Kontaktpunten 9 aug

Vieringen 

De pijn van Paulus
In zijn brief aan de Romeinen van deze zondag schrijft Paulus hoe hoog hij, zelf een Jood, zijn mede-Joden waardeert. Zij hebben alles: ‘… de wetgeving (in de Tora), de eredienst (in de tempel, die toen nog bestond), de beloften: van hun zijn de aartsvaders, en uit hen komt Christus voort, naar het vlees’, want ook Jezus is een Jood. Hier zit Paulus’ pijn ‘die niet ophoudt’: want ondanks dat alles erkennen zijn meeste joodse tijdgenoten Jezus niet als ‘de Christus, die God is, de Gezegende …’ Zelf doet hij dat wel, en een aantal andere Joden ook, denk maar aan de apostelen en de vrouwen die Jezus volgden. Maar de meesten niet.
 
Dit verdriet voelen ook de evangelisten: in vele teksten in het Nieuwe Testament klinkt niet alleen die pijn, maar ook verwijt aan ‘de Joden’, zelfs afkeer.  Pas na de Tweede Wereldoorlog en sinds het Tweede Vaticaans concilie (1962-1966) hebben wij christenen geleerd meer respect op te brengen voor het joodse geloof. We leerden dat het ‘Oude’ Testament het ‘Eerste’ Testament is. Zonder kennis van de joodse Bijbel –  de Tora, de Profeten en de Geschriften –  en zonder het lezen en leren van hun teksten snappen wij Jezus niet. 
Na de beruchte Kristallnacht (november 1938), toen de nazi’s joodse winkels bekladden, de ruiten insloegen en ze in brand staken, protesteerde bijna geen enkele Europese staat. De joodse kunstenaar Marc Chagall beeldde zijn visie op die gebeurtenissen uit in de ‘Witte Kruisiging’. Rondom het kruis zie je wat er die nacht (en later!) allemaal gebeurde. Jezus zelf is gehuld in een joodse gebedsmantel. Chagall’s boodschap is duidelijk: ‘jullie, nazi’s, noemen Jezus een christen-Ariër. Dat is hij niet. Hij is een Jood.’ Dit is de pijn van de Joden. Wij christenen beseffen nauwelijks: ‘onze’ Jezus komt, zoals Paulus zegt, voor uit ‘hun’ traditie.
Hier verder over nadenken? Kom zondag om 9:30 uur naar de viering of luister naar de livestream.
Komende vieringen
De komende weken zijn er de volgende vieringen in de ThomaskerkZondag 9 augustus 9:30 uur, voorganger pater Wijnand van WegenZondag 16 augustus 09.30 uur, voorganger Ton HekkenbergZaterdag 22 augustus 19:00 uur, voorgangers lekenvieringengroepZondag 23 augustus 9:30 uur, voorganger diaken Mikel Palic
Voor alle vieringen moet u reserveren. Zie onder ‘Vieringen vanaf 1 juli’
Collectes 9 augustus
Eigen kerk:

Nu onze vieringen ook digitaal zijn en u misschien nog niet in de kerk komt, hopen we dat u het collectegeld dat u normaal geeft tijdens de vieringen aan ons wilt overmaken. Dat hoeft niet elke week. U zou het ook kunnen opsparen en bijvoorbeeld maandelijks kunnen overmaken. U kunt dit doen naar rekeningnummer NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. collectegeld. Ook nu er beperkt vieringen in de kerk zijn lopen de vaste kosten gewoon door. Sterker nog, we maken extra kosten om de vieringen volgens de nieuwe regels te houden. We danken u dan ook hartelijk voor uw bijdrage.
Bisdom:
Het bisdom zorgt door het publiceren van protocollen niet alleen steeds dat duidelijk  is wat de actuele regels zijn in deze coronatijd, maar ze hielpen ons bijvoorbeeld ook met posters om mensen duidelijk te maken dat ze weer welkom zijn in de kerk. Naast deze kortetermijnactiviteiten neemt het bisdom ook initiatieven die meer op de toekomst gericht zijn zoals de missionary school. Hierbij krijgen jongeren de mogelijkheid om zich verder te verdiepen in het geloof, maar leren ze ook om dit handen en voeten te geven in de samenleving. Dit filmpje geeft een indruk van wat de deelnemers van de eerste editie hebben gedaan en de projecten die ze bedachten en waarmee ze in parochies aan de slag zijn gegaan. In september begint een tweede editie. Voor dit soort initiatieven vragen we uw bijdrage.  U kunt uw bijdrage overmaken naar rekeningnummer NL 41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. bisdom. Heel hartelijk dank.
Vieringen van onze pastores via de livestream
Ook al kunnen we weer gezamenlijke vieringen hebben, we blijven de vieringen uitzenden via een livestream. Hoewel we fysiek dan niet bij elkaar zijn, zijn we wel met elkaar verbonden en kunnen we digitaal een viering met onze eigen pastores en mede-parochianen bijwonen. De vieringen zijn direct te volgen via deze link. Ook vindt u een link op onze website. Kijkt u op uw telefoon of tablet dan kunt u ook de kerkdienst gemist app downloaden. U vindt de uitzendingen onder RK Huizen/Blaricum.

