Kontaktpunten 27 september

Vieringen 
Net als in de evangelielezing van vorige week lezen we over een landeigenaar. Ditmaal vraagt hij zijn twee zonen om te helpen in de wijngaard. Beide reageren tegenovergesteld op zijn verzoek. De eerste zoon antwoordt: “Ik wil niet,” maar later bedenkt hij zich en gaat alsnog. De ander antwoordt: “Ja, vader,” maar gaat niet. De kunstenares Nelly Bube verbeeldde de gelijkenis door de drie hoofdpersonen elk in een eigen strook weer te geven. De ontwikkeling bij de zonen ziet u ook terug in de kleur van de achtergrond.
 
Ook wij houden van ons gewone leventje. Wij leven in een wereld die wij zelf opbouwen en waarin het ‘ik’ centraal staat. We zijn goed en rechtvaardig, maar geregeld handelen we niet juist. We zeggen ja op de waarheid, maar zeggen we niet ook regelmatig neen? Ontkennen  en miskennen we niet vaak onze fouten? Vegen we kleine onvolkomenheden niet onder de mat?
 
God zet echter de deur voor ons open. Gods gerechtigheid gaat veel verder dan rechtvaardigheid. Gerechtigheid is doordrenkt met genade, barmhartigheid en vergeving. Het is structurele liefde. Daarom vergeeft God en daarom is hij blij dat de mensen die fouten gemaakt hebben terug op het goede pad willen komen en spijt hebben van hun verleden. Hij belooft hen Gods koninkrijk.
 
Hoe ver gaan wij in onze liefde? Iemand die zijn eigen ongeluk heeft gezocht die verdient het zeggen wij, zulke mensen moeten we niet helpen. Maar God zegt neen ik blijf alle mensen bijstaan. Mensen die denken te kunnen teren op het feit dat ze correct naar de wereldlijke wetten handelen en zich niets aantrekken van Gods wijngaard worden door God niet gewaardeerd. Wij zeggen dan: “De weg van de Heer is onrechtvaardig,” maar Jezus zegt ons: het is uw weg die onrechtvaardig is! Ik zal ieder van u oordelen naar de weg die hij gaat!
 
Wilt u verder nadenken over deze lezingen? Kom dan zaterdag om 19:00 uur of zondag om 9:30 uur naar de viering in de Thomaskerk of luister naar de livestream.
Komende vieringen
De komende weken zijn er de volgende vieringen in de Thomaskerk
Zaterdag 26 september 19:00, woord- en gebedsviering, voorgangers leken
Zondag 27 september 9:30 uur, voorganger pater Wijnand van Wegen
Vrijdag 2 oktober 10:15 uur, voorganger pater Wijnand van Wegen, thema: Maria
Zondag 4 oktober 9:30 uur, eerste eucharistieviering pastor Mikel Palić
Zondag 11 oktober 9:30 uur, voorganger pater Wijnand van Wegen
Voor alle vieringen moet u reserveren. Zie onder ‘Reserveren’
Collectes 27 september
Eigen kerk:

Nu onze vieringen ook digitaal zijn en u misschien nog niet in de kerk komt, hopen we dat u het collectegeld dat u normaal geeft tijdens de vieringen aan ons wilt overmaken. Dat hoeft niet elke week. U zou het ook kunnen opsparen en bijvoorbeeld maandelijks kunnen overmaken via een periodieke overschrijving. U kunt dit doen naar rekeningnummer NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. collectegeld. Juist nu is uw bijdrage extra welkom! We danken u dan ook hartelijk voor uw bijdrage.
Alesd, Roemenië:
Al meer dan 30 jaar zijn onze parochie, de Oosterlichtkerk en de protestantse gemeente in Alesd in Roemenië met elkaar verbonden. Helaas is de situatie in Aleșd nog niet zo goed als hier in West-Europa. De collecte is bedoeld om het Kajántó Mária Kindertehuis en de thuiszorgorganisatie ‘Diakonia’ te ondersteunen.
 
Kinderen die door omstandigheden niet meer thuis kunnen wonen, hebben een liefdevolle plek gevonden in het kindertehuis. Helaas zijn de overheidsbijdragen lang niet genoeg om in de basisbehoeften te voorzien. De kerk draagt het overgrote deel van de kosten.
 
