Kontaktpunten 10 mei

Vieringen  
Ik ben de weg, de waarheid en het leven
Nadat we afgelopen week met “ik ben de deur van de schapen” al een van de 7 “Ik ben”- uitspraken van Jezus uit het evangelie van Johannes hebben gehoord, staat in de lezing van vandaag een twee en hele bekende uitspraak: ”Ik ben de weg,de waarheid en het leven”.

Het meest intrigerende onderdeel van deze uitspraak is misschien wel de waarheid. In het Hebreeuws is dit emet, dat geschreven wordt met drie letters: aleph, mem en tav. De aleph is de eerste letter in het alfabet, terwijl tav de laatste letter is van het alfabet. Jezus is dus het begin en het einde. De middelste letter, mem representeert het getal 40. Dit staat in de bijbel voor de volheid van de tijd. Het herinnert aan de 40 dagen regen bij Noach, de 40 jaar waarin het Joodse volk door de woestijn trok of de 40 dagen beproeving die Jezus doormaakte na zijn doop. De mem staat zo symbool voor Jezus die er altijd is. Emet, waarheid staat zo voor Jezus die er is, die er was en die er altijd zal zijn. Jezus is niet alleen in goede tijden bij ons, maar ook in moeilijke tijden. Ook nu in deze corona-tijd is hij ons nabij en kunnen we steun bij hem vinden.

Meer horen of verder nadenken over dit bekende verhaal? Luister en kijk om 11:00 uur thuis naar de livestream of kom voor een moment van overdenking langs in de Thomaskerk tussen 9:30 en 10:30 uur.
Vieringen van onze pastores via de livestream
Nu we geen gezamenlijke vieringen meer kunnen hebben in de Thomaskerk zijn de pastores begonnen met vieringen via een livestream. Hoewel we fysiek niet bij elkaar zijn, zijn we zijn wel met elkaar verbonden en kunnen we digitaal een viering met onze eigen pastores bijwonen. De vieringen zijn direct te volgen via deze link. Kijkt u op uw telefoon of tablet dan kunt u ook de kerkdienst gemist app downloaden. U vindt de uitzendingen onder RK Huizen/Blaricum.

De vieringen zijn wekelijks op
Zondag om 11:00 uur
Woensdag om 10:00 uur
Vrijdag om 10:00 uur

De vieringen kunnen na afloop nog korte tijd worden teruggekeken. Alle vieringen vindt u hier.
Openingstijden Thomaskerk
Hoewel er op dit moment geen vieringen zijn, is de Thomaskerk wekelijks open op zondag van 9:30 tot 10:30 uur om een kaarsje aan te steken en voor individueel gebed. De besloten vieringen van de pastores vanuit onze kerk zijn niet voor parochianen toegankelijk.
Collectes
Eigen kerk

Nu onze vieringen digitaal zijn en u misschien niet meer in de kerk komt, hopen we dat u het collectegeld dat u normaal geeft tijdens de vieringen aan ons wilt overmaken. Dat hoeft niet elke week. U zou het ook kunnen opsparen en bijvoorbeeld maandelijks kunnen overmaken. U kunt dit doen naar rekeningnummer NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v collectegeld. Hoewel er geen vieringen in de kerk zijn, lopen de vaste kosten gewoon door. We danken u dan ook hartelijk voor uw bijdrage.

Friersdale:
De Corona uitbraak heeft grote gevolgen voor de arme bevolking in Friersdale. De werkgevers van grote bedrijven hebben mensen naar huis gestuurd zonder salaris. Op school werd voor de kinderen gezorgd voor één maaltijd per dag. Dit ‘voorrecht’ zijn de leerlingen kwijt nu ook de scholen gesloten zijn. Leerlingen zitten nu thuis zonder een goede maaltijd te hebben. Voor het onderwijzend personeel is het moeilijk om met de leerlingen in contact te komen omdat veel leerlingen ook niet online bereikbaar zijn. Toch doen zij hun uiterste best om er voor de leerlingen te zijn. Daarom vragen we u juist in deze moeilijke tijden om financiële steun voor Friersdale. U kunt uw bijdrage overmaken naar rekeningnummer NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v Frierdale. Heel hartelijk dank.
Nieuws uit de parochie 
Crowdfunding voor betere livestream-vieringen
Sinds vorige week wordt voor de livestream-vieringen een camera gebruikt en zijn de vieringen te zien via Kerkdienstgemist.nl. Op deze manier kan iedereen, ook bijvoorbeeld zieken die zich met de parochie verbonden voelen onze vieringen, maar eventueel ook begrafenisvieringen, live bijwonen. .
Deze aanpassingen kosten ongeveer Є3500. Om dit te bekostigen zijn we zowel in Huizen als in Blaricum begonnen met een crowdfundingactie. Tot nu toe hebben we al Є770 aan bijdragen hiervoor binnengekregen. Doet u ook mee? U kunt uw bijdrage overmaken naar NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v kerkTV.
Wilt u een praatje maken
Begint het al te wennen? Nee, zeker niet! We zijn maar al te blij als we weer eens een andere stem horen, al is het maar door de telefoon. Corona maakt deel uit van ons leven en dat valt niet mee. We missen elkaar in de kerk, bij de koffie en gewoon op de doordeweekse dagen. Hieronder vindt u diverse telefoonnummers die u kunt bellen. We kunnen waarschijnlijk uw problemen niet oplossen, maar we kunnen wél met u meedenken en een luisterend oor bieden.
U kunt bellen met tussen 10.00 en 22.00 uur met
Pastor Andrea Geria 06 26 78 86 05
Diaken Mikel Palic 06 12 19 04 84
Cuno Lavaleije 06 24 69 94 85
Carla Schaap 0616 44 51 62
Hanneke Henrichs 06 21 66 43 70
Misschien is er wel iemand, waarvan u denkt: Hij of zij zit alleen. Misschien zou die wel eens willen praten met iemand. Laat het ons weten. Dan worden ze gebeld.
Interreligieuze bijeenkomst
Omdat we van diverse kanten hoorden hoe bijzonder deze opname is, deze Kontaktpunten nogmaals aandacht voor dit inspirerende gezamenlijke gebed.

