Kontaktpunten 26 april

Vieringen  
Emmausgangers
Deze zondag lezen we het bekende verhaal van de Emmausgangers. Op het schilderij van Janet Brooks Gerloff  uit 1992 zien we de twee Emmausgangers op de rug. Zelfs van achteren is te zien dat ze teleurgesteld zijn, moedeloos misschien wel. Ze gaan weg van Jeruzalem, weg van alle nare gebeurtenissen die daar hebben plaatsgevonden. Hun leven lijkt doelloos geworden nu hun Jezus gekruisigd is. De Emmausgangers hebben een donkere, zwarte kleur. Een onbekende loopt met hen mee. Hij is alleen maar een contourtekening, doorzichtig en licht. Hij zal pas volledig zichtbaar worden, straks, in het breken van het brood. 

Zou dat ook niet voor ons gelden? Dat als we gebukt gaan onder verdriet, twijfels of zorgen Jezus nabij is maar we dit vaak pas veel later herkennen? En is dit verhaal aan de andere kant niet ook een oproep om niet weg te kruipen, maar op pad te gaan? Door een ander toe te laten in je verdriet wordt langzaam een nieuw begin zichtbaar; eerst in vage contouren, maar als je je problemen durft te delen steeds helderder.

Meer horen of verder nadenken over dit bekende verhaal? Luister en kijk om 11:00 uur thuis naar de livestream of kom voor een moment van overdenking langs in de Thomaskerk tussen 9:30 en 10:30 uur.
Vieringen van onze pastores via de livestream
Nu we geen gezamenlijke vieringen meer kunnen hebben in de Thomaskerk zijn de pastores begonnen met vieringen via een livestream. Hoewel we fysiek niet bij elkaar zijn, zijn we zijn wel met elkaar verbonden en kunnen we digitaal een viering met onze eigen pastores bijwonen. Klik op een onderstaande link of kijk op de website voor de link van een viering. De vieringen kunnen na afloop nog korte tijd worden teruggekeken. De volgende vieringen zijn tot nu toe bekend: 
Zondag 26 april om 11:00 uur
Woensdag 29 april om 10:00 uur
Donderdag 30 april om 10:00 uur
Zondag 3 mei om 11:00 uur
Woensdag 6 mei om 10:00 uur
Donderdag 7 mei om 10:00 uur
Openingstijden Thomaskerk
Hoewel er op dit moment geen vieringen zijn, is de Thomaskerk wekelijks open op zondag van 9:30 tot 10:30 uur om een kaarsje aan te steken en voor individueel gebed. De besloten vieringen van de pastores vanuit onze kerk zijn niet voor parochianen toegankelijk.
Collectes
Eigen kerk

Nu onze vieringen digitaal zijn en u misschien niet meer in de kerk komt, hopen we dat u het collectegeld dat u normaal geeft tijdens de vieringen aan ons wilt overmaken. Dat hoeft niet elke week. U zou het ook kunnen opsparen en bijvoorbeeld maandelijks kunnen overmaken. U kunt dit doen naar rekeningnummer NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v collectegeld. Hoewel er geen vieringen in de kerk zijn, lopen de vaste kosten gewoon door. We danken u dan ook hartelijk voor uw bijdrage.

Bisdom: 
Onze parochie betaalt, net als alle andere parochies in het bisdom maandelijks een financiële bijdrage aan het bisdom. Dit bedrag is bestemd voor de organisatie van het bisdom en voor de ondersteuning van de parochies bij hun werk. Daarnaast wordt geld gebruikt voor gezamenlijke inspanningen zoals bijvoorbeeld automatisering en ledenregistratie. Wilt u bijdragen aan deze collecte? U kunt uw bijdrage overmaken naar rekeningnummer NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v bisdom. Heel hartelijk bedankt.
Nieuws uit de parochie 

Koninklijke onderscheiding
En dan heb je ineens de burgemeester aan de telefoon!
“Het heeft Zijne Majesteit behaagt…….
Wat een verrassing voor onze Harry Wellink. Wij wisten het natuurlijk al langer. Vorig jaar om deze tijd vroeg Alie Cobelens ons of we niet voor Harry een lintje wilden aanvragen Hij doet zoveel goed werk, in de parochie en in Theodotion, dat hij dat wel verdiend heeft! Alie was jammer genoeg zelf niet meer in staat om het administratieve werk te doen, dus wij hebben dat voor haar gedaan. Mensen gevraagd een motivatie te schrijven. Best moeilijk om dat te doen, dus we zijn blij dat dat gelukt is. En dan begint een spannende tijd van wachten. Want er moeten veel instanties goedkeuring geven. En dan eindelijk…..”Hij krijgt het!”.

