Geen zondagsvieringen tot eind maart

De bisschoppen hebben besloten dat de gewone zondagse vieringen tot eind maart niet doorgaan. Wel zal elke zondag de kerk tussen 9:30 en 10:30 uur open zijn voor persoonlijk gebed. U kun daarbij het boekje van de zondag gebruiken met een korte toelichting op de lezingen.