Kontaktpunten 6 september

Vieringen 
Waar er twee of drie verenigd zijn in mijn Naam…
Deze zondag lezen we de bekende tekst uit de bijbel “Want waar er twee of drie verenigd zijn in mijn Naam, daar ben Ik in hun midden. Deze zin begint niet voor niets met want. De zin is een vervolg van het voorafgaande.
In het begin van de evangelielezing staat een oproep van Jezus die best wel wat van ons vraagt: “Wanneer je broeder gezondigd heeft, wijs hem dan onder vier ogen terecht.” Ofwel, heeft de ander zich misdragen ten opzichte van jou, wacht dan niet tot hij zich komt verontschuldigen. Nee, ga naar hem toe. Hang het niet aan de grote klok. Probeer het met z’n tweeën op te lossen. Ook als je in het openbaar beledigd bent of voor gek gezet.

Wanneer je onder vier ogen geen oplossing vindt, kun je er zo nodig één of twee personen bij halen. Met z’n tweeën of z’n drieën kun je proberen de ander ervan te overtuigen dat zijn gedrag fout was. Pas wanneer hij ook naar hén niet wil luisteren, wordt de kwestie aan de openbare rechtsorde, de kerk, de christelijke gemeenschap voorgelegd. Wie dan nóg niet voor rede vatbaar is en iedere toenadering afwijst, plaatst zichzelf buiten de gemeenschap.

Matteüs houdt geen pleidooi voor straffen. Hij roept ons op verantwoordelijkheid te dragen voor ieder die onze naaste is. Dat betekent: je inzetten voor verzoening, voor het weer goed maken, samen werken aan een leefbare samenleving.

Natuurlijk kan het gebeuren, dat een ander niet wil Dat is ieders vrijheid, die we dienen te respecteren. Waar het uiteindelijk om gaat is het streven naar een stuk eensgezindheid en onderlinge solidariteit: niet zoetig en louter toegeeflijk, want je kunt best kritiek hebben of een stevig woordje met elkaar wisselen. Maar het laatste woord is eensgezindheid: “waar twee of drie verenigd zijn in mijn naam, daar ben ik in hun midden”.

Wilt u verder nadenken over deze evangelietekst? Kom dan zondag om 9:30 uur naar de viering in de Thomaskerk of luister naar de livestream.
Komende vieringen
De komende weken zijn er de volgende vieringen in de Thomaskerk
Zondag 6 september 9:30 uur, voorganger diaken Mikel Palić, thema familieviering: Augustinus
Zondag 13 september 9:30 uur, voorganger pater Wijnand van Wegen
Zondag 20 september 9:30 uur, voorganger diaken Ton Hekkenberg
Voor alle vieringen moet u reserveren. Zie onder ‘Reserveren’
Collectes 6 september
Eigen kerk:

Nu onze vieringen ook digitaal zijn en u misschien nog niet in de kerk komt, hopen we dat u het collectegeld dat u normaal geeft tijdens de vieringen aan ons wilt overmaken. Dat hoeft niet elke week. U zou het ook kunnen opsparen en bijvoorbeeld maandelijks kunnen overmaken. U kunt dit doen naar rekeningnummer NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. collectegeld. Ook nu er beperkt vieringen in de kerk zijn lopen de vaste kosten gewoon door. Sterker nog, we maken extra kosten om de vieringen volgens de nieuwe regels te houden. We danken u dan ook hartelijk voor uw bijdrage.
Bisdom
Onze parochie betaalt, net als alle andere parochies maandelijks een financiële bijdrage aan het bisdom en daarom vragen wij u ook geregeld om een bijdrage. Dit bedrag is bestemd voor de organisatie van het bisdom en voor de ondersteuning van de parochies bij hun werk. Wilt u bijdragen voor het bisdom? U kunt uw bijdrage hiervoor overmaken naar NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. Bisdom
Vieringen van onze pastores via de livestream
Ook al kunnen we weer gezamenlijke vieringen hebben, we blijven de vieringen uitzenden via een livestream. Hoewel we fysiek dan niet bij elkaar zijn, zijn we wel met elkaar verbonden en kunnen we digitaal een viering met onze eigen pastores en mede-parochianen bijwonen. De vieringen zijn direct te volgen via deze link. Ook vindt u een link op onze website. Kijkt u op uw telefoon of tablet dan kunt u ook de kerkdienst gemist app downloaden. U vindt de uitzendingen onder RK Huizen/Blaricum.

