Kontaktpunten 11 oktober

Vieringen 
Ook deze week horen we in het evangelie een gelijkenis. Een koning geeft een bruiloftsmaal  waar de genodigden wegblijven en waar vervolgens armen en zwervers aanwezig zijn. Dat op zich is al een mooi verhaal, maar de gelijkenis heeft een venijnig staartje. Een van de gasten heeft niet de juiste kleding aan en wordt gekneveld buiten gegooid. Hoe zit dat nu? Armen en zwervers hebben toch geen gepaste kleding voor een bruiloft?
 
De gasten komen binnen zoals ze zijn, in hun oude afgedragen kleren… Maar ze krijgen andere kleren, feestkleren, als teken dat ze feestgangers zijn. In het paleis is de feestkleding voor handen. Zo was dat in die tijd. Machthebbers richtten  soms feestmalen aan voor de armen om ze tevreden te houden. In de paleizen waren voorraadkamers vol met feestkleding in alle maten.  Als de zwervers en armen kwamen kregen ze eerst passende feestkleding. Ook hier staan de dienaren klaar om het feestkleed aan te reiken en neemt ieder het blij aan. Maar dan is er die ene man die het feestkleed niet wil aannemen.
Matteüs vertelt dit om te waarschuwen: wij, de genodigden, moeten niet denken dat het genoeg is om ‘ja’ te zeggen tegen de uitnodiging om mee te gaan met de beweging van Jezus. We moeten weten dat onze keuze consequenties heeft. Wij kunnen niet ons oude leven voortzetten we moeten het anders gaan doen. Het feestkleed aandoen staat symbool voor de bereidheid om een ander leven te leiden.
 
Elke keer opnieuw moeten we bedenken, ons bewust worden wat dat is dat leven in de navolging van Jezus waarvoor we gekozen hebben. Deze gelijkenis is een aanmoediging om te leven als een genodigde. Een oproep om echt mee te doen met het koninkrijk van God. Een oproep om van de wereld een betere, feestelijkere, rechtvaardigere plaats te maken, al is het maar voor één enkel mens
 
Wilt u verder nadenken over deze gelijkenis? Kom dan zondag om 9:30 uur naar de viering in de Thomaskerk of luister naar de livestream.
Komende vieringen
De komende weken zijn er de volgende vieringen in de Thomaskerk
Zondag 11 oktober 9:30 uur, eucharistieviering, voorganger pater Wijnand van Wegen
Zondag 18 oktober 9:30 uur, woord- en communieviering, voorganger diaken Ton Hekkenberg
Zaterdag 24 oktober 19:00 uur, woord- en gebedsviering, voorgangers leken
Zondag 25 oktober 10:00 uur, oecumenische viering Oosterlichtkerk, voorgangers Andrea Geria en Richtsje Abma, thema: het goede leven
Zondag 1 november, Allerheiligen, eucharistieviering/familieviering, voorganger Mikel Palić
Omdat volgens de laatste regels het maximale aantal bezoekers is teruggebracht  naar 30 personen is de viering van 11 oktober vol. Als u niet gereserveerd hebt, kunt u helaas niet deelnemen aan de viering. U kunt de viering natuurlijk wel volgen via de livestream.

Voor alle vieringen moet u reserveren. Zie onder ‘Reserveren’
Collectes 11 oktober
Eigen kerk:

Als u de viering via de livestream volgt of als u uw bijdrage niet kunt of wilt geven tijdens de collecte, kunt u uw bijdrage ook overmaken. Dat hoeft niet wekelijks. U zou het ook kunnen opsparen en bijvoorbeeld maandelijks kunnen overmaken via een periodieke overschrijving. U kunt dit doen naar rekeningnummer NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. collectegeld. Juist nu is uw bijdrage extra welkom! We danken u dan ook hartelijk voor uw bijdrage.
Friersdale:
Dit jaar bestaat de school in Friersdale 90 jaar. Op 24 september,  Heritage Day, werd hierbij stilgestaan via een dansje van de docenten. U kunt dit bekijken op de website van de Stichting Friersdale. Uw steun om de school ook in de toekomst draaiende te houden is zeer welkom. U kunt uw bijdrage overmaken naar rekeningnummer NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. Friersdale.
Vieringen van onze pastores via de livestream
Ook al kunnen we weer gezamenlijke vieringen hebben, we blijven de vieringen uitzenden via een livestream.
De vieringen zijn direct te volgen via deze link. Ook vindt u een link op onze website. Kijkt u op uw telefoon of tablet dan kunt u ook de kerkdienst gemist app downloaden. U vindt de uitzendingen onder RK Huizen/Blaricum.

