Kontaktpunten 24 mei

Vieringen 

Zij allen bleven eensgezind volharden in gebed
In de eerste lezing zien we een biddende gemeenschap. De apostelen en de vrouwen volharden in gebed. Niet even 5 minuten of een uurtje, nee uren- en dagenlang. Voor dat gebed met lofprijzing, dankzegging, het luisteren naar de Geest en het bidden om de Geest maakten ze alles vrij.

Dat is iets waar de meesten van ons niet aan toekomen. Wanneer maakte u voor het laatst een periode van gebed mee, waarin niet het werk, niet de televisie of het internet, niet de sociale contacten of de sport de gedachten bepaalden, maar de aanwezigheid van God, de aanbidding en de dankzegging. Vaak is het al moeilijk om het uur tijdens de viering de dagelijkse beslommeringen buiten te houden.

En dat terwijl Gods rijk alleen gestalte kan krijgen onder Zijn leiding. Dat vraagt om een andere leefstijl, een manier van leven waarin het koninkrijk van God centraal staat. Dat is een leven waarin we Jezus en God kennen; niet alleen kennen met ons verstand, door kennis en inzicht, maar juist ook met onze zintuigen, met gevoel en in ons hart. Een leven waarin ons eeuwig leven is geschonken, een leven waarin we een relatie hebben met God.

Meer horen of verder nadenken over bidden of het eeuwige leven? Luister en kijk om 11:00 uur thuis naar de livestream of kom voor een moment van overdenking langs in de Thomaskerk tussen 9:30 en 10:30 uur.
Vieringen van onze pastores via de livestream
Nu we geen gezamenlijke vieringen meer kunnen hebben in de Thomaskerk zijn de pastores begonnen met vieringen via een livestream. Hoewel we fysiek niet bij elkaar zijn, zijn we wel met elkaar verbonden en kunnen we digitaal een viering met onze eigen pastores bijwonen. De vieringen zijn direct te volgen via deze link. Ook vindt u een link op onze website. Kijkt u op uw telefoon of tablet dan kunt u ook de kerkdienst gemist app downloaden. U vindt de uitzendingen onder RK Huizen/Blaricum.

De vieringen zijn wekelijks opZondag om 11:00 uurWoensdag om 10:00 uurVrijdag om 10:00 uur
De vieringen kunnen na afloop nog korte tijd worden teruggekeken. Alle vieringen vindt u hier.
Openingstijden Thomaskerk
Hoewel er op dit moment geen vieringen zijn, is de Thomaskerk wekelijks open op zondag van 9:30 tot 10:30 uur om een kaarsje aan te steken en voor individueel gebed. De besloten vieringen van de pastores vanuit onze kerk zijn niet voor parochianen toegankelijk.
Collectes
Eigen kerk

Nu onze vieringen digitaal zijn en u misschien niet meer in de kerk komt, hopen we dat u het collectegeld dat u normaal geeft tijdens de vieringen aan ons wilt overmaken. Dat hoeft niet elke week. U zou het ook kunnen opsparen en bijvoorbeeld maandelijks kunnen overmaken. U kunt dit doen naar rekeningnummer NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v collectegeld. Hoewel er geen vieringen in de kerk zijn, lopen de vaste kosten gewoon door. We danken u dan ook hartelijk voor uw bijdrage.

Solidariteitsfonds:
In veel parochies in ons bisdom lopen de aantallen parochianen en kerkgangers terug, maar ook in ons bisdom zijn er parochies die juist groeien of die nieuw worden opgericht. Deze parochies kunnen vaak financieel niet gelijk op eigen benen staan. Via het bisdom ondersteunen wij deze nieuwe hoopvolle initiatieven. U kunt uw bijdrage overmaken naar rekeningnummer NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v solidariteitsfonds. Heel hartelijk dank.
Nieuws uit de parochie 
Vieringen na 1 juni
De Nederlandse Bisschoppenconferentie heeft onderzocht welke maatregelen per maandag 1 juni passend en mogelijk zijn voor het kerkelijk leven in de parochies en meer in het bijzonder voor de viering van de liturgie. Er is een protocol opgesteld, dat erin moet voor­zien dat er waar­dig en veilig kan wor­den gevierd met inachtne­ming van de coronaricht­lij­nen van de over­heid. Over de uitwerking van dit protocol wordt op dit moment nagedacht door onder meer de pastores en de locatieraden in onze parochies. Zodra er meer duidelijk is wordt u hiervan op de hoogte gesteld via Kontaktpunten en de website. Op de site van het bisdom kunt  hier alvast het een en ander lezen:
Crowdfunding voor betere livestream-vieringen
Sinds kort wordt voor de livestream-vieringen een camera gebruikt en zijn de vieringen te zien via Kerkdienstgemist.nl. Op deze manier kan iedereen, ook bijvoorbeeld zieken die zich met de parochie verbonden voelen, onze vieringen, maar eventueel ook begrafenisvieringen, live bijwonen. 

