Woordje van de pastoor

“Indien God vóór ons is, wie zal dan tégen ons zijn?” (Rm. 8,31)

Dierbaren parochianen,

Het Paasmysterie van onze Heer Jezus Christus komt voor ons steeds dichterbij. En nu wij dit jaar voor het eerst geen Pasen kunnen vieren zoals wij gewend zijn, hoop ik met deze woorden u allen een beetje te mogen bemoedigen om met de Heer sterk te blijven in deze moeilijke tijd. Persoonlijk kan ik nog niet wennen aan de situatie die door het Coronavirus wereldwijd ontstaan is. De stilte in onze nog steeds gesloten kerken, waarin we geen vieringen mogen houden, raakt mij diep! En voor hoelang nog? Dit weet alleen God! En Hij is met name degene die ons allen in deze tijd nabij wil zijn. Hij en Zijn Zoon Jezus Christus die geofferd werd voor de redding van iedere mens; Hij en onze hemelse Moeder Maria, die nu vanuit de hemel voor ons ten beste spreekt en smeekt trouw te blijven in het geloof dat ons in Haar Zoon Jezus Christus gegeven is. Hopelijk bent u allemaal in de afgelopen tijd door het gebed diep verbonden geweest met De Drie-Ene God en heeft u ook de genade van hun nabijheid gevoeld! De intimiteit te zoeken met de Heer is mijn eigen ervaring van deze afgelopen tijd. Samen met mijn moeder, die nu bij mij is, hetgeen ik als een groot geschenk van God ervaar, vier ik elke dag de Heilige Mis waarin wij voor jullie allen, voor de zieken, de overledenen en voor de heling van de situatie van nu bidden. Op deze wijze ben ik de Gave van de Eucharistie heel intens aan het ervaren wat ik u allen nu ook toewens voor deze komende Pasen middels het ontvangen van de Geestelijke Communie. Dit is een tijd van genade. DE TIJD waarin wij God door middel van het bijwonen van de Heilige Eucharistie, via de televisie  en alle andere mogelijkheden die ons door de moderne media worden aangeboden, nabij voelen. De WEG die ons wordt aangewezen om de Kracht en de Genade van dit wonderbaarlijke Sacrament te mogen ervaren door middel van de Geestelijke Communie die God ons wil schenken. Waar hijzelf ons in Jezus Christus tegemoet komt om ons christenen hierdoor met elkaar en met de hele Universele Kerk over de hele wereld verbonden te houden. En tevens door tijdens de Paasdagen binnen te treden in de vrede en vreugde van de Verrijzenis; door te getuigen van de overwinning van Jezus Christus over de dood. Dit is mijn diepe wens voor u allen. Laten we nu in deze Goede Week en in de Paastijd vasten aan onnodige televisieprogramma’s en dit gebruiken als een instrument dat ons deze tijd helpt om nader tot God te geraken.

Van harte Zalig Pasen,

Pastoor Carlos Fabril