De vieringen die worden uitgezonden zijn:Zondag om 9:30 vanuit de ThomaskerkZondag om 11:00 vanuit de Vituskerk
De vieringen kunnen na afloop nog korte tijd worden teruggekeken. Alle vieringen vindt u hier.
Openingstijden Thomaskerk
Op zondag is de Thomaskerk alleen om 9:30 uur open voor de viering.

Doordeweeks kunt u wel langskomen om een kaarsje op te steken of voor individueel gebed tijdens de openingstijden van het secretariaat. U kunt het beste langskomen op
maandagmiddag tussen 13:30 en 15:30 uur,
dinsdagochtend tussen 9:30 en 11:30 uur
vrijdagmiddag tussen 13:30 en 15:30 uur.
De deur is meestal dicht, maar als u aanbelt wordt u binnengelaten.
Vieringen
Vanaf juli zijn er weer wekelijks op zondag om 9:30 uur vieringen volgens het rooster. Ook de 1e vrijdagvieringen  zijn weer gestart. Elke 4e zaterdag van de maand is er een woord- en gebedsviering. Aan alle vieringen zijn strikte regels verbonden. U leest deze hier

Wilt u proberen op zondag rond 9:15 uur aanwezig te zijn. Het kost extra tijd om iedereen één voor één binnen te laten, handen te laten wassen en een plek aan te wijzen en we willen wel graag op tijd beginnen.
 
Vrijwilligers
U herkent de vrijwilligers die u ontvangen bij de deur en begeleiden in de kerkzaal aan een rood hesje. Zo zijn ze goed herkenbaar. Zij registreren uw naam bij binnenkomst, checken uw gezondheid en wijzen u een plek aan in de kerkzaal. Daarnaast kunt u met vragen of opmerkingen bij hen terecht. Zij helpen u dan verder.
Koffiedrinken
Na afloop, bij het verlaten van de kerk en bij het koffiedrinken blijkt het moeilijk te zijn om de 1,5 meter afstand in acht te nemen. Daarom gaan we het koffiedrinken aanpassen. Hierbij hebben we gekeken naar de regels voor de horeca. We gaan daarom zittend koffiedrinken op 1,5 meter. Er komen tafels en stoelen die verder uit elkaar staan. Graag willen we u vragen om die afstand zo te houden. In de koffiehoek is het de bedoeling dat er niet meer dan 4 personen gaan zitten.
Als u daar de voorkeur aan geeft kunt u uw kopje ook mee naar buiten nemen en daar staand koffiedrinken. De afstandsregel blijft daarbij natuurlijk onverminderd gelden, maar u hoeft niet te zitten. Wilt u wel voor u vertrekt uw kopje binnen neerzetten?

Bij het bestellen van de koffie is het belangrijk om niet allemaal tegelijk voor de balie te gaan staan. Gaat u gerust eerst zitten en wacht tot het wat rustiger is met het bestellen van uw koffie of thee. Gaat u in de rij staan, houdt dan ook de afstand in de gaten.

We willen er alles aan doen om te voorkomen dat er besmetting plaatsvind in de kerk. Wist u bijvoorbeeld dat we de het luchtafvoersysteem tegenwoordig continu aan hebben staan in de hal en tijdens de vieringen ook in de kerkzaal? Dit zorgt voor extra aanzuiging van frisse buitenlucht. Maar om het veilig te houden hebben we uw medewerking hard nodig. Helpt u mee?
Reserveren
Hoewel er tot nu toe voldoende plaats is in de kerk, wordt u nog steeds dringend verzocht om te reserveren. We houden bij wie er elke viering aanwezig is om de mogelijkheid te hebben bezoekers te benaderen mocht er toch iemand in de viering zijn geweest met corona. U kunt zich opgeven bij het secretariaat. Hebt u geen email, dan kunt u zich telefonisch (035-5240069) opgeven. U kunt nu ook in één keer reserveren voor meerdere vieringen bijvoorbeeld voor alle zondagvieringen of voor alle eerste vrijdagvieringen. Wilt u zich dan wel afmelden als u een keer niet kunt komen?

