Kontaktpunten 4 okt

Vieringen 
Deze week lezen we net als afgelopen week een parabel over een wijngaard. Ook in de eerste lezing uit Jesaja gaat het over een wijngaard. Deze tekst wordt vaak het lied over de wijngaard genoemd. Het lied verhaalt over een man die met veel zorg een wijngaard plant. Ondanks alle zorg en liefde, brengtde gaard alleen wrange vruchten voort. De wijnbouwer verzucht: “wat had ik nog meer aan mijn wijngaard kunnen doen.” De man ontsteekt in woede en verandert de wijngaard in woestenij. “Israël is de wijngaard van de Eeuwige”, “Hij verwachtte recht, maar oogstte onrecht”. Jesaja vertelt met dit lied eigenlijk het verhaal van de Joodse ballingschap.

De verteller van de parabel heeft dit verhaal zonder meer in gedachte gehad. Vaak wordt de tekst erg simpel uitgelegd. God is de landeigenaar. De schurkachtige pachters, dat zijn de Joodse leiders. De dienaren die worden mishandeld en gedood zijn profeten die om rechtvaardigheid vragen. De zoon die wordt vermoord is Jezus en de wijngaard is het rijk van God. En die wijngaard wordt nu aan ons verpacht want wij doen het allemaal beter.

Die laatste conclusie is helaas volkomen onjuist. Waarschijnlijk zaten de Joodse leiders, die volgens Mattheüs de toehoorders van deze parabel waren, zelf behoorlijk met mensen als Jezus in hun maag. Zij moesten steeds voorzichtig laveren tussen het welzijn van hun eigen mensen en de belangen en eisen van een grillige en machtige militaire bezetter. Zij besloten dat het beter was Jezus op te offeren, dan om risico’s te nemen met het militaire regime. Jezus werd letterlijk de steen, die door de bouwers was afgekeurd.

Tijdens de tweede wereldoorlog werkten onze lokale overheden vaak pijnlijk netjes mee met de deportatie van Joden naar Duitsland. Waarschijnlijk leken de overwegingen van de lokale bestuurders erg veel op die van de leiders ten tijde van Jezus. De meeste van deze bestuurders waren gewoon mensen als u en ik. De parabel is dan ook aan ONS gericht.

Als u ooit in Westerbork komt, bezoek dan het monument dat daar ligt. Het is gemaakt uit 102000 stenen. Eén voor elke Nederlander, die niet terugkwam uit de holocaust, door onze keuzes. Of wij de prachtige wijngaard uit de parabel, waard zijn hangt af van de rechtvaardigheid van ONZE keuzes.

Wilt u verder nadenken over Gods wijngaard? Kom dan zondag om 9:30 uur naar de viering in de Thomaskerk of luister naar de livestream.
Komende vieringen
De komende weken zijn er de volgende vieringen in de Thomaskerk
Zondag 4 oktober 9:30 uur, eerste Eucharistieviering pastor Mikel Palić
Zondag 11 oktober 9:30 uur, eucharistieviering, voorganger pater Wijnand van Wegen
Zondag 18 oktober 9:30 uur, woord- en communieviering, voorganger diaken Ton Hekkenberg
Zaterdag 24 oktober 19:00 uur, woord- en gebedsviering, voorgangers leken
Zondag 25 oktober 10:00 uur, oecumenische viering Oosterlichtkerk, voorgangers Andrea Geria en Richtsje Abtma, thema: het goede leven
Voor alle vieringen moet u reserveren. Zie onder ‘Reserveren’
Collectes 4 oktober
Eigen kerk:

