Kontaktpunten 26 juli

Vieringen 
Parabel van de schat in de akker
Deze zondag lezen we uit het 13e hoofdstuk van Mattheus de voorlopig laatste parabels. Voor trouwe kerkgangers is ‘de schat in de akker’ een bekend verhaal. Iedereen vindt graag een schat ….. of wint een loterij, koopt toevallig een kunstwerk op een vlooienmarkt, treft de ‘date’ van je leven, haalt de eerste prijs enz. Maar als je dit gebeurt, wat doe je dán? De figuur uit de parabel …. ‘verbergt de schat weer’! In de oudheid hadden ze natuurlijk nog geen banken zoals wij waar je je geld of kostbaarheden naar toe kunt brengen. Wat doe je er dan mee? Verstop je het weer onder de grond, zoals bijvoorbeeld in de oorlog vaak is gebeurd? Laat je zo’n kans dan liggen?   
Voltaire, een beroemde 18e eeuwse Franse schrijver, heeft ooit een verhaal geschreven over een jongeman die Candide (Onbevangene) heet en de kans krijgt te zien wat de wereld zoal te bieden heeft. Nou, niets dan onheil en alleen maar mensen die het slechtste met elkaar voor hebben. En als Candide toch nog goud vindt, blijkt dat binnen de kortste keren niets waard. De conclusie van het verhaal is dat je het beste je eigen tuin kunt onderhouden en ontwikkelen. Niks geen aparte schat vinden! Je tuin is je schat!!
In al dit soort verhalen en parabels gaat het heel vaak om wijsheid. We hoeven wijsheid niet buiten of boven ons te zoeken. We moeten juist leren zelf wijs te worden. Leren dus. Niet alleen informatie zoeken die je al kent en waarmee je vertrouwd bent, maar ook tegen-informatie. Er is net een boek verschenen dat heet: ‘De meeste mensen deugen’, precies het omgekeerde van wat die Candide vond! Zoals altijd: het laatste woord is hierover nog niet gezegd. Het laatste woord is … aan ons zelf ter keuze.  
 
Hier verder over nadenken? Kom zondag om 9:30 uur naar de viering of luister naar de livestream.
Komende vieringen
De komende weken zijn er de volgende vieringen in de ThomaskerkZondag 26 juli 9:30 uur, voorganger pater Wijnand van WegenVrijdag 31 juli 10:15 uur, voorganger pater Wijnand van Wegen, thema: Ignatius van LoyolaZondag 2 augustus 9:30 uur, voorganger diaken Mikel PalicZondag 9 augustus 9:30 uur, voorganger pater Wijnand van Wegen
Voor alle vieringen moet u reserveren. Zie onder ‘Vieringen vanaf 1 juli’
Collectes 26 juli
Eigen kerk:

Nu onze vieringen ook digitaal zijn en u misschien nog niet in de kerk komt, hopen we dat u het collectegeld dat u normaal geeft tijdens de vieringen aan ons wilt overmaken. Dat hoeft niet elke week. U zou het ook kunnen opsparen en bijvoorbeeld maandelijks kunnen overmaken. U kunt dit doen naar rekeningnummer NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v collectegeld. Ook nu er beperkt vieringen in de kerk zijn lopen de vaste kosten gewoon door. Sterker nog, we maken extra kosten om de vieringen volgens de nieuwe regels te houden. We danken u dan ook hartelijk voor uw bijdrage.
Bloemen:
Wekelijks zorgt de bloemengroep dat de kerk mooi aangekleed is met bloemen. Er staan mooie bloemstukken op het altaar, bij de Maria-icoon en de kruisjes, bij het beeld van de heilige Thomas en bij het beeld van Maria.
Deze week vragen we uw bijdrage in de kosten van de bloemen. U kunt uw bijdrage overmaken naar rekeningnummer NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v bloemen. Heel hartelijk dank.

Vieringen van onze pastores via de livestream
Ook al kunnen we weer gezamenlijke vieringen hebben, we blijven de vieringen uitzenden via een livestream. Hoewel we fysiek dan niet bij elkaar zijn, zijn we wel met elkaar verbonden en kunnen we digitaal een viering met onze eigen pastores en mede-parochianen bijwonen. De vieringen zijn direct te volgen via deze link. Ook vindt u een link op onze website. Kijkt u op uw telefoon of tablet dan kunt u ook de kerkdienst gemist app downloaden. U vindt de uitzendingen onder RK Huizen/Blaricum.

De vieringen vanaf juli zijn:Zondag om 9:30 vanuit de ThomaskerkZondag om 11:00 vanuit de Vituskerk
In juli en augustus zijn er geen doordeweekse vieringen in de Vituskerk. De vieringen kunnen na afloop nog korte tijd worden teruggekeken. Alle vieringen vindt u hier.
Openingstijden Thomaskerk
Op zondag is de Thomaskerk alleen om 9:30 uur open voor de viering.

