Kontaktpunten 19 juli

Vieringen 
Parabels: onkruid, mosterdzaadje, gist
Deze zondag lezen we niet één, maar zelfs drie parabels uit het evangelie van Mattheus. Deze evangelist hield ervan soortgelijke teksten bij elkaar te zetten. Denk maar aan de Bergrede: ook een verzameling van allerlei spreuken van Jezus zelf. Jezus had een voorliefde voor parabels, net zoals zijn Joodse volksgenoten. De Christenen, wij dus, zijn daar niet zo goed in: wij houden ons liever bezig met de juiste leer, met wat waar is en niet waar, met gelijk hebben en gelijk krijgen. Waarom vertellen Joodse rabbi’s zo graag verhalen? Hierover vertelt de joodse verteller Jacob Kranz (18e eeuw) dit …. verhaal(!):
 
‘Waarheid en Verhaal zwierven door de wereld. Verhaal ging schitterend gekleed en werd overal met gejuich begroet. Waarheid daarentegen was naakt en als de mensen hem zagen wendden ze zich af. Toen vroeg Waarheid aan Verhaal: “Hoe komt het toch dat jij overal gastvrij wordt onthaald terwijl ik een dichte deur vind?” Verhaal antwoordde: “Mensen houden niet van jou. Jouw naaktheid komt onaangenaam over. Mijn warme kleren met mooie kleuren vinden ze veel aantrekkelijker. Maar ik weet het goed gemaakt: trek jij mijn kleren aan”. En vanaf die tijd dient de Waarheid zich gekleed in het verhaal aan en laten de mensen de Waarheid met plezier binnen.’
Het schilderijfragment toont de verdrijving van de eerste mensen uit het paradijs; het is van de beroemde Joodse schilder Chagall. Na het eten van de boom van goed en kwaad beseften Eva en Adam dat ze naakt waren. En dat verdroegen ze niet. Sindsdien moeten wij het dus altijd doen met vijgenbladen, met verhulling, met …. verhalen! De waarheid openbaart zich, als je jezelf in verhalen plaatst en je plek herkent.
Wie ben jij bijvoorbeeld in de parabel van het onkruid en de tarwe? Eh, ik? Ja, jij!!
    
Hier verder over nadenken? Kom zondag om 9:30 uur naar de viering of luister naar de livestream.
Komende vieringen
De komende weken zijn er de volgende vieringen in de Thomaskerk
•       Zondag 19 juli 9:30 uur, voorganger diaken Ton Hekkenberg
•       Zondag 26 juli 9:30 uur, voorganger pater Wijnand van Wegen
•       Vrijdag 31 juli 10:15 uur, voorganger pater Wijnand van Wegen,
        thema: Ignatius van Loyola
•       Zondag 2 augustus 9:30 uur, voorganger diaken Mikel Palic

Voor alle vieringen moet u reserveren. Zie onder ‘Vieringen vanaf 1 juli’
Collectes 19 juli
Eigen kerk:

Nu onze vieringen ook digitaal zijn en u misschien nog niet in de kerk komt, hopen we dat u het collectegeld dat u normaal geeft tijdens de vieringen aan ons wilt overmaken. Dat hoeft niet elke week. U zou het ook kunnen opsparen en bijvoorbeeld maandelijks kunnen overmaken. U kunt dit doen naar rekeningnummer NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v collectegeld. Ook nu er beperkt vieringen in de kerk zijn lopen de vaste kosten gewoon door. Sterker nog, we maken extra kosten om de vieringen volgens de nieuwe regels te houden. We danken u dan ook hartelijk voor uw bijdrage.

Muziek:
Gelukkig kunnen we tijdens de vieringen steeds luisteren naar een organist en een cantor. De koren mogen weer repeteren en in kleine groepen zingen tijdens de vieringen. Hopelijk kunnen we daar na de vakantie ook weer van genieten. Daarvoor is het onderhoud van de piano’s en het orgel wel belangrijk. Hiervoor en voor onze bijdrage in de kosten van de koren vragen we deze week uw bijdrage. U kunt uw bijdrage overmaken naar rekeningnummer NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v Muziek. Heel hartelijk dank.

