Kontaktpunten 31 mei

Vieringen 

Vrede zij u
De leerlingen zijn bij elkaar, maar uit angst hebben ze de deuren gesloten. Jezus is gestorven en verrezen, maar toch lijkt hij heel ver weg. Is dat niet, juist in deze periode waarin we niet zomaar samen kunnen komen en afstand moeten houden, heel herkenbaar? Wie voelt zich niet soms angstig, onbegrepen of eenzaam. Ook voor ons lijkt Jezus dan ver weg of afwezig.

En dan toch, ondanks de gesloten deuren komt Jezus binnen en zegt: ”Vrede zij u”. En zegt dat niet eigenlijk alles? Jezus komt door alle barrières heen, niet alleen toen maar ook nu nog. Hij komt en gaat midden in onze wanhoop en onze onmacht staan. Met zijn vredeswoorden verdrijft hij de angst en eenzaamheid. Hij brengt een nieuwe werkelijkheid, de werkelijkheid van Pasen, van de verrijzenis. Met de vrede van Jezus groeit de zekerheid dat God genadig is.

De leerlingen ontvangen de heilige Geest. Zoals God de eerste mens schiep door Hem levensadem in te blazen, zo blaast Jezus hier nieuw leven in de geloofsgemeenschap die onder zijn leiding is ontstaan. Die Geest geeft ook ons kracht en moed, vrijheid en visie om op weg te gaan en gestalte te geven aan Gods missie met als belangrijke peiler: vergeving schenken. Vergeving doorbreekt de neerwaartse spiraal van wrok en verbittering en maakt een nieuw begin. Zalig Pinksteren!
Wilt u Pinksteren vieren? Luister en kijk om 11:00 uur thuis naar de livestream of kom voor individueel gebed of om een kaarsje aan te steken langs in de Thomaskerk tussen 9:30 en 10:30 uur.
Vieringen van onze pastores via de livestream
Nu we geen gezamenlijke vieringen meer kunnen hebben in de Thomaskerk zijn de pastores begonnen met vieringen via een livestream. Hoewel we fysiek niet bij elkaar zijn, zijn we wel met elkaar verbonden en kunnen we digitaal een viering met onze eigen pastores bijwonen. De vieringen zijn direct te volgen via deze link. Ook vindt u een link op onze website. Kijkt u op uw telefoon of tablet dan kunt u ook de kerkdienst gemist app downloaden. U vindt de uitzendingen onder RK Huizen/Blaricum.

De vieringen zijn wekelijks opZondag om 11:00 uurWoensdag om 10:00 uurVrijdag om 10:00 uur
De vieringen kunnen na afloop nog korte tijd worden teruggekeken. Alle vieringen vindt u hier.
Openingstijden Thomaskerk
De Thomaskerk is open op zondag van 9:30 tot 10:30 uur om een kaarsje aan te steken en voor individueel gebed. De besloten viering van de pastores vanuit onze kerk zijn niet voor parochianen toegankelijk.
Collectes
Eigen kerk

Nu onze vieringen digitaal zijn en u misschien niet meer in de kerk komt, hopen we dat u het collectegeld dat u normaal geeft tijdens de vieringen aan ons wilt overmaken. Dat hoeft niet elke week. U zou het ook kunnen opsparen en bijvoorbeeld maandelijks kunnen overmaken. U kunt dit doen naar rekeningnummer NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v collectegeld. Hoewel er geen vieringen in de kerk zijn, lopen de vaste kosten gewoon door. We danken u dan ook hartelijk voor uw bijdrage.