Aanmelden voor een specifieke viering kan tot de vrijdag ervoor 12 uur ’s middags. Aanmelding voor de 1e vrijdagviering kan tot en met de woensdagavond ervoor. Geef uw naam op en het aantal personen uit uw huishouden dat naar de viering wil komen. Wilt u personen uit meerdere huishoudens opgeven, geeft u dan per huishouden een naam en een aantal door. Na aanmelding ontvangt u een mail waarin aangegeven dat u op de bezoekerslijst staat.

Met ingang van september beginnen de doordeweekse vieringen in de Vituskerk in Blaricum weer. Als u bij een viering op woensdag- en/of vrijdagochtend 10 uur aanwezig wilt zijn dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met de pastores per mail of telefonisch. De vaste bezoekers hoeven niet te reserveren. De pastores zullen deze standaard opnemen bij de te verwachten aanwezigen.
Afmelden
Als u zich voor een of meerdere vieringen hebt opgegeven en u kunt een keer niet komen, wilt u zich dan afmelden bij het secretariaat (035-5240069). Mocht u gedurende de week ziek worden, koorts- of verkoudheidsklachten krijgen dan verzoeken we u om thuis te blijven.
EHBO-diploma / BHV-er

Komt u naar vieringen en hebt u een EHBO-diploma of bent u BHV-er, wilt u dit dan aan ons laten weten. Volgens de regels moet er elk viering een EHBO-er of BHV-er aanwezig zijn. U kunt dit doorgeven aan het secretariaat (035-5240069).
Nieuws uit de parochie 
Familieviering
Elk jaar op 27 en 28 augustus herdenkt de RK-kerk een moeder en een zoon. Twee heilige mensen uit het Noord Afrika van ….. bijna 1600 jaar geleden! De zoon is wereldberoemd, hij is de kerkvader Augustinus. Zijn moeder Monica is minder bekend, maar haar naam wordt nog vaak aan kinderen gegeven. In de familieviering van 6 september om 9:30 uur hebben we het over Augustinus. Hij werd uiteindelijk bisschop van Hippo, dichtbij de havenstad Carthago in het tegenwoordige Tunesië.

Augustinus werd niet bisschop zoals dat nu gaat. Nu wordt iemand door de Paus benoemd. Nee, op een zondagmorgen ging hij gewoon naar de kerk in Hippo en werd door de mensen herkend: ‘Hé, daar is die Augustinus, die zo goed kan spreken en uitleggen!’ Hij werd bij zijn kleren gepakt en het altaar opgeduwd. En hij moest beloven zich te laten wijden tot priester en dan later daar in Hippo bisschop te worden. Zo kon dat gaan in die tijd, 1600 jaar geleden, in Noord-Afrika.
Waarom lezen we Augustinus nog steeds?
Priesterwijding Mikel Palić
Zaterdag 26 september wordt diaken Mikel Palić priester gewijd. De viering is om 11.00 uur in de Bavo-kathedraal in Haarlem. In verband met corona mag er slechts een beperkt aantal mensen bij de viering aanwezig zijn. Uitsluitend op uitnodiging kan men de viering bijwonen. De viering is via een livestream te volgen. Houd de Kontaktpunten in de gaten. Er wordt nog over nagedacht de livestream samen te kijken via een groot scherm in de kerk in Blaricum en/of Huizen. Graag, willen we weten of hiervoor belangstelling is. Laat het weten aan het secretariaat (secretariaat@rkhuizen.nl, 035-5240069) of noteer uw naam op een lijst achterin de kerk. Op zondag 4 oktober om 9:30 gaat Mikel voor het eerst als priester voor in de Thomaskerk van Huizen
Verjaardag pastor A. Geria
Op donderdag 10 september is pastor Geria jarig. In tegenstelling tot andere jaren viert hij zijn verjaardag niet, vanwege de inmiddels welbekende beperkingen i.v.m. corona. Een kaartje sturen kan natuurlijk altijd!
Livestream-vieringen
Beste mede-parochianen,

