Kontaktpunten 7 oktober 2020

Vieringen 
Geef de keizer wat van de keizer is’. Ook al weet je niet precies de achtergrond, deze spreuk kent iedereen, ook buiten de kerk. Het is een spreekwoord geworden.

Dat Jezus er nog iets achteraan zegt, is minder bekend. Hij zegt: ‘en geef aan God wat God toebehoort’. De strekking van de spreuk lijkt algemeen bekend. Voor de meeste mensen is dat een keurige scheiding tussen het domein van de keizer – de overheid, of de staat – en het domein van God. Zeg maar, de scheiding tussen kerk en staat, of nog anders: de scheiding tussen de zondag en de rest van de week.

De evangelielezing van deze week gaat over deze spreuk. Als we wat verder over de tekst nadenken blijkt dat het waarschijnlijk juist niet Jezus’ bedoeling was om zaken te scheiden. Het gaat niet om een scheiding, maar om de juiste verhouding tussen beide. Tussen de keizer en God, tussen de wereld waarin je leeft en het geloof waarmee je dat doet.
Jezus zegt: ‘Van wie is dit een afbeelding en van wie is het opschrift?’. En Hij heeft dan een belastingmunt in handen. Daar staat de keizer op, in beeld en naam. Dan volgt die gevleugelde uitspraak: ‘Geef de keizer wat van de keizer is, geef aan God wat God toebehoort’.

De nadruk ligt op het tweede deel van deze uitspraak. Dat wat je aan God geeft is immers veel belangrijker dan dat wat de keizer toekomt. Geef aan God wat Hem toebehoort. Geef je beste krachten, je waardevolste bezit, aan Hem. Dat is immers oneindig veel belangrijker dan al het andere.

Jezus vraagt niet voor niets wat er op de munt te zien is. Het gaat over het beeld van de keizer en het beeld van God. Als mens ben je het beeld van God. Je maakt zijn Naam zichtbaar en tastbaar in deze wereld. Dat is wat ons te doen staat: Leven met de bedoeling het beeld van God dat in ons schuilgaat uit te dragen en vorm te geven. Dat moet juist in het gewone, dagelijkse leven gestalte krijgen. Geen makkelijke opgave.
Wilt u verder nadenken over deze deze uitspraak van Jezus? Kom dan zondag om 9:30 uur naar de viering in de Thomaskerk of luister naar de livestream.
Komende vieringen
De komende weken zijn er de volgende vieringen in de Thomaskerk
Zondag 18 oktober 9:30 uur, woord- en communieviering, voorganger diaken Ton Hekkenberg
Zaterdag 24 oktober 19:00 uur, woord- en gebedsviering, voorgangers leken
Zondag 25 oktober 10:00 uur, oecumenische viering Oosterlichtkerk, voorgangers Andrea Geria en Richtsje Abma, thema: het goede leven
Zondag 1 november, Allerheiligen, eucharistieviering/familieviering, voorganger Mikel Palić, thema: de gemeenschap van de heiligen
Maandag 2 november, Allerzielen. 18:30 uur Zegenen van de graven op het kerkhof, 19:30 uur Eucharistieviering. Voorganger Mikel Palić
Omdat het maximale aantal bezoekers is teruggebracht naar 30 personen is de viering van 18 oktober vol. Als u niet gereserveerd hebt, kunt u helaas niet deelnemen aan de viering. U kunt de viering natuurlijk wel volgen livestream.

Voor alle vieringen moet u reserveren. Zie onder ‘Reserveren’
Intenties
Vanwege het coronavirus ligt er op dit moment geen intentieboek achter in de kerk. Als u een intentie wilt opgeven, neem dan contact op met het secretariaat (035-5240069). U kunt intenties tot uiterlijk vrijdag 12 uur doorgeven.
Collectes 18 oktober
Eigen kerk:

