Kontaktpunten 12 juli

Vieringen 
Parabel: De Zaaier
Hierbij ziet u een prentje uit onze parochiegeschiedenis,- vijftien (15!) jaar geleden. Pastoor Jan Duin was net weg, en wat nu? Het parochiebestuur schreef op de achterkant van deze tekening: ‘Aan ieder die bij onze parochie wil horen. Dit seizoen, 2005-2006, zijn we op zoek: hoe kunnen we als parochie verder? Jong en oud; kerkgangers, lezers van Kontaktpunten, deelnemers aan Kerkbalans; alle vrijwilligers: op uw creatieve ideeën en actieve steun rekenen we. Daarmee kunnen we verder bij onze keuzes. Dit alles in vertrouwen dat de Zaaier in onze parochie goede grond vindt. Voor een meervoudige opbrengst.’

In het evangelie van deze zondag gaat het over de opbrengst van wat ons bestuur vroeg. Kwam die opbrengst van ‘creatieve ideeën en actieve steun terecht op de weg, de rotsen, distelgrond of aarde? De mooie tekening van Joan Schuit beeldt die kansen trefzeker uit. De parabel is bekend. Je kunt op de prent zíen hoe het gaat. Per kans kunnen we nagaan hoe het met onze parochie gelopen is: waar gingen anderen mee vandoor, wat léék heel wat maar duurde kort, wat werd weggedrukt en tenslotte: wat bleek echt de moeite waard en … groeit?! Ieder kan dit voor zichzelf overdenken met alle gevoelens erbij.

Je kunt denken: dat is wel een heel slordige zaaier! Hij strooit maar raak!! Ja, aan succes gaan meestal veel mislukkingen vooraf. Neem het wereldwijd gezoek naar een vaccin tegen corona. Hoe vaak zal een bepaald middel niet verworpen moeten worden voordat er succes komt? Laten we hopen dat het lukt, maar dan zo dat iedereen ervan kan profiteren en niet alleen de rijken (wij?). Want ‘niet alleen voor jezelf, maar ook voor anderen’ is precies de leidraad die Jezus voorstond. De uitkomst hiervan voor hem stond vast: alleen díe leidraad zal echt slagen. Zelfs meervoudig: 30, 60, wie weet zelfs 100 maal!

Hier verder over nadenken? Kom zondag om 9:30 uur naar de viering of luister naar de livestream.
Komende vieringen
De komende weken zijn er de volgende vieringen in de Thomaskerk
Zondag 12 juli 9:30 uur, voorganger pater Wijnand van Wegen
Zondag 19 juli 9:30 uur, voorganger diaken Ton Hekkenberg
Zondag 26 juli 9:30 uur, voorganger pater Wijnand van Wegen
Voor alle vieringen moet u reserveren. Zie onder ‘Vieringen vanaf 1 juli’
Collectes 12 juli
Eigen kerk:

Nu onze vieringen ook digitaal zijn en u misschien nog niet in de kerk komt, hopen we dat u het collectegeld dat u normaal geeft tijdens de vieringen aan ons wilt overmaken. Dat hoeft niet elke week. U zou het ook kunnen opsparen en bijvoorbeeld maandelijks kunnen overmaken. U kunt dit doen naar rekeningnummer NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v collectegeld. Ook nu er beperkt vieringen in de kerk zijn lopen de vaste kosten gewoon door. Sterker nog, we maken extra kosten om de vieringen volgens de nieuwe regels te houden. We danken u dan ook hartelijk voor uw bijdrage.
Friersdale:
De school in Frierdale is weer aan het opstarten. De examenleerlingen gaan alweer een maand naar school en de andere leerlingen kunnen deze of de komende maand weer naar school Een hele opgave want ook in Zuid-Afrika en Friersdale gelden daarvoor strikte voorwaarden (zie plaatje). Naast onderwijs zorgt de school er ook voor dat de kinderen in ieder geval één goede maaltijd per dag krijgen. Juist in deze moeilijke tijden kunnen ze onze financiële steun goed gebruiken.U kunt uw bijdrage overmaken naar rekeningnummer NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v Friersdale. Heel hartelijk dank.

Vieringen van onze pastores via de livestream
Ook al kunnen we weer gezamenlijke vieringen hebben, we blijven de vieringen uitzenden via een livestream. Hoewel we fysiek dan niet bij elkaar zijn, zijn we wel met elkaar verbonden en kunnen we digitaal een viering met onze eigen pastores en mede-parochianen bijwonen. De vieringen zijn direct te volgen via deze link. Ook vindt u een link op onze website. Kijkt u op uw telefoon of tablet dan kunt u ook de kerkdienst gemist app downloaden. U vindt de uitzendingen onder RK Huizen/Blaricum.

