Mededelingen 2 februari

Nieuwtjes uit de parochie

Afgelopen maandag was er niet alleen een repetitie van het Thomaskoor, maar werd er ook kort vergaderd. Daarbij kwamen vooral een aantal praktische punten aan de orde, maar een aantal nieuwere leden gaf ook aan dat ze het erg naar hun zin hebben op het koor. Er wordt gevarieerd gezongen en ook geregeld meerstemmig. Fijn om zo’n enthousiast koor in de parochie te hebben wat op zoek blijft naar nieuwe muzikale uitdagingen. Nieuwe leden blijven van harte welkom. Loop gerust eens binnen bij een repetitie op maandagavond om half 8.

Komende vieringen

Zondag 2 februari om 9:30 uur familieviering Maria Lichtmis, eucharistieviering

Voorganger: pastoor Carlos Fabril

Muzikale begeleiding: Cantors

Thema viering: Maria Lichtmis valt ongeveer midden tussen Kerstmis en Pasen in. We zitten nog in de winter, maar de dagen worden al langer en we voelen dat we alweer richting de lente gaan. Vandaar lichtmis, maar waarom staat er Maria voor?

Zondag 9 februari om 9:30 uur eucharistieviering

Voorganger: pastor Andrea Geria

Muzikale begeleiding: Thomaskoor

  • eerste collecte: eigen kerk
  • tweede collecte: bisdom. Het bisdom ondersteunt parochies op allerlei gebieden, van onderwijsondersteuning tot vastenprojecten, van bedevaarten tot bezielingsdagen. Door deze hulp kunnen we als parochie beter functioneren en wordt ons ook allerlei administratieve rompslomp uit handen genomen.

Zondag 16 februari om 9:30 uur woord- en communieviering

Voorgangers: leken

Muzikale begeleiding: Cantor

  • eerste collecte: eigen kerk
  • tweede collecte: onderhoud kerk. Het kruis op het kerkhof was hard aan een verfbeurt toe. Het kruis is tijdelijk verplaatst naar de Vituskerk en wordt daar opgeknapt. Naast continue onderhoud aan de Thomaskerk, houden we zo ook het katholieke deel van het kerkhof op orde.

Activiteiten

In de hal vindt u blauwe aanmeldformulieren voor het jaarlijkse parochie-busuitje. Dit jaar gaan we naar Leiden en is het uitje op zaterdag 18 april.

Maandag 3 februari houdt Cuno Lavaleije een Bijbel-lees-avond in de koffiekamer van de St. Vituskerk te Blaricum. De avond start om 20.00 uur. U bent van harte welkom, ook als u nog nooit eerder geweest bent.

Op 9 februari kunt u weer verhaal komen halen. Jetse Jaarsma vertelt een Japans verhaal over dankbaarheid en Marjolein L’Heminez en Marion Schaap zorgen voor de muzikale omlijsting. De kerk is open om 15:30 uur en is er koffie en thee. Het verhaal begint om 16:00 uur. Na afloop bent u uitgenodigd om iets te drinken en wat na te praten. Kosten: € 3,50. Kinderen tot 12 jaar gratis.

Voortbouwend op een mooie en goede traditie, nodigen we u ook dit jaar weer uit om deel te nemen aan de “sobere maaltijd” als voorbereiding op de vastentijd. De sobere maaltijd wordt gehouden op woensdag 26 februari  om 18:00 uur. Aansluitend aan de maaltijd is de Aswoensdag viering die om 19:30 uur begint. Deelname aan de maaltijd is gratis. Wel wordt er een vrijwillige bijdrage gevraagd voor de vastenactie. U kunt zich aanmelden voor deze maaltijd bij Juliette Basmaçi (035-5264468) of Francien Ehlert (035-5262579). Graag aanmelden voor 21 februari.

Aktie kerkbalans

De afgelopen periode hebben we als parochie meegedaan aan de aktie kerkbalans. Onze kerk kan bestaan dankzij de financiële steun van haar leden, van mensen zoals u. Dankzij deze steun hebben we in het afgelopen jaar samen veel tot stand kunnen brengen. Een paar voorbeelden:

Kinderen en jongeren uit onze parochie kwamen maandelijks bij elkaar om elkaar te ontmoeten en te praten over aspecten van het geloof in hun leven van alle dag.

– We hadden de jaarlijkse sobere maaltijd voorafgaand aan de Aswoensdagviering

– We konden samen kinderen voorbereiden op de eerste communie en op het vormsel met als resultaat dat een aantal jongeren blijvend geïnteresseerd is voor de kerk. 

– We hebben ook het afgelopen jaar het onderhoud van ons kerkgebouw op peil kunnen houden, bijvoorbeeld door het schilderen van het klokkentorentje en met een nieuwe verwarming.

– We ontvingen meer dan 100 mensen in onze kerk en vertelden hen over Maria tijdens de wandeling langs kerk en moskee. 

– We begonnen we met een nieuwe traditie rond de verjaardag van onze kerk, het kerkwijdingsfeest Thomas, een bijzondere viering met na afloop een feestelijke bijeenkomst.

– De vieringen en het  samenzijn na afloop, het pastoraat en de vele vrijwilligersgroepen en activiteiten brengen mensen samen.

In 2020 willen we dit alles voortzetten. Dat kan dankzij uw bijdrage. Mocht u geen kerkbalans enveloppe hebben ontvangen, neemt u er dan gerust een mee naar huis vanuit de hal. Uw bijdrage wordt goed besteed. Hartelijk dank

Bezinning

Lichtpuntjes

Soms zijn ze groot

Soms zijn ze klein

Je hoeft ze niet te zoeken

Je kunt ze ook zijn