Pinksteractie
De Pinkstercollecte ondersteunt Nederlandse missionarissen en missionair werkers financieel zodat zij zich elke dag opnieuw kunnen inzetten voor arme en kwetsbare mensen wereldwijd. Zo dragen zij bij aan een rechtvaardige wereld waarin ieder mens telt. Dit doet de WNM al vijftig jaar! Ook in deze tijden waarin het coronavirus de wereld in zijn greep houdt, blijven de missionarissen en missionair werkers zich wereldwijd inzetten voor hun medemens. Voorbeelden van ondersteuning door de WNM zijn: het betalen van de ziektekostenverzekering, het aanvullen van AOW-premie en het bijdragen aan een welverdiend verlof in Nederland. U kunt uw bijdrage overmaken naar rekeningnummer NL77 INGB 00 03 9347 00 t.n.v. Missionaire werkgroep Huizen o.v.v Pinksteractie. Heel hartelijk dank.
Nieuws uit de parochie 
Vieringen na 1 juni
Vanaf juni zijn er weer vieringen met parochianen toegestaan. Daaraan zijn strikte regels verbonden. U leest deze hier. Onze pastores houden in juni één viering per zondag, of in Blaricum, of in Huizen. Op 7 juni en op 21 juni is er om 11 uur een viering met parochianen in Huizen. Alleen op 21 juni kan er ook ter communie worden gegaan. Bij deze vieringen zijn 30 parochianen welkom. U moet daarom reserveren om bij de viering aanwezig te kunnen zijn. Hoe dat moet leest u hieronder. De kerk is in juni op zondag nog steeds tussen 9:30 en 10:30 open om een kaarsje aan te steken en voor individueel gebed.

Vanaf juli zijn er weer vieringen volgens het rooster om 9:30 uur. Dan zijn er ook weer zoveel parochianen welkom in een viering dat we verwachten dat er meestal voldoende plaatsen zijn voor iedereen. Reserveren zal echter nodig blijven.
Reserveren voor de viering van 7 juni
Als u de viering van 7 juni 11:00 uur in de Thomaskerk wilt bijwonen als parochiaan moet u hiervoor reserveren. U kunt dit doen door een mail te sturen naar het secretariaat. Hebt u geen email, dan kunt u ook bellen. Aanmelden kan tot vrijdagmiddag 12:00 uur. Geeft u daarbij uw naam op en het aantal personen uit uw huishouden dat naar de viering wil komen. Wilt u personen uit meerdere huishoudens opgeven, geeft u dan per huishouden een naam en een aantal door.
Hebt u een EHBO-diploma of bent u BHV-er en wilt u komen, geef dit dan ook aan. Misschien kunt u als vrijwilliger worden aangemerkt en telt u niet mee voor het maximum van 30 personen.

Na aanmelding ontvangt een mail waarin aangegeven wordt of u een plaats toegewezen hebt gekregen. Is het maximale aantal bezoekers bereikt, dan komt u op de wachtlijst en krijgt u de vraag of u op 21 juni wilt komen. U staat dan voor die viering bovenaan de lijst. Mag u naar de viering komen, probeer dan rond 10:45 aanwezig te zijn. Het kost extra tijd om iedereen een voor een binnen te laten, handen te laten wassen en een plek aan te wijzen en we willen wel graag op tijd beginnen.

Mocht u gereserveerd hebben en gedurende de week ziek worden, koorts- of verkoudheidsklachten krijgen of om een andere reden toch niet kunnen komen, meldt u dan ook weer af bij het secretariaat. Dan kunnen we iemand anders blij maken met uw plek.

U kunt nog niet reserveren voor 21 juni.
Op transport
Net voor Hemelvaart is het tabernakel van de Vituskerk op transport gegaan naar Roman in Roemenië. Al een tijd geleden was het tabernakel uit de muur gefreesd. Een flinke klus want het tabernakel is tegelijkertijd een zware kluis. Afgelopen week was er ruimte in de vrachtwagen om hem ook mee te nemen naar zijn nieuwe bestemming. Hoewel het verdrietig is om de kerk stukje bij beetje steeds leger te zien worden, is het aan de andere kant toch ook wel mooi dat het allemaal een goede, nieuwe bestemming heeft gekregen.
Kerk in actie
De Oosterlichtkerk heeft het initiatief genomen om samen met GoedeBuren Huizen (de interkerkelijke werkgroep vluchteling) en de werkgroep Kerk en Moskee mee te doen aan “actie vakantietas”. Een vrolijk gebaar in deze nare tijden. Veel kinderen kunnen met hun ouders toch op vakantie, maar er zijn ook kinderen die om financiële redenen nooit op vakantie kunnen. Voor deze kinderen is Kerk in Actie de actie “actie vakantietas” begonnen. Deze actie verrast de kinderen met een rugzak vol verrassingen voor de zomervakantie.