De thuiszorg ontvangt helemaal geen bijdrage vanuit de overheid en is volledig afhankelijk van de protestantse kerk in Aleșd. Vele ouderen krijgen sociale en medische hulp vanuit de thuiszorgorganisatie. Als bevriende parochie hopen we een klein beetje te kunnen helpen. Het is hard nodig! U kunt uw bijdrage overmaken naar rekeningnummer NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. Roemenië.
Vieringen van onze pastores via de livestream
Ook al kunnen we weer gezamenlijke vieringen hebben, we blijven de vieringen uitzenden via een livestream.
De vieringen zijn direct te volgen via deze link. Ook vindt u een link op onze website. Kijkt u op uw telefoon of tablet dan kunt u ook de kerkdienst gemist app downloaden. U vindt de uitzendingen onder RK Huizen/Blaricum.

De vieringen die worden uitgezonden zijn:Zondag om 9:30 vanuit de ThomaskerkZondag om 11:00 vanuit de Vituskerk
De vieringen kunnen na afloop nog korte tijd worden teruggekeken. Alle vieringen vindt u hier.
Openingstijden Thomaskerk
Op zondag is de Thomaskerk alleen om 9:30 uur open voor de viering.
Doordeweeks kunt u wel langskomen om een kaarsje op te steken of voor individueel gebed tijdens de openingstijden van het secretariaat. U kunt het beste langskomen op
maandagmiddag tussen 13:30 en 15:30 uur,
dinsdagochtend tussen 9:30 en 11:30 uur
vrijdagmiddag tussen 13:30 en 15:30 uur.
De deur is meestal dicht, maar als u aanbelt wordt u binnengelaten.
Vieringen
Vanaf juli zijn er weer wekelijks op zondag om 9:30 uur vieringen volgens het rooster. Ook de 1e vrijdagvieringen  zijn weer gestart. Elke 4e zaterdag van de maand is er een woord- en gebedsviering. Aan alle vieringen zijn strikte regels verbonden. U leest deze hier

Wilt u proberen om op zondag rond 9:15 uur aanwezig te zijn. U herkent de vrijwilligers die u ontvangen bij de deur en begeleiden in de kerkzaal aan een rood hesje. U kunt ook bij hen terecht met vragen of opmerkingen. Zij helpen u graag verder.
Na afloop van de viering kunt u nog steeds koffiedrinken. We doen we dit nu zittend op 1,5 meter afstand. Ook kunt u uw kopje ook mee naar buiten nemen en daar staand koffiedrinken. Wilt u wel voor u vertrekt uw kopje binnen neerzetten? 
We willen er alles aan doen om te voorkomen dat er besmetting plaatsvindt in de kerk. Maar om het veilig te houden hebben we uw medewerking hard nodig. Helpt u mee?
Reserveren
Voor alle vieringen wordt u  dringend verzocht om te reserveren. U kunt zich opgeven bij het secretariaat. Hebt u geen email, dan kunt u zich telefonisch (035-5240069) opgeven. U kunt ook in één keer reserveren voor meerdere vieringen bijvoorbeeld voor alle zondagvieringen of voor alle eerste vrijdagvieringen. Aanmelden voor een specifieke viering op zaterdag of zondag kan tot de vrijdag ervoor 12 uur ’s middags. Aanmelding voor de 1e vrijdagviering kan tot en met de woensdagavond ervoor. Bent u BHV-er of heeft u een EHBO-diploma, wilt u dit dan aan ons laten weten. Volgens de regels moet er elk viering een EHBO-er of BHV-er aanwezig zijn.
 
Als u niet kunt komen, wilt u zich dan afmelden bij het secretariaat Mocht u ziek zijn of koorts- of verkoudheidsklachten hebben dan verzoeken we u om thuis te blijven.
Nieuws uit de parochie 
Priesterwijding Mikel Palić
Zaterdag 26 september wordt diaken Mikel Palić priester gewijd. De viering is om 11.00 uur in de Bavo-kathedraal in Haarlem. Uitsluitend op uitnodiging kan men de viering bijwonen. De viering is via kathedraal TV op YouTube te volgen. In Blaricum kunt u de livestream volgen via een groot scherm in de kerk.
 