Bijna aan het begin van de coronacrisis, heb ik mij als koster sterk gemaakt voor een videocamera in onze kerk, zodat iedereen die toen niet naar de kerk mocht toch de vieringen kon volgen. Gelukkig kunnen we nu wel weer naar de vieringen.

Deze aanschaf was een behoorlijke uitgave voor onze parochie. Het bestuur heeft ja gezegd en de apparatuur is aangeschaft. Zo kunt u nog steeds, als het niet lukt om te komen op zondag, toch de viering meemaken.

Alleen de kosten…
Ik heb bij de aanschaf voorgesteld om via crowdfunding of sponsoring de camera te kopen. Daarom wil ik u vragen om het bestuur te helpen door een bijdrage te storten om de kosten te drukken. Als koster van de Thomaskerk wil ik u alvast hartelijk bedanken.

Vriendelijke groet,
Gérard Gilissen

Ook bijdragen? U kunt uw bijdrage overmaken naar NL41 INGB 0000 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v kerkTV.
Wilt u een praatje maken
Nu het aantal besmettingen oploopt, bent u misschien onzeker, of voelt u zich alleen. Is het wel veilig om op bezoek te gaan en bij wie dan en hoe? We missen elkaar in de kerk, bij de koffie en gewoon op de doordeweekse dagen. Ook nu zitten we voor u klaar achter de telefoon. Bel ons op een van de telefoonnummers hieronder. We kunnen waarschijnlijk uw problemen niet oplossen, maar we kunnen wél met u meedenken en een luisterend oor bieden.
U kunt bellen met tussen 10.00 en 22.00 uur metPastor Andrea Geria 06 26 78 86 05Diaken Mikel Palic 06 12 19 04 84Cuno Lavaleije 06 24 69 94 85Carla Schaap 0616 44 51 62Hanneke Henrichs 06 21 66 43 70
Misschien is er wel iemand, waarvan u denkt: Hij of zij zit alleen. Misschien zou die wel eens willen praten met iemand. Laat het ons weten. Dan worden ze gebeld.
Ter bemoediging
Verder trekken
Wij zijn volmaakte reizigers,
maar nog geen volmaakte bezitters. …
Als reizigers zijn wij onderweg.
Jij vraagt: “Verder trekken, wat betekent dat?”
Om het kort te zeggen: dat betekent vooruitgaan.
Anders begrijp je het misschien verkeerd
en ga je steeds langzamer lopen.
Onderzoek jezelf.
Wil je bereiken wat je nog niet bent,
wees dan ontevreden met wat je nu bent.
Want zodra je zelfgenoegzaam wordt, blijf je stilstaan.

Zodra je zegt: “Het is genoeg,” ga je ten onder.
Doe er dus steeds iets bij,
trek steeds verder,
maak steeds vooruitgang.’
(Augustinus, Preek169,18)
Contact

Kopij Kontaktpunten
Hebt u kopij voor de Kontaktpunten, stuurt u die dan uiterlijk donderdagavond naar het secretariaat op. Probeer de informatie wel zo kort en krachtig mogelijk op te schrijven.

Aanmelden Kontaktpunten
Als u de Kontaktpunten voortaan digitaal wilt ontvangen, stuur dan een mail naar het secretariaat of meld u aan via de website. Zou u ons willen melden als u weet dat iemand graag de Kontaktpunten ontvangt maar de digitale Kontaktpunten niet kan lezen en de papieren versie niet kan meenemen uit de kerk. Wij zorgen dan dat diegene de papieren versie ontvangt.