Kontaktpunten 19 april

Nieuws uit de parochie  
Beloken Pasen
Op Beloken Pasen sluiten we het octaaf van Pasen af. (Beloken is het voltooid deelwoord van beluiken wat afsluiten betekent) Gedurende dit octaaf, deze acht dagen die begonnen zijn op 1e Paasdag vieren we de verrijzenis van Christus. We lezen op Beloken Pasen het bekendste verhaal van onze patroonheilige Thomas, het verhaal dat hem de naam “ongelovige Thomas” gaf. In de orthodoxe kerk heet deze zondag dan ook Thomaszondag. Sinds 2000 is dit ook de Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid waarop we vieren dat God iedere zondaar die  berouw heeft zal vergeven. Niet zomaar een dag dus, deze eerste zondag na Pasen. Viert u het mee? Luister en kijk om 11:00 uur thuis naar de livestream of kom even langs in de Thomaskerk tussen 9:30 en 10:30 uur.
Vieringen van onze pastores via de livestream
Nu we geen gezamenlijke vieringen meer kunnen hebben in de Thomaskerk zijn de pastores begonnen met vieringen via een livestream. Hoewel we fysiek niet bij elkaar zijn, zijn we zijn wel met elkaar verbonden en kunnen we digitaal een viering met onze eigen pastores bijwonen. Klik op een onderstaande link of kijk op de website voor de link van een viering. De vieringen kunnen na afloop nog korte tijd worden teruggekeken. De volgende vieringen zijn tot nu toe bekend: Zondag 19 april om 11:00 uurWoensdag 22 april om 10:00 uurDonderdag 23 april om 10:00 uur
Nu onze vieringen digitaal zijn en u misschien niet meer in de kerk komt, hopen we dat u het collectegeld dat u normaal geeft tijdens de vieringen aan ons wilt overmaken. Dat hoeft niet elke week. U zou het ook kunnen opsparen en bijvoorbeeld maandelijks kunnen overmaken. U kunt dit doen naar rekeningnummer NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v collectegeld. Heel hartelijk bedankt.
Openingstijden Thomaskerk
Hoewel er op dit moment geen vieringen zijn, is de Thomaskerk wekelijks open op zondag van 9:30 tot 10:30 uur om een kaarsje aan te steken en voor individueel gebed. De besloten vieringen van de pastores vanuit onze kerk zijn niet voor parochianen toegankelijk.
Wilt u een praatje maken
Begint het al te wennen? Nee, zeker niet! We zijn maar al te blij als we weer eens een andere stem horen, al is het maar door de telefoon. Corona maakt deel uit van ons leven en dat valt niet mee. We missen elkaar in de kerk, bij de koffie en gewoon op de doordeweekse dagen. Hieronder vindt u diverse telefoonnummers die u kunt bellen. We kunnen waarschijnlijk uw problemen niet oplossen, maar we kunnen wél met u meedenken en een luisterend oor bieden.
U kunt bellen met tussen 10.00 en 22.00 uur met
Pastor Andrea Geria 06 26 78 86 05
Diaken Mikel Palic 06 12 19 04 84
Cuno Lavaleije 06 24 69 94 85
Carla Schaap 0616 44 51 62
Hanneke Henrichs 06 21 66 43 70
Misschien is er wel iemand, waarvan u denkt: Hij of zij zit alleen. Misschien zou die wel eens willen praten met iemand. Laat het ons weten. Dan worden ze gebeld.
Kinderen zonder eten!
1e Paasdag belde Pater van Wegen op. Hij was zeer van slag. Omdat in Friersdale de school is gesloten vanwege het coronavirus, ontstaat daar een noodsituatie. Op school kregen de 45 kinderen van het kinderhuis minstens 1 goede maaltijd per dag. Maar nu…zitten ze thuis, in de Kalahariwoestijn. Hun ouders werkeloos. Het geld raakt op. Ze hebben haast geen eten meer. De kinderen lijden honger.

Pater van Wegen vindt dat het geld dat we ophalen nu gebruikt moet worden om die kinderen weer op te vangen en te eten te geven. Hoe dat moet gebeuren, weten we nog niet. Dát het moet gebeuren, weten we wel. Hoe nijpend de situatie is leest u  in de nieuwsbrief die u hier kunt downloaden.