Als u de viering via de livestream volgt of als u uw bijdrage niet kunt of wilt geven tijdens de collecte, kunt u uw bijdrage ook overmaken. Dat hoeft niet wekelijks. U zou het ook kunnen opsparen en bijvoorbeeld maandelijks kunnen overmaken via een periodieke overschrijving. U kunt dit doen naar rekeningnummer NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. collectegeld. Juist nu is uw bijdrage extra welkom! We danken u dan ook hartelijk voor uw bijdrage.
Missio:
Dit jaar collecteren we voor initiatieven vanuit de katholieke kerk in Nigeria en Niger om de vrede tussen katholieken en moslims en tussen ethnische groepen te bevorderen, waaronder ook hulp aan vluchtelingen voor het geweld van Boko Haram. U kunt uw bijdrage overmaken naar rekeningnummer NL77 INGB 0003 9347 00 t.n.v. Missionaire werkgroep Huizen o.v.v. Missio.
Vieringen van onze pastores via de livestream
Ook al kunnen we weer gezamenlijke vieringen hebben, we blijven de vieringen uitzenden via een livestream.
De vieringen zijn direct te volgen via deze link. Ook vindt u een link op onze website. Kijkt u op uw telefoon of tablet dan kunt u ook de kerkdienst gemist app downloaden. U vindt de uitzendingen onder RK Huizen/Blaricum.

De vieringen die worden uitgezonden zijn:Zondag om 9:30 vanuit de ThomaskerkZondag om 11:00 vanuit de Vituskerk
De vieringen kunnen na afloop nog korte tijd worden teruggekeken. Alle vieringen vindt u hier.

Wilt u bijdrage aan de kosten van de livestream uitzendingen, maak dan uw bijdrage over naar NL 41 INGB 0000 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. KerkTV.
Openingstijden Thomaskerk
Op zondag is de Thomaskerk alleen om 9:30 uur open voor de viering.
Doordeweeks kunt u wel langskomen om een kaarsje op te steken of voor individueel gebed tijdens de openingstijden van het secretariaat. U kunt het beste langskomen op
maandagmiddag tussen 13:30 en 15:30 uur,
dinsdagochtend tussen 9:30 en 11:30 uur
vrijdagmiddag tussen 13:30 en 15:30 uur.
De deur is meestal dicht, maar als u aanbelt wordt u binnengelaten.
Vieringen
Vanaf juli zijn er weer wekelijks op zondag om 9:30 uur vieringen volgens het rooster. Ook de 1e vrijdagvieringen  zijn weer gestart. Elke 4e zaterdag van de maand is er een woord- en gebedsviering. Aan alle vieringen zijn strikte regels verbonden. U leest deze hier

Wilt u proberen om op zondag rond 9:15 uur aanwezig te zijn. U herkent de vrijwilligers die u ontvangen bij de deur en begeleiden in de kerkzaal aan een rood hesje. U kunt ook bij hen terecht met vragen of opmerkingen. Zij helpen u graag verder.
Na afloop van de viering kunt u nog steeds koffiedrinken. We doen we dit nu zittend op 1,5 meter afstand. Ook kunt u uw kopje mee naar buiten nemen en daar staand koffiedrinken. Wilt u wel voor u vertrekt uw kopje binnen neerzetten? 
We willen er alles aan doen om te voorkomen dat er besmetting plaatsvindt in de kerk. Maar om het veilig te houden hebben we uw medewerking hard nodig. Helpt u mee?
Reserveren
Voor alle vieringen wordt u  dringend verzocht om te reserveren. U kunt zich opgeven bij het secretariaat. Hebt u geen email, dan kunt u zich telefonisch (035-5240069) opgeven. U kunt ook in één keer reserveren voor meerdere vieringen bijvoorbeeld voor alle zondagvieringen of voor alle eerste vrijdagvieringen. Aanmelden voor een specifieke viering op zaterdag of zondag kan tot de vrijdag ervoor 12 uur ’s middags. Aanmelding voor de 1e vrijdagviering kan tot en met de woensdagavond ervoor. Bent u BHV-er of heeft u een EHBO-diploma, wilt u dit dan aan ons laten weten. Volgens de regels moet er elk viering een EHBO-er of BHV-er aanwezig zijn.
 
