Kontaktpunten 20 september

Vieringen 
In de evangelielezing van vandaag lezen we over de landeigenaar die gedurende de hele dag arbeiders  ronselt om op zijn wijngaard te werken. Aan het einde van de dag krijgt iedereen hetzelfde loon. Degene die de hele dag gewerkt hebben beginnen te morren. Begrijpelijk zult u denken, want zo werkt het niet in onze maatschappij. Onze hele maatschappij is gebaseerd op het principe ‘voor wat, hoort wat’.
 
In de gelijkenis is de landheer God zelf en de wijngaard is de weg naar het koninkrijk van de hemel. God roept ons en geeft ons een werkplek op die weg naar zijn koninkrijk. Op weg daarheen wil Hij ons een belangrijke boodschap meegeven. Hij wil dat we ons op Zijn goedheid gaan concentreren.
 
Maar wij zijn net als de werkers in de wijngaard prestatie gericht. We vergelijken voortdurend onze prestaties met die van anderen om ons heen. We willen het beter voor elkaar hebben dan onze buurman, onze collega. We vergelijken onszelf voortdurend met  anderen en we kunnen het maar moeilijk verdragen als anderen het beter lijken te hebben zonder dat ze daar iets extra’s voor hebbengedaan. In de kerk is dit vaak niet veel beter. Als wij betrokken zijn en ons voor de kerk inzetten, dan kunnen we zo maar minnetjes gaan denken over parochianen die dit niet doen.
 
Ook wij beschouwen het werken in Gods wijngaard vaak niet als een voorrecht, maar als een plicht, een prestatie waarvoor we beloond moeten worden. We zien niet in dat het werken in het koninkrijk van God een groot voorrecht is. We moet blij zijn dat we in zijn Koninkrijk mogen werken! Dat is een gunst die enkel en alleen uit Gods goedheid komt. Hij is blij met iedere zondaar die zich bekeert, ook al is het vijf voor twaalf.
 
Wilt u verder nadenken over deze lezingen? Kom dan zondag om 9:30 uur naar de viering in de Thomaskerk of luister naar de livestream.
Komende vieringen
De komende weken zijn er de volgende vieringen in de ThomaskerkZondag 20 september 9:30 uur, voorgangers pastor Andrea Geria en diaken Ton HekkenbergZaterdag 26 september 9:30, woord- en gebedsviering, voorgangers lekenZondag 27 september 9:30 uur, voorganger pater Wijnand van WegenZondag 4 oktober 9:30 uur, eerste eucharistieviering pastor Mikel Palić
Voor alle vieringen moet u reserveren. Zie onder ‘Reserveren’
Collectes 20 september
Eigen kerk:

Nu onze vieringen ook digitaal zijn en u misschien nog niet in de kerk komt, hopen we dat u het collectegeld dat u normaal geeft tijdens de vieringen aan ons wilt overmaken. Dat hoeft niet elke week. U zou het ook kunnen opsparen en bijvoorbeeld maandelijks kunnen overmaken via een periodieke overschrijving. U kunt dit doen naar rekeningnummer NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. collectegeld. Juist nu is uw bijdrage extra welkom! We danken u dan ook hartelijk voor uw bijdrage.
Friersdale:
Onlangs zijn er in Friersdale twee klaslokalen aangebouwd. Afgelopen maand zijn de lokalen in gebruik genomen, wat geweldig is nu er meer ruimte nodig is met alle Corona maatregelen. En het is zeker geen overbodige luxe. Met de hoeveelheid kinderen zitten de klassen nog steeds overvol. Helpt u onze parochie om Friersdale te helpen?  U kunt uw bijdrage overmaken naar rekeningnummer NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. Friersdale.
Vieringen van onze pastores via de livestream
Ook al kunnen we weer gezamenlijke vieringen hebben, we blijven de vieringen uitzenden via een livestream.
De vieringen zijn direct te volgen via deze link. Ook vindt u een link op onze website. Kijkt u op uw telefoon of tablet dan kunt u ook de kerkdienst gemist app downloaden. U vindt de uitzendingen onder RK Huizen/Blaricum.

De vieringen die worden uitgezonden zijn:Zondag om 9:30 vanuit de ThomaskerkZondag om 11:00 vanuit de Vituskerk
De vieringen kunnen na afloop nog korte tijd worden teruggekeken. Alle vieringen vindt u hier.
Openingstijden Thomaskerk
Op zondag is de Thomaskerk alleen om 9:30 uur open voor de viering.

Doordeweeks kunt u wel langskomen om een kaarsje op te steken of voor individueel gebed tijdens de openingstijden van het secretariaat. U kunt het beste langskomen op
maandagmiddag tussen 13:30 en 15:30 uur,
dinsdagochtend tussen 9:30 en 11:30 uur
vrijdagmiddag tussen 13:30 en 15:30 uur.
De deur is meestal dicht, maar als u aanbelt wordt u binnengelaten.
Vieringen
Vanaf juli zijn er weer wekelijks op zondag om 9:30 uur vieringen volgens het rooster. Ook de 1e vrijdagvieringen  zijn weer gestart. Elke 4e zaterdag van de maand is er een woord- en gebedsviering. Aan alle vieringen zijn strikte regels verbonden. U leest deze hier

Wilt u proberen om op zondag rond 9:15 uur aanwezig te zijn. U herkent de vrijwilligers die u ontvangen bij de deur en begeleiden in de kerkzaal aan een rood hesje. U kunt ook bij hen terecht met vragen of opmerkingen. Zij helpen u graag verder.
 