Doordeweeks kunt u wel langskomen om een kaarsje op te steken of voor individueel gebed tijdens de openingstijden van het secretariaat. U kunt het beste langskomen opmaandagmiddag tussen 13:30 en 15:30 uur,dinsdagochtend tussen 9:30 en 11:30 uurvrijdagmiddag tussen 13:30 en 15:30 uur.De deur is meestal dicht, maar als u aanbelt wordt u binnengelaten.
Vieringen na 1 juli
Vanaf juli zijn er weer wekelijks op zondag om 9:30 uur vieringen volgens het rooster. Ook de 1e vrijdagvieringen zijn weer gestart. Daaraan zijn nog steeds strikte regels verbonden. U leest deze hier

Hoewel er tot nu toe voldoende plaats is in de kerk, wordt u nog steeds dringend verzocht om te reserveren. We houden bij wie er elke viering aanwezig is om de mogelijkheid te hebben bezoekers te benaderen mocht er toch iemand in de viering zijn geweest met corona. U kunt zich opgeven bij het secretariaat. Hebt u geen email, dan kunt u zich telefonisch (035-5240069) opgeven. U kunt nu ook in één keer reserveren voor meerdere vieringen bijvoorbeeld voor alle zondagvieringen of voor alle eerste vrijdagvieringen. Wilt u zich dan wel afmelden als u een keer niet kunt komen?

Aanmelden voor een specifieke viering kan tot de vrijdag ervoor 12 uur ’s middags. Aanmelding voor de 1e vrijdagviering kan tot en met de woensdagavond ervoor. Geef uw naam op en het aantal personen uit uw huishouden dat naar de viering wil komen. Wilt u personen uit meerdere huishoudens opgeven, geeft u dan per huishouden een naam en een aantal door. Na aanmelding ontvangt u een mail waarin aangegeven dat u op de bezoekerslijst staat.

Hebt u een EHBO-diploma of bent u BHV-er en wilt u komen, geef dit dan ook aan. Volgens de regels moet er elk viering een EHBO-er of BHV-er aanwezig zijn.

Wilt u proberen rond 9:15 uur aanwezig te zijn. Het kost extra tijd om iedereen één voor één binnen te laten, handen te laten wassen en een plek aan te wijzen en we willen wel graag op tijd beginnen.

Mocht u gedurende de week ziek worden, koorts- of verkoudheidsklachten krijgen  dan verzoeken we u om thuis te blijven. Als u na aanmelding toch niet kunnen komen, meldt u dan ook weer af bij het secretariaat.

Er is geen intentieboek aanwezig tijdens de vieringen. Heeft u een intentie geef dit dan uiterlijk vrijdag 12 uur door aan het secretariaat.
Nieuws uit de parochie 
1e vrijdagviering augustus verschoven
Omdat de eerste vrijdag van augustus alle kosters afwezig zijn is de eerste vrijdagviering een week naar voren verschoven. De viering is nu op vrijdag 31 juli om 10:15 uur. Het thema van de viering is Ignatius van Loyola. Hij is oprichter van de Jezuïetenorde en 31 juli is zijn sterfdag. Tijdens herstel van de verwonding in de strijd, kwam Ignatius tot inkeer. Hij is de patroonheilige van de bezinningshuizen. “Als er niets te zien is, zijn de woorden ook niet waar. De waarheid ontstaat uit de praktijk van het leven. Pas wanneer er in onze Christelijke gemeenschappen iets te beleven valt, zal De Waarheid van het Christendom waar zijn. Woorden alleen wekken geen volgelingen, daar horen daden bij.” Net als Ignatius, kunnen we het laten zien, als we echt willen….. U bent van harte welkom.
Afgelopen week geen livestream vanuit Thomaskerk
Door een technische storing was er afgelopen zondag, 19 juli, geen livestream vanuit de Thomaskerk. Er kon niet rechtstreeks naar de viering worden gekeken. Ook kan de uitzending niet worden teruggekeken.
 