Als u niet kunt komen, wilt u zich dan afmelden bij het secretariaat Mocht u ziek zijn of koorts- of verkoudheidsklachten hebben dan verzoeken we u om thuis te blijven.
Mondkapjes
Na het dringende advies vanuit de overheid om mondkapjes te dragen in openbare gebouwen, willen we u verzoeken om ook in de kerk als u van en naar uw zitplek loopt een mondkapje te dragen. Heel hartelijk dank voor uw medewerking.
Nieuws uit de parochie 
Bijbel-lees-avond opgeschort
Helaas hebben we gezien de veranderde omstandigheden rondom corona moeten besluiten om de bijbel-lees-avonden voorlopig uit te stellen. De bijbel-lees-avond van maandag 5 oktober gaat dus niet door.
 
Priesterwijding Mikel Palić
Op zaterdag 26 oktober is Mikel Palić in de Bavo-kathedraal in Haarlem tot priester gewijd. De livestream van de viering kunt u nog steeds terugkijken via youTube op kathedraal TV
Op zondag 4 oktober om 9:30 uur gaat Mikel Palić voor het eerst als priester voor in de Thomaskerk. Aan het einde van de viering zullen we hem vanuit de parochie een cadeau aanbieden. Na de viering is er gelegenheid om Mikel te feliciteren en om van hem de neomistenzegen te ontvangen.
Wereldwinkel
Op zondag 4 oktober is de wereldwinkel aanwezig. U kunt na afloop van de viering weer originele cadeaus en heerlijke en eerlijke levensmiddelen uit andere culturen kopen. De producten zijn gemaakt met respect voor mens en milieu. De Wereldwinkel helpt de producenten, leveranciers en kunstenaars er een rechtvaardige prijs voor te krijgen, zodat een menswaardig bestaan opgebouwd kan worden. Hebt u zelf niets nodig? De voedselbank kan altijd spullen gebruiken!
Kerkproeverij
Zondag 11 oktober tijdens de viering van 9:30 uur is weer de jaarlijkse kerkproeverij. Kerkproeverij is een jaarlijks weekend in oktober waarin we onze deuren openstellen en parochianen vragen om gasten mee te nemen om hen te laten ‘proeven’ aan een viering.
Vind u het misschien nu extra moeilijk om uitnodigend te zijn? Misschien geeft de coronatijd juist een extra ingang: mensen zijn nieuwsgierig hoe u het volhoudt in deze tijd. U kunt uitleggen hoe u steun ontvangt uit uw geloof en zeggen dat u dat wilt delen. Ook de livestreamviering biedt kansen om uit te nodigen. Het feit dat je anoniem kunt kijken en ‘proeven’ is een mooie mogelijkheid voor mensen die niet gewend zijn aan kerkdiensten. Juist nu kunt u heel goed mensen uitnodigen eens te kijken naar onze livestream.
 
In deze tijd hebben mensen extra behoefte aan inspiratie en bemoediging. Bij de kerkproeverij gaat het erom dat u durft uit te nodigen. Dan geeft u anderen een kans om kennis te maken met wat geloof en kerk-zijn voor u betekent.
Oecumenische viering
Zondag 25 oktober is er om 10:00 uur een oecumenische viering in de Oosterlichtkerk. In de Thomaskerk is die dag geen viering. Wel is er zaterdagavond 24 oktober om 19:00 uur een woord- en gebedsviering in de Thomaskerk. Voorgangers in de oecumenische viering zijn pastor Andrea Geria en dominee Richtsje Abtma. Het thema van de oecumenische viering is “Het goede leven”.
Samen kerk
Het nieuwe nummer van SamenKerk is uit met mooie en interessante artikelen om te lezen. We blikken terug met harde werkers van dit voorjaar op hun ervaringen. De bisschop wenst ons een genadetijd toe. Vanaf volgende week kunt u in de kerk een exemplaar meenemen, maar u kunt hem hier al digitaal lezen.
Klokken luiden
Afgelopen dinsdag om half 10 hebben onze kerkklokken samen met kerkklokken uit heel Nederland 8 minuten en 20 seconden geluid. Die dag werd de petitie #500kinderen overhandigd aan de woordvoerders asiel en migratie van de Tweede Kamer. Deze petitie is ook ondertekend door veel plaatselijke gemeenten, predikanten en kerkleden.

