Kontaktpunten 16 augustus

Vieringen 

Een huis voor alle volkeren?
De vakantieperiode is een periode om te ontspannen (op adem komen na een drukke periode) en om nieuwe inspiratie op te doen: we staan open voor nieuwe contacten en ervaringen en dat biedt nogal eens nieuwe inzichten. Dat gold ook voor Jezus toen Hij was uitgeweken naar  het gebied van Tyrus en Sidon, heidense steden in de ogen van Israël, op ongeveer 200 km ten noorden van Jeruzalem. Daar ontmoette hij een niet-Joodse, onbekende, maar sterke vrouw, die een beroep op Hem deed. En niet tevergeefs! Deze vrouw is de wanhoop nabij omdat haar dochter van de duivel bezeten was. Haar geloof in Jezus, de hoop op genezing en de liefde van haar dochter maken dat Jezus zich realiseert dat het heil niet alleen voor de joden bestemd is, maar voor alle volkeren.
 
In het evangelie van Mattheus, wat direct volgt op de tekst van vandaag en het tweede broodwonder wordt genoemd, wordt dat direct concreet. De broodresten die overblijven vullen 7 manden: 7 verwijst naar de 7 heidense stammen die in het gebied ten oosten van het meer van Galilea woonden, daar waar de gebeurtenis van vandaag plaatsvindt.
We vieren dit weekend, 15 augustus, het feest van Maria Tenhemelopneming. Een van de (ere)titels van Maria is ‘Vrouwe van alle volkeren’ en als je ziet wie er allemaal meegaan op bedevaart, dan is dat niet overdreven:  aan onze jaarlijkse bedevaart naar een Maria-plaats werd door vele nationaliteiten/volken meegedaan! Dat gaat dit jaar niet lukken, maar we kunnen wel bidden in onze eigen kerk en een kaarsje aansteken bij Maria voor diegene of datgene waarvoor we andere jaren misschien op bedevaart zouden gaan. Immers, vóór Jezus’ ontmoeting met de Kananese vrouw alleen overvloed en heil voor de kinderen van Israël, na Zijn ontmoeting met de Kananese vrouw ook genezing en heil voor ieder die gelooft, eerlijk en oprecht is….
Hier verder over nadenken? Kom zondag om 9:30 uur naar de viering of luister naar de livestream.
Komende vieringen
De komende weken zijn er de volgende vieringen in de ThomaskerkZondag 16 augustus 09.30 uur, voorganger Ton HekkenbergZaterdag 22 augustus 19:00 uur, voorgangers lekenvieringengroepZondag 23 augustus 9:30 uur, voorganger diaken Mikel PalicZondag 30 augustus 9:30 uur, voorganger pater Wijnand van Wegen
Voor alle vieringen moet u reserveren. Zie onder ‘Vieringen vanaf 1 juli’
In Memoriam
Dinsdag 4 augustus is op 97-jarige leeftijd overleden Jacobus Cornelis Maria Lübbers van de Ericaweg. Hij is die middag nog naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar later op de avond overleden. Hij heeft in het ziekenhuis nog de ziekenzalving mogen ontvangen. Afgelopen woensdag, 12 augustus is hem uitgeleide gedaan vanuit de Vituskerk in Naarden.
Collectes 16 augustus
Eigen kerk:

Nu onze vieringen ook digitaal zijn en u misschien nog niet in de kerk komt, hopen we dat u het collectegeld dat u normaal geeft tijdens de vieringen aan ons wilt overmaken. Dat hoeft niet elke week. U zou het ook kunnen opsparen en bijvoorbeeld maandelijks kunnen overmaken. U kunt dit doen naar rekeningnummer NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. collectegeld. Ook nu er beperkt vieringen in de kerk zijn lopen de vaste kosten gewoon door. Sterker nog, we maken extra kosten om de vieringen volgens de nieuwe regels te houden. We danken u dan ook hartelijk voor uw bijdrage.
Beiroet 
Op 4 augustus werd Libanon getroffen door een verwoestende explosie in de haven van Beiroet. Een aanzienlijk deel van de hoofdstad werd verwoest en zwaar beschadigd, met vele doden, gewonden en duizenden daklozen tot gevolg. Tijdens zijn toespraak bij het Angelus-gebed op zondag 9 Augustus in Rome riep paus Franciscus op tot internationale hulp. Ook de Libanese kardinaal Boutros Raï heeft opgeroepen tot solidariteit en financiële steun. De Nederlandse bisschoppen vragen daarom de parochies dit weekend te bidden voor de bevolking van Libanon en de bewoners van Beiroet die het slachtoffer zijn van deze ramp, en een collecte te houden voor de bevolking van Beiroet. U kunt uw bijdrage overmaken naar NL41 INGB 0000 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. Beiroet.
Vieringen van onze pastores via de livestream
Ook al kunnen we weer gezamenlijke vieringen hebben, we blijven de vieringen uitzenden via een livestream. Hoewel we fysiek dan niet bij elkaar zijn, zijn we wel met elkaar verbonden en kunnen we digitaal een viering met onze eigen pastores en mede-parochianen bijwonen. De vieringen zijn direct te volgen via deze link. Ook vindt u een link op onze website. Kijkt u op uw telefoon of tablet dan kunt u ook de kerkdienst gemist app downloaden. U vindt de uitzendingen onder RK Huizen/Blaricum.

