Bericht Albanië Comité

Albanië Comité blijft werken onder de allerarmsten ondanks corona:

“Kosten blijven doorgaan, maar geldkraan van giften is aan het opdrogen”

In deze coronatijd hebben we allemaal zo onze eigen besognes. Het is hollen of stilstaan. Sommigen van ons hebben een beroep waarbij ze de benen uit hun lijf lopen. In de zorg, in winkels of in bestuurlijke functies is het alle hens aan dek. Anderen zitten thuis omdat hun werkzaamheden zijn stilgelegd, omdat ze tot een kwetsbare doelgroep behoren of omdat ze ziek zijn. Met de beperkte lockdown maatregelen zijn sociale contacten tot het minimum beperkt, houden we afstand van elkaar en zijn de meeste activiteiten totaal stilgelegd. Dat heeft een grote impact op ons maatschappelijke en sociale leven, om nog maar niet te spreken over de financiële consequenties die sommigen van ons nu al ervaren. Zo heeft een ieder in min of meerdere mate last van de maatregelen die nodig zijn om te zorgen dat de consequenties van het coronavirus beperkt blijven.

De Stichting Albanië Comité Huizen kan erover meepraten. Er kunnen geen hulpgoederentransporten gereden worden, want de grenzen zijn dicht. Bovendien zou het niet verantwoord zijn om goederen in de vrachtwagen te laden, omdat anderhalve meter afstand van elkaar houden onbegonnen werk is. Datzelfde geldt voor het sorteren van de kleding, waardoor ook de kledinginzameling op de maandagavonden is gestopt. Bovendien staan het magazijn en de opslagcontainers al vol, omdat er niet gereden kan worden. Er kan geen vuilniszak of doos meer bij.

Ook al ligt het werk vanuit Huizen stil, dat betekent niet dat het werk in Albanië niet gewoon doorgaat. Nog steeds worden er voedselpakketten uitgedeeld aan de allerarmsten, wordt medische hulp verstrekt en krijgen de KANS-kinderen en hun families op alle terreinen ondersteuning. De kosten blijven onveranderd doorlopen, ook al is het kindertehuis in Mushqeta momenteel gesloten. Het Albanië Comité merkt echter dat vanwege de coronacrisis en alle maatregelen en omstandigheden die dat met zich meebrengt, de geldstroom stagneert. En dat is een zorgelijke ontwikkeling.

De kosten blijven doorgaan

“Een paar weken geleden hebben we nog voedsel uitgedeeld  aan de bewoners in de omliggende bergdorpen”, vertelt Herman Lubbers. “Het werk moet doorgaan, maar de donaties blijven helaas achter. In Albanië gaan alle activiteiten door en dat kost geld. Als het zo blijft dat we minder inkomsten binnen krijgen, moeten we er noodgedwongen over nadenken om het kindertehuis op een laag pitje te zetten. Er is momenteel geen transport mogelijk, er is geen kledinginzameling, maar de opslagloods ligt vol en de kosten van € 1000,- per maand gaan gewoon door. Goede doelen organisaties hebben het zwaar momenteel en wij dus ook. Het kindertehuis is dicht, maar de kosten -zoals die van het personeel- blijven doorgaan. We hebben bijvoorbeeld een project met 100 kippen. De eieren werden gebruikt voor het kindertehuis. Er zijn nu geen kinderen op school, maar de kippen moeten wel te eten hebben. De eieren die ze leggen zetten we nu maar in rekjes aan de straat, zodat de mensen die het nodig hebben ze mee kunnen nemen.

Al zijn er geen kinderen in het kindertehuis, het KANS-project blijft actief. De bedoeling is het aantal KANS-kinderen uit te breiden, zodat de kinderen en hun gezinnen toch ondersteund kunnen worden als het kindertehuis op een laag pitje komt te staan. Dan kunnen we zicht op ze blijven houden. Daar hebben we wel meer donateurs voor nodig. Daar is onze hoop nu op gericht. We willen zorgen dat deze kinderen naar school kunnen blijven gaan, te eten krijgen, van kleding worden voorzien en medische hulp krijgen als dat nodig is. De hele gemeenschap steunt op ons als stichting. De arme gezinnen in de bergen hebben geen geld om boodschappen te doen. Wij hebben toestemming om bij één winkel voedsel te kopen, die we bij de gezinnen thuisbrengen. Ook ons Roma-project gaat door. We zijn dankbaar voor onze vaste sponsoren, waardoor sommige projecten nog verder kunnen. Maar we merken heel erg dat de geldkraan van giften aan het opdrogen is. Dat is een grote zorg. Voor

€ 22,- per maand kan een kind meedoen aan het KANS-project. Onze hoop is dat mensen er op die manier aan willen bijdragen dat het werk in Albanië doorgang kan blijven vinden”.