De vieringen vanaf juli zijn:
Zondag om 9:30 vanuit de Thomaskerk
Zondag om 11:00 vanuit de Vituskerk
In juli en augustus zijn er geen doordeweekse vieringen in de Vituskerk. De vieringen kunnen na afloop nog korte tijd worden teruggekeken. Alle vieringen vindt u hier.
Openingstijden Thomaskerk
Op zondag is de Thomaskerk alleen om 9:30 uur open voor de viering.

Doordeweeks kunt u wel langskomen om een kaarsje op te steken of voor individueel gebed tijdens de openingstijden van het secretariaat. U kunt het beste langskomen opmaandagmiddag tussen 13:30 en 15:30 uur,dinsdagochtend tussen 9:30 en 11:30 uurvrijdagmiddag tussen 13:30 en 15:30 uur.De deur is meestal dicht, maar als u aanbelt wordt u binnengelaten.
Nieuws uit de parochie 
Vieringen na 1 juli
Vanaf juli zijn er weer wekelijks op zondag om 9:30 uur vieringen volgens het rooster. Ook de 1e vrijdagvieringen zijn weer gestart. Daaraan zijn nog steeds strikte regels verbonden. U leest deze hier

Hoewel er tot nu toe voldoende plaats is in de kerk, wordt u nog steeds dringend verzocht om te reserveren. We houden bij wie er elke viering aanwezig is om de mogelijkheid te hebben bezoekers te benaderen mocht er toch iemand in de viering zijn geweest met corona. U kunt zich opgeven bij het secretariaat. Hebt u geen email, dan kunt u zich telefonisch (035-5240069) opgeven. U kunt nu ook in één keer reserveren voor meerdere vieringen bijvoorbeeld voor alle zondagvieringen of voor alle eerste vrijdagvieringen. Wilt u zich dan wel afmelden als u een keer niet kunt komen?

Aanmelden voor een specifieke viering kan tot de vrijdag ervoor 12 uur ’s middags. Aanmelding voor de 1e vrijdagviering kan tot en met de woensdagavond ervoor. Geef uw naam op en het aantal personen uit uw huishouden dat naar de viering wil komen. Wilt u personen uit meerdere huishoudens opgeven, geeft u dan per huishouden een naam en een aantal door. Na aanmelding ontvangt u een mail waarin aangegeven dat u op de bezoekerslijst staat.

Hebt u een EHBO-diploma of bent u BHV-er en wilt u komen, geef dit dan ook aan. Volgens de regels moet er elk viering een EHBO-er of BHV-er aanwezig zijn.

Wilt u proberen rond 9:15 uur aanwezig te zijn. Het kost extra tijd om iedereen één voor één binnen te laten, handen te laten wassen en een plek aan te wijzen en we willen wel graag op tijd beginnen.

Mocht u gedurende de week ziek worden, koorts- of verkoudheidsklachten krijgen  dan verzoeken we u om thuis te blijven. Als u na aanmelding toch niet kunnen komen, meldt u dan ook weer af bij het secretariaat.

Er is geen intentieboek aanwezig tijdens de vieringen. Heeft u een intentie geef dit dan uiterlijk vrijdag 12 uur door aan het secretariaat.
Rouwbegeleidingsgroep start weer
Als iemand met wie je relationeel nauw verbonden of verweven bent sterft, wordt je leven door elkaar geschud. Niets is meer hetzelfde. Je komt voor nieuwe vragen te staan en blijft achter met een veelheid aan emoties. Wat rouw met een mens doet is moeilijk in woorden te vatten. Het delen van ervaringen met lotgenoten kan een steun zijn bij het dragen van verlies. Daarom start 13 oktober, bij voldoende aanmeldingen, een ‘rouwgroep’. Een folder met meer informatie vindt u in de kerk en op de website.
Crowdfunding voor de livestream-vieringen
Nu we in zowel Huizen als Blaricum een camera hebben,zijn vieringen uit beide kerken goed te zien via een livestream via Kerkdienstgemist.nl. Op deze manier kan iedereen, ook bijvoorbeeld zieken die zich met de parochie verbonden voelen, onze vieringen, maar eventueel ook begrafenisvieringen, live bijwonen. 