De vieringen vanaf juli zijn:Zondag om 9:30 vanuit de ThomaskerkZondag om 11:00 vanuit de Vituskerk
In juli en augustus zijn er geen doordeweekse vieringen in de Vituskerk. De vieringen kunnen na afloop nog korte tijd worden teruggekeken. Alle vieringen vindt u hier.
Vieringen na 1 juli
Vanaf juli zijn er weer wekelijks op zondag om 9:30 uur vieringen volgens het rooster. Ook de 1e vrijdagvieringen  zijn weer gestart. En elke 4e zaterdag van de maand is er een lekenviering. Daaraan zijn nog steeds strikte regels verbonden. U leest deze hier

Hoewel er tot nu toe voldoende plaats is in de kerk, wordt u nog steeds dringend verzocht om te reserveren. We houden bij wie er elke viering aanwezig is om de mogelijkheid te hebben bezoekers te benaderen mocht er toch iemand in de viering zijn geweest met corona. U kunt zich opgeven bij het secretariaat. Hebt u geen email, dan kunt u zich telefonisch (035-5240069) opgeven. U kunt nu ook in één keer reserveren voor meerdere vieringen bijvoorbeeld voor alle zondagvieringen of voor alle eerste vrijdagvieringen. Wilt u zich dan wel afmelden als u een keer niet kunt komen?

Aanmelden voor een specifieke viering kan tot de vrijdag ervoor 12 uur ’s middags. Aanmelding voor de 1e vrijdagviering kan tot en met de woensdagavond ervoor. Geef uw naam op en het aantal personen uit uw huishouden dat naar de viering wil komen. Wilt u personen uit meerdere huishoudens opgeven, geeft u dan per huishouden een naam en een aantal door. Na aanmelding ontvangt u een mail waarin aangegeven dat u op de bezoekerslijst staat.

Hebt u een EHBO-diploma of bent u BHV-er en wilt u komen, geef dit dan ook aan. Volgens de regels moet er elk viering een EHBO-er of BHV-er aanwezig zijn.

Wilt u proberen rond 9:15 uur aanwezig te zijn. Het kost extra tijd om iedereen één voor één binnen te laten, handen te laten wassen en een plek aan te wijzen en we willen wel graag op tijd beginnen.

Mocht u gedurende de week ziek worden, koorts- of verkoudheidsklachten krijgen  dan verzoeken we u om thuis te blijven. Als u na aanmelding toch niet kunnen komen, meldt u dan ook weer af bij het secretariaat.

Er is geen intentieboek aanwezig tijdens de vieringen. Heeft u een intentie geef dit dan uiterlijk vrijdag 12 uur door aan het secretariaat.
Nieuws uit de parochie 
Lekenvieringen verhuizen naar de zaterdagavond
Zoals u misschien al in de Zaaijer hebt gelezen mag de lekenvieringengroep alleen nog gebedsvieringen houden. Deze zullen maandelijks op de vierde zaterdag van de maand gaan plaatsvinden. Op 22 augustus om 19:00 uur is de eerste viering. De vieringen volgen de lezingen van de zondag en  krijgen de inhoudelijke invulling zoals u gewend bent van de lekenvieringengroep. De vieringen zullen, alleen al omdat ze ’s avonds plaats vinden, een eigen sfeer krijgen. Ze duren zo’n 45 minuten. Na afloop is er de mogelijkheid om een kopje koffie of thee te drinken. U bent van harte welkom om inspiratie te komen opdoen.
Crowdfunding voor de livestream-vieringen
Nu we in zowel Huizen als Blaricum een camera hebben, zijn vieringen uit beide kerken goed te zien via een livestream via Kerkdienstgemist.nl. Op deze manier kan iedereen, ook bijvoorbeeld zieken die zich met de parochie verbonden voelen, onze vieringen, maar eventueel ook begrafenisvieringen, live bijwonen. 