Als u de viering via de livestream volgt of als u uw bijdrage niet kunt of wilt geven tijdens de collecte, kunt u uw bijdrage ook overmaken. Dat hoeft niet wekelijks. U zou het ook kunnen opsparen en bijvoorbeeld maandelijks kunnen overmaken via een periodieke overschrijving. U kunt dit doen naar rekeningnummer NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. collectegeld. Juist nu is uw bijdrage extra welkom! We danken u dan ook hartelijk voor uw bijdrage.
Missio:
De campagne voor de Wereldmissiemand heeft dit jaar als motto: ‘Gelukkig de vredestichters’ (Matteüs 5,9). Te midden van grote problemen in West-Afrika wil Missio stemmen van hoop laten horen. Zo wordt er bijvoorbeeld geld gevraagd voor initiatieven vanuit de katholieke kerk in Nigeria en Niger om de vrede tussen katholieken en moslims en tussen ethnische groepen te bevorderen, waaronder ook hulp aan vluchtelingen voor het geweld van Boko Haram. U kunt uw bijdrage overmaken naar rekeningnummer NL77 INGB 0003 9347 00 t.n.v. Missionaire werkgroep Huizen o.v.v. Missio.
Vieringen van onze pastores via de livestream
Ook al kunnen we weer gezamenlijke vieringen hebben, we blijven de vieringen uitzenden via een livestream.
De vieringen zijn direct te volgen via deze link. Ook vindt u een link op onze website. Kijkt u op uw telefoon of tablet dan kunt u ook de kerkdienst gemist app downloaden. U vindt de uitzendingen onder RK Huizen/Blaricum.

De vieringen die worden uitgezonden zijn:Zondag om 9:30 vanuit de ThomaskerkZondag om 11:00 vanuit de Vituskerk
De vieringen kunnen na afloop nog korte tijd worden teruggekeken. Alle vieringen vindt u hier.

Wilt u bijdrage aan de kosten van de livestream uitzendingen, maak dan uw bijdrage over naar NL 41 INGB 0000 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. KerkTV.
Openingstijden Thomaskerk
Op zondag is de Thomaskerk alleen om 9:30 uur open voor een viering.

Doordeweeks kunt u wel langskomen om een kaarsje op te steken of voor individueel gebed tijdens de openingstijden van het secretariaat. U kunt het beste langskomen op
maandagmiddag tussen 13:30 en 15:30 uur,
dinsdagochtend tussen 9:30 en 11:30 uur
vrijdagmiddag tussen 13:30 en 15:30 uur.
De deur is meestal dicht, maar als u aanbelt wordt u binnengelaten.
Vieringen
Wekelijks is er op zondag om 9:30 uur viering. Elke 1e vrijdag van de maand is er een Eucharistieviering om 10.15 uur. Elke 4e zaterdag van de maand om 19.00 uur is er een woord- en gebedsviering. Per viering zijn er maximaal 30 bezoekers welkom. Ook verder zijn er strikte regels. U leest deze hier

Wilt u proberen om op zondag rond 9:15 uur aanwezig te zijn. U herkent de vrijwilligers die u ontvangen bij de deur en begeleiden in de kerkzaal aan een rood hesje. U kunt ook bij hen terecht met vragen of opmerkingen. Zij helpen u graag verder.
We willen er alles aan doen om te voorkomen dat er besmetting plaatsvindt in de kerk. Daarom willen we u verzoeken om ook in de kerk, als u van en naar uw zitplek loopt, een mondkapje te dragen.

Om het veilig te houden hebben we uw medewerking hard nodig?  Helpt u mee?
Warme kleding
Omdat we extra moeten ventileren is de kerk niet zo warm als u gewend bent. We raden u aan om warme kleding aan te trekken als u naar de viering komt.
Geen koffiedrinken
Nu de horeca en ook alle (sport)kantines gesloten zijn hebben we moeten beslissen dat er na afloop van de viering geen koffie meer kan worden gedronken.
Reserveren
Voor alle vieringen wordt u dringend verzocht om te reserveren. Als uw reservering verwerkt is, ontvangt u een antwoord. Nu het maximum aantal bezoekers weer beperkt is tot 30 personen is er een kans dat u de viering niet kunt bijwonen. U kunt zich opgeven bij het secretariaat  Hebt u geen email, dan kunt u zich telefonisch (035-5240069) opgeven.
 
