bijdrage!

De Pop-up Herberg zoekt Herbergiers (m/v)

Heb je zin en gelegenheid om één of meer dagdelen in december de Pop-up open te stellen, meld je aan! De Pop-up Herberg komt van 30 november tot 11 januari 2020 op Kerkstraat 2 in het Oude Dorp. Het is een plek namens de gezamenlijke kerken waar  je binnen kunt lopen, iets warms kunt drinken en elkaar kunt ontmoeten.

 Een laagdrempelige, toegankelijke plek van licht en warmte, in het spoor van Jezus die het licht der wereld is.

Er worden geen (bijzondere) eisen gesteld aan de herbergiers. Het enige is rust en ruimte bieden, luisteren en kopje(s) koffie/thee schenken.

Tieners kunnen het laten meetellen  als maatschappelijke stage. Ook worden er mensen voor een schoonmaakploeg gezocht. Je kunt je opgeven via popupherberghuizen@gmail.com. Geef je even aan welke dagdelen je kunt? De Pop-up-Herberg is open van woensdag t/m zaterdag tussen 10 en 17 uur.