Richtlijnen Bisdom

In aansluiting bij het onderstaande bericht vraag ik opnieuw uw aandacht voor het bericht op de website van het bisdom, waar enige kleine aanpassingen hopelijk verduidelijking geven:

https://www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/?p=news&id=4365&t=Aanpassing+corona-maatregelen