Op zondag 4 oktober om 9:30 uur gaat Mikel voor het eerst als priester voor in de Thomaskerk in Huizen. Na de viering is er gelegenheid om Mikel te feliciteren. Wij bieden hem die ochtend ook een cadeau namens de parochie aan. Als u wilt bijdragen aan dit cadeau kunt u uw bijdrage overmaken naar rekeningnummer NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. cadeau Mikel. Ook staat er een bus in de hal van de kerk waarin u uw bijdrage kunt stoppen.
Lekenviering anders
De lekenviering in de Thomaskerk is al meer dan 30 jaar een gewaardeerde viering gebleken voor velen, een viering die tegemoetkomt aan de roeping van ons allemaal om ‘samen kerk’  te zijn.  Het woord ‘leek’ betekent in het gangbare taalgebruik als zou iemand minder competent zijn, maar in het kerkelijk taalgebruik verwijst het woord ‘leek’ naar iemand die geen deel heeft aan het gewijde ambt.
 
De  oorspronkelijke betekenis van ‘leek’ is afgeleid van het Griekse  ‘laikos’  en betekent  zoiets als ‘behorend tot het volk’ en tot dat volk behoren allen die in Jezus’ naam gedoopt en gezalfd zijn.  Het gegeven dat leken actief zijn om een woordviering te leiden,  mag binnen het hele kerkgebeuren als een verrijking worden gezien. Want wil een parochie een levende gemeenschap zijn, dan moeten parochianen bereid zijn om zich door elkaars vuur te laten aansteken om zo de droom van Jezus van Nazareth levend te houden.  In het bijzonder in een tijd dat het niet meer als vanzelfsprekend mogelijk  is, dat  een viering door een gewijd persoon zal kunnen worden ingevuld.
Op zaterdag 26 september om 19.00 uur zal de lekenvieringengroep zijn tweede woordviering verzorgen.  Een woordviering is minder aan regels gebonden dan een Woord- en communieviering , maar het Woord zal een centraal onderdeel zijn van de viering zoals u dat van ons gewend bent.  U bent van harte uitgenodigd!
Bekommerd zijn om elkaar
Ieder jaar besteden we op een zondag in september speciale aandacht aan de mensen die
niet in blakende gezondheid verkeren. Lichamelijke gezondheid en je welbevinden is een groot goed. En in deze corona crisis, met alle beperkende maatregelen, hebben we gezien dat veel mensen zich slechter voelden doordat men niet spontaan aandacht aan hen kon besteden. ‘Aandacht’: je wordt er niet beter van, maar je voelt je er wel beter door. En dat is een groot goed.
Ook dit jaar willen we aandacht besteden aan mensen die niet in blakende gezondheid verkeren. Dit doen we door kerkgangers in de gelegenheid te stellen om namens de kerk iemand een bloemetje te geven. We hebben goede ervaringen in de vorige jaren. Dus dit jaar organiseren we het weer. De eerste zondagen van september lukte dit niet. Daarom besteden we op zondag 27 september aandacht aan de mensen waar onze gedachten naar uitgaan. Ook dit jaar onderstrepen we onze aandacht met een bloem die u vanuit de kerk kunt meenemen. Zeker in deze vreemde coronatijd is dat een groot goed.
 
Namens de IPCI van Huizen, Blaricum en Laren
Cuno Lavaleije
1e vrijdagviering oktober
Bijna traditiegetrouw stellen we op de eerste vrijdag van de maand in de oktobermaand, de rozenkransmaand, Maria centraal. Waarom Maria? Net zoals het leven van Maria, is ons leven ook niet altijd gemakkelijk, het loopt niet over rozen, bij lange na niet, en toch is dat leven de moeite waard, ondanks alles. Die overtuiging kan je de veerkracht geven om over allerlei problemen en moeilijkheden heen te komen.
 