De kosten voor de twee camera’s met bedieningsapparatuur voor beide parochies, zijn echter een flinke kostenpost, zeker nu in deze periode. Daarom hopen we van harte dat u ons (extra) wilt steunen bij deze aankopen. De aanpassingen hebben ongeveer Є9000 gekost. Om dit te bekostigen zijn we zowel in Huizen als in Blaricum begonnen met een crowdfundingactie. Tot nu toe hebben we al Є2085 aan bijdragen hiervoor binnengekregen. Doet u ook mee? U kunt uw bijdrage overmaken naar NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v kerkTV.
Opnames Open Poort in de Thomaskerk
Afgelopen woensdag kwamen ze voor het eerst: de mensen van De Open Poort. De Open Poort is de geloofsgemeenschap van de Amerpoort, een organisatie in Baarn die zorg, wonen en werk biedt aan mensen met een verstandelijke beperking.

Normaal gesproken is er wekelijks een oecumenische viering voor de bewoners. In deze coronaperiode wordt er elke week een viering opgenomen en op zondag door de bewoners bekeken. Meer informatie over de Open Poort vindt u hier.

In juli en augustus wordt het Cultureel Centrum van de Amerpoort verbouwd en kan de Open Poort daar niet terecht voor de opnames. Omdat ze onze kerk zo mooi vonden hebben ze gevraagd of ze gedurende die periode de opnames in onze kerk konden maken. Ze kennen onze kerk van de uitvoering van “Welkom in jouw wereld” ruim anderhalf jaar geleden. Misschien herinnert u zich dit inspirerende muzikale verhaal nog.
Annemieke, de voorganger, Jacques de pianist of Jacco, de gitarist en Chris, de opnameman komen in de maanden juli en augustus iedere woensdag van 9-13 uur opnames maken voor de viering van de zondag daarop. Best een lange tijd voor een viering van ruim 3 kwartier, maar het wordt dan ook zeer professioneel aangepakt. Eerst de hele viering, daarna de handelingen apart (de 7 kaarsen aansteken, de Bijbel openen en sluiten, de bel luiden, etc.). Als dat is opgenomen, wordt nog een keer apart de muzikale begeleiding opgenomen. Alles wordt dan later bij elkaar geknipt en geplakt. We zijn blij dat we ze op deze manier kunnen helpen.
Wilt u een praatje maken
Juist nu alles weer aan het opstarten is, bent u misschien onzeker, of voelt u zich alleen. Is het wel veilig om weer op bezoek te gaan en bij wie dan en hoe? We missen elkaar in de kerk, bij de koffie en gewoon op de doordeweekse dagen. Ook nu zitten we voor u klaar achter de telefoon. Bel ons op een van de telefoonnummers hieronder. We kunnen waarschijnlijk uw problemen niet oplossen, maar we kunnen wél met u meedenken en een luisterend oor bieden.
U kunt bellen met tussen 10.00 en 22.00 uur metPastor Andrea Geria 06 26 78 86 05Diaken Mikel Palic 06 12 19 04 84Cuno Lavaleije 06 24 69 94 85Carla Schaap 0616 44 51 62Hanneke Henrichs 06 21 66 43 70
Misschien is er wel iemand, waarvan u denkt: Hij of zij zit alleen. Misschien zou die wel eens willen praten met iemand. Laat het ons weten. Dan worden ze gebeld.
Ter bemoediging
Een zaaier ging uit om te zaaien….
Mattheus 13

Zaad van hele grote waarde
Valt het op de stenen van jouw hardheid
of tussen het onkruid van je zondigheid
Laat je de vogels het wegnemen?

Laat het vallen in de aarde
bij het water van de Geest
en veel vruchten dragen
Laat het groeien tot reusachtige bomen
met wijde takken die dienen in Zijn koninkrijk.
(Leo Heuvelman)
Contact

Kopij Kontaktpunten
Hebt u kopij voor de Kontaktpunten, stuurt u die dan uiterlijk donderdagavond naar het secretariaat op. Probeer de informatie wel zo kort en krachtig mogelijk op te schrijven.

Aanmelden Kontaktpunten
Als u de Kontaktpunten voortaan digitaal wilt ontvangen, stuur dan een mail naar het secretariaat of meld u aan via de website. Zou u ons willen melden als u weet dat iemand graag de Kontaktpunten ontvangt maar de digitale Kontaktpunten niet kan lezen en de papieren versie niet kan meenemen uit de kerk. Wij zorgen dan dat diegene de papieren versie ontvangt.