Geef kinderen een KANS op vrijheid

Stichting Albanië Comité Huizen:

Geef kinderen een KANS op vrijheid

Op 5 mei is het 75 jaar geleden dat de Tweede Wereldoorlog is beëindigd. We vieren dat we sindsdien weer in vrijheid leven en dat we samen verantwoordelijk zijn om deze vrijheid door te geven. Vrijheid is in onze tijd een van de belangrijkste maatschappelijke waarden. Het betekent dat je als mens de mogelijkheid hebt om zelf te kiezen en dat de overheid ervoor zorgt dat je deel kunt nemen aan het maatschappelijke, economische en politieke leven.

Voor ons in Nederland is dat heel vanzelfsprekend. Maar in Albanië is dat niet het geval. Door hun erbarmelijke leefomstandigheden hebben de Albanese dorpsbewoners in de bergen allerminst een keuze. De overheid laat hen letterlijk en figuurlijk in de kou staan, waardoor ze niet in vrijheid kunnen leven zoals wij.

De Stichting Albanië Comité Huizen wil samen met u vrijheid doorgeven. Daarom is het KANS-project opgezet, een financieel adoptieplan dat staat voor Kinderen Albanië Naar School. Door een vaste financiële bijdrage krijgen kinderen de mogelijkheid hun lagere en middelbare school af te ronden, terwijl tevens gezorgd wordt voor voedsel, kleding, medicijnen en andere hulpmiddelen om een gezin te ondersteunen. Op deze manier krijgen ook deze kinderen een KANS op vrijheid, zodat ze zelf keuzes kunnen maken voor een betere toekomst.

Er zijn drie mogelijkheden om een KANS-kind in vrijheid te laten leven:

  • individueel met een maandelijkse bijdrage van € 22,-
  • gezamenlijk als gezin, schoolklas, bedrijf, sportclub, catechesegroep etc.
  • met een eenmalige gift naar rekeningnummer NL24 RABO 0166 9658 20 ten name van de Stichting Albanië Comité o.v.v. KANS.

Meer informatie op www.albaniecomite.nl of neem contact op met de familie Lubbers via famlubbers@albaniecomite.nl of tel. 035-5263249. U kunt ook bijgaande antwoordstrook invullen en per post versturen of in de brievenbus doen bij de genoemde adressen.

JONGERENREIS GAAT NIET DOOR

Vanwege de situatie die ontstaan is door het coronavirus, kan de geplande jongereneis deze zomer helaas niet doorgaan. Het bestuur van het Albanië Comité en ook de jongeren zelf vinden het heel erg jammer dat ze niet de handen uit de mouwen kunnen steken voor het hulpverleningswerk in de Albanese bergdorpen. Hopelijk kan er volgend jaar in de zomervakantie weer een jongerenreis georganiseerd worden. 

———————————————————————————————-

KANS Albanië Comité

Ja, ik wil kinderen een KANS geven op vrijheid en scholing en meer informatie hebben over het KANS-project van de Stichting Albanië Comité Huizen.

Naam: ………………………………….………………………………….

Adres: ………………………………….………………………………….

Postcode en woonplaats: ……………………………………………

Telefoonnummer: …………………………………………………….

E-mail: …………………………………………………………………..

(U kunt deze antwoordstrook per post versturen of in de brievenbus doen bij

Laurens Rebel, De Ruyterstraat 15, 1271 SR Huizen of Margreet Visser, Droogdok 16, 1274 NP Huizen of Herman & Anne-Lise Lubbers, Hoeveweg 2, 1276 EZ Huizen).