De vieringen die worden uitgezonden zijn:Zondag om 9:30 vanuit de ThomaskerkZondag om 11:00 vanuit de Vituskerk
De vieringen kunnen na afloop nog korte tijd worden teruggekeken. Alle vieringen vindt u hier.

Wilt u bijdrage aan de kosten van de livestream uitzendingen, maak dan uw bijdrage over naar NL 41 INGB 0000 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. KerkTV.
Openingstijden Thomaskerk
Op zondag is de Thomaskerk alleen om 9:30 uur open voor de viering.

Doordeweeks kunt u wel langskomen om een kaarsje op te steken of voor individueel gebed tijdens de openingstijden van het secretariaat. U kunt het beste langskomen op
maandagmiddag tussen 13:30 en 15:30 uur,
dinsdagochtend tussen 9:30 en 11:30 uur
vrijdagmiddag tussen 13:30 en 15:30 uur.
De deur is meestal dicht, maar als u aanbelt wordt u binnengelaten.
Vieringen
Wekelijks is er op zondag om 9:30 uur viering. Elke 1e vrijdag van de maand is er een Eucharistieviering om 10.15 uur. Elke 4e zaterdag van de maand om 19.00 uur is er een woord- en gebedsviering. Aan alle vieringen zijn strikte regels verbonden. U leest deze hier

Wilt u proberen om op zondag rond 9:15 uur aanwezig te zijn. U herkent de vrijwilligers die u ontvangen bij de deur en begeleiden in de kerkzaal aan een rood hesje. U kunt ook bij hen terecht met vragen of opmerkingen. Zij helpen u graag verder.
Na afloop van de viering kunt u nog steeds koffiedrinken. We doen we dit nu zittend op 1,5 meter afstand. Ook kunt u uw kopje mee naar buiten nemen en daar staand koffiedrinken. Wilt u wel voor u vertrekt uw kopje binnen neerzetten? 
Mondkapjes
We willen er alles aan doen om te voorkomen dat er besmetting plaatsvindt in de kerk. Daarom willenwe u verzoeken om ook in de kerk, als u van en naar uw zitplek loopt, een mondkapje te dragen.

Om het veilig te houden hebben we uw medewerking hard nodig?  Helpt u mee?
Reserveren
Voor alle vieringen wordt u dringend verzocht om te reserveren. Als uw reservering verwerkt is, ontvangt u een antwoord. Nu het maximum aantal bezoekers weer beperkt is tot 30 personen, is de kans dat u zonder reservering de viering kunt bijwonen minimaal. U kunt zich opgeven bij het secretariaat  Hebt u geen email, dan kunt u zich telefonisch (035-5240069) opgeven. U kunt ook in één keer reserveren voor meerdere vieringen. Meld u dan wel af als u een keer niet komt.
 
Aanmelden voor een specifieke viering op zaterdag of zondag kan tot de vrijdag ervoor 12 uur ’s middags. Aanmelding voor de 1e vrijdagviering kan tot en met de woensdagavond ervoor. Bent u BHV-er of heeft u een EHBO-diploma, wilt u dit dan aan ons laten weten. Volgens de regels moet er elk viering een EHBO-er of BHV-er aanwezig zijn. De BHV-er telt ook niet mee voor het maximum van 30 personen.

