Kontaktpunten 2 augustus

Vieringen  
Paulus
Bij katholieken is de apostel Paulus niet zo populair. We vinden hem moeilijk, een denker. Hij  schrijft ingewikkelde zinnen met vage begrippen. Jezus vertelt in zijn parabels herkenbare verhalen van boeren op het land of vissers op zee. Dit soort teksten zul je bij Paulus niet zo gauw vinden. Paulus was een internationale reiziger; Jezus bleef altijd in Palestina. Paulus richtte overal parochies op, Jezus niet één. Paulus schreef en hoeveel! Jezus schreef geen woord, anderen schreven over hém. Maar … beiden zijn ze joods. Wat wij het ‘Oude’ Testament noemen was voor alletwee denkraam en gevoelswereld inéén, de lucht die ze ademden, de zee waarin ze zwommen: het Oude Testament was hun wereld, hun actualiteit.
Paulus’ invloed op onze kijk op Jezus is gigantisch. In de evangeliën noemt Jezus zich vaak op een oud-testamentische manier ‘Mensenzoon’; nergens zegt hij klip en klaar over zichzelf: ‘Ik ben God’.  Paulus noemt hem onbevangen en direct: ‘God zelf’. En deze zienswijze werkt hij in zijn brieven uit. Zo werd Jezus toegankelijk voor de internationale wereld van toen, die alleen in goden (en dan nog véél goden) kon denken. Vooral Paulus’ brief aan de wereldwijze en mondaine Romeinen is beroemd. In deze weken lezen we elke zondag uit die brief. 

Wat blijkt, óók in deze brief? Paulus is niet alleen een denker, hij is ook dichter! We kennen allemaal zijn hooglied over de liefde, het beroemde ‘1 Corinthe 13’. In het gedicht van vandaag (Romeinen 8,38-39) noemt hij Jezus ‘de liefde Gods’. 
‘… noch de dood noch het leven,
noch engelen noch boze machten,
noch wat is noch wat zijn zal,
geen macht in den hoge of in de diepte,
noch enig wezen in het heelal
kan ons scheiden van de liefde Gods
die is in Christus Jezus.’
 
Zo’n gedicht is een treffend onderschrift bij deze Hubble ruimte-telescoop-foto van de ‘Paardenkop-nevel’ in het heelal.
Hier verder over nadenken? Kom zondag om 9:30 uur naar de viering of luister naar de livestream.
Komende vieringen
De komende weken zijn er de volgende vieringen in de ThomaskerkZondag 2 augustus 9:30 uur, voorganger diaken Mikel PalicZondag 9 augustus 9:30 uur, voorganger pater Wijnand van WegenZondag 16 augustus 09.30 uur, voorganger Ton Hekkenberg
Voor alle vieringen moet u reserveren. Zie onder ‘Vieringen vanaf 1 juli’
Collectes 26 juli
Eigen kerk:

Nu onze vieringen ook digitaal zijn en u misschien nog niet in de kerk komt, hopen we dat u het collectegeld dat u normaal geeft tijdens de vieringen aan ons wilt overmaken. Dat hoeft niet elke week. U zou het ook kunnen opsparen en bijvoorbeeld maandelijks kunnen overmaken. U kunt dit doen naar rekeningnummer NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v collectegeld. Ook nu er beperkt vieringen in de kerk zijn lopen de vaste kosten gewoon door. Sterker nog, we maken extra kosten om de vieringen volgens de nieuwe regels te houden. We danken u dan ook hartelijk voor uw bijdrage.
Friersdale:
De school in Frierdale is weer aan het opstarten. De examenleerlingen gaan alweer sinds juni naar school en de andere leerlingen kunnen nu ook weer naar school Een hele opgave want ook in Zuid-Afrika en Friersdale gelden daarvoor strikte voorwaarden (zie plaatje). Naast onderwijs zorgt de school er ook voor dat de kinderen in ieder geval één goede maaltijd per dag krijgen. Juist in deze moeilijke tijden kunnen ze onze financiële steun goed gebruiken. U kunt uw bijdrage   overmaken naar rekeningnummer NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v Friersdale. Heel hartelijk dank.

