Mededelingen 22 maart

Nieuws uit de parochie

Deze ‘Corona’-periode is een bijzondere tijd die niemand van ons eerder op deze manier in Nederland heeft meegemaakt. Vele dingen moeten nu anders. Zodoende is dit de eerste Kontaktpunten die we digitaal versturen, omdat we alles in het werk willen stellen ook langs deze weg elkaar te bereiken. We hebben er al eens eerder over gedacht, maar grijpen deze tijd aan om dit medium in te gaan zetten. Hebt u deze kontaktpunten nog niet digitaal ontvangen maar wilt u dit wel graag, stuurt u dan uw email adres naar het secretariaat.

Ook via onze facebookpagina en website proberen we u op de hoogte te houden en met u in contact te blijven.

Geen zondagsvieringen tot en met Pasen, wel een uurtje Open Kerk op zondag

De bisschoppen hebben besloten dat de gewone zondagse vieringen tot en met Pasen niet doorgaan. Ook de 1e vrijdagviering van april kan helaas niet doorgaan. Wel zal elke zondag de kerk tussen 9:30 en 10:30 uur open zijn om in stilte (en op gepaste afstand van elkaar!) een kaarsje op te steken en voor persoonlijk gebed. Op tafel naast de ingang ligt het gewone boekje van de zondag dat u daarbij kunt gebruiken; daarnaast ligt apart een A4tje met een korte toelichting op de lezingen. Het zal een heel bijzondere Goede week en Pasen worden. We wensen u als locatieraad ondanks alles opgewekte dagen toe en vooral veel gezondheid. Zie ook https://www.rkkerk.nl/nederlandse-bisschoppen-met-palmzondag-en-pasen-geen-publieke-liturgische-vieringen/

Op de website van Mgr. Hendriks vindt u een overzicht van alle kerkelijke maatregelen betreffende corona, en dit artikel zal vanaf nu telkens worden bijgewerkt naar aanleiding van vragen die over de maatregelen gesteld worden. Het wordt dus aanbevolen dit artikel regelmatig op te roepen.

https://www.arsacal.nl/?p=contentitem&id=2256&t=Hier+vindt+u+de+kerkelijke+Corona+updates

Boeken te geef in de Vastentijd 2020

Onlangs heeft de parochie een mooie stapel boeken gekregen. De meeste hebben te maken met religie en filosofie. Enkele willen we behouden. De andere zullen we (samen met nooit gebruikte boeken uit ons eigen bibliotheekje) neerleggen in de hal van de Thomaskerk. Vanaf Aswoensdag. U kunt de boeken naar uw keuze gewoon meenemen! Er staat ’s zondags wel een collectebus op tafel: daarin kunt u als dank wat geld kwijt voor de parochie. Wat na een week niet weg is, brengen we onverbiddelijk naar de Kringloop. Elke week ligt er dus een nieuwe voorraad tot …Palmzondag. Deze actie gaat gewoon door, dus loopt u als u op zondag langskomt vooral ook even langs de wand bij het secretariaat.

Palmpaastakjes

Hoewel er geen Palmpasen viering is, zullen er wel Palmpasen takjes gezegend worden en voor u klaarliggen om mee te nemen. Hoe we dat precies gaan doen, weten we nog niet. Dat leest u in de volgende kontaktpunten. Tot twee jaar geleden konden we de Palmpaastakjes altijd uit onze eigen parochietuin halen. Door de buskusmot was dat afgelopen jaar al niet meer mogelijk, maar toen had de mot nog niet toegeslagen in Blaricum en konden we in de tuin bij de Vituskerk alle Palmpaastakjes die we nodig hadden knippen. Helaas is dat dit jaar ook daar niet meer mogelijk. Daarom moeten we dit jaar voor het eerst Palmpaastakjes inkopen. Om de kosten hiervan iets te compenseren vragen we u een vrijwillige bijdrage van 0,20 Euro voor een Palmpaastakje.

Klokken van hoop

Ook onze kerkgebouwen hebben meegedaan afgelopen woensdag met klokken van hoop. Dit was een landelijk initiatief om in deze Corona-tijd iedereen vanuit de kerken te bemoedigen. Om 19 uur luidde zowel de Thomaskerk als de Vituskerk een kwartier hun klokken om ook in Huizen aan dat doel bij te dragen.  Zie ook www.klokkenvanhoop.nl/

Thomaswijn

Zoekt u nog een lekkere wijn voor Pasen. Bestel dan wat rode of witte wijn waarbij u ook nog eens een steentje bijdraagt voor de parochie. Bel of mail daarvoor met het secretariaat om een afspraak te maken om uw bestelling af te halen.

Vastenactie

Iedereen met kinderen of kleinkinderen in de schoolleeftijd ervaart in deze periode hoe belangrijk het is dat de kinderen onderwijs krijgen. In Nederland is dat heel gewoon. Zelfs in deze periode doen scholen er alles aan om door te gaan met lesgeven. De vastenactie heeft dit jaar als thema ‘Werken aan je toekomst’ en staat in het teken van onderwijs. De meeste kinderen in ontwikkelingslanden krijgen tegenwoordig wel basisonderwijs, maar geen vervolg daarop. En alleen basisonderwijs is niet genoeg om aan de armoede te ontkomen. De Vastenactie ondersteunt daarom projecten om het voortgezet onderwijs in ontwikkelingslanden beter toegankelijk te maken en projecten om mensen te helpen een onderneming op te starten. Nu de collectes voor de vastenactie niet doorgaan hopen we dat u uw (extra) bijdrage wilt storten op rekening NL77 INGB 0003 9347 00 t.n.v. Missionaire Werkgroep Huizen o.v.v. Vastenactie. Hartelijk dank voor uw bijdrage.

Gebed van de bisschoppen van Nederland

God, toevlucht in onze nood,
kracht in onze vertwijfeling en angst,
vertroosting in ziekte en lijden.

Wees ons, uw volk, nabij en genadig
nu wij allen de gevolgen ondervinden
van het uitgebroken corona-virus.

Wees een Beschermer voor hen
die dit virus hebben opgelopen,
Wij bidden voor hen om hoop en genezing.

Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus
zijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn.

Wij bidden voor allen die werkzaam zijn
in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur,
dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk
ten dienste van heel de samenleving.

Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons
en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons
bestaan ervaren.

Versterk ons geloof en onze hoop
zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven
aan uw vaderlijke voorzienigheid.

Door Christus onze Heer. Amen.