Mededelingen 24 november

Pater Wijnand van Wegen  is zover hersteld dat hij het ziekenhuis mag verlaten en naar huis is gekomen. Hij ontvangt graag bezoek en kaartjes. Meer informatie kunt u via het secretariaat krijgen.

Donderdag 28 november is de volgende parochiebijeenkomst. We hebben Leo Fijen uitgenodigd om met ons over de toekomst na te denken. De avond begint om 20:00 uur en is rond 22:00 uur afgelopen.  U bent van harte uitgenodigd voor deze inspirerende avond.

Zondag 1 december is de jaarlijkse inzameling voor de voedselbank. Alle houdbare producten en non-food producten zijn welkom, net als een financiële bijdrage. Neemt u ook iets mee?

Maandag 2 december houdt Cuno Lavaleije een bijbel-lees-avond in de koffiekamer van de St. Vituskerk te Blaricum. De avond begint op 20.00 uur.