 Als u niet kunt komen, wilt u zich dan afmelden bij het secretariaat Mocht u ziek zijn of koorts- of verkoudheidsklachten hebben dan verzoeken we u om thuis te blijven.
Nieuws uit de parochie 
Eerste eucharistieviering van Mikel Palić in Huizen
Op zondag 4 oktober was de eerste eucharistieviering van Mikel Palić in de Thomaskerk. Het was een mooie en drukbezochte viering. Aan het einde van de viering ontving hij van de parochie een ingelijste herdruk van een landkaart van ‘Gooilant’ uit 1740. Hierop staan ook alle kerken uit het Gooi ook ingetekend. Om zich verder te verdiepen in de geschiedenis van deze omgeving kreeg hij het boek ‘Geuzen en Papen’ over de  katholieken en protestanten tussen Vecht en Eem tussen 1550 en 1800. Een mooie manier om meer te begrijpen van de achtergrond ons gelovigen in het Gooi. Tenslotte kreeg hij een envelopje en een mooi bloemstuk dat de bloemengroep had gemaakt. Na de viering was er de gelegenheid om de  neomistenzegen te ontvangen en hem te feliciteren
Meer foto’s vindt u op de website 
Kerkproeverij
Dit weekend is weer de jaarlijkse kerkproeverij. Kerkproeverij is een jaarlijks weekend in oktober waarin we onze deuren openstellen en parochianen vragen om gasten mee te nemen om hen te laten ‘proeven’ aan een viering.
Dat is in de kerk moeilijk met de huidige beperkingen, maar juist de livestream-viering biedt kansen om uit te nodigen. Het feit dat je anoniem kunt kijken en ‘proeven’ is een mooie mogelijkheid voor mensen die niet gewend zijn aan kerkdiensten. Juist nu kunt u heel goed mensen uitnodigen eens samen te kijken naar onze livestream.
 
In deze tijd hebben mensen extra behoefte aan inspiratie en bemoediging. Bij de kerkproeverij gaat het erom dat u durft uit te nodigen. Dan geeft u anderen een kans om kennis te maken met wat geloof en kerk-zijn voor u betekent.
Oecumenische viering
Zondag 25 oktober is er om 10:00 uur een oecumenische viering in de Oosterlichtkerk. In de Thomaskerk is die dag geen viering. Wel is er zaterdagavond 24 oktober om 19:00 uur een woord- en gebedsviering in de Thomaskerk. Voorgangers in de oecumenische viering zijn pastor Andrea Geria en dominee Richtsje Abma. Het thema van de oecumenische viering is “Het goede leven”. Omdat er in totaal maar 30 mensen aanwezig kunnen zijn willen we voorstellen om in kleine “oecumenische” groepjes de viering via de livestream te volgen. Nodig een paar mensen van de Oosterlichtkerk uit en kijk met een kopje koffie of thee samen naar de livestream vanuit de Oosterlichtkerk.
Allerzielen
Ook dit jaar is er op maandag 2 november om 18:30 uur (voor de allerzielenviering) de mogelijkheid om het graf van uw dierbare op de begraafplaats te laten zegenen. U bent hiervoor van harte welkom. Er zijn geen beperkingen in het aantal personen en ook reserveren is niet nodig.
 
De nabestaanden van de overledenen van het afgelopen jaar krijgen een persoonlijke uitnodiging voor de viering van 19:30 uur in de Thomaskerk. Zij hebben voorrang bij het toewijzen voor plaatsen tijdens de viering. Overige parochianen kunnen via het secretariaat (035-5240069) reserveren voor deze viering. U hoort dan in de week voor 2 november of er plek is. Kunt u de viering niet bijwonen, dan kunt u hem wel volgen via de livestream  of via onze website.U kunt de viering ook op een later moment terugkijken.
Ziekenzalvingsviering
Voor de ziekenzalvingsviering op vrijdag 20 november stonden in de Zaaijer per ongeluk twee verschillende aanvangstijden. De viering begint om 11 uur. Tijdens deze viering is  iedereen welkom die geconfronteerd wordt met ziekte of ouderdom en die via het sacrament van de zieken troost, bemoediging of de nabijheid van God wil ervaren. Na de viering is er de gelegenheid om elkaar te ontmoeten om samen op gepaste afstand een kopje koffie te drinken met iets lekkers erbij. U kunt zich voor deze viering aanmelden bij het secretariaat (035-5240069).
Armenie
Zoals we allemaal in de krant en op tv hebben vernomen: in Armenië en omstreken is weer veel geweld. Mensen verkeren in grote nood. Er is dringend hulp nodig in de vorm van medische hulpmiddelen. De Nederlandse Armeniërs vragen om hulp.

