Wisseling van de wacht

Graag vraag ik uw aandacht voor het artikel dat vandaag op de website van het bisdom Haarlem-Amsterdam is gepubliceerd, en waarin de “wisseling van de wacht” van onze bisschoppen op Tweede Pinksterdag wordt aangekondigd:

https://www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/?p=news&id=4224&t=Wisseling+van+de+wacht

Aangezien het door de omstandigheden niet lang tevoren kon worden aangekondigd en het niet mogelijk is dat velen daarbij aanwezig kunnen zijn, verzoeken we u indien mogelijk dit bericht te verspreiden binnen uw parochies en een verwijzing hiernaar op te nemen op de website van de parochie.

Dan kunnen toch zoveel mogelijk mensen dit bijzondere moment meebeleven via de livestream van KathedraalTV.​

Willen we die dag samen verenigd zijn in gebed voor onze beide bisschoppen!

Met vriendelijke groet,

Bart Putter
dr. B.J. Putter, kanselier


Bisdom Haarlem-Amsterdam