Kontaktpunten 5 juli

Vieringen 
Koppige deemoed
‘Uw koning rijdt op een ezel’! zegt de profeet Zacharia in de eerste lezing. Die ezel zet hij tegenover het paard, de ‘tank’ van de oudheid. Het paard hoort bij oorlog en macht, de ezel is het toonbeeld van koppige deemoed. Jezus rijdt op Palmzondag niet toevallig op een ezel Jerusalem binnen: die kwam al uit het Oude Testament aanstappen, hij hoefde er maar op te gaan zitten om duidelijk te maken wie hij is en wat hij wil.
‘Neem mijn juk op je schouders en leer van mij: ik ben zachtmoedig en nederig van hart’. En dan leer je dit: ‘Mijn juk is zacht en mijn last is licht’! Deze tekst komt alleen bij de evangelist Mattheus voor (niet bij de andere drie). Jezus citeert hier uit het Boek van de Wijsheid en spreekt als de Wijsheid zelf. Zo kwam het dat de ‘Haya Sophia’ in Istanbul (6e eeuw) aan de ‘Heilige Wijsheid’ is gewijd, aan Jezus de Christus. En dankzij de Messiah van Händel is de tekst van Mattheus wereldwijd bekend en geliefd geworden.

Allemaal dragen we lasten. Ons lichaam kan een last zijn. Franciscus van Assisi noemde het … ‘broeder Ezel’. Ook onszelf kunnen we tot last zijn. De grote vraag is hóe we lasten leren dragen. We kunnen dat afkijken van voorbeelden: ‘Leer van mij’. Jezus uitte zijn zachtmoedigheid door bijvoorbeeld op de man af vragen stellen (‘Waarom sla je mij?’) en heel practisch te zijn (‘De sabbat is er voor de mensen, en niet andersom’)! Een zware last tors je niet door krachtpatserij, maar door een kantelpunt te zoeken of (zoals een juk doet) de last te verdelen. Dit is óók wijsheid en het leert je koppige deemoed: vasthoudend blijven zoeken naar de juiste weg en tegelijkertijd weten dat je niet alles kunt, zeker niet alleen. Deze houding geeft rust,– aan je ziel.

Hier verder over nadenken? Kom naar de viering of luister naar de livestream zondag om 9:30 uur.
Komende vieringen
De komende weken zijn er de volgende vieringen in de Thomaskerk
Zondag 5 juli 9:30 uur, voorgangers pastor Andrea Geria en diaken Ton Hekkenberg
Zondag 12 juli 9:30 uur, voorganger pater Wijnand van Wegen
Zondag 19 juli 9:30 uur, voorganger diaken Ton Hekkenberg
Voor alle vieringen moet u reserveren. Zie onder ‘Vieringen vanaf 1 juli’
Collectes 5 juli
Eigen kerk:

Nu onze vieringen ook digitaal zijn en u misschien nog niet in de kerk komt, hopen we dat u het collectegeld dat u normaal geeft tijdens de vieringen aan ons wilt overmaken. Dat hoeft niet elke week. U zou het ook kunnen opsparen en bijvoorbeeld maandelijks kunnen overmaken. U kunt dit doen naar rekeningnummer NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v collectegeld. Ook nu er beperkt vieringen in de kerk zijn lopen de vaste kosten gewoon door. Sterker nog, we maken extra kosten om de vieringen volgens de nieuwe regels te houden. We danken u dan ook hartelijk voor uw bijdrage.

Pakistan:
In de jaren “90 hebben Alie Cobelens, Joop Wijfjes en Ronald van Dijk als lid van de MOV groep een bezoek gebracht aan Pakistan. Daar hebben ze Tasawar Gill ontmoet, die tegenwoordig via de stichting STAR, kinderen onderwijs aanbiedt op zomerkamp en daarnaast allerlei activiteiten ontplooit om de verstandhouding tussen de verschillende bevolkingsgroepen te verbeteren. Elk jaar geeft de parochie een bijdrage aan deze activiteiten.U kunt uw bijdrage voor de projecten van STAR overmaken naar rekeningnummer NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v Pakistan. Heel hartelijk dank.
Vieringen van onze pastores via de livestream
Ook al kunnen we weer gezamenlijke vieringen hebben, we blijven de vieringen uitzenden via een livestream. Hoewel we fysiek dan niet bij elkaar zijn, zijn we wel met elkaar verbonden en kunnen we digitaal een viering met onze eigen pastores en mede-parochianen bijwonen. De vieringen zijn direct te volgen via deze link. Ook vindt u een link op onze website. Kijkt u op uw telefoon of tablet dan kunt u ook de kerkdienst gemist app downloaden. U vindt de uitzendingen onder RK Huizen/Blaricum.

De vieringen vanaf juli zijn:Zondag om 9:30 vanuit de ThomaskerkZondag om 11:00 vanuit de Vituskerk
In juli en augustus zijn er geen doordeweekse vieringen in de Vituskerk. De vieringen kunnen na afloop nog korte tijd worden teruggekeken. Alle vieringen vindt u hier.
Openingstijden Thomaskerk
Op zondag is de Thomaskerk alleen open voor de viering.

