Kontaktpunten 30 augustus

Vieringen 
Ga weg, satan.
Afgelopen zondag prees Jezus Petrus nog en noemde hem de steenrots waarop hij zijn kerk bouwt. Vandaag wijst Jezus Petrus resoluut af met de woorden: “Ga weg, satan, terug.” Dit is niet de eerste keer dat deze harde woorden in het Matteüsevangelie voorkomen. Jezus zegt dit ook als hij in de woestijn door de duivel op de proef wordt gesteld. Misschien valt Jezus in de evangelielezing niet zozeer tegen Petrus uit, die het goed bedoelde, als wel tegen de verleiding in zijn eigen hart.
De duivel had hem in de woestijn voorgesteld om de wereld te aanbidden, om alles in te zetten op het verwerven van rijkdom en macht. Maar voor Jezus is dat niet alleen een weg die doodloopt, het is ook een weg die uiteindelijk naar de dood leidt. Hij antwoordt dan ook: “Ga weg, satan, want alleen God is goed, alleen in Hem kan men het leven vinden en hem alleen moet men vereren”.

Nu, op weg naar Jeruzalem en naar zijn kruisiging, komt dezelfde verleiding terug in de woorden van Petrus, en die verleiding is sterk, als we op de felheid van de reactie letten: Wie mijn volgeling wilt zijn moet Mij volgen door zichzelf te verloochenen en zijn kruis op zich te nemen. Want al wie zijn leven wil behouden zal het verliezen, maar wie alles, desnoods ook zijn eigen leven, op het spel zet om Gods goedheid te verspreiden, zal ook een blijvend leven vinden in de goedheid van God.”

Het is nu niet anders dan ten tijde van Jezus. We kunnen kiezen. Ofwel we denken op korte termijn, vergeten de gevolgen en gaan in de eerste plaats voor ons eigen belang ofwel we proberen Gods goedheid aan iedereen mee te geven, zelfs als dat moeite en pijn kost.

Wilt u verder nadenken over deze evangelietekst? Kom dan zondag om 9:30 uur naar de viering in de Thomaskerk of luister naar de livestream.
Komende vieringen
De komende weken zijn er de volgende vieringen in de ThomaskerkZondag 30 augustus 9:30 uur, voorganger pater Wijnand van WegenVrijdag 4 september 10:15 uur, voorganger pater Wijnand van WegenZondag 6 september 9:30 uur, voorganger diaken Mikel Palić, thema familieviering: AugustinusZondag 13 september 9:30 uur, voorganger pater Wijnand van Wegen
Voor alle vieringen moet u reserveren. Zie onder ‘Reserveren’
Collectes 30 augustus
Eigen kerk:

Nu onze vieringen ook digitaal zijn en u misschien nog niet in de kerk komt, hopen we dat u het collectegeld dat u normaal geeft tijdens de vieringen aan ons wilt overmaken. Dat hoeft niet elke week. U zou het ook kunnen opsparen en bijvoorbeeld maandelijks kunnen overmaken. U kunt dit doen naar rekeningnummer NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. collectegeld. Ook nu er beperkt vieringen in de kerk zijn lopen de vaste kosten gewoon door. Sterker nog, we maken extra kosten om de vieringen volgens de nieuwe regels te houden. We danken u dan ook hartelijk voor uw bijdrage.
MIVA:
In het grootste vluchtelingenkamp ter wereld in Bangladesh waar miljoenen Rohinja leven zijn inmiddels een aantal kleine klinieken gebouwd. Die zijn vaak te ver weg om naar toe te lopen. Daarom zijn er ambulances nodig. Ook kunnen zieken als de locale kliniek niet genoeg faciliteiten heeft met een ambulance naar een groter ziekenhuis worden vervoerd. MIVA heeft al een ambulance hiervoor beschikbaar gesteld, maar er zijn er meer nodig. Helpt u mee?

Tijdens de huidige crisis zijn vervoer en communicatie extra belangrijk. In verschillende landen waaronder India en Kenia worden vervoersmiddelen van MIVA worden nu ingezet om voorlichting te geven over corona en hulpmiddelen te uit te delen aan de bevolking. MIVA wil dit gaan uitbreiden naar Bangladesh. U kunt uw bijdrage hiervoor overmaken naar NL77 INGB 00 03 9347 00 t.n.v. Missionaire werkgroep Huizen o.v.v MIVA.
Vieringen van onze pastores via de livestream
Ook al kunnen we weer gezamenlijke vieringen hebben, we blijven de vieringen uitzenden via een livestream. Hoewel we fysiek dan niet bij elkaar zijn, zijn we wel met elkaar verbonden en kunnen we digitaal een viering met onze eigen pastores en mede-parochianen bijwonen. De vieringen zijn direct te volgen via deze link. Ook vindt u een link op onze website. Kijkt u op uw telefoon of tablet dan kunt u ook de kerkdienst gemist app downloaden. U vindt de uitzendingen onder RK Huizen/Blaricum.