Acht minuten en 20 seconden is 500 tellen. 500 is het aantal alleenstaande minderjarige asielzoekers dat Nederland zou moeten opnemen uit vluchtelingenkampen op de Griekste eilanden. Dat vinden meer dan 100.000 ondertekenaars van de petitie, maar ook al meer dan 160 Nederlandse gemeenten. Meer informatie vindt u hier
Pop-up Herberg en Corona
In het dorp begint de vraag alweer rond te zingen: komt er ook dit jaar weer een Pop-up Herberg? De ervaringen van de afgelopen twee jaar waren goed, hartverwarmend en samenbindend. Maar als werkgroep hebben we, met pijn in het hart, toch moeten besluiten dit jaar de herberg niet te laten op-poppen. Het vergt te veel van de organisatie om alles veilig te organiseren voor vrijwilligers en bezoekers. De vele maatregelen en beperkingen die daarvoor nodig zijn, zouden naar ons idee de ziel uit de Herberg halen en teveel afbreuk doen aan wat we willen bereiken: een laagdrempelige, gastvrije ontmoetingsplek zijn voor iedereen.

Geen Herberg dus dit jaar, helaas. Wat wel wel gaan doen is een kerstkaarten-actie. Groeten uit de Herberg, voor alle inwoners van Huizen. Zo willen we een beetje licht verspreiden in de decemberperiode, een beetje hoop in deze onzekere en voor velen lastige tijd.

Op dit moment wordt er druk nagedacht over de vorm en uitvoering van deze actie. Wellicht hebben we daarbij hulp nodig. Dan laten we weer van ons horen.
Tot die tijd, een hartelijke groet in verbondenheid, vanuit de Herberg voor u allemaal,

namens de werkgroep,
ds. Geertje de Vries
Ter bemoediging
De druivelaar
Ergens op de wereld staat een druivelaar,
een sterke boom,
de vriendenboom.
Eén die niet van zon en regen leeft,
maar van een beetje tederheid,
vriendschap en genegenheid –
we zijn het langzaamaan vergeten.

’t is misschien een onvervulde kinderdroom,
die druivelaar van mij,
de vriendenboom.
Maar hij zou er moeten wezen
overal waar mensen samen zijn,
arm of rijk en groot en klein –
dat moest de hele wereld weten.

Als je maar oprecht naar die druivelaar wilt zoeken,
staat hij heel dichtbij misschien,
kun je ‘m uit je venster zien –
maar hij staat nergens in de boeken.

Als je durft te leven zonder angst of schroom,
dan groet ie wel,
de vriendenboom.
En je zult het met me eens zijn:
’t allermooiste van de hele schepping
is de vriendenboom.
(Martine Bijl)
Contact

Kopij Kontaktpunten
Hebt u kopij voor de Kontaktpunten, stuurt u die dan uiterlijk donderdagavond naar het secretariaat op. Probeer de informatie wel zo kort en krachtig mogelijk op te schrijven.

Aanmelden Kontaktpunten
Als u de Kontaktpunten voortaan digitaal wilt ontvangen, stuur dan een mail naar het secretariaat of meld u aan via de website. Zou u ons willen melden als u weet dat iemand graag de Kontaktpunten ontvangt maar de digitale Kontaktpunten niet kan lezen en de papieren versie niet kan meenemen uit de kerk. Wij zorgen dan dat diegene de papieren versie ontvangt.