Wel kunt u doordeweeks een kaarsje komen opsteken of langskomen voor individueel gebed tijdens de openingstijden van het secretariaat. U kunt het beste langskomen opmaandagmiddag tussen 13:30 en 15:30 uur,dinsdagochtend tussen 9:30 en 11:30 uurvrijdagmiddag tussen 13:30 en 15:30 uur.De deur is meestal dicht, maar als u aanbelt wordt u binnengelaten.
Nieuws uit de parochie 
Vieringen na 1 juli
Vanaf juli zullen er weer wekelijks op zondag om 9:30 uur vieringen volgens het rooster zijn. Ook de 1e vrijdagvieringen starten weer op. Daaraan zijn nog steeds strikte regels verbonden. U leest deze hier. Hoewel we verwachten dat er dan voldoende plaats in de kerk is voor iedereen, is het nog steeds nodig om te reserveren. We houden bij wie er elke viering aanwezig is om de mogelijkheid te hebben bezoekers te benaderen mocht er toch iemand in de viering zijn geweest met corona. U kunt zich opgeven bij het secretariaat . Hebt u geen email, dan kunt u zich telefonisch (035-5240069) opgeven. U kunt nu ook in één keer reserveren voor meerdere vieringen bijvoorbeeld voor alle zondagvieringen of voor alle eerste vrijdagvieringen. Wilt u zich dan wel afmelden als u een keer niet kunt komen?

Aanmelden voor een specifieke viering kan tot de vrijdag ervoor 12 uur ‘s middags. Aanmelding voor de 1e vrijdagviering kan tot en met de woensdagavond ervoor. Geef uw naam op en het aantal personen uit uw huishouden dat naar de viering wil komen. Wilt u personen uit meerdere huishoudens opgeven, geeft u dan per huishouden een naam en een aantal door.

Hebt u een EHBO-diploma of bent u BHV-er en wilt u komen, geef dit dan ook aan. Volgens de regels moet er elk viering een EHBO-er of BHV-er aanwezig zijn.

Na aanmelding ontvangt u een mail waarin aangegeven wordt of u een plaats toegewezen hebt gekregen. Is het maximale aantal bezoekers bereikt, dan komt u op de wachtlijst en als u dat wenst staat u bovenaan de lijst voor de viering de week erna. Mag u naar de viering komen, probeer dan rond 9:15 uur aanwezig te zijn. Het kost extra tijd om iedereen één voor één binnen te laten, handen te laten wassen en een plek aan te wijzen en we willen wel graag op tijd beginnen.

Mocht u gereserveerd hebben en gedurende de week ziek worden, koorts- of verkoudheidsklachten krijgen of om een andere reden toch niet kunnen komen, meldt u zich dan ook weer af bij het secretariaat. Dan kunnen we eventueel iemand anders blij maken met uw plek.
Lintje voor Harry Wellink
In april kreeg Harry Wellink een koninklijke onderscheiding. De feestelijke overhandiging werd echter uitgesteld vanwege corona. Afgelopen vrijdag was het uiteindelijk toch zover dat Harry, samen met twee andere gedecoreerden, feestelijk onthaald werd op het gemeentehuis. Alle drie zijn ze nu lid in de orde van Oranje-Nassau.

Hoewel er maar 10 gasten per gedecoreerde bij aanwezig konden zijn, was onze parochie goed vertegenwoordigd. Iedereen werd op gepaste afstand verdeeld over de raadzaal. De burgemeester vertelde over alle drie een mooi verhaal over hun verdiensten voor de samenleving.

Bij Harrie prees hij vooral zijn langdurige betrokkenheid bij de parochie en bij Theodotion. Hij beschreef Harry als gedreven en sociaal en gaf aan dat hij trots was op zo’n betrokken inwoner in ons mooie Huizen. Daarna las de burgemeester de tekst van de Koning op de oorkonde voor en kreeg Harry de onderscheiding en een mooie bos bloemen overhandigd. Na het Wilhelmus, door Harry mooi meegezongen, en een toast kreeg hij door zijn dochter het kruis opgespeld.
Crowdfunding voor de livestream-vieringen
Nu we in zowel Huizen als Blaricum een camera hebben,zijn vieringen uit beide kerken goed te zien via een livestream via Kerkdienstgemist.nl. Op deze manier kan iedereen, ook bijvoorbeeld zieken die zich met de parochie verbonden voelen, onze vieringen, maar eventueel ook begrafenisvieringen, live bijwonen. 