Na afloop van de viering kunt u nog steeds koffiedrinken. We doen we dit nu zittend op 1,5 meter afstand. Ook kunt u uw kopje ook mee naar buiten nemen en daar staand koffiedrinken. Wilt u wel voor u vertrekt uw kopje binnen neerzetten? 
We willen er alles aan doen om te voorkomen dat er besmetting plaatsvindt in de kerk. Wist u bijvoorbeeld dat we de het luchtafvoersysteem tegenwoordig continu aan hebben staan in de hal en tijdens de vieringen ook in de kerkzaal? Dit zorgt voor extra aanzuiging van frisse buitenlucht. Maar om het veilig te houden hebben we uw medewerking hard nodig. Helpt u mee?
Reserveren
Voor alle vieringen wordt u  dringend verzocht om te reserveren. U kunt zich opgeven bij het secretariaat. Hebt u geen email, dan kunt u zich telefonisch (035-5240069) opgeven. U kunt ook in één keer reserveren voor meerdere vieringen bijvoorbeeld voor alle zondagvieringen of voor alle eerste vrijdagvieringen. Aanmelden voor een specifieke viering op zaterdag of zondag kan tot de vrijdag ervoor 12 uur ’s middags. Aanmelding voor de 1e vrijdagviering kan tot en met de woensdagavond ervoor. Bent u BHV-er of heeft u een EHBO-diploma, wilt u dit dan aan ons laten weten. Volgens de regels moet er elk viering een EHBO-er of BHV-er aanwezig zijn.
 
Als u niet kunt komen, wilt u zich dan afmelden bij het secretariaat Mocht u ziek zijn of koorts- of verkoudheidsklachten hebben dan verzoeken we u om thuis te blijven.
Nieuws uit de parochie 
Priesterwijding Mikel Palić
Zaterdag 26 september wordt diaken Mikel Palić priester gewijd. De viering is om 11.00 uur in de Bavo-kathedraal in Haarlem. Uitsluitend op uitnodiging kan men de viering bijwonen. De viering is via een livestream te volgen. In de volgende Kontaktpunten leest u de link die u hiervoor kunt gebruiken. In Blaricum kunt u de livestream volgen via een groot scherm in de kerk. U kunt zich hiervoor in Blaricum aanmelden, liefst via email of telefonisch: 035-5383153.
 
Op zondag 4 oktober om 9:30 uur gaat Mikel voor het eerst als priester voor in de Thomaskerk in Huizen. Na de viering is er gelegenheid om Mikel te feliciteren. Wij zullen hem die ochtend ook een cadeau namens de parochie aanbieden. Als u wilt bijdragen aan dit cadeau kunt u uw bijdrage overmaken naar rekeningnummer NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. cadeau Mikel. Ook staat er een bus in de hal van de kerk waarin u uw bijdrage kunt stoppen.
Lekenviering anders
De lekenviering in de Thomaskerk is al meer dan 30 jaar een gewaardeerde viering gebleken voor velen, een viering die tegemoetkomt aan de roeping van ons allemaal om ‘samen kerk’  te zijn.  Het woord ‘leek’ betekent in het gangbare taalgebruik als zou iemand minder competent zijn, maar in het kerkelijk taalgebruik verwijst het woord ‘leek’ naar iemand die geen deel heeft aan het gewijde ambt.
 
De  oorspronkelijke betekenis van ‘leek’ is afgeleid van het Griekse  ‘laikos’  en betekent  zoiets als ‘behorend tot het volk’: en tot dat volk behoren allen die in Jezus’ naam gedoopt en gezalfd zijn.  Het gegeven dat leken actief zijn om een woordviering te leiden,  mag binnen het hele kerkgebeuren als een verrijking worden gezien. Want wil een parochie een levende gemeenschap zijn, dan moeten parochianen bereid zijn om zich door elkaars vuur te laten aansteken om zo de droom van Jezus van Nazareth levend te houden.  In het bijzonder in een tijd dat het niet meer als vanzelfsprekend mogelijk  is, dat  een viering door een gewijd persoon zal kunnen worden ingevuld.
Op zaterdag 26 september om 19.00 uur zal de lekenvieringengroep zijn tweede woordviering verzorgen.  Een woordviering is minder aan regels gebonden dan een Woord- en communieviering , maar het Woord zal een centraal onderdeel zijn van de viering zoals u dat van ons gewend bent.  U bent van harte uitgenodigd!
‘Verhaal halen’ afgelast
Na veel wikken en wegen hebben we besloten in ieder geval de laatste maanden van ddit jaar geen ‘Verhaal halen’ te houden op de 2e zondag van de maand. Dit allemaal vanwege Corona. Dus in oktober, november en december helaas geen Verhaal Halen.