Vieringen van onze pastores via de livestream
Ook al kunnen we weer gezamenlijke vieringen hebben, we blijven de vieringen uitzenden via een livestream. Hoewel we fysiek dan niet bij elkaar zijn, zijn we wel met elkaar verbonden en kunnen we digitaal een viering met onze eigen pastores en mede-parochianen bijwonen. De vieringen zijn direct te volgen via deze link. Ook vindt u een link op onze website. Kijkt u op uw telefoon of tablet dan kunt u ook de kerkdienst gemist app downloaden. U vindt de uitzendingen onder RK Huizen/Blaricum.

De vieringen vanaf juli zijn:
Zondag om 9:30 vanuit de Thomaskerk
Zondag om 11:00 vanuit de Vituskerk
In juli en augustus zijn er geen doordeweekse vieringen in de Vituskerk. De vieringen kunnen na afloop nog korte tijd worden teruggekeken. Alle vieringen vindt u hier.
Openingstijden Thomaskerk
Op zondag is de Thomaskerk alleen om 9:30 uur open voor de viering.

Doordeweeks kunt u wel langskomen om een kaarsje op te steken of voor individueel gebed tijdens de openingstijden van het secretariaat. U kunt het beste langskomen opmaandagmiddag tussen 13:30 en 15:30 uur,dinsdagochtend tussen 9:30 en 11:30 uurvrijdagmiddag tussen 13:30 en 15:30 uur.De deur is meestal dicht, maar als u aanbelt wordt u binnengelaten.
Vieringen na 1 juli
Vanaf juli zijn er weer wekelijks op zondag om 9:30 uur vieringen volgens het rooster. Ook de 1e vrijdagvieringen zijn weer gestart. Daaraan zijn nog steeds strikte regels verbonden. U leest deze hier

Hoewel er tot nu toe voldoende plaats is in de kerk, wordt u nog steeds dringend verzocht om te reserveren. We houden bij wie er elke viering aanwezig is om de mogelijkheid te hebben bezoekers te benaderen mocht er toch iemand in de viering zijn geweest met corona. U kunt zich opgeven bij het secretariaat. Hebt u geen email, dan kunt u zich telefonisch (035-5240069) opgeven. U kunt nu ook in één keer reserveren voor meerdere vieringen bijvoorbeeld voor alle zondagvieringen of voor alle eerste vrijdagvieringen. Wilt u zich dan wel afmelden als u een keer niet kunt komen?

Aanmelden voor een specifieke viering kan tot de vrijdag ervoor 12 uur ’s middags. Aanmelding voor de 1e vrijdagviering kan tot en met de woensdagavond ervoor. Geef uw naam op en het aantal personen uit uw huishouden dat naar de viering wil komen. Wilt u personen uit meerdere huishoudens opgeven, geeft u dan per huishouden een naam en een aantal door. Na aanmelding ontvangt u een mail waarin aangegeven dat u op de bezoekerslijst staat.

Hebt u een EHBO-diploma of bent u BHV-er en wilt u komen, geef dit dan ook aan. Volgens de regels moet er elk viering een EHBO-er of BHV-er aanwezig zijn.

Wilt u proberen rond 9:15 uur aanwezig te zijn. Het kost extra tijd om iedereen één voor één binnen te laten, handen te laten wassen en een plek aan te wijzen en we willen wel graag op tijd beginnen.

Mocht u gedurende de week ziek worden, koorts- of verkoudheidsklachten krijgen  dan verzoeken we u om thuis te blijven. Als u na aanmelding toch niet kunnen komen, meldt u dan ook weer af bij het secretariaat.

Er is geen intentieboek aanwezig tijdens de vieringen. Heeft u een intentie geef dit dan uiterlijk vrijdag 12 uur door aan het secretariaat.
Nieuws uit de parochie 
Wereldwinkel
Morgen, zondag, 2 augustus, kunt u na afloop van de viering weer originele cadeaus en heerlijke en eerlijke levensmiddelen uit andere culturen kopen. De producten zijn gemaakt met respect voor mens en milieu. De Wereldwinkel helpt de producenten, leveranciers en kunstenaars er een rechtvaardige prijs voor te krijgen, zodat een menswaardig bestaan opgebouwd kan worden. Hebt u zelf niets nodig? De voedselbank kan altijd spullen gebruiken!
Crowdfunding voor de livestream-vieringen
Nu we in zowel Huizen als Blaricum een camera hebben, zijn vieringen uit beide kerken goed te zien via een livestream via Kerkdienstgemist.nl. Op deze manier kan iedereen, ook bijvoorbeeld zieken die zich met de parochie verbonden voelen, onze vieringen, maar eventueel ook begrafenisvieringen, live bijwonen. 