De kosten voor de twee camera’s met bedieningsapparatuur voor beide parochies, zijn echter een flinke kostenpost, zeker nu in deze periode. Daarom hopen we van harte dat u ons (extra) wilt steunen bij deze aankopen. De aanpassingen hebben ongeveer Є9000 gekost. Om dit te bekostigen zijn we zowel in Huizen als in Blaricum begonnen met een crowdfundingactie. Tot nu toe hebben we al Є2060 aan bijdragen hiervoor binnengekregen. Doet u ook mee? U kunt uw bijdrage overmaken naar NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v kerkTV.
Wilt u een praatje maken
Juist nu alles weer aan het opstarten is, bent u misschien onzeker, of voelt u zich alleen. Is het wel veilig om weer op bezoek te gaan en bij wie dan en hoe? We missen elkaar in de kerk, bij de koffie en gewoon op de doordeweekse dagen. Ook nu zitten we voor u klaar achter de telefoon. Bel ons op een van de telefoonnummers hieronder. We kunnen waarschijnlijk uw problemen niet oplossen, maar we kunnen wél met u meedenken en een luisterend oor bieden.
U kunt bellen met tussen 10.00 en 22.00 uur metPastor Andrea Geria 06 26 78 86 05Diaken Mikel Palic 06 12 19 04 84Cuno Lavaleije 06 24 69 94 85Carla Schaap 0616 44 51 62Hanneke Henrichs 06 21 66 43 70
Misschien is er wel iemand, waarvan u denkt: Hij of zij zit alleen. Misschien zou die wel eens willen praten met iemand. Laat het ons weten. Dan worden ze gebeld.
Een week vol sport en spel online!
Een week vol sport en spel online!Maak je klaar voor day-challenges, sporten in je eigen tuin én de beste start van je zomervakantie. Sonrise gaat dit jaar namelijk online! Houd vanaf 6 juli de social pagina’s goed in de gaten en doe mee! Ook aan de jongere kids wordt gedacht met leuke knutsels, speurtochten en spellen voor buiten. Anders dan anders, maar nét zo gaaf.

Sonrise is een interkerkelijk sport- en evangelisatie-evenement voor kinderen en tieners in Huizen. Het event vindt altijd plaats in de eerste week van de basisschoolvakantie. Dit jaar dus van 6 t/m 10 juni.

Voor kinderen van 6 tot 12 jaar is er een programma via facebook met bijvoorbeeld een legofilmpje van een bijbelverhaal, een fotospeurtocht door Huizen of een proefje wat je thuis kunt doen. Voor jongeren van 13 tot 18 jaar zijn de activiteiten via Instagram en kun je bijvoorbeeld deelnemen aan een dans-, judo of tekenworkshop. Het programma is hier te vinden.
Aktie vakantietasje
Lieve mensen, allemaal, die hielpen de vakantietasjes samen te stellen, we begrepen van de PGH-kerken, de Thomaskerk en beide Moskeeën. Een paar weken geleden vroeg Coby Wouda of de kinderen van ons schooltje het leuk zouden vinden om een ‘vakantietasje’ te krijgen. Toen ik begreep wat ermee wordt bedoeld, dacht ik dat ‘ze het wel leuk’ zouden vinden. Dat blijkt niet zo te zijn, want ze vinden het superleuk!! Vandaag, woensdag 1 juli zijn de tasjes uitgedeeld aan de jongste kinderen en gisteren aan de oudsten (veel kinderen waren op bezoek bij hun nieuwe school). Namens alle kinderen Intensieve TaalSchool (ITS) de Globe, heel hartelijk bedankt. “Meester, nu kunnen we thuis ook leuke dingen doen’, is één van de reacties. Mooie groet en nogmaals hartelijk dank, ook namens de collega’s
Hans Koster, Locatieleider ITS de Globe, (per 3 juli 2020 gesloten en opgeheven)
Vakantie pastor en diaken
Diaken Mikel Palic is met vakantie t/m 11 juli. Pastor Andrea Geria is met vakantie van 14 juli t/m 14 augustus 2020.
Ter bemoediging
Uw wil geschiede
Als ik ’Uw wil geschiede’ bid,
dan weet ik dat ik zeg,
dat ik mijn levenslot geheel
in trouwe handen leg.

Dat wat mij overkomen zal,
geen eeuwige dood kan zijn.
Als ik ‘Uw wil geschiede’ bid,
dan breekt mijn levenslijn
nooit af, dan hecht ik mij steeds meer,
aan Uw beloften vast.
Dan breekt Uw juk mijn schouders niet,
verlicht U zelf mijn last.

Dan ga ik door de diepte heen,
niet torsend aan mijn plicht.
Als ik ‘Uw wil geschiede’ bid,
maakt Liefde ‘t donker licht
(Co ’t Hart, Heimwee naar Later)
Contact

Kopij Kontaktpunten
Hebt u kopij voor de Kontaktpunten, stuurt u die dan uiterlijk donderdagavond naar het secretariaat op. Probeer de informatie wel zo kort en krachtig mogelijk op te schrijven.

Aanmelden Kontaktpunten
Als u de Kontaktpunten voortaan digitaal wilt ontvangen, stuur dan een mail naar het secretariaat of meld u aan via de website. Zou u ons willen melden als u weet dat iemand graag de Kontaktpunten ontvangt maar de digitale Kontaktpunten niet kan lezen en de papieren versie niet kan meenemen uit de kerk. Wij zorgen dan dat diegene de papieren versie ontvangt.