De vieringen vanaf juli zijn:Zondag om 9:30 vanuit de ThomaskerkZondag om 11:00 vanuit de Vituskerk
In juli en augustus zijn er geen doordeweekse vieringen in de Vituskerk. De vieringen kunnen na afloop nog korte tijd worden teruggekeken. Alle vieringen vindt u hier.
Openingstijden Thomaskerk
Op zondag is de Thomaskerk alleen om 9:30 uur open voor de viering.

Doordeweeks kunt u wel langskomen om een kaarsje op te steken of voor individueel gebed tijdens de openingstijden van het secretariaat. U kunt het beste langskomen opmaandagmiddag tussen 13:30 en 15:30 uur,dinsdagochtend tussen 9:30 en 11:30 uurvrijdagmiddag tussen 13:30 en 15:30 uur.De deur is meestal dicht, maar als u aanbelt wordt u binnengelaten.
Vieringen na 1 juli
Vanaf juli zijn er weer wekelijks op zondag om 9:30 uur vieringen volgens het rooster. Ook de 1e vrijdagvieringen zijn weer gestart. Daaraan zijn nog steeds strikte regels verbonden. U leest deze hier

Hoewel er tot nu toe voldoende plaats is in de kerk, wordt u nog steeds dringend verzocht om te reserveren. We houden bij wie er elke viering aanwezig is om de mogelijkheid te hebben bezoekers te benaderen mocht er toch iemand in de viering zijn geweest met corona. U kunt zich opgeven bij het secretariaat. Hebt u geen email, dan kunt u zich telefonisch (035-5240069) opgeven. U kunt nu ook in één keer reserveren voor meerdere vieringen bijvoorbeeld voor alle zondagvieringen of voor alle eerste vrijdagvieringen. Wilt u zich dan wel afmelden als u een keer niet kunt komen?

Aanmelden voor een specifieke viering kan tot de vrijdag ervoor 12 uur ’s middags. Aanmelding voor de 1e vrijdagviering kan tot en met de woensdagavond ervoor. Geef uw naam op en het aantal personen uit uw huishouden dat naar de viering wil komen. Wilt u personen uit meerdere huishoudens opgeven, geeft u dan per huishouden een naam en een aantal door. Na aanmelding ontvangt u een mail waarin aangegeven dat u op de bezoekerslijst staat.

Hebt u een EHBO-diploma of bent u BHV-er en wilt u komen, geef dit dan ook aan. Volgens de regels moet er elk viering een EHBO-er of BHV-er aanwezig zijn.

Wilt u proberen rond 9:15 uur aanwezig te zijn. Het kost extra tijd om iedereen één voor één binnen te laten, handen te laten wassen en een plek aan te wijzen en we willen wel graag op tijd beginnen.

Mocht u gedurende de week ziek worden, koorts- of verkoudheidsklachten krijgen  dan verzoeken we u om thuis te blijven. Als u na aanmelding toch niet kunnen komen, meldt u dan ook weer af bij het secretariaat.

Er is geen intentieboek aanwezig tijdens de vieringen. Heeft u een intentie geef dit dan uiterlijk vrijdag 12 uur door aan het secretariaat.
Nieuws uit de parochie 
Lekenvieringen verhuizen naar de zaterdagavond
Zoals u misschien al in de Zaaijer hebt gelezen mag de lekenvieringengroep alleen nog gebedsvieringen houden. Deze zullen maandelijks op de vierde zaterdag van de maand gaan plaatsvinden. Op 22 augustus om 19:00 uur is de eerste viering. De vieringen volgen de lezingen van de zondag en  krijgen de inhoudelijke invulling zoals u gewend bent van de lekenvieringengroep. De vieringen zullen, alleen al omdat ze ’s avonds plaats vinden, een eigen sfeer krijgen. Ze duren zo’n 45 minuten. Na afloop is er de mogelijkheid om een kopje koffie of thee te drinken. U bent van harte welkom om inspiratie te komen opdoen.
Crowdfunding voor de livestream-vieringen
Nu we in zowel Huizen als Blaricum een camera hebben, zijn vieringen uit beide kerken goed te zien via een livestream via Kerkdienstgemist.nl. Op deze manier kan iedereen, ook bijvoorbeeld zieken die zich met de parochie verbonden voelen, onze vieringen, maar eventueel ook begrafenisvieringen, live bijwonen. 

