Albanië Comité bedankt alle gevers

Voedselpakketten en noodhulpactie – Nog steeds geld nodig:

Albanië Comité bedankt alle gevers

HUIZEN – Het bestuur van de Stichting Albanië Comité Huizen wil iedereen die een geldelijke bijdrage heeft geleverd aan de Voedselpakkettenactie en de  noodhulpactie na de aardbeving van eind november, heel hartelijk bedanken.  Er is meer dan voldoende binnengekomen om alle hulpbehoevende gezinnen van een voedselpakket te voorzien en ze de winter door te helpen. De beoogde

€ 36.000,- is ruimschoots gehaald. Bovendien kwam er extra geld binnen voor het getroffen aardbevingsgebied, waardoor een begin kon worden gemaakt met noodhulp.

Anders dan andere jaren kwam de Voedselpakkettenactie die half oktober van start ging, meteen goed op gang. Dankzij een bredere PR-campagne via de diverse media en kerkbladen in Huizen (en daarbuiten), Facebook, de Nieuwsbrief die o.a. in het Huizer Kerkblad werd gevouwen en de statiegeldactie bij de flessenautomaat van Albert Heijn Kerkstraat, waren meer mensen op de hoogte van de actie en doneerden geld voor het goede doel. Ook werd in meerdere kerken gecollecteerd voor de voedselpakketten. Daarnaast trok de spontaan opgezette noodhulpactie van het Albanië Comité niet alleen lokale, maar ook regionale en zelfs landelijke aandacht en bracht een verrassend bedrag op om direct praktische hulp te kunnen bieden in het getroffen gebied.

Duizenden keren bekeken

Vanaf oktober waren Herman en Anne-Lise Lubbers al in Albanië om o.a. het transport met hulpgoederen te coördineren. Ook werden enkele honderden gevulde  schoenendozen en tasjes getransporteerd, met nuttige artikelen en leuke cadeautjes om de Albanese kinderen mee te verrassen. Het filmpje op Facebook waarop te zien is hoe blij de kinderen zijn als de dozen en tasjes worden uitgedeeld, is duizenden keren bekeken.

De aardbeving overviel behalve Herman en Anne-Lise ook vele gezinnen waarmee het Huizer echtpaar al jaren contact heeft. Vooral de woonhuizen van de Roma-gemeenschap, waar het Albanië Comité o.a. een voedsel- en scholingsproject is gestart, liepen veel schade op. Complete flats stortten in elkaar en werden totaal onbewoonbaar door de beving en diverse naschokken. Er was (en is nog steeds) gebrek aan voedsel, kleding en dekens, die het echtpaar Lubbers meteen heeft kunnen uitdelen dankzij de binnengekomen giften.

Kleding, dekens en extra geld

Veel mensen reageerden op de berichtgeving van Herman en Anne-Lise, die meerdere keren werden geïnterviewd en uitgebreid via de sociale media verhaalden over hun wederwaardigheden in het rampgebied. Er was veel medeleven vanuit de achterban van het Albanië Comité en ook werd gevraagd op welke manier er hulp kon worden geboden.

Nu de aardbeving in Albanië en de schade die de mensen hebben geleden niet meer in het nieuws zijn, ligt het geven van donaties stil. Maar Herman en Anne-Lise hebben met eigen ogen gezien hoe de gezinnen eraan toe zijn en dat voor de opbouw nog veel geld nodig is. Ook kleding en vooral dekens zijn noodzakelijk, want woonhuizen zijn dusdanig beschadigd dat de mensen in tentjes wonen en slapen in winterse weersomstandigheden. Vandaar de oproep om dekens en warme kleding te komen brengen naar de inzamellocatie en heel graag extra geld over te maken, om de schouders te kunnen zetten onder de opbouw van de leefomstandigheden van de bewoners in het rampgebied. Binnenkort reizen Herman en Anne-Lise weer naar Albanië af om de handen ter plekke uit de mouwen te steken.

Goederen kunnen iedere maandagavond van 19.30 tot 20.30 uur gebracht worden bij het depot aan de Fabrieksweg 2 te Huizen. Elke gift is welkom op NL97 RABO 0329 9600 08.