Stichting Schuilplaats start in Huizen

Stichting Schuilplaats start een hulpverleningslocatie in Huizen. Na overleg met diverse betrokkenen heeft de burgerlijke gemeente de stichting een subsidie toegekend voor 8 uur per week om deze stap (pilot) mogelijk te maken. Schuilplaats kan daardoor inhoud geven aan psychosociale hulpverlening vanuit een christelijke levensbeschouwing voor alle inwoners van Huizen.

Nadat het Christelijk Maatschappelijk Werk van Amaris (CMW) eind vorig jaar gestopt is, wil Stichting Schuilplaats graag voorzien in behoefte aan psychosociale hulpverlening en ondersteuning. De organisatie is dankbaar dit te mogen aanbieden aan mensen die deze hulp en ondersteuning nodig hebben. Als jij je instabiel voelt, eenzaam of onzeker, of je hebt bepaalde geheimen of ervaart problemen in je huwelijk of gezin. Soms red je het niet alleen. Een psychosociaal hulpverlener van Stichting Schuilplaats wil jou helpen weer vat op je leven te krijgen. Door inzicht te krijgen en te leren hoe met deze problemen om te gaan, werken we eraan weer balans in je leven te creëren. Vanuit de Bijbelse opdracht tot naastenliefde zetten wij onze vakkennis en deskundigheid hiervoor in. Heb je behoefte aan hulp of ondersteuning, neem dan gerust contact met ons op:

Landelijk spreekuur: 0318 – 547870

Locatie: Oranje Weeshuisstraat 5 in Huizen (dinsdag)

Website: www.stichtingschuilplaats.nl

Stichting Schuilplaats bestaat dit jaar 40 jaar en heeft zich ontwikkeld tot een interkerkelijke organisatie voor psychosociale hulpverlening vanuit een christelijke levensbeschouwing. De stichting heeft inmiddels 12 hulpverleningslocaties in het land, zowel lokaal als regionaal georiënteerd. Het hulpaanbod bestaat uit laagdrempelige en toegankelijke psychosociale hulpverlening op maat. Er wordt zoveel mogelijk samengewerkt met andere zorgaanbieders. De kracht van de organisatie zit hem in de verbinding tussen de formele professionele zorg en de informele zorg wat veelvuldig plaatsvindt binnen kerkelijke gemeenten. Waar mogelijk en wenselijk wordt deze verbinding ingezet ten behoeve van de hulpvrager.

Volgende week hoop de plaatselijke hulpverlener van Huizen, Henriëtte van der Linden, zich voor te stellen in dit kerkblad.