Kent U kinderen in uw omgeving, die zo’n tasje verdienen? Geef dit dan hier door. Wij zorgen er dan voor dat ook deze kinderen een tasje krijgen.
Crowdfunding voor betere livestream-vieringen
Sinds kort wordt voor de livestream-vieringen een camera gebruikt en zijn de vieringen te zien via Kerkdienstgemist.nl. Op deze manier kan iedereen, ook bijvoorbeeld zieken die zich met de parochie verbonden voelen, onze vieringen, maar eventueel ook begrafenisvieringen, live bijwonen. 

Deze aanpassingen hebben ongeveer Є4500 gekost. Om dit te bekostigen zijn we zowel in Huizen als in Blaricum begonnen met een crowdfundingactie. Tot nu toe hebben we al Є1525 aan bijdragen hiervoor binnengekregen. Doet u ook mee? U kunt uw bijdrage overmaken naar NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v kerkTV.
Wilt u een praatje maken
Begint het al te wennen? Nee, zeker niet! We zijn maar al te blij als we weer eens een andere stem horen, al is het maar door de telefoon. Corona maakt deel uit van ons leven en dat valt niet mee. We missen elkaar in de kerk, bij de koffie en gewoon op de doordeweekse dagen. Hieronder vindt u diverse telefoonnummers die u kunt bellen. We kunnen waarschijnlijk uw problemen niet oplossen, maar we kunnen wél met u meedenken en een luisterend oor bieden.
U kunt bellen met tussen 10.00 en 22.00 uur metPastor Andrea Geria 06 26 78 86 05Diaken Mikel Palic 06 12 19 04 84Cuno Lavaleije 06 24 69 94 85Carla Schaap 0616 44 51 62Hanneke Henrichs 06 21 66 43 70
Ter bemoediging
Maria
Jij vrouw die geloofd hebt
dat aan Jou vervuld zou worden
wat Je vanwege de Heer was toegezegd;

Jij, beeld en hart
van het geloof van de kerk;

Jij die ons in Kana gezegd hebt
‘Doe maar wat Hij u zeggen zal’
en wat leeg en opgebruikt was
werd plots teken van volheid en overvloed;

leer ons vandaag
in het oude én nieuwe Europa
met Jou te geloven
in het oeroude visioen van vrede:

dat mensen elkaars taal verstaan
en elkaar opbouwen en dragen,
verdrukking opgeheven,
het recht van de kleine erkend.

Leer ons, als Jij, ontvankelijk worden
voor de werking van Gods Geest
om vandaag hier te doen
wat gedaan kan worden
voor de komst van uw Zoon,
zijn rijk van vrede en gerechtigheid
voor heel onze wereld.
Contact

Kopij Kontaktpunten
Hebt u kopij voor de Kontaktpunten, stuurt u die dan uiterlijk donderdagavond naar het secretariaat op. Probeer de informatie wel zo kort en krachtig mogelijk op te schrijven.

Aanmelden Kontaktpunten
Als u de Kontaktpunten voortaan digitaal wilt ontvangen, stuur dan een mail naar het secretariaat of meldt u aan via de website. Zou u ons willen melden als u weet dat iemand graag de Kontaktpunten ontvangt maar de digitale Kontaktpunten niet kan lezen en de papieren versie niet kan meenemen uit de kerk. Wij zorgen dan dat diegene de papieren versie ontvangt.