Mededelingen kerst

Nieuwtjes uit de parochie

Het orgel uit de Vituskerk heeft een nieuwe plek gevonden in Beverwijk zoals te zien is op de foto. Ook een groot deel van de inventaris van de Vitus is inmiddels vervoert naar zijn nieuwe bestemming. In januari volgen de beelden van Maria en Josef en de laatste banken.

Pater Wijnand van Wegen is nog steeds herstellende. Het lijkt de goede kant op te gaan met het bestrijden van de bacterie in zijn lichaam en hij is druk aan het revalideren met zijn arm. Hij is heel blij met alle bezoekjes die hij krijgt en met de vele kerstkaarten die hij heeft ontvangen. Heel hartelijk dank daarvoor. Hij hoopt spoedig weer voor te kunnen gaan in de Thomaskerk

Misintenties:

Kerstavond: Ter nagedachtenis aan pastor Jan Berkhout

Zondag 29 december: Jaargetijde van pastor Jan Berkhout en Kees van Ursum

Vrijdag 3 januari: Ter nagedachtenis aan Harrie en Josephine Schepens

Zondag 5 januari: Ter nagedachtenis aan José Koster-Fijen

Komende vieringen

Woensdag 25 december om 15:30 kindje-wiegen

Voorganger: pastor Andrea Geria

Muzikale begeleiding: Pastor Andrea Geria

In deze bijeenkomst voor peuters en kleuters rondom de kribbe zingen we bekende kerstliedjes die we met muziekinstrumentjes opvrolijken en we luisteren naar het kerstverhaal.

Zondag 29 december 9:30 uur: Eucharistieviering

Voorganger: pastor Andrea Geria

Muzikale begeleiding: cantor

Collectes:

  • eerste collecte: eigen kerk
  • tweede collecte: onderhoud kerk. Hoewel ons kerkgebouw niet erg oud is vraagt het toch voortdurend om onderhoud. De afgelopen periode is de verwarming vervangen, maar bij de daaropvolgende controle bleken er ook nog aanpassingen nodig aan het stookhok waar de ketel staat. Ook een aantal goten moeten vernieuwd worden. Uw bijdrage voor het onderhoud van onze kerk is dan ook zeer welkom.

Dinsdag 31 december om 19:30 gebedsviering oudjaar

Voorgangers: leken

Muzikale begeleiding: cantor

We staan in een korte viering stil bij het afgelopen jaar. De viering is een gebedsviering gebaseerd op de klassieke avondviering waarin we samen zingen en bidden, luisteren en overdenken. Na een half uur gaan we met een goed gevoel huiswaarts, klaar voor het nieuwe jaar.

Woensdag 1 januari om 9:30 Eucharistieviering nieuwjaar

Voorganger: pastor Andrea Geria

Muzikale begeleiding: cantor

Collectes:

  • eerste collecte: eigen kerk
  • tweede collecte: orgelfonds. Ook het orgel, de piano’s  en onze geluidsinstallatie hebben onderhoud nodig en soms moeten er onderdelen worden vervangen. In deze collecte vragen we uw bijdrage voor deze kosten.

Zondag 5 januari om 9:30 uur  Familieviering Driekoningen.

Voorganger: Pastor Carlos Fabril

Muzikale begeleiding: combo en cantores

Collectes:

  • eerste collecte: eigen kerk
  • tweede collecte: Het bisdom ondersteunt de parochies in het bisdom op allerlei manieren. Zo zijn er bijvoorbeeld cursussen en studiedagen voor pastores, maar ook voor vrijwilligers binnen de parochies.  Uw bijdrage deze zondag wordt gevraagd om onder andere dit soort activiteiten van het bisdom financieëel te ondersteunen.

Thema: Er is iets bijzonders met het getal drie. We kennen niet alleen driekoningen, maar bijvoorbeeld ook het spreekwoord “ieder dubbeltje drie keer moeten omdraaien”. Wat is dat toch allemaal met het getal drie? Aan het einde van de viering krijgen alle kinderen een broodje en degene die het broodje met de boon heeft wordt dan door de de koning van het afgelopen jaar als nieuwe koning gekroond. Na deze viering is de nieuwjaarsreceptie.

Zondag 12 januari om 9:30 Eucharistieviering

Voorganger: pastor Andrea Geria

Muzkcale begeleiding: Thomaskoor

  • eerste collecte: eigen kerk
  • tweede collecte: Friersdale. Deze collecte voor Friersdale helpt bij de exploitatie van de school en het Koshuis in Friersdale. In deze arme regio met veel kleurlingen krijgen kinderen hierdoor de kans om te leren lezen en schrijven en zelfs de middelbare school af te ronden. Geef deze kinderen een betere toekomst door deel te nemen aan deze collecte.

Activiteiten

Net als het afgelopen jaar organiseren de gezamenlijke kerken tussen 30 november en 11 januari de Pop-up herberg. Iedereen kan van dinsdag tot en met zaterdag tussen 10:00 en 17:00 vrijblijvend binnenlopen in het oude postkantoor in het centrum van huizen voor een kopje koffie of thee en chocolademelk of wat limonade voor de kinderen, voor een praatje, om een engeltje te hangen in de wensboom of om gewoon even te zitten in alle stilte. Kortom, je kunt er terecht als het nodig is maar ook voor de gezelligheid. Loop eens binnen tijdens het winkelen of boodschappen doen!

Bijzondere activiteiten in de komende weken:

– 25 en 26 december is de herberg gesloten

– 29 december is de herberg een van de locaties die worden bezocht tijdens de lichtjestocht in Huizen

– op 31 december is de herberg ook ’s avonds geopend vanaf 19:30 uur

– op 1 januari is de herberg gesloten

– 7 januari 10:00 uur: Jude Foundation: Syrische hapjes en themaochtend

Voor meer informatie en een overzicht van alle activiteiten: http://www.popupherberg.nl

Op zondag 5 januari, na de familieviering waarin we driekoningen vieren is de nieuwjaarsreceptie. De locatieraad nodigt u van harte uit om elkaar te ontmoeten en een gezegend nieuwjaar te wensen.

Maandag 6 januari om 20:00 uur houdt Cuno Lavalije een bijbelleesavond in de Thomaskerk. U bent van harte welkom.

Op zondag 12 januari om 16:00 uur is er weer verhaal halen. Joussef Alkhoury verteld het Syrische verhaal “De moeder”. Monir Caran omlijst het verhaal met Syrische muziek op een ud, een Syrisch instrument. Vanaf 15:30 bent u in de Thomaskerk welkom.

Bezinning

Goedheid is sterker dan slechtheid,

liefde is sterker dan haat,

licht is sterker dan duisternis,

leven sterker dan dood.

Hoopvol zijn wij sinds Hij ons liefhad

Desmond Tutu