De noodkreet van Pater van Wegen raakte ons. En daarom vragen we u nog een keer: Zou u misschien een extra bijdrage willen doen? Voor de kinderen van het kinderhuis in Friersdale?  NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v Friersdale. Baie  baie dankie.
Priesterwijding Mikel Palic uitgesteld
Op zaterdag 6 juni 2020 stond de priesterwijding van diaken Mikel Palic gepland, samen met nog vier andere diakens. Het is echter zeer waarschijnlijk dat de maatregelen om het coronavirus onder controle te krijgen na 31 mei nog niet worden opgeheven. In een wijdingsplechtigheid kan men 1,5 meter afstand van elkaar niet waarmaken. Bovendien betekent het verbod om met een groep mensen samen te komen, dat er geen familie of parochianen aanwezig zou kunnen zijn bij de wijdingsviering. 
De bisschop heeft om deze redenen in overleg met de aanstaande priesters en hun rectors besloten de priesterwijding uit te stellen. Een nieuwe datum is nog niet bekend, maar men hoopt dat de wijding in het vierde kwartaal van 2020 alsnog kan plaatsvinden.

In de laatste Zaaijer heeft diaken Palic parochianen gevraagd of zij gastgezin willen zijn voor zijn gasten uit Kroatië. Een aantal parochianen heeft hier al positief op gereageerd. M. Palic is hier zeer dankbaar voor. Op dit moment kan er dus helaas geen gebruik van het aanbod worden gemaakt. Zodra de nieuwe wijdingsdatum bekend is zal hij de gastgezinnen persoonlijk benaderen om te zien of ze nog beschikbaar zijn.

Onze diaken Mikel vraagt u voor hem te bidden, zodat hij kan aanvaarden dat de wijding waarnaar hij zo had uitgekeken moet worden uitgesteld. 
De bijbelleesavonden gaan digitaal
Al jaren verzorgt Cuno Lavaleije bijbelleesavonden in onze parochie, afwisselend in Blaricum en Huizen. Door het coronavirus kunnen deze avonden niet meer doorgaan. Om toch contact te houden met de bijbelleesgroep stuurt Cuno nu per mail bijbellezingen met een korte uitleg/overweging toe aan de deelnemers van de bijbelleesgroep. Bent u ook geïnteresseerd? Geef uw mailadres door aan het secretariaat, dan zorgen wij dat Cuno u ook op de lijst van geïnteresseerden zet.
Wereldwinkel tijdelijk gesloten
Het bestuur van de Wereldwinkel Huizen heeft besloten in verband met de coronacrisis de deuren te sluiten. De medewerkers zijn allemaal boven de 60 jaar en wij vinden het niet verantwoord om open te blijven. Dat betekent echter wel dat wij helemaal geen inkomsten meer hebben.

Kunt u ons helpen? Bij besteding van een bedrag van 15 euro bezorgen wij artikelen graag bij u thuis. Wij blijven op gepaste afstand en u kunt betalen door uw aankoop over te boeken op de bankrekening van de Wereldwinkel.

Wij hebben heerlijke koffie in klein- en grootformaat, verschillende theesoorten, chocolade, rijst en nog veel meer.

Mocht u interesse hebben in onze artikelen, stuur dan even een mailtje naar: info@wereldwinkelhuizen.nl en wij overleggen wat we voor elkaar kunnen betekenen. Wij zouden het echt enorm op prijs stellen als u op deze manier een aantal boodschappen bij ons wilt doen.

Heel, heel hartelijk dank.
 
Wereldwinkel Huizen
De winkel voor de medemens!
Ter bemoediging

Hier zijn wij, God,
mensen die leven met het onzichtbare,
al weer een week het feest voorbij,
met onze dromen en herinneringen,
met onze vragen en twijfels.

Hier zijn wij, God,
mensen die leven met het onzichtbare,
tussen geloof en ongeloof,
tussen soms-zien en niet-zien,
op zoek naar een teken van uw aanwezigheid.

Wij bidden U
bewaar ons in uw geheim,
kom ons ongeloof te hulp
en schenk ons dat geloof
dat de ogen opent én het hart.

God, wees aanwezig onder ons
in Jezus Christus uw Zoon.
opdat wij mogen leven in zijn naam.
(M. Doesburg)