Kontaktpunten 28 juni

Vieringen 
Wie zijn leven wil behouden, zal het verliezen.
Krasse taal horen we vandaag in het evangelie. Wanneer je Christen wil zijn, moet je je vader en moeder, je zoon en dochter links laten liggen. Wil je Christen zijn, dan moet Christus en het Rijk Gods je meer waard zijn dan je eigen leven. Dat is nogal wat. Jezus vraagt toch wel zeer veel van wie hem willen volgen. Te veel? Met vader en moeder, broer of zus gaat het over het kleine wereldje waarin we leven. Dat mag nooit het belangrijkste zijn in je leven. Jezus roept op om verder te kijken. We worden uitgedaagd onze eigen kleine wereld te verlaten, onze horizon te verruimen, te kijken naar de noden van anderen.
Wie zijn leven wil behouden, zal het verliezen.” Wanneer we ons afzonderen van de buitenwereld, als we ons leven alleen voor onszelf willen houden, dan worden we eenzaam, dan wordt het stil rondom ons, dan gaan we dood. Jezus vraagt ons bereid te zijn te delen met de anderen, open te staan voor iedereen en niet alleen voor onze eigen kring. Hoe kunnen we er zijn voor elkaar? Dat kunnen we doen in kleine dingen. “Wie één van deze kleinen al was het maar een beker water te drinken geeft, zijn loon zal hem zeker niet ontgaan.” Zo’n kleine blijk van zorg is een teken van liefde, het is zeggen aan de ander: “je mag er zijn zoals je bent en je wordt bemind.”

Maar Jezus spreekt niet voor niets van ‘het leven verliezen’ en ‘je kruis opnemen’. Als we de weg van Jezus willen gaan, zullen ook wij risico’s en offers moeten brengen. Wat gebeurt er niet met mensen die zich openlijk verzetten tegen onrecht of verdrukking en zich inzetten voor God? Zo moeten Christenen ook in onze tijd bereid zijn hun kruis op te nemen. Wat betekent dat voor ons: je leven verliezen? Durven we consequent Christen te zijn, zelfs als dat pijn doet?

Hier verder over nadenken? Luister en kijk om 11:00 uur thuis naar de livestream of kom voor een moment van overdenking langs in de Thomaskerk tussen 9:30 en 10:30 uur.
Komende vieingen
De komende weken zijn er de volgende vieringen in de ThomaskerkVrijdag 3 juli 10:15 uur, voorganger pater Wijnand van Wegen, thema: ThomasZondag 5 juli 9:30 uur, voorgangers pastor Andrea Geria en diaken Ton HekkenbergZondag 12 juli 9:30 uur, voorganger pater Wijnand van Wegen
Voor alle vieringen moet u reserveren. Zie onder ‘Vieringen vanaf 1 juli’
Collectes 28 juni
Eigen kerk:

Nu onze vieringen ook digitaal zijn en u misschien nog niet in de kerk komt, hopen we dat u het collectegeld dat u normaal geeft tijdens de vieringen aan ons wilt overmaken. Dat hoeft niet elke week. U zou het ook kunnen opsparen en bijvoorbeeld maandelijks kunnen overmaken. U kunt dit doen naar rekeningnummer NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v collectegeld. Ook nu er beperkt vieringen in de kerk zijn lopen de vaste kosten gewoon door. Sterker nog, we maken extra kosten om de vieringen volgens de nieuwe regels te houden. We danken u dan ook hartelijk voor uw bijdrage.

Onderhoud:
Het kerkgebouw is de plek waar we ‘samen kerk’ zijn. We vieren samen en ontmoeten elkaar. Om dat te kunnen blijven doen moet dat gebouw wel worden onderhouden: schilderwerk, goten schoonmaken, plafonds vervangen, alarmsysteem controleren…., noem het maar op. Al deze onderhoudswerkzaamheden kosten geld. Wilt u bijdragen aan het in stand houden van ons kerkgebouw? U kunt uw bijdrage overmaken naar rekeningnummer NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v onderhoud. Heel hartelijk dank.
Vieringen van onze pastores via de livestream
Ook al kunnen we weer gezamenlijke vieringen hebben, we blijven de vieringen uitzenden via een livestream. Hoewel we fysiek dan niet bij elkaar zijn, zijn we wel met elkaar verbonden en kunnen we digitaal een viering met onze eigen pastores en mede-parochianen bijwonen. De vieringen zijn direct te volgen via deze link. Ook vindt u een link op onze website. Kijkt u op uw telefoon of tablet dan kunt u ook de kerkdienst gemist app downloaden. U vindt de uitzendingen onder RK Huizen/Blaricum.

De vieringen vanaf juli zijn:Zondag om 9:30 vanuit de ThomaskerkZondag om 11:00 vanuit de Vituskerk
In juli en augustus zijn er geen doordeweekse vieringen in de Vituskerk. De vieringen kunnen na afloop nog korte tijd worden teruggekeken. Alle vieringen vindt u hier.
Openingstijden Thomaskerk
Op zondag 28 juni is de Thomaskerk geopend van 9:30 tot 10:30 om een kaarsje aan te steken en voor individueel gebed. De zondagen daarna is de Thomaskerk op zondag alleen open voor de vieringen.

