Nieuwsbrief MOV december


NIEUWSBRIEF VAN DE MOV GROEP VAN DE R.K. PAROCHIE HUIZEN VOOR DECEMBER


ONS ADVENTSPROJECT VOOR DIT JAAR IS

Hulp aan 2 miljoen Venezolanen in Peru

Wat is er aan de hand?

Slechte economische omstandigheden, oorlogen en klimaatverandering veroorzaken problemen die vooral vrouwen en kinderen treffen.

Daarom steunt Adventsactie projecten die zich richten op hulp aan deze kwetsbare groepen.

Meer dan twee miljoen Venezolanen hebben hun land verlaten vanwege de politieke en humanitaire crisis. Ruim een half miljoen van hen vluchtten naar Peru, waaronder veel gezinnen met jonge kinderen en alleenstaande moeders. De meesten verblijven in de hoofdstad Lima, waar de toestroom van vluchtelingen leidt tot spanningen en zelfs vreemdelingenhaat. De Peruaanse overheid heeft speciaal voor deze vluchtelingen een tijdelijke verblijfsvergunning ingesteld, waarmee ze toegang krijgen tot werk, onderwijs en zorg. In de praktijk wordt deze vergunning lang niet overal geaccepteerd. De Venezolanen kwamen aan in Peru met niets, wonen in primitieve omstandigheden en leven veelal van straatverkoop. Kinderen van 0-5 jaar zijn het meest kwetsbaar voor de hele situatie.

Wat willen we bereiken?

In de gemeenschappen van Carabayllo en San Martín de Porres in Lima heeft Warmi Huasi een hulpproject opgezet voor jonge kinderen (0-5 jaar) uit Venezuela. Veel van deze kinderen zijn ondervoed, hebben last van emotioneel traumatische ervaringen en lijden aan gezondheidsproblemen zoals bloedarmoede. Ook hebben ze een achterstand in hun emotionele en motorische ontwikkeling. Warmi Huasi wil deze problemen aanpakken in samenwerking met de vluchtelingen en de lokale gemeenschap. Het is de bedoeling dat deze manier van werken leidt tot minder isolement en discriminatie en tot een betere integratie van de Venezolanen.

Hoe doen we dat?

Een groep van 100 ouders en verzorgers met kinderen onder de vijf jaar krijgen training, begeleiding en ondersteuning. Door de solidariteit tussen de lokale gemeenschappen en de migranten te versterken, hoopt de organisatie dat lokale netwerken bereid zijn voedsel te leveren aan degenen die dat nodig hebben. Ook worden twee kindercentra opgezet, waar 30 vrijwilligers een opleiding krijgen in zorg aan jonge kinderen, volgens de richtlijnen die UNICEF hiervoor heeft opgesteld. Daarbij gaat het niet alleen om voeding en gezondheid, maar ook om zekerheid en veiligheid en emotionele en motorische ontwikkeling. De vrijwilligers brengen huisbezoeken om ouders en verzorgers te leren hoe ze de ontwikkeling van hun kind kunnen volgen en stimuleren. Tenslotte zal Warmi Huasi met acht lokale dienstverleners een train-de-trainer programma opzetten, zodat ook na het einde van dit project vrijwilligers opgeleid kunnen worden.

Wij als M.O.V. (Missie Ontwikkeling- en Vredesgroep) willen mede namens u ons inzetten voor bovengenoemd project in Peru.

De kaars van de hoop mag niet doven

Er zitten zeven arme families bij elkaar. Het Kerstfeest nadert.

Wanneer het donker wordt, worden 3 kaarsen aangestoken. Een kind steekt de eerste kaars aan en zegt: “Kerst is het feest van de vreugde”. Daarop snauwt een van de oudere familieleden: “We hebben honger en we zijn werkloos. Waar vind je vreugde ? Doof snel die kaars”.

Het kind bij de tweede kaars zegt aarzelend: “Kerstmis brengt het licht van de vrede”. Uit meerdere monden klinkt het: “Vrede ? Waar vind je die vandaag nog ? We hebben niet eens vrede met onszelf en met onze naasten nog minder”. Weg met dat licht ! Er is geen vrede op aarde”.

Een klein meisje houdt haar hand als een schild om het licht van de laatste kaars. De aanwezigen durven nauwelijks te ademen. In de stilte klinkt de stem van het meisje, zacht maar zeker: Ik draag het licht van de hoop !”Niemand spreekt haar tegen.

Niemand vraagt haar het licht te doven. Allen staren naar dat ene vlammetje, dat de duisternis doorbreekt. Als ook dit licht uitgaat, wordt alles donker. Iedereen heeft slechts één gedachte: “Het licht van de hoop mag niet doven”.