Een paar weken geleden kwam uit de vrouwengroep van de Turkse moskee de vraag naar voren of de voorgangers van de kerken en de moskeeën samen een gebedsdienst zouden kunnen houden in deze coronatijd. De contactgroep Kerk en Moskee is met die vraag aan de slag gegaan en op donderdagavond 30 april is er een gezamenlijke videoboodschap opgenomen in de Oosterlichtkerk.

De gebeden zijn uitgesproken door pastor Andrea Geria van de RK parochie, ds. Richtsje Abma, ds. Geertje de Vries, imam El Manssouri Abdellah van de Marokkaanse moskee, imam Ibrahim Hilmi Kuçur van de Turkse moskee en voorganger Amir Betsalel van de Joodse gemeente in Bussum. Wat prachtig om zo de verbondenheid tussen de verschillende religies tot uitdrukking te kunnen brengen. Het was een hartverwarmend moment. De video-opname van ongeveer 25 minuten is te bekijken via deze link.
Op zoek naar grazige weiden….
Op de schaapsboerderij van Blaricum zijn twee lammetjes geboren. De moeder is na twee weken omgekomen. De lammetjes worden nu door de stagiaire van de boerderij, thuis op de Hooghuizerweg, opgevoed met flessenmelk. Op zoek naar grazige weiden belandde de stagiaire met de lammetjes bij de Vituskerk. Daar genieten ze volop van het gras in de tuin. Hoe mooi kun je het hebben:
Een herder leidt zijn schapen naar grazige weiden en vindt die bij de Vituskerk….
Wereldwinkel tijdelijk gesloten
Het bestuur van de Wereldwinkel Huizen heeft besloten in verband met de Coronacrisis de deuren te sluiten. De medewerkers zijn allemaal boven de 60 jaar en wij vinden het niet verantwoord om open te blijven. Dat betekent echter wel dat wij helemaal geen inkomsten meer hebben.

Kunt u ons helpen? Bij besteding van een bedrag van 15 euro bezorgen wij artikelen graag bij u thuis. Wij blijven op gepaste afstand en u kunt betalen door uw aankoop over te boeken op de bankrekening van de Wereldwinkel.

Wij hebben heerlijke koffie in klein en groot formaat, verschillende theesoorten, chocolade, rijst en nog veel meer.

Mocht u interesse hebben in onze artikelen, stuur dan even een mailtje naar: info@wereldwinkelhuizen.nl en wij overleggen wat we voor elkaar kunnen betekenen. Wij zouden het echt enorm op prijs stellen als u op deze manier een aantal boodschappen bij ons wilt doen.

Heel, heel hartelijk dank.

Wereldwinkel Huizen
De winkel voor de medemens!
Ter bemoediging

Geloven met Maria
Heer onze God,
in Maria hebt Gij ons getoond
wat geloven betekent:
steeds weer op weg gaan
naar een onbekende toekomst.
Moge haar geloof ons blijvend inspireren.
Laat in ons groeien
een sterke hoop
en een grote toekomstverwachting.
En leer ons zien
van dag tot dag
wat het leven van ons vraagt.
Contact

Kopij Kontaktpunten
Hebt u kopij voor de Kontaktpunten, stuurt u die dan uiterlijk donderdagavond naar het secretariaat op. Probeer de informatie wel zo kort en krachtig mogelijk op te schrijven.

Aanmelden Kontaktpunten
Als u de Kontaktpunten voortaan digitaal wilt ontvangen, stuur dan een mail naar het secretariaat of meldt u aan via de website. Zou u ons willen melden als u weet dat iemand graag de Kontaktpunten ontvangt maar de digitale Kontaktpunten niet kan lezen en de papieren versie niet kan meenemen uit de kerk. Wij zorgen dan dat diegene de papieren versie ontvangt.