De vieringen die worden uitgezonden zijn:Zondag om 9:30 vanuit de ThomaskerkZondag om 11:00 vanuit de Vituskerk
De vieringen kunnen na afloop nog korte tijd worden teruggekeken. Alle vieringen vindt u hier.
Vieringen
Vanaf juli zijn er weer wekelijks op zondag om 9:30 uur vieringen volgens het rooster. Ook de 1e vrijdagvieringen  zijn weer gestart. Elke 4e zaterdag van de maand is er een lekenviering. Daaraan zijn strikte regels verbonden. U leest deze hier
Wilt u proberen rond 9:15 uur aanwezig te zijn. Het kost extra tijd om iedereen één voor één binnen te laten, handen te laten wassen en een plek aan te wijzen en we willen wel graag op tijd beginnen.

Vanaf deze zondag hebben de vrijwilligers die u ontvangen bij de deur en begeleiden in de kerkzaal een rood hesje aan. Zo zijn ze goed herkenbaar. Zij registreren uw naam bij binnenkomst, checken uw gezondheid en wijzen u een plek aan in de kerkzaal. Daarnaast kunt u met vragen of opmerkingen bij hen terecht. Zij helpen u dan verder.
Reserveren
Hoewel er tot nu toe voldoende plaats is in de kerk, wordt u nog steeds dringend verzocht om te reserveren. We houden bij wie er elke viering aanwezig is om de mogelijkheid te hebben bezoekers te benaderen mocht er toch iemand in de viering zijn geweest met corona. U kunt zich opgeven bij het secretariaat. Hebt u geen email, dan kunt u zich telefonisch (035-5240069) opgeven. U kunt nu ook in één keer reserveren voor meerdere vieringen bijvoorbeeld voor alle zondagvieringen of voor alle eerste vrijdagvieringen. Wilt u zich dan wel afmelden als u een keer niet kunt komen?

Aanmelden voor een specifieke viering kan tot de vrijdag ervoor 12 uur ’s middags. Aanmelding voor de 1e vrijdagviering kan tot en met de woensdagavond ervoor. Geef uw naam op en het aantal personen uit uw huishouden dat naar de viering wil komen. Wilt u personen uit meerdere huishoudens opgeven, geeft u dan per huishouden een naam en een aantal door. Na aanmelding ontvangt u een mail waarin aangegeven dat u op de bezoekerslijst staat.

Met ingang van september beginnen de doordeweekse vieringen in de Vituskerk in Blaricum weer. Als u bij een viering op woensdag- en/of vrijdagochtend 10 uur aanwezig wilt zijn dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met de pastores per mail of telefonisch. De vaste bezoekers hoeven niet te reserveren. De pastores zullen deze standaard opnemen bij de te verwachten aanwezigen.
Afmelden
Als u zich voor een of meerdere vieringen hebt opgegeven en u kunt een keer niet komen, wilt u zich dan afmelden bij het secretariaat (035-5240069). Mocht u gedurende de week ziek worden, koorts- of verkoudheidsklachten krijgen dan verzoeken we u om thuis te blijven.
EHBO-diploma / BHV-er

Komt u naar vieringen en hebt u een EHBO-diploma of bent u BHV-er, wilt u dit dan aan ons laten weten. Volgens de regels moet er elk viering een EHBO-er of BHV-er aanwezig zijn. U kunt dit doorgeven aan het secretariaat (035-5240069).
Nieuws uit de parochie 
1e vrijdagviering
Op 4 september om 10:15 uur komen wij samen om te bidden en na te denken over ons leven. Jezus vraagt ons eerlijk, open, spontaan en echt te zijn. En dat is vaak heel wat anders dan wat wij rondom ons zien gebeuren: in het groot zien wij corruptie, schriftvervalsing; in het klein zien wij fouten en gebreken. Jezus vraagt ons elkaar op het juiste pad te houden. Het enige wat wij echt aan elkaar verschuldigd zijn is de liefde die iets weerspiegelt van Gods nabijheid, Gods barmhartigheid en Gods vergevingsgezindheid.
Familieviering
Elk jaar op 27 en 28 augustus herdenkt de RK-kerk een moeder en een zoon. Twee heilige mensen uit het Noord Afrika van ….. bijna 1600 jaar geleden! De zoon is wereldberoemd, hij is de kerkvader Augustinus. Zijn moeder Monica is minder bekend, maar haar naam wordt nog vaak aan kinderen gegeven. In de familieviering van 6 september om 9:30 uur hebben we het over Augustinus. Hij werd uiteindelijk bisschop van Hippo, dichtbij de havenstad Carthago in het tegenwoordige Tunesië.