De kosten voor de twee camera’s met bedieningsapparatuur voor beide parochies, zijn echter een flinke kostenpost, zeker nu in deze periode. Daarom hopen we van harte dat u ons (extra) wilt steunen bij deze aankopen. De aanpassingen hebben ongeveer Є9000 gekost. Om dit te bekostigen zijn we zowel in Huizen als in Blaricum begonnen met een crowdfundingactie. Tot nu toe hebben we al Є2255 aan bijdragen hiervoor binnengekregen. Doet u ook mee? U kunt uw bijdrage overmaken naar NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v kerkTV.
Wilt u een praatje maken
Juist nu alles weer aan het opstarten is, bent u misschien onzeker, of voelt u zich alleen. Is het wel veilig om weer op bezoek te gaan en bij wie dan en hoe? We missen elkaar in de kerk, bij de koffie en gewoon op de doordeweekse dagen. Ook nu zitten we voor u klaar achter de telefoon. Bel ons op een van de telefoonnummers hieronder. We kunnen waarschijnlijk uw problemen niet oplossen, maar we kunnen wél met u meedenken en een luisterend oor bieden.
U kunt bellen met tussen 10.00 en 22.00 uur metPastor Andrea Geria 06 26 78 86 05Diaken Mikel Palic 06 12 19 04 84Cuno Lavaleije 06 24 69 94 85Carla Schaap 0616 44 51 62Hanneke Henrichs 06 21 66 43 70
Misschien is er wel iemand, waarvan u denkt: Hij of zij zit alleen. Misschien zou die wel eens willen praten met iemand. Laat het ons weten. Dan worden ze gebeld.
SamenKerk
Er is een nieuw nummer van SamenKerk uit, met een terugblik op hoe parochies gedurende dit voorjaar vanuit de gesloten kerken toch contact hielden met de parochianen. Verder een kennismaking met onze nieuwe bisschop. Klik op deze link om naar de digitale versie te gaan.
Samen vieren in de kerk
Het kan weer sinds een paar weken: Samen naar de kerk gaan voor een viering. We keken er reikhalzend naar uit. Maar nu het zover is, is het een bijzondere belevenis. Bij de ingang wordt u verwelkomt door de deurdienst die de namen op de lijst checkt en de vragen stelt: “Heeft u geen klachten? Is er niemand in uw omgeving met klachten?” Pas na het handen wassen, kunt u de hal betreden.
Ook bij de kerkzaal gaat het er vreemd aan toe. De mensen moeten wachten, totdat ze naar een plaats worden geleid door de zaaldienst. Zaaldienst? Ja, iemand die in de kerkzaal de boel in de gaten moet houden. Er voor zorgt dat iedereen zich aan de regels houdt. Een zware opgaaf als mensen niet begrijpen hoe de vork in de steel steekt en op “hun eigen plaats” willen zitten, maar dat nu niet kunnen. En dan zijn er mensen die het allemaal ook een beetje overdreven en onnodig vinden. Maar dat is het nu eenmaal niet. We moeten de anderhalve meter aanhouden. Als we het virus willen uitbannen moeten we de regels volgen. Alle stoelen naast de gangpaden moeten vrij blijven. Tussen de rijen moet er telkens één rij vrij blijven. Gezinnen mogen bij elkaar zitten en echtparen ook, maar verder is iedereen gescheiden door twee stoelen.
Ter communie gaan is een verhaal apart. De pastores reiken de hostie aan met een goudkleurige pincet door een loket van plexiglas. We moeten anderhalve meter afstand houden, maar ook nog een keer extra de handen reinigen met gel. Iets wat niet iedereen gemakkelijk afgaat. Sommigen drukken te enthousiast waardoor er een enorme golf uit het flesje komt met als gevolg dat de handen moeten worden afgedroogd. De looplijn is niet helder. Tenminste… men kent de oude en neemt die gewoontegetrouw, wat een enorm geharrewar geeft bij de trap naar het altaar.
 