Vieringen van onze pastores via de livestream
Ook al kunnen we weer gezamenlijke vieringen hebben, we blijven de vieringen uitzenden via een livestream. Hoewel we fysiek dan niet bij elkaar zijn, zijn we wel met elkaar verbonden en kunnen we digitaal een viering met onze eigen pastores en mede-parochianen bijwonen. De vieringen zijn direct te volgen via deze link. Ook vindt u een link op onze website. Kijkt u op uw telefoon of tablet dan kunt u ook de kerkdienst gemist app downloaden. U vindt de uitzendingen onder RK Huizen/Blaricum.

De vieringen vanaf juli zijn:
Zondag om 9:30 vanuit de Thomaskerk
Zondag om 11:00 vanuit de Vituskerk
In juli en augustus zijn er geen doordeweekse vieringen in de Vituskerk. De vieringen kunnen na afloop nog korte tijd worden teruggekeken. Alle vieringen vindt u hier.
Openingstijden Thomaskerk
Op zondag is de Thomaskerk alleen om 9:30 uur open voor de viering.

Doordeweeks kunt u wel langskomen om een kaarsje op te steken of voor individueel gebed tijdens de openingstijden van het secretariaat. U kunt het beste langskomen opmaandagmiddag tussen 13:30 en 15:30 uur,dinsdagochtend tussen 9:30 en 11:30 uurvrijdagmiddag tussen 13:30 en 15:30 uur.De deur is meestal dicht, maar als u aanbelt wordt u binnengelaten.
Nieuws uit de parochie 
Vieringen na 1 juli
Vanaf juli zijn er weer wekelijks op zondag om 9:30 uur vieringen volgens het rooster. Ook de 1e vrijdagvieringen zijn weer gestart. Daaraan zijn nog steeds strikte regels verbonden. U leest deze hier

Hoewel er tot nu toe voldoende plaats is in de kerk, wordt u nog steeds dringend verzocht om te reserveren. We houden bij wie er elke viering aanwezig is om de mogelijkheid te hebben bezoekers te benaderen mocht er toch iemand in de viering zijn geweest met corona. U kunt zich opgeven bij het secretariaat. Hebt u geen email, dan kunt u zich telefonisch (035-5240069) opgeven. U kunt nu ook in één keer reserveren voor meerdere vieringen bijvoorbeeld voor alle zondagvieringen of voor alle eerste vrijdagvieringen. Wilt u zich dan wel afmelden als u een keer niet kunt komen?

Aanmelden voor een specifieke viering kan tot de vrijdag ervoor 12 uur ’s middags. Aanmelding voor de 1e vrijdagviering kan tot en met de woensdagavond ervoor. Geef uw naam op en het aantal personen uit uw huishouden dat naar de viering wil komen. Wilt u personen uit meerdere huishoudens opgeven, geeft u dan per huishouden een naam en een aantal door. Na aanmelding ontvangt u een mail waarin aangegeven dat u op de bezoekerslijst staat.

Hebt u een EHBO-diploma of bent u BHV-er en wilt u komen, geef dit dan ook aan. Volgens de regels moet er elk viering een EHBO-er of BHV-er aanwezig zijn.

Wilt u proberen rond 9:15 uur aanwezig te zijn. Het kost extra tijd om iedereen één voor één binnen te laten, handen te laten wassen en een plek aan te wijzen en we willen wel graag op tijd beginnen.

Mocht u gedurende de week ziek worden, koorts- of verkoudheidsklachten krijgen  dan verzoeken we u om thuis te blijven. Als u na aanmelding toch niet kunnen komen, meldt u dan ook weer af bij het secretariaat.

Er is geen intentieboek aanwezig tijdens de vieringen. Heeft u een intentie geef dit dan uiterlijk vrijdag 12 uur door aan het secretariaat.
1e vrijdagviering augustus verschoven
Omdat de eerste vrijdag van augustus alle kosters afwezig zijn is de eerste vrijdagviering een week naar voren verschoven. De viering is nu op vrijdag 31 juli om 10:15 uur. Het thema van de viering is Ignatius van Loyola. Hij is oprichter van de Jezuïetenorde en 31 juli is zijn sterfdag. Tijdens herstel van de verwonding in de strijd, kwam Ignatius tot inkeer. Hij is de patroonheilige van de bezinningshuizen. “Als er niets te zien is, zijn de woorden ook niet waar. De waarheid ontstaat uit de praktijk van het leven. Pas wanneer er in onze Christelijke gemeenschappen iets te beleven valt, zal De Waarheid van het Christendom waar zijn. Woorden alleen wekken geen volgelingen, daar horen daden bij.” Net als Ignatius, kunnen we het laten zien, als we echt willen….. U bent van harte welkom.
Crowdfunding voor de livestream-vieringen
Nu we in zowel Huizen als Blaricum een camera hebben,zijn vieringen uit beide kerken goed te zien via een livestream via Kerkdienstgemist.nl. Op deze manier kan iedereen, ook bijvoorbeeld zieken die zich met de parochie verbonden voelen, onze vieringen, maar eventueel ook begrafenisvieringen, live bijwonen. 