Augustinus werd niet bisschop zoals dat nu gaat. Nu wordt iemand door de Paus benoemd. Nee, op een zondagmorgen ging hij gewoon naar de kerk in Hippo en werd door de mensen herkend: ‘Hé, daar is die Augustinus, die zo goed kan spreken en uitleggen!’ Hij werd bij zijn kleren gepakt en het altaar opgeduwd. En hij moest beloven zich te laten wijden tot priester en dan later daar in Hippo bisschop te worden. Zo kon dat gaan in die tijd, 1600 jaar geleden, in Noord-Afrika.
Waarom inspireren de teksten van Augustinus ons nog steeds?
Priesterwijding Mikel Palić
Zaterdag 26 september wordt diaken Mikel Palić priester gewijd. De viering is om 11.00 uur in de Bavo-kathedraal in Haarlem. In verband met corona mag er slechts een beperkt aantal mensen bij de viering aanwezig zijn. Uitsluitend op uitnodiging kan men de viering bijwonen. De viering is via een livestream te volgen. Houd de Kontaktpunten in de gaten. Er wordt nog over nagedacht de livestream samen te kijken via een groot scherm in de kerk in Blaricum en/of Huizen. Graag, willen we weten of hiervoor belangstelling is. Laat het weten aan het secretariaat (secretariaat@rkhuizen.nl, 035-5240069) of noteer uw naam op een lijst achterin de kerk. Op zondag 4 oktober om 9:30 gaat Mikel voor het eerst als priester voor in de Thomaskerk van Huizen
Livestream-vieringen
Beste mede-parochianen,

Bijna aan het begin van de coronacrisis, heb ik mij als koster sterk gemaakt voor een videocamera in onze kerk, zodat iedereen die toen niet naar de kerk mocht toch de vieringen kon volgen. Gelukkig kunnen we nu wel weer naar de vieringen.

Deze aanschaf was een behoorlijke uitgave voor onze parochie. Het bestuur heeft ja gezegd en de apparatuur is aangeschaft. Zo kunt u nog steeds, als het niet lukt om te komen op zondag, toch de viering meemaken.

Alleen de kosten
Ik heb bij de aanschaf voorgesteld om via crowdfunding of sponsoring de camera te kopen. Daarom wil ik u vragen om het bestuur te helpen door een bijdrage te storten om de kosten te drukken. Als koster van de Thomaskerk wil ik u alvast hartelijk bedanken.

Vriendelijke groet,
Gérard Gilissen

Ook bijdragen? U kunt uw bijdrage overmaken naar NL41 INGB 0000 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v kerkTV.
Wilt u een praatje maken
Nu het aantal besmettingen oploopt, bent u misschien onzeker, of voelt u zich alleen. Is het wel veilig om op bezoek te gaan en bij wie dan en hoe? We missen elkaar in de kerk, bij de koffie en gewoon op de doordeweekse dagen. Ook nu zitten we voor u klaar achter de telefoon. Bel ons op een van de telefoonnummers hieronder. We kunnen waarschijnlijk uw problemen niet oplossen, maar we kunnen wél met u meedenken en een luisterend oor bieden.
U kunt bellen met tussen 10.00 en 22.00 uur metPastor Andrea Geria 06 26 78 86 05Diaken Mikel Palic 06 12 19 04 84Cuno Lavaleije 06 24 69 94 85Carla Schaap 0616 44 51 62Hanneke Henrichs 06 21 66 43 70
Misschien is er wel iemand, waarvan u denkt: Hij of zij zit alleen. Misschien zou die wel eens willen praten met iemand. Laat het ons weten. Dan worden ze gebeld.
Ter bemoediging
Licht luisteren

Luisteren is meer dan horen.
Luisteren is tijd durven verliezen.
De ander laten uitpraten.
Geen oplossingen geven,
maar stapvoets met de ander op weg gaan.

Niet jouw tempo opdringen,
maar het zijne volgen.
Niet jouw antwoord geven,
maar hem het zijne laten vinden.

In het luisteren ervaart de ander
dat je van hem houdt.
Wie durft te luisteren voelt niet de dwang
om de ander te verlichten,
maar begint te geloven
dat het luisteren zelf al licht is.
(Erik Stynen)
Secretariaat gesloten
Het secretariaat is tot en met 4 september gesloten in verband met vakantie. Mail en voicemail zullen wel worden gelezen/beluisterd; u kunt dus gewoon reseveren voor de vieringen.
Contact

Kopij Kontaktpunten
Hebt u kopij voor de Kontaktpunten, stuurt u die dan uiterlijk donderdagavond naar het secretariaat op. Probeer de informatie wel zo kort en krachtig mogelijk op te schrijven.

Aanmelden Kontaktpunten
Als u de Kontaktpunten voortaan digitaal wilt ontvangen, stuur dan een mail naar het secretariaat of meld u aan via de website. Zou u ons willen melden als u weet dat iemand graag de Kontaktpunten ontvangt maar de digitale Kontaktpunten niet kan lezen en de papieren versie niet kan meenemen uit de kerk. Wij zorgen dan dat diegene de papieren versie ontvangt.