Zingen mag niet. Neuriën wel. Collecteren tijdens de viering kan niet, de mandjes voor de collecte staan bij het Thomasbeeld  achter in de kerk en wachten op de goede gaven van de aanwezigen na de viering. Overmaken op de rekening kan ook. Een prettige gedachte. Het is zo gepiept en je bent nooit meer op zoek naar kleingeld.
 
We kunnen koffiedrinken, maar ook daar geldt de anderhalve meter. Dus niet gezellig naast elkaar op de stoelen, maar afstand houden. In uw eigen belang en dat van anderen. Het ís en blijft heel lastig! Maar toch. Met z’n allen houden we het virus van ons weg.
 
En nogmaals: Graag vooraf reserveren.. Het zou toch jammer zijn als u de viering moet missen omdat het maximum toegestane mensen al binnen is? We kunnen maar maximaal 60 mensen ontvangen. Als u iedere zondag komt, dan kunt u dát zeggen en hoeft u alleen te melden, als u niet komt. Want dan is er weer een plekje voor mogelijk iemand anders.
Nieuwe data Rouwbegeleidingsgroep 2020
Als iemand met wie je relationeel nauw verbonden of verweven bent sterft, wordt je leven door elkaar geschud. Niets is meer hetzelfde. Je komt voor nieuwe vragen te staan en blijft achter met een veelheid aan emoties. Wat rouw met een mens doet is moeilijk in woorden te vatten. Het delen van ervaringen met lotgenoten kan een steun zijn bij het dragen van verlies.
In maart van dit jaar zou de rouwbegeleidingsgroep gestart zijn. Helaas konden deze bijeenkomsten niet doorgaan vanwege de corona-omstandigheden.
Nu er enig zicht begint te komen op versoepelingen van de regels kan deze rouwgroep alsnog starten.
 
We komen bij elkaar met in achtneming van de regelgeving ter voorkoming van besmetting en als alles goed blijft gaan in deze bijzondere tijden op:
De dinsdagen 13 oktober, 27 oktober, 10 november, 24 november en 1 december.
En de afsluiting op dinsdag 15 december.
De bijeenkomsten vinden plaats in de Oosterlichtkerk, Huizermaatweg 298 in Huizen, van 14.00-16.00 uur.
 
De groep wordt begeleid door Hanneke Henrichs, namens RK Parochie Huizen/Blaricum-
Bijvanck en Lida Brugmans, namens de Oosterlichtkerk.
U kunt zich opgeven bij: Lida Brugmans of Hanneke Henrichs
 
Volgend jaar zal in het voorjaar een rouwgroep starten met speciale aandacht voor mensen die in deze bijzondere tijd van corona een geliefde hebben moeten afstaan. Data zullen nog bekend gemaakt worden.
Vakantie pastor
Pastor Andrea Geria is met vakantie t/m 14 augustus 2020.
Ter bemoediging
God spreekt
De man fluisterde: God, spreek tot me.
En een leeuwerik begon te zingen.
Maar de man hoorde het niet.
 
Dus de man riep: God, spreek tot me.
En er kwam onweer en weerlicht in de lucht.
Maar de man luisterde niet.
 
De man keek rond en zei:
God, ik wil u zien.
En er verscheen een stralende ster
aan de nachtelijke hemel
Maar de man zag het niet
 
En de man schreeuwde:
God. Laat me een wonder zien.
En een nieuw leven werd geboren.
Maar de man merkte het niet op.
 
Daarom riep de man wanhopig:
God, raak me aan,
opdat ik weet dat u bestaat.
Waarop God zich uitstrekte en de man aanraakte.
Maar de man wuifde de vlinder weg en liep verder.
(Christelijkeverhalen.nl)
Contact

Kopij Kontaktpunten
Hebt u kopij voor de Kontaktpunten, stuurt u die dan uiterlijk donderdagavond naar het secretariaat op. Probeer de informatie wel zo kort en krachtig mogelijk op te schrijven.

Aanmelden Kontaktpunten
Als u de Kontaktpunten voortaan digitaal wilt ontvangen, stuur dan een mail naar het secretariaat of meld u aan via de website. Zou u ons willen melden als u weet dat iemand graag de Kontaktpunten ontvangt maar de digitale Kontaktpunten niet kan lezen en de papieren versie niet kan meenemen uit de kerk. Wij zorgen dan dat diegene de papieren versie ontvangt.