Kontaktpunten 17 mei

Vieringen 

De geest van de waarheid
Afgelopen week lazen we in de evangelielezing dat Jezus zegt: Ik ben de waarheid. Ook deze week staat er in de lezing iets over waarheid. De Vader zal ons een Helper geven: de Geest van de waarheid. Als we even verder in het Johannesevangelie lezen, komen we nog een derde uitspraak van Jezus tegen over de waarheid: “Uw woord is de waarheid” (Johannes 17, 17).

Hiermee geeft Jezus ons drie ijkpunten voor de waarheid: Jezus, het woord en de Heilige Geest. Drie criteria waartegen we onze besluiten kunnen leggen om te kijken of we het goede kiezen:Komt het overeen met het voorbeeld dat Jezus ons gegeven heeft?Is het in lijn met wat er in de bijbel staat geschreven?Luisteren we naar de Heilige Geest, ons innerlijk, ons geweten?Kunnen we op al deze drie punten bevestigend antwoorden, dan handelen we naar de waarheid. De lezing van vandaag geeft ons ook het vertrouwen dat we de uitdagingen in ons leven aankunnen: “Dan zal mijn Vader u een andere Helper geven om voor altijd bij u te blijven.”

Meer horen of verder nadenken over deze Helper die ons wordt gegeven? Luister en kijk om 11:00 uur thuis naar de livestream of kom voor een moment van overdenking langs in de Thomaskerk tussen 9:30 en 10:30 uur.
Vieringen van onze pastores via de livestream
Nu we geen gezamenlijke vieringen meer kunnen hebben in de Thomaskerk zijn de pastores begonnen met vieringen via een livestream. Hoewel we fysiek niet bij elkaar zijn, zijn we zijn wel met elkaar verbonden en kunnen we digitaal een viering met onze eigen pastores bijwonen. De vieringen zijn direct te volgen via deze link. Ook vindt u een link op onze website www.rkhuizen.nl. Kijkt u op uw telefoon of tablet dan kunt u ook de kerkdienst gemist app downloaden. U vindt de uitzendingen onder RK Huizen/Blaricum.

De vieringen zijn wekelijks op
Zondag om 11:00 uur
Woensdag om 10:00 uur
Vrijdag om 10:00 uur
Aanstaande donderdag, Hemelvaartsdag, is er een viering om 11 uur.

De vieringen kunnen na afloop nog korte tijd worden teruggekeken. Alle vieringen vindt u hier.
Openingstijden Thomaskerk
Hoewel er op dit moment geen vieringen zijn, is de Thomaskerk wekelijks open op zondag van 9:30 tot 10:30 uur om een kaarsje aan te steken en voor individueel gebed. De besloten vieringen van de pastores vanuit onze kerk zijn niet voor parochianen toegankelijk.

Ook op Hemelvaartsdag is de kerk geopend van 9:30-10:30 uur. U bent van harte welkom.
Collectes
Eigen kerk

Nu onze vieringen digitaal zijn en u misschien niet meer in de kerk komt, hopen we dat u het collectegeld dat u normaal geeft tijdens de vieringen aan ons wilt overmaken. Dat hoeft niet elke week. U zou het ook kunnen opsparen en bijvoorbeeld maandelijks kunnen overmaken. U kunt dit doen naar rekeningnummer NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v collectegeld. Hoewel er geen vieringen in de kerk zijn, lopen de vaste kosten gewoon door. We danken u dan ook hartelijk voor uw bijdrage.

Onderhoud:(17 mei)
Afgelopen jaar is het klokkentorentje opnieuw geschilderd waardoor de kerk er op een afstandje weer mooi uitziet. Nu is het schilderwerk op de begane grond aan de beurt, zodat ook de ingang, de ramen en de overkappingen er weer verzorgd uitzien. Wilt u bijdragen aan dit onderhoud, dan kunt u uw bijdrage overmaken naar rekeningnummer NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v onderhoud. Heel hartelijk dank.

Week Nederlandse Missionaris (Hemelvaart)
De Week Nederlandse Missionaris (WNM) ondersteunt Nederlandse missionarissen en missionair werkers financieel zodat zij zich elke dag opnieuw kunnen inzetten voor arme en kwetsbare mensen wereldwijd. Zo dragen zij bij aan een rechtvaardige wereld waarin ieder mens telt. Ook in deze tijden waarin het coronavirus de wereld in zijn greep houdt, blijven de missionarissen en missionair werkers zich wereldwijd inzetten voor hun medemens. Voorbeelden van ondersteuning door de WNM zijn: het betalen van de ziektekostenverzekering, het aanvullen van AOW-premie en het bijdragen aan een welverdiend verlof in Nederland. U kunt uw bijdrage overmaken naar rekeningnummer NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v Nederlandse missionaris. Heel hartelijk dank.
Nieuws uit de parochie 
Crowdfunding voor betere livestream-vieringen
Sinds kort wordt voor de livestream-vieringen een camera gebruikt en zijn de vieringen te zien via Kerkdienstgemist.nl. Op deze manier kan iedereen, ook bijvoorbeeld zieken die zich met de parochie verbonden voelen onze vieringen, maar eventueel ook begrafenisvieringen, live bijwonen. 

