Mededelingen 15 december

Nieuwtjes uit de parochie

De jongeren van de kerststalgroep hebben in het begin van de advent de kerststal weer neergezet. De eerste week was hij nog leeg. Kerst was nog ver weg, maar de eerste tekenen waren er al. Afgelopen week lag er hooi in de stal en stond er een eenzaam verloren schaap. Op het muurtje zagen we de herders en de andere schapen op zoek naar het verloren schaap. Ook zagen we in de verte Maria en Josef al op weg naar Bethlehem. Zouden de herders het schaap deze week gevonden hebben?

Misintenties

10 december jaargetijde Piet Hof

Komende vieringen:

Donderdag 19 december 19:15 verzoeningsviering

locatie: Vituskerk, Blaricum

Voorganger: pastor Andrea Geria

Deze viering nodigt kort en krachtig uit tot persoonlijke inkeer en tot verzoening met onze naaste. Na afloop is er voor wie dat wenst gelegenheid tot biechten.

Zondag 22 december 9:30 uur: Eucharistieviering

Voorganger: pastor Andrea Geria

Muzikale begeleiding: cantor

Collectes:

  • eerste collecte: eigen kerk
  • tweede collecte: kaarsen. Wat is een kerk zonder kaarsen. Tijdens elke viering branden er naast de paaskaars, vier kaarsen bij het altaar. In de advent kijken we uit naar het licht en ontsteken we een voor een de kaarsen van de adventskrans. In deze collecte vragen we uw bijdrage voor de kaarsen die we in de vieringen gebruiken.

Activiteiten

Vanmiddag, zondag 15 december 19.30 uur Oecumenische Kerstzang

Voorgangers: dominee Richtsje Abma en Hanneke Henrichs

Locatie: de Goede Herderkerk

Muzicale begeleiding:  het kamerkoor Akkoord (Hilversum) o.l.v. Cees van der Poel

Deze Kerstzang is op initiatief van de Rooms Katholieke Parochie Huizen en de Protestantse Gemeente Huizen. Het koor laat fraaie kerstliederen horen, onder meer van de Deense componist Lauridsen. De koormuziek wordt afgewisseld met lezingen, een overdenking, en met het zingen van bekende kerstliederen. Weet dat u van harte welkom bent!

Net als het afgelopen jaar organiseren de gezamenlijke kerken tussen 30 november en 11 januari de Pop-up herberg. Iedereen kan van dinsdag tot en met zaterdag tussen 10:00 en 17:00 vrijblijvend binnenlopen in het oude postkantoor in het centrum van huizen voor een kopje koffie of thee en chocolademelk of wat fris voor de kinderen, voor een praatje, om een engeltje te hangen in de wensboom of om gewoon even te zitten in alle stilte. Kortom, je kunt er terecht als het nodig is maar ook voor de gezelligheid. Loop eens binnen tijdens het winkelen of boodschappen doen!

Bijzondere activiteiten in de komende week:

– woensdagochtend 18 december 10:00 -12:00: koffiecreatief

– woensdagmiddag 18 december 14:00 uur: workshop schilderen rondom advent door Grady van den Heuvel (vooraf opgeven)

– woensdagavond 18 december vanaf 17:30 uur: tafels van hoop. aanmelden via goedeburenhuizen@gmail.com. Meer informatie: Hanneke Henrichs

– vrijdagmiddag 20 december 15:00-17:00: Sing in door Annemiek Wijnja-Oudshoorn en Martijn Wolters

– zaterdag 21 december vanaf 12:00 uur: Gospelkoor Good News

Voor meer informatie en een overzicht van alle activiteiten: http://www.popupherberg.nl

Op de tweede Kerstdag is iedereen van harte uitgenodigd om een gezellige Kerstmiddag en -avond met elkaar te beleven. Jong, ouder, alleen gaand, samen, met een gezin, (on)kerkelijk, inwoner van Huizen of daarbuiten, arm of rijk; Iedereen is welkom, u ook! Onze gastvrouwen en -heren ontvangen u graag en bieden een helpende hand waar nodig. Vanaf 14.30 uur bent u welkom om een kopje thee, koffie of iets anders te komen drinken. Rond 17.00 uur wordt u een heerlijke, goed Verzorgde maaltijd aangeboden en om ongeveer 20.00 uur wordt de Kerstinloop  afgesloten. Deze Kerstinloop wordt u geheel gratis aangeboden; een vrijwillige bijdrage wordt echter zeer op prijs gesteld.

Aanmelden kan tot uiterlijk 18 december bij

Dick Kruiswijk,

tel: 06-44 502 165 of email:kruiswijk.dick@gmail.com

Bij hem kunt u ook informatie vragen.

Bezinning

De derde zondag van de Advent wordt ook wel zondag Gaudete genoemd, wat vertaalt: ’verheugt u ‘betekend. Deze term ‘Gaudete’ is ontleend aan een vers uit de brief van Paulus aan de Filippenzen (4:4), waarin hij de gemeenschap oproept tot vreugde. Met het vooruitzicht van het kerstfeest worden ook wij opgeroepen om verheugd te zijn, vreugdevol vooruit te kijken naar de komst van Jezus in ons leven.

Zijn komst moet een omwenteling veroorzaken in ons leven. Niet enkel theoretisch, maar juist zichtbaar in ons leven van alle dag. Vreugde en vriendelijkheid, echte blijdschap en warme genegenheid voor onze medemens kan ons daarbij zeker helpen. Op deze zondag krijgen we, net als vorige week, weer concrete richtlijnen van Johannes de Doper.

Hij roept ons op tot bekering. Hij zegt ook dat er na hem iemand komt die groter is dan hij. Iemand had een droom: Vrede op aarde liefde en levensvreugde wereldwijd gedeeld. Zo droomde God wordt er verteld. Droom mee en bekeer je. Zo roept Johannes de Doper ons op. Denk anders – doe anders en deel anders en de wereld om je heen zal nieuw worden.

Tonny, Gerard en Ben