Als de nood het hoogst is…

In het verleden waren er meerdere momenten dat de nood hoog was voor het Albanië Comité. Maar de redding bleek steeds nabij. Artikelen in de Huizer Courant verhalen over uitreddingen uit grote nood. Zo kwam de gemeente Huizen in 1999 over de brug tijdens de Kosovo-crisis met een gift van FL. 20.000,-. De garage en zolder van Herman Lubbers lagen torenhoog opgestapeld met kleding, dekens, matrassen en hulpgoederen die met grote spoed naar het vluchtelingenkamp in Tirana moesten worden gebracht. Maar er was geen geld voor een transport. Plotsklaps was daar de gemeentelijke gift, zodat de vrachtwagen toch kon rijden. Een jaar eerder was de opening van het schooltje in Mushqeta een enorme bemoediging. Er kwam

FL. 15.000,- binnen om het gebouw een complete metamorfose te geven en te voorzien van schoolmateriaal. De Huizer samenleving trok de beurs en diverse basisscholen stelden meubeltjes en materiaal beschikbaar. Maar ook projecten als het Oude Mannenhuis kwamen uitgebreid in de pers, waarbij ontroerende verhalen te lezen vielen over bijvoorbeeld meneer Servet, die uitgeput, verdwaasd en met een natte broek door Herman en Anne-Lise op straat werd gevonden. Na een frisse douchebeurt werd hij in de kleren gestoken met een T-shirt waarop de tekst ‘Huizen, de gezelligste markt van Nederland’ prijkte. Hij kreeg onderdak en onderhoud, zoals zovelen die het Albanië Comité de afgelopen jaren uit de goot heeft gered.

Herman en Anne-Lise Lubbers willen samen met het bestuur en alle vrijwilligers handen en voeten blijven geven aan hun overtuiging dat geloof, hoop en liefde ook nodig zijn voor de mensen in Albanië. In de Bijbel staat dat de meeste van deze drie de liefde is. Die liefde kan heel praktisch zichtbaar gemaakt worden. Zoals William Booth, de oprichter van het Leger des Heils al opmerkte: “Hongerige magen hebben geen oor voor het Evangelie”. Hij kwam tot de conclusie dat mensen met een concrete hulpvraag in eerste instantie niet op een goed verhaal zitten te wachten. Daarom begon hij samen met anderen behalve een goede boodschap, ook brood bij de mensen te brengen. Helpt u mee?

SUCCESVOLLE WIKKELKOEKENACTIE

Meer dan 600 wikkelkoeken zijn er verkocht tijdens de Wikkelkoekenactie die het Albanië Comité in samenwerking met Bakkerij Kruijmer heeft georganiseerd. Het ophalen van de bestelde wikkelkoeken op zaterdag 4 april verliep dankzij een goede logistiek prima, zodat er met Pasen lekker te genieten viel van deze Huizer specialiteit en de opgehaalde gelden besteed kunnen worden aan het hulpverleningswerk in Albanië. Het stichtingsbestuur wil iedereen heel hartelijk bedanken voor de aanschaf van een wikkelkoek, waarmee het goede doel weer een steuntje in de rug heeft gekregen. 

Voor meer informatie of aanmelding voor het KANS-project of donateurschap kan contact worden opgenomen met Herman en Anne-Lise Lubbers via tel.

035-5263249 of e-mail famlubbers@albaniecomite.nl

Elke gift is welkom op NL97 RABO 0329 9600 08 of NL24 RABO 0166 9658 20 (KANS-project) t.n.v. Stichting Albanië Comité. Of maak gebruik van de doneerknop op de website www.albaniecomite.nl om het extra makkelijk voor u te maken.