Deze aanpassingen hebben ongeveer Є4500 gekost. Om dit te bekostigen zijn we zowel in Huizen als in Blaricum begonnen met een crowdfundingactie. Tot nu toe hebben we al Є900 aan bijdragen hiervoor binnengekregen. Doet u ook mee? U kunt uw bijdrage overmaken naar NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v kerkTV.
Wilt u een praatje maken
Begint het al te wennen? Nee, zeker niet! We zijn maar al te blij als we weer eens een andere stem horen, al is het maar door de telefoon. Corona maakt deel uit van ons leven en dat valt niet mee. We missen elkaar in de kerk, bij de koffie en gewoon op de doordeweekse dagen. Hieronder vindt u diverse telefoonnummers die u kunt bellen. We kunnen waarschijnlijk uw problemen niet oplossen, maar we kunnen wél met u meedenken en een luisterend oor bieden.
U kunt bellen met tussen 10.00 en 22.00 uur met
Pastor Andrea Geria 06 26 78 86 05
Diaken Mikel Palic 06 12 19 04 84
Cuno Lavaleije 06 24 69 94 85
Carla Schaap 0616 44 51 62
Hanneke Henrichs 06 21 66 43 70
Misschien is er wel iemand, waarvan u denkt: Hij of zij zit alleen. Misschien zou die wel eens willen praten met iemand. Laat het ons weten. Dan worden ze gebeld.
Josef en Maria op transport
Afgelopen zaterdag zijn, na vier eerdere pogingen, het Maria- en het Josefbeeld toch nog op transport naar Slovenië gegaan. Dat had nog heel wat voeten in de aarde. Het Mariabeeld was vrij snel in de vrachtwagen, maar het Jozefbeeld, 50 kg. zwaarder, zakte door de pallet. Ter plekke werd een pallet op maat gemaakt. Pogingen om het beeld op de nieuwe pallet te krijgen leverden problemen op, omdat er geen bodem in de bekisting voor het beeld was gemaakt. Het beeld gleed gedeeltelijk uit de bekisting. Liggend is het beeld uiteindelijk vervoerd naar de vrachtwagen en op de nieuwe pallet gezet. Eind deze maand is er nog een laatste transport richting Slovenië gepland.
Wereldwinkel weer open
Sinds deze week is de wereldwinkel weer open. De openingstijden zijn als vanouds:Maandag: 13:30 – 17:00 uurDinsdag t/m vrijdag: 10:00 – 17:00 uurZaterdag: 10:00 – 17:00 uur
U kunt er heerlijke koffie in klein en groot formaat, verschillende theesoorten, chocolade, rijst en nog veel meer etenswaren kopen. Bent u op zoek naar een origineel cadeau met een goed verhaal dan bent u bij de wereldwinkel op het juiste adres. Een indruk van het assortiment krijgt u via de website.

Het originele en brede assortiment van de wereldwinkel is afkomstig uit Afrika, Azië en Latijns Amerika. Met uw aankoop in de Wereldwinkel bevordert u de eerlijke handel en steunt u de ontwikkeling van handwevers, zilversmeden, pottenbakkers en koffieboeren op het zuidelijk halfrond.

Hopelijk komt u snel (weer) eens kijken in de wereldwinkel, Kerkstraat 66 (naast Sportinstituut Rebel),1271 RM Huizen.
Ter bemoediging
Maria, wees onze moeder
Maria, wees onze moeder
en maak ons tot uw kinderen.

Maak dat wij onze roeping aanvaarden,
zoals gij bij de boodschap van de engel.

Dat wij graag een dienst bewijzen,
zoals gij bij uw bezoek aan Elisabeth.

Dat wij de soberheid dragen,
zoals gij bij de geboorte van uw Kind.

Dat wij de beproevingen kunnen dragen,
zoals gij op de vlucht naar Egypte.

Dat wij oog hebben voor de nood van een ander,
zoals gij op de bruiloft te Kana.

Dat wij bestand zijn tegen het lijden,
zoals gij aan de voet aan het kruis.

Dat wij in gemeenschap met elkaar bidden,
zoals gij het met de apostelen deed.

Maria, leer ons leven zoals gij.
Contact

Kopij Kontaktpunten
Hebt u kopij voor de Kontaktpunten, stuurt u die dan uiterlijk donderdagavond naar het secretariaat op. Probeer de informatie wel zo kort en krachtig mogelijk op te schrijven.

Aanmelden Kontaktpunten
Als u de Kontaktpunten voortaan digitaal wilt ontvangen, stuur dan een mail naar het secretariaat of meldt u aan via de website. Zou u ons willen melden als u weet dat iemand graag de Kontaktpunten ontvangt maar de digitale Kontaktpunten niet kan lezen en de papieren versie niet kan meenemen uit de kerk. Wij zorgen dan dat diegene de papieren versie ontvangt.