Mededelingen 15 maart

Geen zondagsvieringen tot eind maart.

De bisschoppen hebben besloten dat de gewone zondagse vieringen tot eind maart niet doorgaan. Wel zal elke zondag de kerk tussen 9:30 en 10:30 uur open zijn voor persoonlijk gebed. U kun daarbij het boekje van de zondag gebruiken met een korte toelichting op de lezingen.

Geluidsinstallatie in de Thomaskerk

Namens de groep Geluid, willen wij u vragen om de speakers die in de kerkzaal hangen niet te verdraaien, omdat u er last van heeft of omdat u geen goed geluid heeft.

De speakers in de kerkzaal heeft de firma die het geluid heeft geplaatst zo opgehangen, dat er in de gehele kerkzaal een goed geluid is. Wanneer er aan de speakers wordt gedraaid wordt de totale ontvangst ontregeld.

Hoe komen wij hier nu aan. Onlangs werd ik aangesproken dat een speaker niet werkt. Na een uitgebreid onderzoek werd ontdekt dat drie speakers niet meer werkten omdat de aansluitdraden los waren gekomen.

Helpt u ons om onnodige kosten voor reparaties te voorkomen door niet aan de speakers te draaien en eventueel ongemak te melden aan de koster. Dan wordt de klacht nagekeken en direct verholpen. Op deze manier zorgen we er samen voor dat het geluid goed blijft zonder onnodige kosten

Boeken te geef in de Vastentijd 2020

Onlangs heeft de parochie een mooie stapel boeken gekregen. De meeste hebben te maken met religie en filosofie. Enkele willen we behouden. De andere zullen we (samen met nooit gebruikte boeken uit ons eigen bibliotheekje) op tafel leggen in de hal van de Thomaskerk. Vanaf Aswoensdag. U kunt de boeken naar uw keuze gewoon meenemen! Er staat ’s zondags wel een collectebus op tafel: daarin kunt u als dank wat geld kwijt voor de parochie. Wat na

een week niet weg is, brengen we onverbiddelijk naar de Kringloop. Elke week ligt er dus een nieuwe voorraad tot … Pasen.

Gedurende de hele vastentijd hangt er een hongerdoek voor het altaar. In het centrum van het doek zien ze een huis met een gat aan de rechterkant. Een huis dat niet af is. Dat geldt ook voor onze wereld. Er is veel onrechtvaardigheid en veel te weinig solidariteit.  De wereld is niet in evenwicht. Dit kunnen wij niet in ons eentje oplossen en veranderen, maar we kunnen wel ons steentje bijdrage. Zo kunnen we stapje voor stapje werken aan een betere wereld. Samen werken aan het voltooien van het huis.

Kruis van de begraafplaats

Het kruis op het katholieke deel van de begraafplaats had

 duidelijk geleden onder de weersomstandigheden. De

 afgelopen periode is het kruis opgeknapt. Hij was tijdelijk

 verplaatst naar de Vituskerk waar hij geschuurd, bijgewerkt

 en geverfd is zodat hij er nu weer pico bello uitziet.

 Donderdag 12 maart is hij teruggeplaatst op zijn oude plek

 op de begraafplaats.

Palmpaastakjes

Tot twee jaar geleden konden we de Palmpaastakjes altijd uit onze eigen parochietuin halen. Door de buskusmot was dat afgelopen jaar al niet meer mogelijk, maar toen had de mot nog niet toegeslagen in Blaricum en konden we in de tuin bij de Vituskerk alle Palmpaastakjes die we nodig hadden knippen. Helaas is dat dit jaar ook daar niet meer mogelijk. Daarom moeten we dit jaar voor het eerst Palmpaastakjes inkopen. Om de kosten hiervan iets te compenseren vragen we u op Palmzondag (5 april), net als bij de Paaswake, een iets hogere bijdrage van 0,50 Euro voor een boekje en een Palmpaastakje.