We weten niet hoe groot of hoe klein uw verering voor Maria is. Wij weten niet of u haar dagelijks gedenkt in uw gebed, of u haar bezoekt in bedevaartsplaatsen of bij een kapelletje of thuis, bij een beeldje of prentje… We hoeven het ook niet te weten… We zien de kaarsjes hier in de Thomaskerk telkens weer branden en daarmee weten we genoeg. We weten dat mensen hun toevlucht tot haar blijven nemen. En we weten van de pijn van mensen, en van het geluk van mensen. We weten van hun verdriet, en van hun hoop, van hun aarzelen van hun vertrouwen.
Ook het leven van Maria bestond voor een stuk uit pijn.
Pijn omdat het allemaal anders liep dan aanvankelijk gedroomd en gehoopt. Pijn om een kind, dat andere, onbewandelde paden wilde gaan. Pijn om het lijden van een kind. En om het onbegrip, en om het sterven… En allemaal maken wij dat ook in mindere of meerdere mate mee. Pijn om de liefde voor mensen die gebroken wordt door ziekte, door rouwen,
door ruzie en onbegrip. Pijn om het afscheid nemen, zo dikwijls, en altijd zo meedogenloos hard… Is het niet daarom dat die talloze kaarsjes bij Maria branden? Lichtjes als vraag naar solidariteit en begrip. Van die overtuiging is Maria de belichaming. Maria is daarom misschien wel een onderwerp om steeds weer verder over na te denken
Wees welkom in de Mariaviering op vrijdag 2  oktober 2020 om 10.15 uur in de Thomaskerk.
Bijbel-lees-avonden
Eenmaal per maand komt een aantal parochianen bij elkaar om zich samen over een tekst uit de bijbel te buigen. Dit jaar wordt er gelezen uit het boek Richteren over Gideon. We lezen daarin hoe het volk zich verder vestigt in het beloofde land en hoe God steeds een man of vrouw zendt als het volk dreigt van God af te dwalen. Daarbij horen ook enkele curieuze verhalen zoals van Samson. De avonden zijn afwisselend in Huizen en Blaricum. U bent ook voor een individuele avond van harte welkom. De eerste avond is maandag 5 oktober om 20:00 uur in de Thomaskerk. Wilt u in verband met het inrichten van de ruimte vooraf aangeven dat u komt? Dat kan via het secretariaat (035-5240069)
Kerkproeverij
Zondag 11 oktober tijdens de viering van 9:30 uur is weer de jaarlijkse kerkproeverij. Kerkproeverij is een jaarlijks weekend in oktober waarin we onze deuren openstellen en parochianen vragen om gasten mee te nemen om hen te laten ‘proeven’ aan een viering.
Vind u het misschien nu extra moeilijk om uitnodigend te zijn? Misschien geeft de coronatijd juist een extra ingang: mensen zijn nieuwsgierig hoe u het volhoudt in deze tijd. U kunt uitleggen hoe u steun ontvangt uit uw geloof en zeggen dat u dat wilt delen. Ook de livestream viering biedt kansen om uit te nodigen. Het feit dat je anoniem kunt kijken en ‘proeven’ is een mooie mogelijkheid voor mensen die niet gewend zijn aan kerkdiensten. Juist nu kunt u heel goed mensen uitnodigen eens te kijken naar onze livestream.
 
In deze tijd hebben mensen extra behoefte aan inspiratie en bemoediging. Bij de kerkproeverij gaat het erom dat u durft uit te nodigen. Dan geeft u anderen een kans om kennis te maken met wat geloof en kerk-zijn voor u betekent.
‘Verhaal halen’ afgelast
Na veel wikken en wegen hebben we besloten in ieder geval de laatste maanden van dit jaar geen ‘Verhaal halen’ te houden op de 2e zondag van de maand. Dit allemaal vanwege Corona. Dus in oktober, november en december helaas geen Verhaal Halen.

In december komen we als organisatie weer bij elkaar om een beslissing te nemen over ‘Verhaal halen’ in de eerste maanden van 2021. Wat ons betreft is het verhaal nog lang niet uit, dus we hopen in het nieuwe jaar weer van start te kunnen gaan. We zullen u via De Zaaijer en Kontaktpunten hierover informeren. En tot die tijd: blijf gezond, houd moed!
 
Namens de organisatie,
Lenie van den Ende en Hanneke Henrichs
Oktober – Missio maand
In het laatste nummer van De Zaaijer stond aan het einde van het artikel over Missio dat een acceptgiro was bijgevoegd voor uw bijdrage. Echter door technische omstandigheden is dit niet het geval geweest. Wij verzoeken u daarom, als u een bijdrage wilt leveren, dit over te maken op bankrekening NL77 INGB 0003 9347 00 t.n.v. Missionaire Werkgroep Huizen o.v.v. Missio. Hartelijk dank voor uw bijdrage.
Livestream-vieringen
Nu we in zowel Huizen als Blaricum een camera hebben, zijn vieringen uit beide kerken goed te zien via een livestream via Kerkdienstgemist.nl. Op deze manier kan iedereen, ook bijvoorbeeld zieken die zich met de parochie verbonden voelen, onze vieringen, maar eventueel ook begrafenisvieringen, live bijwonen.
 