Door de huidige situatie waren de festiviteiten niet op het gemeentehuis maar heeft de burgemeester Harrie gebeld. Op een later moment zal het lintje worden opgespeld. Vanuit de parochie zijn we vrijdagochtend langs geweest met bloemen en gebak en via videobellen hebben we met een groep parochianen Harrie van harte gefeliciteerd.

We zijn ontzettend blij en trots dat Harrie Wellink een koninklijke onderscheiding heeft ontvangen. Harrie, van harte gefeliciteerd!
Crowdfunding voor betere livestream vieringen
Sinds twee weken worden er vieringen vanuit onze kerk uitgezonden. Dit gebeurt op dit moment met de camera van een laptop via internet en een steeds wisselende YouTube link. Dit willen we graag verbeteren. Dit kan door een camera en de benodigde onderdelen aan te schaffen en door een abonnement op “kerkuitzending gemist”. Dit zorgt er voor dat thuis op de tablet of computer het beeld goed en gevarieerd is en dat er een vaste plek is waar de vieringen te vinden zijn.
Dit kost echter ongeveer Є3500 (inclusief jaarabonnement op “kerkuitzending gemist”). Door het wegvallen van de vieringen en de collectes zijn er echter nauwelijks inkomsten waardoor de parochie nu geen mogelijkheid ziet zo’n systeem aan te schaffen. We zijn nu een crowdfunding actie begonnen, zodat we toch wekelijks een goede uitzending vanuit de Thomaskerk kunnen zien. Op deze manier kan iedereen, ook bijvoorbeeld zieken die zich met de parochie verbonden voelen deze vieringen, maar eventueel ook begrafenisvieringen, live bijwonen. U kunt uw bijdrage overmaken naar NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v kerkTV.

De vrijwilligers staan klaar om er mee te beginnen en ook de leverancier van de apparatuur wil graag meewerken. Doet u mee? We proberen u wekelijks een overzicht te geven van de giften.

Namens ons allen vriendelijk dank,
Gerard Gilissen
Grote schoonmaak
Veel activiteiten zijn gestopt in de afgelopen periode, maar sommige groepen gaan gewoon door zoals bijvoorbeeld de tuingroep die elke donderdag zorgt dat het er rondom de kerk verzorgd uit blijft zien. Of de bloemengroep die voor Pasen de kerk weer prachtig versierd had zoals u in de vorige Kontaktpunten kon zien. Anderen profiteren juist van de rust in de kerk. Op de foto kunt u zien hoe de vloer van de hal afgelopen maandag grondig werd schoongemaakt. Een zware klus! Komende week staat de vloer van de kerkzaal op het programma. Chapeau voor deze doorzetters .
Wilt u een praatje maken
Begint het al te wennen? Nee, zeker niet! We zijn maar al te blij als we weer eens een andere stem horen, al is het maar door de telefoon. Corona maakt deel uit van ons leven en dat valt niet mee. We missen elkaar in de kerk, bij de koffie en gewoon op de doordeweekse dagen. Hieronder vindt u diverse telefoonnummers die u kunt bellen. We kunnen waarschijnlijk uw problemen niet oplossen, maar we kunnen wél met u meedenken en een luisterend oor bieden.
U kunt bellen met tussen 10.00 en 22.00 uur metPastor Andrea Geria 06 26 78 86 05Diaken Mikel Palic 06 12 19 04 84Cuno Lavaleije 06 24 69 94 85Carla Schaap 0616 44 51 62Hanneke Henrichs 06 21 66 43 70
Misschien is er wel iemand, waarvan u denkt: Hij of zij zit alleen. Misschien zou die wel eens willen praten met iemand. Laat het ons weten. Dan worden ze gebeld.
Ramadangroet
Samen met de Oosterlichtkerk en de Goede Herderkerk hebben we een kaart naar de gemeenschappen van de Turkse en de Marokaanse moskee gestuurd om hen een gezegende ramadan toe te wensen. De kaart is ontworpen door de raad van kerken en bevat een mooie actuele tekst met verbondenheid en saamhorigheid als kern.

Met Pasen hebben wij ook van de beide moslimgemeenschappen de beste wensen voor een vrolijk en gezegend Pasen ontvangen.
Ter bemoediging

Emmaüsgangers van nu

Juist
als je verdrietig
bespreekt
Hij is voorbij

haalt Hij je in
en komt langszij.

(Coby Poelman-Duisterwinkel)