Hatun, onze parochiaan komt ook uit Armenië, net zoals vele anderen in onze kerk. Zij ziet het met een gebroken hart gebeuren in haar land van afkomst en vraagt onze hulp. Wilt u een steentje bijdragen aan het lenigen van dit grote leed? U kunt uw bijdrage overmaken naar rekeningnummer NL 44 INGB 0009 5823 43 t.n.v. Vereniging Armeniefonds NL. Van harte aanbevolen. Meer informatie vindt u op de website van het Armeens Nederlands Medisch Genootschap
Bericht uit Polen
Vrijdagochtend is bisschop Jan Szarek overleden. Tien dagen geleden, op een bijeenkomst ter ere van zijn 60 jarig ambtsjubileum is hij besmet geraakt door het coronavirus. Dat is hem en vier collega’s fataal geworden. Jan Szarek is 85 jaar geworden.
 
Bisschop Szarek heeft een heel bijzondere rol gespeeld in het ontstaan en continueren van de contacten tussen Bielsko-Biała en Huizen. Zonder hem waren die nooit ontstaan. Hij stond zijn parochianen terzijde als ze problemen hadden, maar wist hen ook te bemoedigen om initiatieven te nemen en zichzelf verder te ontwikkelen.

Met onze reizen over en weer, de kleding en andere transporten hebben we als kerken in Huizen daaraan een bijdrage geleverd. Maar ook wij hier in Huizen werden er “rijker” van. Met warmte, genegenheid en goede zorgen werden we in Bielsko-Biała overladen, ondanks dat daar vroeger zo weinig verkrijgbaar was. Allen die dat hebben meebeleefd, zullen het zich altijd blijven herinneren.

Met bisschop Szarek is een Groot Man heengegaan.
Pop-up Herberg en Corona
In het dorp begint de vraag alweer rond te zingen: komt er ook dit jaar weer een Pop-up Herberg? De ervaringen van de afgelopen twee jaar waren goed, hartverwarmend en samenbindend. Maar als werkgroep hebben we, met pijn in het hart, toch moeten besluiten dit jaar de herberg niet te laten op-poppen. Het vergt te veel van de organisatie om alles veilig te organiseren voor vrijwilligers en bezoekers. De vele maatregelen en beperkingen die daarvoor nodig zijn, zouden naar ons idee de ziel uit de Herberg halen en teveel afbreuk doen aan wat we willen bereiken: een laagdrempelige, gastvrije ontmoetingsplek zijn voor iedereen.

Geen Herberg dus dit jaar, helaas. Wat we wel gaan doen is een kerstkaarten-actie. Groeten uit de Herberg, voor alle inwoners van Huizen. Zo willen we een beetje licht verspreiden in de decemberperiode, een beetje hoop in deze onzekere en voor velen lastige tijd.

Op dit moment wordt er druk nagedacht over de vorm en uitvoering van deze actie. Wellicht hebben we daarbij hulp nodig. Dan laten we weer van ons horen.
Tot die tijd, een hartelijke groet in verbondenheid, vanuit de Herberg voor u allemaal,

namens de werkgroep,
ds. Geertje de Vries
Vakantie pastor
Pastor Mikel Palić is van 12 oktober tot en met 30 oktober 2020 op vakantie.
Ter bemoediging
Misschien
Misschien omdat je vrouw bent, Maria,
voel ik me zo tot je aangetrokken.
 
Misschien omdat je zo mooi bent, Maria,
heb je bij mij een plaats in mijn hart.
 
Misschien omdat je weet wat liefde is, Maria,
kan ik zo van je houden.
 
Misschien omdat je pijn ervaren hebt, Maria,
kan ik zo mijn eigen pijn dragen.
 
Misschien omdat je een kind had, Maria,
kan ik mijn moederschap zo goed beleven.
 
Misschien omdat je een vriendin had, Maria,
kan ik daardoor vriendschap uitdragen.
 
Maria, jij bent een vrouw onder alle vrouwen,
voor mij een voorbeeld dat zoveel waarde heeft.
Bedankt dat ik door jou de liefde ken!
Contact

Kopij Kontaktpunten
Hebt u kopij voor de Kontaktpunten, stuurt u die dan uiterlijk donderdagavond naar het secretariaat op. Probeer de informatie wel zo kort en krachtig mogelijk op te schrijven.

Aanmelden Kontaktpunten
Als u de Kontaktpunten voortaan digitaal wilt ontvangen, stuur dan een mail naar het secretariaat of meld u aan via de website. Zou u ons willen melden als u weet dat iemand graag de Kontaktpunten ontvangt maar de digitale Kontaktpunten niet kan lezen en de papieren versie niet kan meenemen uit de kerk. Wij zorgen dan dat diegene de papieren versie ontvangt.