De kosten voor de twee camera’s met bedieningsapparatuur voor beide parochies, zijn echter een flinke kostenpost, zeker nu in deze periode. Daarom hopen we van harte dat u ons (extra) wilt steunen bij deze aankopen. De aanpassingen hebben ongeveer Є9000 gekost. Om dit te bekostigen zijn we zowel in Huizen als in Blaricum begonnen met een crowdfundingactie. Tot nu toe hebben we al Є2255 aan bijdragen hiervoor binnengekregen. Doet u ook mee? U kunt uw bijdrage overmaken naar NL41 INGB 0000 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v kerkTV.
Wilt u een praatje maken
Nu het aantal besmettingen oploopt, bent u misschien onzeker, of voelt u zich alleen. Is het wel veilig om op bezoek te gaan en bij wie dan en hoe? We missen elkaar in de kerk, bij de koffie en gewoon op de doordeweekse dagen. Ook nu zitten we voor u klaar achter de telefoon. Bel ons op een van de telefoonnummers hieronder. We kunnen waarschijnlijk uw problemen niet oplossen, maar we kunnen wél met u meedenken en een luisterend oor bieden.
U kunt bellen met tussen 10.00 en 22.00 uur met
Pastor Andrea Geria 06 26 78 86 05
Diaken Mikel Palic 06 12 19 04 84
Cuno Lavaleije 06 24 69 94 85
Carla Schaap 0616 44 51 62
Hanneke Henrichs 06 21 66 43 70
Misschien is er wel iemand, waarvan u denkt: Hij of zij zit alleen. Misschien zou die wel eens willen praten met iemand. Laat het ons weten. Dan worden ze gebeld.
Nieuwe data Rouwbegeleidingsgroep 2020
Als iemand met wie je relationeel nauw verbonden of verweven bent sterft, wordt je leven door elkaar geschud. Niets is meer hetzelfde. Je komt voor nieuwe vragen te staan en blijft achter met een veelheid aan emoties. Wat rouw met een mens doet is moeilijk in woorden te vatten. Het delen van ervaringen met lotgenoten kan een steun zijn bij het dragen van verlies.
In maart van dit jaar zou de rouwbegeleidingsgroep gestart zijn. Helaas konden deze bijeenkomsten niet doorgaan vanwege de corona-omstandigheden.
Nu er enig zicht begint te komen op versoepelingen van de regels kan deze rouwgroep alsnog starten.
 
We komen bij elkaar met in achtneming van de regelgeving ter voorkoming van besmetting en als alles goed blijft gaan in deze bijzondere tijden op:
De dinsdagen 13 oktober, 27 oktober, 10 november, 24 november en 1 december.
En de afsluiting op dinsdag 15 december.
De bijeenkomsten vinden plaats in de Oosterlichtkerk, Huizermaatweg 298 in Huizen, van 14.00-16.00 uur.
 
De groep wordt begeleid door Hanneke Henrichs, namens RK Parochie Huizen/Blaricum-
Bijvanck en Lida Brugmans, namens de Oosterlichtkerk.
U kunt zich opgeven bij: Lida Brugmans of Hanneke Henrichs
 
Volgend jaar zal in het voorjaar een rouwgroep starten met speciale aandacht voor mensen die in deze bijzondere tijd van corona een geliefde hebben moeten afstaan. Data zullen nog bekend gemaakt worden.
Ter bemoediging
Cirkel van vreugde

Een man klopte hard op de deur van het klooster. Een monnik opende de grote poort. ‘Deze druiven zijn de mooiste druiven die mijn wijngaard heeft geproduceerd. Alstublieft’, zei de man. ‘Dank. Ik geef ze aan de abt.’ ‘Maar, ze zijn voor u. U opent de deur, beste monnik.’
 
De monnik bewonderde de hele ochtend de prachtige tros druiven en besloot ze toch aan de abt te geven. De abt heeft hem immers altijd aangemoedigd met zijn wijsheid.
De abt was blij met de druiven, maar hij besloot ze door te geven aan een zieke monnik in het klooster. ‘Het zal hem goed doen.’ En de zieke monnik was dankbaar. Hij besloot echter de druiven aan de kok te geven. De kok die hem altijd zo goed verzorgde. En de kok bewonderde de prachtige druiven. Zo perfect dat niemand de druiven meer zou waarderen dan de koster.
 
De koster was op zijn beurt blij met het geschenk. Hij gunde de druiven aan de monnik, die hem bij binnenkomst van het klooster zo welkom had geheten. En dus net voor het donker, gaf hij de druiven aan de monnik bij de poort. “Eet en geniet hiervan.”
 
De monnik besefte dat de druiven echt voor hem waren. En hij genoot van elke druif, terwijl hij nadacht over de cirkel van vreugde. Het plezier wat ze elkaar hadden gegeven. Het geschenk wat rond was gegaan.
(www.voorpositiviteit.nl, Mark Verhees)
Secretariaat gesloten
Het secretariaat is tot en met 4 september gesloten in verband met vakantie. Mail en voicemail zullen wel worden gelezen/beluisterd; u kunt dus gewoon reseveren voor de vieringen.
Contact

Kopij Kontaktpunten
Hebt u kopij voor de Kontaktpunten, stuurt u die dan uiterlijk donderdagavond naar het secretariaat op. Probeer de informatie wel zo kort en krachtig mogelijk op te schrijven.

Aanmelden Kontaktpunten
Als u de Kontaktpunten voortaan digitaal wilt ontvangen, stuur dan een mail naar het secretariaat of meld u aan via de website. Zou u ons willen melden als u weet dat iemand graag de Kontaktpunten ontvangt maar de digitale Kontaktpunten niet kan lezen en de papieren versie niet kan meenemen uit de kerk. Wij zorgen dan dat diegene de papieren versie ontvangt.