De kosten voor de twee camera’s met bedieningsapparatuur voor beide parochies, zijn echter een flinke kostenpost, zeker nu in deze periode. Daarom hopen we van harte dat u ons (extra) wilt steunen bij deze aankopen. De aanpassingen hebben ongeveer Є9000 gekost. Om dit te bekostigen zijn we zowel in Huizen als in Blaricum begonnen met een crowdfundingactie. Tot nu toe hebben we al Є2245 aan bijdragen hiervoor binnengekregen. Doet u ook mee? U kunt uw bijdrage overmaken naar NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v kerkTV.
Wilt u een praatje maken
Juist nu alles weer aan het opstarten is, bent u misschien onzeker, of voelt u zich alleen. Is het wel veilig om weer op bezoek te gaan en bij wie dan en hoe? We missen elkaar in de kerk, bij de koffie en gewoon op de doordeweekse dagen. Ook nu zitten we voor u klaar achter de telefoon. Bel ons op een van de telefoonnummers hieronder. We kunnen waarschijnlijk uw problemen niet oplossen, maar we kunnen wél met u meedenken en een luisterend oor bieden.
U kunt bellen met tussen 10.00 en 22.00 uur metPastor Andrea Geria 06 26 78 86 05Diaken Mikel Palic 06 12 19 04 84Cuno Lavaleije 06 24 69 94 85Carla Schaap 0616 44 51 62Hanneke Henrichs 06 21 66 43 70
Misschien is er wel iemand, waarvan u denkt: Hij of zij zit alleen. Misschien zou die wel eens willen praten met iemand. Laat het ons weten. Dan worden ze gebeld.
Schuldhulpmaatje
Huizen heeft een groot aantal huishoudens met schulden. Een kwart van de huishoudens in Huizen loopt financieel op het randje en bijna net zoveel huishoudens hebben problematische schulden. Het werk van Schuldhulp Huizen is al een aantal jaren gaande. De organisatie is een initiatief van de Hervormde Gemeente Huizen en de Protestantse Gemeente Huizen en werd twee jaar geleden nieuw leven ingeblazen. De recente ondertekening van het contract waarmee de plaatselijke stichting zich verbind aan de landelijke vereniging vormde het sluitstuk van de verdere professionalisering.
Bij schuldhulpverlening wordt de hulpvrager gekoppeld aan een maatje van de stichting. Deze maatjes hebben altijd een opleiding gevolgd en zijn gecertificeerd voor dit werk. Het zijn vrijwilligers die mensen met schulden belangeloos bijstaan met raad en daad. Uiteraard gebeurt dit in nauwe samenwerking met de gemeente Huizen. Meer informatie over de Stichting SchuldhulpMaatje vind u op de website https://schuldhulpmaatje.nl/ en onder locaties vindt u bij Huizen hoe u de Schuldhulp Huizen kunt bereiken  U kunt ook een email sturen naar schuldhulphuizen@gmail.com
Vakantie pastor
Pastor Andrea Geria is met vakantie t/m 14 augustus 2020.
Ter bemoediging
Graan dat in goede aarde valt voedsel voor velen
woorden als brood waarop je kunt kauwen
en waar je je soms op stukbijt,
woorden van leven
woorden om te delen
woorden, om te vermeerderen
zaaigoed van het Koninkrijk
heilig gestamel over Hem
die zichzelf geeft en niet verloren laat gaan
maar verzamelt en bijeenbrengt in het Vaderhuis
Contact

Kopij Kontaktpunten
Hebt u kopij voor de Kontaktpunten, stuurt u die dan uiterlijk donderdagavond naar het secretariaat op. Probeer de informatie wel zo kort en krachtig mogelijk op te schrijven.

Aanmelden Kontaktpunten
Als u de Kontaktpunten voortaan digitaal wilt ontvangen, stuur dan een mail naar het secretariaat of meld u aan via de website. Zou u ons willen melden als u weet dat iemand graag de Kontaktpunten ontvangt maar de digitale Kontaktpunten niet kan lezen en de papieren versie niet kan meenemen uit de kerk. Wij zorgen dan dat diegene de papieren versie ontvangt.