Deze aanschaf en het abonnement zijn echter een flinke kostenpost, zeker nu in deze periode. Daarom hopen we van harte dat u ons (extra) wilt steunen bij deze aankopen. De aanpassingen hebben ongeveer Є9000 gekost. Tot nu toe hebben we al Є2475 aan bijdragen hiervoor binnengekregen. Doet u ook mee?  U kunt uw bijdrage overmaken naar NL 41 INGB 0000 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. kerkTV.
Werelddag van de Migrant en de Vluchteling  2020
Zondag 27 september viert de Rooms-Katholieke Kerk de Werelddag van de Migrant en de Vluchteling. Voor deze dag heeft paus Franciscus een boodschap geschreven waarin hij een link legt tussen de situatie van vluchtelingen nu en de situatie waarin Jozef en Maria met het kind Jezus moesten vluchten voor koning Herodus. Zij waren vluchtelingen in het toenmalige Egypte met alle angsten, moeite en zorgen die met vluchten gepaard gaan.

Ook legt de paus een link naar de huidige Covid19 pandemie, die de zorgen voor kwetsbare vluchtelingen en migranten in hun onzekere situaties nog heeft vergroot: “Als wij hen ontmoeten, zullen wij ertoe komen hen te leren kennen. En door hun geschiedenis te leren kennen zullen wij erin slagen te begrijpen. Wij zullen bijvoorbeeld gaan begrijpen dat de onzekerheid die wij lijdend hebben ervaren ten gevolge van de pandemie, een constante is in het leven van de ontheemden,” schrijft paus Franciscus. De paus roept verder op tot luisteren, delen, ondersteunen en om samen met migranten en vluchtelingen het Rijk van God op te bouwen. De hele boodschap van de paus leest u hier
 
Gebed voor deze dag:
Heer Jezus,
in elke mens op de vlucht, in elke intern ontheemde kom Jij ons tegemoet.
Mogen wij, in jouw Naam, samen met zovele andere mensen van goede wil,
hen die wereldwijd moeten vluchten en ontheemd worden,
opnemen, beschermen, ondersteunen en integreren. Amen.
Verhuizing boekhandel de Echo
Zoals u misschien al weet gaat boekhandel de Echo verhuizen naar de Lindenlaan 32a. Op 3 oktober is de feestelijke opening van de nieuwe locatie. U bent van harte welkom om langs te komen tijdens de activiteiten die dag. Het begint om 10:00 uur met live muziek. Om 11:30 uur is er  optreden van dansgroep AVIV Dance Company. Tussen 13:00 en 15:00 uur signeert Gor Khatchikyan onder andere zijn boek “De coronacrisis”. Voor de kids is er een kleurwedstrijd. Meedoen kan tot eind oktober. Daarnaast is er op 3 oktober voor de jeugd  popcorn tussen 11:00 en !5:00 uur. Meer informatie vindt u op de website https://www.boekhandelecho.nl/nl.  U bent van harte welkom.
Ter bemoediging
Ergens komt een kind vandaan, van ver, van buiten zonder naam.
Het is nog niemand, spreekt geen woord, heeft van de dood nog niet gehoord,
het huilt nog van geboortepijn en weet nog niet wie het ooit zal zijn…
Ergens moet een kind toch heen, het gaat zijn eigen weg alleen
en zoekt of in de wildernis een bron van levend water is
en luistert of een woord bestaat waarin zijn toekomst open gaat…
Niemand weet wat leven is, alleen dat het gegeven is
van vuilnisbelt tot gouden troon,
aan vluchteling of koningszoon.
Wie leeft die maakt zijn eigen lied
en wie niet leeft verstaat het niet…
Dan roepen mensen: jij, woon hier bij ons, woon hier bij mij.
De wereld wordt een huis voor jou
en liefde maakt een mens van jou.
Dan geven wij elkaar een naam iemand, niemand,
kind van mensen ben jij voortaan.
(Huub Oosterhuis)
Contact

Kopij Kontaktpunten
Hebt u kopij voor de Kontaktpunten, stuurt u die dan uiterlijk donderdagavond naar het secretariaat op. Probeer de informatie wel zo kort en krachtig mogelijk op te schrijven.

Aanmelden Kontaktpunten
Als u de Kontaktpunten voortaan digitaal wilt ontvangen, stuur dan een mail naar het secretariaat of meld u aan via de website. Zou u ons willen melden als u weet dat iemand graag de Kontaktpunten ontvangt maar de digitale Kontaktpunten niet kan lezen en de papieren versie niet kan meenemen uit de kerk. Wij zorgen dan dat diegene de papieren versie ontvangt.