Mededelingen 1 december

Maandag 2 december houdt Cuno Lavaleije een bijbel-lees-avond in de koffiekamer van de St. Vituskerk te Blaricum. De avond begint op 20.00 uur.

Zondag 8 december kunt u een verhaal komen halen in de Thomaskerk. Hanneke Henrichs heeft een mooi verhaal geschreven dat vooruitblikt op Kerst. Esther Stikkelorum vertelt het verhaal van De Engel van deze nacht. Muzikale omlijsting is van Ron Overtoom op piano en Astrid Sparrenboom op dwarsfluit.

De Thomaskerk is om 15.30 uur open en het verhaal begint om 16.00 uur.

Na de viering staat de wereldwinkel met haar producten klaar in de hal. Heeft u zelf niets nodig, denk dan eens aan de voedselbank. Er staat altijd een bak voor de voedselbank klaar om de producten in ontvangst te nemen

De punten van Leo Fijen in het kort n.a.v. de parochie-bijeenkomst van 28 november 2019.

Stel jezelf het volgende voor:

  • Sta bij de deur en heet de mensen welkom! Iedereen heeft het verlangen om thuis te komen. Heb oprechte aandacht voor de komende en gaande mens
  • Er zijn 7 verlangens: goedheid, vertrouwen, hoop, liefde, perspectief, God en schoonheid. Over schoonheid: “Als je iets mooi vindt, ben je nooit alleen!”
  • Luister naar wat onder de mensen leeft.
  • Durf over GOD te spreken. Wij rooms-katholieken zijn dat niet zo gewend
  • Doe de deuren open in de lokale samenleving.
  • Hoe nabij ben je bij de mensen bij z.g. ‘scharniermomenten’. B.v. bij geboorte en sterven
  • Organiseer evenementen! Onze kleine bijdrage aanPop up Herberg is een voorbeeld. En wat denkt u van Verhaal Halen. Of de wandeling Langs kerk en Moskee. Zorg dat u er bij bent!
  • Toekomst is er alleen als er leiders zijn. Mensen die het voortouw durven en willen nemen. Vaak zijn dit leken
  • Wees en doe niet krampachtig tegenover jongeren. Het is de geest van de tijd; jongeren komen af op gemeenschap, mystiek en schoonheid. Heb geduld. Geef ze een duidelijke taak als ze er zijn. Of vraag ze voor projecten. Dat geldt trouwens voor meer parochianen, die wel iets willen doen, maar niet willen vastzitten aan een vaste taak
  • Wees af en toe stil … maak tijd voor jezelf, dan is er tijd voor een ander en voor God. Aandacht en tijd zijn essentieel.

Leo benadrukt “Er is toekomst van geloven”! Als je in vrede en vrijheid met jezelf bent, dan komen er vanzelf ‘plekken’… doe het met aandacht en liefde. Geef het leven door. Als je leeft voor de ander, dan wordt het leven je gegeven. Beminnen en bemind worden. Zoek elkaar op; zoek een plek om samen te komen. Dat hoeft niet per se een gebouw te zijn.

God is overal..!!