Wel kunt u doordeweeks een kaarsje komen opsteken of langskomen voor individueel gebed tijdens de openingstijden van het secretariaat. U kunt het beste langskomen opmaandagmiddag tussen 13:30 en 15:30 uur,dinsdag- of woensdagochtend tussen 9:30 en 11:30 uurvrijdagmiddag tussen 13:30 en 15:30 uur.De deur is meestal dicht, maar als u aanbelt wordt u binnengelaten.
Nieuws uit de parochie 
Vieringen na 1 juli
Vanaf juli zullen er weer wekelijks op zondag om 9:30 uur vieringen volgens het rooster zijn. Ook de 1e vrijdagvieringen starten weer op. Daaraan zijn nog steeds strikte regels verbonden. U leest deze hier. Hoewel we verwachten dat er dan voldoende plaats in de kerk is voor iedereen, is het nog steeds nodig om te reserveren. We houden bij wie er elke viering aanwezig is om de mogelijkheid te hebben bezoekers te benaderen mocht er toch iemand in de viering zijn geweest met corona. U kunt zich opgeven bij het secretariaat . Hebt u geen email, dan kunt u zich telefonisch (035-5240069) opgeven. U kunt nu ook in een keer reserveren voor meerdere vieringen bijvoorbeeld voor alle zondagvieringen of voor alle eerste vrijdagvieringen. Wilt u zich dan wel afmelden als u een keer niet kunt komen.

Aanmelden voor een specifieke viering kan tot de vrijdag ervoor 12 uur ‘s middags. Aanmelding voor de 1e vrijdagviering kan tot en met de woensdagavond ervoor. Geef uw naam op en het aantal personen uit uw huishouden dat naar de viering wil komen. Wilt u personen uit meerdere huishoudens opgeven, geeft u dan per huishouden een naam en een aantal door.

Hebt u een EHBO-diploma of bent u BHV-er en wilt u komen, geef dit dan ook aan. Volgens de regels moet er elk viering een EHBO-er of BHV-er aanwezig zijn.

Na aanmelding ontvangt u een mail waarin aangegeven wordt of u een plaats toegewezen hebt gekregen. Is het maximale aantal bezoekers bereikt, dan komt u op de wachtlijst en als u dat wenst staat u bovenaan de lijst voor de viering de week erna. Mag u naar de viering komen, probeer dan rond 9:15 aanwezig te zijn. Het kost extra tijd om iedereen een voor een binnen te laten, handen te laten wassen en een plek aan te wijzen en we willen wel graag op tijd beginnen.

Mocht u gereserveerd hebben en gedurende de week ziek worden, koorts- of verkoudheidsklachten krijgen of om een andere reden toch niet kunnen komen, meldt u zich dan ook weer af bij het secretariaat. Dan kunnen we eventueel iemand anders blij maken met uw plek.
Verhuur Vituskerk
Vanaf 1 juli is de Vituskerk op zondag verhuurd. Vanaf 11 juli zal pioniersplek De Brug, onderdeel van de Hervormde Gemeente Huizen, op zondagochtend vieringen gaan houden in de Vituskerk. Al deze week zijn ze begonnen met het opknappen en weer inrichten van de Vituskerk. We zijn blij dat de Vituskerk weer een kerkelijke functie krijgt en dat we mede-Christenen de mogelijkheid bieden om in deze Corona-periode toch vieringen te gaan houden. Voor onze parochie is het natuurlijk financieel ook een prettige meevaller dat de Vituskerk niet alleen maar geld kost maar waarschijnlijk zelfs iets opbrengt. Afgelopen weekend is het contract getekend en maandagavond droeg Hans Meulenkamp de sleutel symbolisch over aan Loek Alta van de Brug.
 
Crowdfunding voor de livestream-vieringen
Nu we in zowel Huizen als Blaricum een camera hebben,zijn vieringen uit beide kerken goed te zien via een livestream via Kerkdienstgemist.nl. Op deze manier kan iedereen, ook bijvoorbeeld zieken die zich met de parochie verbonden voelen, onze vieringen, maar eventueel ook begrafenisvieringen, live bijwonen. 