Komende vieringen

Donderdag 2 april 19:30 uur verzoeningsviering, gebedsviering

Voorganger: pastor Andrea Geria

Muzikale begeleiding: cantor

Vrijdag 3 april 10:15 uur 1e vrijdagviering

Voorganger: pater Wijnand van Wegen

Muzikale begeleiding: orgel

  • eerste collecte: eigen kerk
  • tweede collecte:

Elke vrijdag gedurende de vastenperiode 15:00 uur Kruisweg, gebedsviering

Locatie: Blaricum

Voorgangers: pastor Andrea Geria, diaken Mikel Palic

Toelichting: Traditiegetrouw wordt in vele landen op de vrijdagen in de veertigdagentijd de kruisweg gebeden. Omdat onze pastor en diaken deze traditie kennen vanuit Italië en Kroatië beginnen zij hiermee ook in Blaricum. In onze parochie wordt de kruisweg alleen op Goede Vrijdag gebeden. Wij gaan nu alle vrijdagen van de veertigdagentijd om 15.00 uur in de Vituskerk in Blaricum de kruisweg bidden. Zo kunnen wij het lijden van onze Heer Jezus gedenken en binnentreden in het mysterie van zijn lijden en dood, om dan een zin te geven aan het lijden dat wij vaak tegenkomen. U bent van harte uitgenodigd.

Vieringen in de Goede week

Zondag 5 april 9:30 uur Palmpasen, familieviering, eucharistieviering

Donderdag 9 april 19:30 uur Witte Donderdag, eucharistieviering

Vrijdag 10 april 15:00 uur Kruisweg, gebedsviering

Vrijdag 10 april 19:30 uur Kruisverering, eucharistieviering

Zaterdag 11 april 19:30 uur Paaswake, eucharistieviering

Zondag 12 april 9:30 uur 1e Paasdag, eucharistieviering

Maandag 6 april 19:30 uur Vesper, gebedsviering Oosterlichtkerk

Dinsdag 7 april 19:30 uur Vesper, gebedsviering Oosterlichtkerk

woensdag 8 april 19:30 uur Vesper, gebedsviering Oosterlichtkerk

In de Goede Week, de week die voorafgaat aan Pasen, zullen ook dit jaar weer avondvieringen worden gehouden die zijn voorbereid door leden van de Thomaskerk en de Oosterlichtkerk.

Het thema in de vieringen is dit jaar ‘Tranen op de weg naar het kruis’.

Tijdens de gebedsvieringen ter voorbereiding op Pasen zijn er momenten van muziek, stilte en bezinning. U wordt van harte uitgenodigd om aan deze vespers deel te nemen. Ze duren ongeveer een half uur. 

Activiteiten

Palmpaasstokken maken

Wil je óók een Palmpasenstok maken? Kom dan zaterdag 4 april naar de Thomaskerk. We beginnen om 15:00 uur tot 16.00 uur. Iedereen is welkom. Neem gerust een vriendje en vriendinnetje mee.

Wat moet je meenemen? iemand om te helpen en het liefst ook een houten kruis.

Kost het wat? Nee

Kom je ook?! Laat het even weten !! Geef je op via www.rkhuizen.nl of bel tel.: 5240069 (Petra). Geef dan ook aan als je nog geen houten kruis hebt

En dan? Op zondag 5 april zijn er in zowel Huizen als Blaricum Palmpasenvieringen. We dragen de stokken de kerk in en laten ze aan de mensen zien. Na de viering neem je je stok mee naar huis óf je geeft hem aan iemand die ziek is of zomaar een aardig gebaar kan gebruiken.

Bezinning

Als we nu eens ons leven zouden
vergelijken met een appel:
een appel met schil, vlees en klokhuis.
Dan zijn we de meeste tijd
bezig aan de schil, de buitenkant.
Af en toe boren we wat dieper,
en dan zitten we bij het vlees:
de grote waarden
die ons werk en leven kracht en smaak geven.
Maar het klokhuis wordt meestal weggegooid.
Men weet daar geen weg mee.
Nochtans is het precies vanuit dit klokhuis
dat een appel zijn levenskracht put.
Voor ons leven is het net dezelfde vraag:
wat is ons klokhuis?
Wat is de kern, de ziel van ons leven?
Vanwaar halen wij onze diepste kracht en inspiratie?

Carlos Desoete, Naam die zin is van ons leven