Deze aanpassingen hebben ongeveer Є4500 gekost. Om dit te bekostigen zijn we zowel in Huizen als in Blaricum begonnen met een crowdfundingactie. Tot nu toe hebben we al Є1475 aan bijdragen hiervoor binnengekregen. Doet u ook mee? U kunt uw bijdrage overmaken naar NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v kerkTV.
Wilt u een praatje maken
Begint het al te wennen? Nee, zeker niet! We zijn maar al te blij als we weer eens een andere stem horen, al is het maar door de telefoon. Corona maakt deel uit van ons leven en dat valt niet mee. We missen elkaar in de kerk, bij de koffie en gewoon op de doordeweekse dagen. Hieronder vindt u diverse telefoonnummers die u kunt bellen. We kunnen waarschijnlijk uw problemen niet oplossen, maar we kunnen wél met u meedenken en een luisterend oor bieden.
U kunt bellen met tussen 10.00 en 22.00 uur metPastor Andrea Geria 06 26 78 86 05Diaken Mikel Palic 06 12 19 04 84Cuno Lavaleije 06 24 69 94 85Carla Schaap 0616 44 51 62Hanneke Henrichs 06 21 66 43 70
Misschien is er wel iemand, waarvan u denkt: Hij of zij zit alleen. Misschien zou die wel eens willen praten met iemand. Laat het ons weten. Dan worden ze gebeld.
Tuinhuisje
Deze week is in de tuin van de Thomaskerk een tuinhuisje door vrijwilligers in elkaar gezet. Vorige week was al een mooie gladde vloer met tegels gelegd en waren de uitgebreide installatie-instructies gekopieerd en ter lezing aan alle betrokkenen uitgedeeld. Op maandag kon er, goed voorbereid, begonnen worden met het in elkaar zetten van de wanden. De bouwbeschrijving werd opgehangen en stap voor stap verscheen er langzaam een tuinhuis. Dinsdag werd het project afgerond. In het huisje worden het tuingereedschap en andere materialen opgeslagendie tot nu toe in de verwarmingsruimtes lagendie tot nu toe in de verwarmingsruimtes lagen, zodat voldaan wordt aan de veiligheidseisen van de verwarming.
Vormel
Zoals veel activiteiten gaat het vormsel dit jaar ook niet door, maar dat wil niet zeggen dat de voorbereidingen ook gestopt zijn. De groep gaat gewoon door met de voorbereiding en hoopt volgend jaar extra goed voorbereid alsnog het vormsel te doen. Afgelopen week was er weer een voorbereidingsavond. De avond, die via Zoom werd gehouden, ging over mensen die belangrijk voor je zijn op je levensweg, over mensen die een voorbeeld voor je zijn in het geloof. Maar ook werd er in huis gezocht naar dingen die met geloof te maken hebben. Er werd druk gepraat, gewerkt, gezocht en aan het einde werd het even stil met een kaarsje erbij. Een mooie avond. Juist ook deze week heeft onze bisschop, bisschop Hendriks, een filmpje gemaakt speciaal voor de vormelingen. Dit filmpje staat hier.
Nieuwe kunst in de kerk
De familie van Jan van Duin heeft aan onze parochie een kunstwerk van Alphons van Leeuwen geschonken. De kruissymboliek, een Vere Dignum teken zoals ook in de wand achter het altaar is gekrast, stond op het graf van Jan van Duin Het graf werd geruimd en we zijn heel blij dat de familie aan onze parochie heeft gedacht als bestemming voor het kunstwerk. Afgelopen dinsdag is het kruis door de familie gebracht en afgelopen donderdag was Alphons van Leeuwen zelf in de kerk om te kijken naar de beste plek om het kunstwerk neer te zetten. Nadat het kruis opgepoetst was, kwam de oorspronkelijke kleur weer mooi naar voren. Op de foto ziet u het kruis geflankeerd door Alphons van Leeuwen en zijn vrouw.
Thomaswijn
Zoekt u nog een lekkere wijn voor Pinksteren? Bestel dan wat rode of witte wijn waarbij u ook nog eens een steentje bijdraagt voor de parochie. U betaalt slechts Є7,50 per fles. Bel of mail met het secretariaat om een afspraak te maken om uw bestelling af te halen.
‘Laudato si’ week 16-24 mei
Deze week is ingesteld naar aanleiding van de encycliek van de paus 5 jaar geleden. Het thema is ‘Alles is verbonden.’ De mondiale crisis die wij nu meemaken, raakt allen en kan alleen opgelost worden door samen te werken. Deze tijd laat zien dat alle mensen met elkaar verbonden zijn en dat schepping, gezondheid, maar ook gerechtigheid en een nieuwe toekomst met elkaar samenhangen. Meer informatie vindt u op deze website.

Op zondagmiddag 24 mei, om precies 12.00 u. lokale tijd, zullen katholieken overal ter wereld in verbondenheid met elkaar, met de schepping en met de meest kwetsbaren hetzelfde gebed uitspreken. U wordt van harte uitgenodigd hieraan mee te doen. Het gebed dat hiervoor wordt gebruikt vindt u hier.
Afgelast
De parochiebijeenkomst van 28 mei gaat niet door. Hopelijk kunnen we in november wel weer bij elkaar komen. Wilt u voor die tijd iets over de parochie weten of hebt u ideeën of adviezen, mailt of belt u dan naar het secretariaat. Dan komt het vanzelf bij de juiste personen terecht.
Ter bemoediging
Moeder Maria
Moeder Maria,
eens hebt gij aan de wereld
Jezus gegeven als verlosser,
toon ons ook vandaag de weg naar Hem.

Schenk ons
iets van uw geloof
in donkere dagen,
iets van uw vreugde
om hetgeen God voor ons doet,
iets van uw luisterbereidheid
naar Jezus’ woord.

En help ons
Hem na te volgen
zoals gij het hebt gedaan
in eenvoud en dienstbaarheid.
Amen.