Nieuws voedselpakketten Albanië comité

Na vijf dagen en 4600 kilometer arriveren schoenendozen en tasjes in Albanië:

Voedselpakkettenactie heeft nog een flinke sprint nodig

Vanwege een defecte vrachtwagen, die de goedgevulde schoenendozen en tasjes  naar Albanië zou brengen, bleven er noodgedwongen 700 dozen en tasjes achter in het magazijn van het Albanië Comité aan de Fabrieksweg. Het was voor Herman Lubbers geen optie om deze kerstattenties voor de Albanese kinderen pas met het volgende transport in februari mee te laten gaan. De kinderen verheugden zich er enorm op en hij wilde ze absoluut niet teleurstellen. 

Sinds half oktober zitten Herman en Anne-Lise Lubbers in Albanië om het transport en de Voedselpakkettenactie te begeleiden. Omdat hij toch heen en weer moest naar Huizen, vervoerde Herman op de terugreis de achtergebleven dozen en tasjes in een volgestouwde camper door sneeuwval in Oostenrijk en hevige regen met hagel en storm in Kroatië en Montenegro naar Albanië. Na in totaal zeven grenzen te zijn gepasseerd, kwam hij na vijf dagen en een rit van 4600 kilometer weer veilig in Mushqeta aan.

De schoenendozen en tasjes werden o.a. gevuld door diverse basisscholen in Huizen en Naarden, terwijl de Baptistengemeente ruim 100 tasjes voor haar rekening nam. Verder leverde meer dan de helft van de KANS-ouders een schoenendoos in voor hun adoptiekind. Het Albanië Comité is er blij mee: er zijn nog nooit zoveel schoenendozen en tasjes ingeleverd als dit jaar.

Nog niet zo’n vaart

Met de Voedselpakkettenactie die half oktober is gestart, loopt het helaas nog niet zo’n vaart. Er is tot nu toe zo’n €12.000,- binnengekomen. Een voedselpakket kost € 40,-. Het streven is net als andere jaren weer 900 voedselpakketten uit te kunnen delen. Daar is € 36.000,- voor nodig. In deze weken voor de feestdagen moet er dus nog een flinke sprint worden getrokken. Het Albanië Comité hoopt en verwacht ook dit jaar weer het benodigde geld bijeen te brengen om de allerarmste Albanese gezinnen de barre winter door te helpen. Bijdragen zijn meer dan welkom op rekeningnummer NL97 RABO 0329 9600 08 o.v.v. Voedselpakkettenactie 2019. Meer informatie is te vinden op www.albaniecomite.nl of op de Facebookpagina

Steeds meer hulpvragen

Herman en Anne-Lise zijn tijdens hun verblijf in Albanië al druk bezig geweest met het bezoeken van de KANS-kinderen en hun families. Verscheidene gezinnen zijn geholpen aan bedden, linnengoed en winterkleding. De hoop is dat er ook voldoende voedselpakketten uitgedeeld kunnen worden. De lijsten met namen van de gezinnen die een pakket nodig hebben liggen klaar en ook de kinderen die een schoenendoos krijgen zijn in kaart gebracht. Verder is het echtpaar Lubbers flink in de weer om alles in orde te maken voor het Roma project in Tirana. Er zijn de laatste jaren steeds meer hulpvragen op hun pad gekomen en die nemen de nodige tijd en zorg in beslag. Ook zijn er contacten met andere Nederlanders, die net als het Albanië Comité met Woord en daad hulp bieden in de bergdorpen. Ondertussen zijn Herman en Anne-Lise ook vanuit Albanië betrokken bij het werk dat het thuisfront vanuit Huizen verricht. Belangstellenden kunnen op de hoogte blijven van hun belevenissen via Facebook (ook op de website te bekijken) en ‘Waar ben jij nu.nl’.    

INLEVERDATA FEESTDAGEN

De laatste dag waarop in 2019 kleding en hulpgoederen ingeleverd kunnen worden bij het depot aan de Fabrieksweg 2 is 9 december. Vanwege de kerstdagen en de jaarwisseling is het magazijn daarna gesloten. Op maandag 6 januari 2020 staan de deuren weer elke maandagavond open vanaf 19.30 tot 20.30 uur.

Superblij met het voedsel van het Albanië Comité. Deze allernoodzakelijkste levensbehoeften helpen deze dorpsbewoner en alle andere arme Albanese gezinnen de winter door (Foto: Stichting Albanië Comité).