In december komen we als organisatie weer bij elkaar om een beslissing te nemen over ‘Verhaal halen’ in de eerste maanden van 2021.

Wat ons betreft is het verhaal nog lang niet uit, dus we houden u op de hoogte. We zullen in De Zaaijer en De Verbinding (parochie- en kerkblad) over de stand van zaken schrijven. U kunt ons volgen via Facebook.
Tot dan: blijf gezond, houd moed!
 
Namens de organisatie,
Lenie van den Ende en Hanneke Henrichs
Oktober – Missio maand
In het laatste nummer van De Zaaijer stond aan het einde van het artikel over Missio dat een acceptgiro was bijgevoegd voor uw bijdrage. Echter door technische omstandigheden is dit niet het geval geweest. Wij verzoeken u daarom, als u een bijdrage wilt leveren, dit over te maken op bankrekening NL77 INGB 0003 9347 00 t.n.v. Missionaire Werkgroep Huizen o.v.v. Missio. Hartelijk dank voor uw bijdrage.
Livestream-vieringen
Nu we in zowel Huizen als Blaricum een camera hebben, zijn vieringen uit beide kerken goed te zien via een livestream via Kerkdienstgemist.nl. Op deze manier kan iedereen, ook bijvoorbeeld zieken die zich met de parochie verbonden voelen, onze vieringen, maar eventueel ook begrafenisvieringen, live bijwonen.
 
Deze aanschaf en het abonnement zijn echter een flinke kostenpost, zeker nu in deze periode. Daarom hopen we van harte dat u ons (extra) wilt steunen bij deze aankopen. De aanpassingen hebben ongeveer Є9000 gekost. Tot nu toe hebben we al Є2475 aan bijdragen hiervoor binnengekregen. Doet u ook mee?  U kunt uw bijdrage overmaken naar NL 41 INGB 0000 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. kerkTV.
Vredesweek 2020
Het coronavirus heeft gezorgd voor meer solidariteit.  Spandoeken, applaus en simultaan luidende kerkklokken. Initiatieven die plaatselijke kleine ondernemers door de storm moeten helpen. Maar al bestaande verschillen worden ook duidelijker, bij de voedselbank of bij het meisje dat veel liever naar school gaat dan in haar ontwrichtende thuissituatie te moeten zijn. Het verschil in toegang tot zorg, tussen ons hier en al die vluchtelingen daar, ver weg.
En juist over verschil gaat de Vredesweek van 2020. De groeiende diversiteit in Nederland roept veel reacties op. Nieuwsgierigheid en vreugde, maar ook racisme en angst voor het onbekende. De Vredesweek 2020 gaat over het omgaan met die verschillen. Verschillen in cultuur, gebruiken, huidskleur en religie. Verschillen in morele opvattingen en de spanningen die dit oproept met de vrijheid van meningsuiting en de fundamentele gelijkheid van mensen. In de Vredesweek gaat het over hoe belangrijk het is om het verhaal van de ander te leren kennen, in plaats van te blijven hangen in het eigen gelijk. Daarom kiest vredesorganisatie PAX voor het thema ‘Vrede verbindt verschil’.
 
De Vredesweek (19 t/m 27 september)  is hét moment om elkaar te ontmoeten. Om te ontdekken wat goed is voor jezelf én voor de ander. Zelfs nu we niet in grote groepen bij elkaar kunnen komen, juist nu. Vrede verbindt verschil. Vrede verbindt ons met alle anderen, met elkaar. Meer informatie vindt u  hier.
Ter bemoediging
Ubuntu
 
Op veel plekken in Afrika leeft de overtuiging dat je iemand wordt of bent dankzij anderen. Afrikanen noemen dit ubuntu. Iemand met ubuntu staat open voor en is toegankelijk voor anderen.
Als iemand onverantwoordelijk of slecht handelt, wordt hij in het midden van het dorp tussen alle mannen, vrouwen en kinderen gezet. Om de beurt spreekt ieder lid van de stam tot hem en vertelt over zijn goede eigenschappen en daden. Niemand mag overdrijven, verhalen verzinnen of sarcastisch doen.
 
Na deze ceremonie wordt het stamlid op symbolische wijze opnieuw verwelkomd in de stam. De persoon in het midden wordt zo herinnerd aan de liefde die in hem leeft en kan zich weer met de mensen om zich heen verbinden.
Contact

Kopij Kontaktpunten
Hebt u kopij voor de Kontaktpunten, stuurt u die dan uiterlijk donderdagavond naar het secretariaat op. Probeer de informatie wel zo kort en krachtig mogelijk op te schrijven.

Aanmelden Kontaktpunten
Als u de Kontaktpunten voortaan digitaal wilt ontvangen, stuur dan een mail naar het secretariaat of meld u aan via de website. Zou u ons willen melden als u weet dat iemand graag de Kontaktpunten ontvangt maar de digitale Kontaktpunten niet kan lezen en de papieren versie niet kan meenemen uit de kerk. Wij zorgen dan dat diegene de papieren versie ontvangt.