Wereldwinkel
Op zondag 2 augustus kunt u na afloop van de viering weer originele cadeaus en heerlijke en eerlijke levensmiddelen uit andere culturen kopen. De producten zijn gemaakt met respect voor mens en milieu. De Wereldwinkel helpt de producenten, leveranciers en kunstenaars er een rechtvaardige prijs voor te krijgen, zodat een menswaardig bestaan opgebouwd kan worden. Hebt u zelf niets nodig? De voedselbank kan altijd spullen gebruiken!
Nieuwe bloemstukjes
De meeste zondagen staan er in de Thomaskerk bloemstukken met verse bloemen die vlak daarvoor door de bloemengroep zijn gemaakt. Op sommige momenten lukt het niet om daarvoor te zorgen. Als het bijvoorbeeld heel warm is blijft een bloemstuk niet lang genoeg mooi. Ook kan het in de vakantieperiode voorkomen dat er niemand beschikbaar is om de bloemstukken te maken. In deze gevallen gebruiken we bloemstukken van kunstbloemen. De afgelopen periode hebben Berna en Desiree van de bloemengroep een aantal mooie nieuwe bloemstukken gemaakt.
Crowdfunding voor de livestream-vieringen
Nu we in zowel Huizen als Blaricum een camera hebben, zijn vieringen uit beide kerken goed te zien via een livestream via Kerkdienstgemist.nl. Op deze manier kan iedereen, ook bijvoorbeeld zieken die zich met de parochie verbonden voelen, onze vieringen, maar eventueel ook begrafenisvieringen, live bijwonen. 

De kosten voor de twee camera’s met bedieningsapparatuur voor beide parochies, zijn echter een flinke kostenpost, zeker nu in deze periode. Daarom hopen we van harte dat u ons (extra) wilt steunen bij deze aankopen. De aanpassingen hebben ongeveer Є9000 gekost. Om dit te bekostigen zijn we zowel in Huizen als in Blaricum begonnen met een crowdfundingactie. Tot nu toe hebben we al Є 2235 aan bijdragen hiervoor binnengekregen. Doet u ook mee? U kunt uw bijdrage overmaken naar NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v kerkTV.
Wilt u een praatje maken
Juist nu alles weer aan het opstarten is, bent u misschien onzeker, of voelt u zich alleen. Is het wel veilig om weer op bezoek te gaan en bij wie dan en hoe? We missen elkaar in de kerk, bij de koffie en gewoon op de doordeweekse dagen. Ook nu zitten we voor u klaar achter de telefoon. Bel ons op een van de telefoonnummers hieronder. We kunnen waarschijnlijk uw problemen niet oplossen, maar we kunnen wél met u meedenken en een luisterend oor bieden.
U kunt bellen met tussen 10.00 en 22.00 uur metPastor Andrea Geria 06 26 78 86 05Diaken Mikel Palic 06 12 19 04 84Cuno Lavaleije 06 24 69 94 85Carla Schaap 0616 44 51 62Hanneke Henrichs 06 21 66 43 70
Misschien is er wel iemand, waarvan u denkt: Hij of zij zit alleen. Misschien zou die wel eens willen praten met iemand. Laat het ons weten. Dan worden ze gebeld.
Vakantie pastor
Pastor Andrea Geria is met vakantie t/m 14 augustus 2020.
Ter bemoediging
Een kostbare steen
Bij de rand van het dorp aangekomen, was de meester voor de nacht onder een boom gaan zitten, toen plots een dorpeling kwam aanlopen. “De steen, de steen, geef mij de kostbare steen!” riep hij.
“Welke steen?” vroeg de meester. “Verleden nacht”, zei de dorpeling, “verscheen een engel in mijn droom. De engel vertelde mij dat ik aan de rand van het dorp, als ik er in het schemerdonker naartoe zou gaan, een man zou aantreffen onder een boom. Deze man zou mij een kostbare steen geven die mij voor altijd rijk zou maken.”
De meester rommelde in zijn reiszak en haalde er een steen uit. “Waarschijnlijk bedoelde de engel deze”, zei hij en hij gaf de steen aan de dorpeling. “Enkele dagen geleden heb ik hem op een bospad gevonden. Je mag hem gerust hebben.” Met bewondering keek de man naar de steen. Het was een vuistgrote diamant van onschatbare waarde.
De man nam de steen aan en ging naar huis. Maar ’s avonds kon hij de slaap niet vatten. De hele nacht lag hij in zijn bed te woelen. Iets zat hem niet lekker. Er was iets dat hij niet begreep en dat hem niet met rust liet. De volgende morgen sprong hij uit zij bed en liep terug naar de man onder de boom en zei: “Heer, wilt u mij de rijkdom bezorgen die u in staat stelt die diamant zo moeiteloos weg te geven.”
website.
Contact

Kopij Kontaktpunten
Hebt u kopij voor de Kontaktpunten, stuurt u die dan uiterlijk donderdagavond naar het secretariaat op. Probeer de informatie wel zo kort en krachtig mogelijk op te schrijven.

Aanmelden Kontaktpunten
Als u de Kontaktpunten voortaan digitaal wilt ontvangen, stuur dan een mail naar het secretariaat of meld u aan via de website. Zou u ons willen melden als u weet dat iemand graag de Kontaktpunten ontvangt maar de digitale Kontaktpunten niet kan lezen en de papieren versie niet kan meenemen uit de kerk. Wij zorgen dan dat diegene de papieren versie ontvangt.