De kosten voor de twee camera’s met bedieningsapparatuur voor beide parochies, zijn echter een flinke kostenpost, zeker nu in deze periode. Daarom hopen we van harte dat u ons (extra) wilt steunen bij deze aankopen. De aanpassingen hebben ongeveer Є9000 gekost. Om dit te bekostigen zijn we zowel in Huizen als in Blaricum begonnen met een crowdfundingactie. Tot nu toe hebben we al Є1950 aan bijdragen hiervoor binnengekregen. Doet u ook mee? U kunt uw bijdrage overmaken naar NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v kerkTV.
Wilt u een praatje maken
Juist nu alles weer aan het opstarten is, bent u misschien onzeker, of voelt u zich alleen. Is het wel veilig om weer op bezoek te gaan en bij wie dan en hoe? We missen elkaar in de kerk, bij de koffie en gewoon op de doordeweekse dagen. Ook nu zitten we voor u klaar achter de telefoon. Bel ons op een van de telefoonnummers hieronder. We kunnen waarschijnlijk uw problemen niet oplossen, maar we kunnen wél met u meedenken en een luisterend oor bieden.
U kunt bellen met tussen 10.00 en 22.00 uur metPastor Andrea Geria 06 26 78 86 05Diaken Mikel Palic 06 12 19 04 84Cuno Lavaleije 06 24 69 94 85Carla Schaap 0616 44 51 62Hanneke Henrichs 06 21 66 43 70
Misschien is er wel iemand, waarvan u denkt: Hij of zij zit alleen. Misschien zou die wel eens willen praten met iemand. Laat het ons weten. Dan worden ze gebeld.
Actie vakantietas
Gisteravond zijn 58 rugzakjes gevuld voor de actie vakantietas van Kerk in Actie. De rugzakjes gaan naar kinderen die deze zomer niet op vakantie kunnen en weinig speelgoed hebben. We deden deze actie samen met de moskeeën, de Oosterlichtkerk, Goede Buren en de Rotary. Vanwege deze samenwerking stuurde Kerk in Actie ons de 58 rugzakjes gratis op.

De ijswinkel in de Oostermeent gaf een bon voor een ijsje voor elk kind en deze week bestelde ’t Haagje spontaan twee dozen vol buitenspeelgoed voor de actie. Geweldig!
Gisteravond zijn alle spullen verdeeld over de tassen. Viltstiften, kleurboeken, voetballen, springtouwen, emmertjes en schepjes, frisbees en nog veel meer. Een heel gepuzzel om dat goed te verdelen over 58 kinderen van 2 -14 jaar.
Terugblik: opkikkertje
In deze bijzondere tijd van Corona merkten we dat we elkaar als parochianen missen. Wat zo normaal leek op zondag in de kerk, werd nu anders. We konden wel vieren via de livestream, maar dat is toch anders. Geen koffie naderhand, geen gezellig praatje over hoe het met ons gaat. We gingen op zoek naar een manier om mensen te laten weten dat we toch met elkaar verbonden willen blijven.
We besloten om een aantal parochianen een kleine attentie te brengen. Een opkikkertje. En naar wie ga je dan? De zieke parochianen? De eenzamen, de jongeren die zich inzetten voor de vieringen? We waren ons er terdege van bewust, dat we een keuze moesten maken. 2000 kikkertjes rondbrengen is wel een heel grote klus in deze moeilijke tijd. Dus we hebben ons beperkt en zijn aan de slag gegaan. We hebben 65 papieren tasjes gevuld met een kleine bloemengroet, een intentiekaarsje uit de kerk en een boekenlegger met het opkikkertje er aan.

Toen zijn de pastores en de overige locatieraadleden op de fiets gestapt. Op weg naar onze parochianen. De gesprekjes aan de deur, want binnen kwamen we niet uiteraard en in de tuin waren ontroerend. Voor zowel de ontvangers als voor de brengers van de tasjes. De persoonlijke ontmoeting en de aandacht die we hebben ervaren, heeft ons op een verrassende manier verbonden! Dit is ook kerkzijn! Hartverwarmend. Iets wat we willen vasthouden voor de toekomst.
 
Ter bemoediging
Een kamer vol kruisen
Een jonge man was ten einde raad. Hij zag geen uitweg meer in zijn leven, en begon te bidden: ‘God, ik kan niet meer! Mijn kruis is veel te zwaar om te dragen.’ God antwoordde: ‘Lieve zoon, kom even met me mee. In deze kamer staan verschillende kruisen. Kies maar het kruis waarvan jij vindt dat je dat het beste kunt dragen.’ De man was opgelucht. Hij keek rond in de kamer en zag allerlei soorten kruisen. Sommige waren zo groot dat hij er de top niet van kon zien. Andere zagen er heel zwaar uit. Toen zag hij een klein kruisje. Het stond tegen de muur. ‘Ik zou dat kruis willen, God,’ zei hij. Toen zei God: ‘Lieve zoon, dat is het kruis dat je zelf naar hier hebt gebracht.’
(C. LETERME, Een parel voor elke dag, uitgeverij Averbode 2007)
Contact

Kopij Kontaktpunten
Hebt u kopij voor de Kontaktpunten, stuurt u die dan uiterlijk donderdagavond naar het secretariaat op. Probeer de informatie wel zo kort en krachtig mogelijk op te schrijven.

Aanmelden Kontaktpunten
Als u de Kontaktpunten voortaan digitaal wilt ontvangen, stuur dan een mail naar het secretariaat of meld u aan via de website. Zou u ons willen melden als u weet dat iemand graag de Kontaktpunten ontvangt maar de digitale Kontaktpunten niet kan lezen en de papieren versie niet kan meenemen uit de kerk. Wij zorgen dan dat diegene de papieren versie ontvangt.