De kosten voor de twee camera’s met bedieningsapparatuur voor beide parochies, zijn echter een flinke kostenpost, zeker nu in deze periode. Daarom hopen we van harte dat u ons (extra) wilt steunen bij deze aankopen. De aanpassingen hebben ongeveer Є9000 gekost. Om dit te bekostigen zijn we zowel in Huizen als in Blaricum begonnen met een crowdfundingactie. Tot nu toe hebben we al Є2235 aan bijdragen hiervoor binnengekregen. Doet u ook mee? U kunt uw bijdrage overmaken naar NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v kerkTV.
1e viering de Brug in de Vituskerk
Op 12 juli was de eerste viering van de Brug in de Vituskerk. We waren met een aantal parochianen aanwezig in een drukke viering. We werden hartelijk welkom geheten in een gezellig ingerichte Vituskerk met een bonte verzameling van stoelen en banken, tafeltjes met een kaarsje en bloemetje.
 
Marion Brouwers werd gevraagd om de kaars die altijd aan het begin van de viering wordt aangestoken dit keer aan te steken. In het begin van de overweging was er aandacht voor het nieuwe gebouw en ook voor de heilige Vitus. Bij de gebeden was er veel aandacht voor lief en leed dichtbij en ver weg, maar werd ook voor onze parochie in Huizen gebeden. De bloemen van deze viering gingen naar Bert Hauptmeijer die zich enorm heeft ingezet om er een succes van te maken en heeft geholpen met het bekend maken met alle eigenaardigheden van de Vituskerk.
 
Een mooie viering om mee te mogen beleven.
Wilt u een praatje maken
Juist nu alles weer aan het opstarten is, bent u misschien onzeker, of voelt u zich alleen. Is het wel veilig om weer op bezoek te gaan en bij wie dan en hoe? We missen elkaar in de kerk, bij de koffie en gewoon op de doordeweekse dagen. Ook nu zitten we voor u klaar achter de telefoon. Bel ons op een van de telefoonnummers hieronder. We kunnen waarschijnlijk uw problemen niet oplossen, maar we kunnen wél met u meedenken en een luisterend oor bieden.
U kunt bellen met tussen 10.00 en 22.00 uur metPastor Andrea Geria 06 26 78 86 05Diaken Mikel Palic 06 12 19 04 84Cuno Lavaleije 06 24 69 94 85Carla Schaap 0616 44 51 62Hanneke Henrichs 06 21 66 43 70
Misschien is er wel iemand, waarvan u denkt: Hij of zij zit alleen. Misschien zou die wel eens willen praten met iemand. Laat het ons weten. Dan worden ze gebeld.
Vakantie pastor
Pastor Andrea Geria is met vakantie t/m 14 augustus 2020.
Ter bemoediging
De boer staat voor zijn roggeveld
En krabt zich brommend achter de oren.
‘Dat had ik me anders voorgesteld;
Ik zaaide het allerbeste koren,
En nu – kijk eens dat ontuig aan!
Wis heeft de duivel dat gedaan.’
 
Daar komt zijn jongske, heel verrukt,
Met bonte bloemen rijk beladen,
Die hij op d’akker heeft geplukt,
Wit, blauw en purperrood van bladen.
‘Kijk, vader,’ juicht hij, ‘wat een pracht!
Wat heeft God d’akker rijk bedacht!
(J.J.A. Gouverneur)
Contact

Kopij Kontaktpunten
Hebt u kopij voor de Kontaktpunten, stuurt u die dan uiterlijk donderdagavond naar het secretariaat op. Probeer de informatie wel zo kort en krachtig mogelijk op te schrijven.

Aanmelden Kontaktpunten
Als u de Kontaktpunten voortaan digitaal wilt ontvangen, stuur dan een mail naar het secretariaat of meld u aan via de website. Zou u ons willen melden als u weet dat iemand graag de Kontaktpunten ontvangt maar de digitale Kontaktpunten niet kan lezen en de papieren versie niet kan meenemen uit de kerk. Wij zorgen dan dat diegene de papieren versie ontvangt.