Aanmelden voor een specifieke viering op zaterdag of zondag kan tot de vrijdag ervoor 12 uur ’s middags. Aanmelding voor de 1e vrijdagviering kan tot en met de woensdagavond ervoor. Bent u BHV-er of heeft u een EHBO-diploma, wilt u dit dan aan ons laten weten. Volgens de regels moet er elk viering een EHBO-er of BHV-er aanwezig zijn. De BHV-er telt ook niet mee voor het maximum van 30 personen.

 Als u niet kunt komen, wilt u zich dan afmelden bij het secretariaat Mocht u ziek zijn of koorts- of verkoudheidsklachten hebben dan verzoeken we u om thuis te blijven.

Nieuws uit de parochie 
Oecumenische viering
Zondag 25 oktober is er om 10:00 uur een oecumenische viering in de Oosterlichtkerk. In de Thomaskerk is die dag geen viering. Wel is er zaterdagavond 24 oktober om 19:00 uur een woord- en gebedsviering in de Thomaskerk. Voorgangers in de oecumenische viering zijn pastor Andrea Geria en dominee Richtsje Abma. Het thema van de oecumenische viering is “Het goede leven”.

Voor deze viering moet u apart reserveren. Dat kan via het secretariaat (secretariaat@rkhuizen.nl, 035-5240069). Er zijn 15 parochianen welkom en er is nog plek. Omdat er zo weinig mensen aanwezig kunnen zijn zijn willen we voorstellen om in kleine “oecumenische” groepjes de viering via de livestream te volgen. Nodig een paar mensen van de Oosterlichtkerk uit en kijk met een kopje koffie of thee samen naar de livestream vanuit de Oosterlichtkerk.
Allerzielen
Ook dit jaar is er op maandag 2 november om 18:30 uur (vóór de allerzielenviering) de mogelijkheid om het graf van uw dierbare op de begraafplaats te laten zegenen. U bent hiervoor van harte welkom. Er zijn geen beperkingen in het aantal personen en ook reserveren is niet nodig.
 
De nabestaanden van de overledenen van het afgelopen jaar krijgen een persoonlijke uitnodiging voor de viering van 19:30 uur in de Thomaskerk. Zij hebben voorrang bij het toewijzen voor plaatsen tijdens de viering. Overige parochianen kunnen via het secretariaat (035-5240069) reserveren voor deze viering. U hoort dan in de week voor 2 november of er plek is. Kunt u de viering niet bijwonen, dan kunt u hem wel volgen via de livestream  of via onze website.U kunt de viering ook op een later moment terugkijken.
Hulp gezocht
Sinds enkele jaren hebben we de gewoonte om op 2 november het hoofdpad en het Katholieke gedeelte van de begraafplaats te verlichten met waxinelichtjes. Ook dit jaar willen we dit weer doen, maar we zoeken daarvoor nog vrijwilligers die mee willen helpen om de potten met lichtjes klaar te zetten en/of na het zegenen van de graven op te ruimen. Wilt u ons helpen? Neem dan contact op met Marion Brouwers (marion@vanderpaardt.nl, 06-48755843)
Ziekenzalvingsviering
Voor de ziekenzalvingsviering op vrijdag 20 november stonden in de Zaaijer per ongeluk twee verschillende aanvangstijden. De viering begint om 11 uur. Tijdens deze viering is  iedereen welkom die geconfronteerd wordt met ziekte of ouderdom en die via het sacrament van de zieken troost, bemoediging of de nabijheid van God wil ervaren. U kunt zich voor deze viering aanmelden bij het secretariaat (035-5240069).
Oktober – Missio maand
In het laatste nummer van De Zaaijer stond aan het einde van het artikel over Missio dat een acceptgiro was bijgevoegd voor uw bijdrage. Echter door technische omstandigheden is dit niet het geval geweest. Wij verzoeken u daarom, als u een bijdrage wilt leveren, deze over te maken op bankrekening
NL77 INGB 0003 9347 00 t.n.v. Missionaire Werkgroep Huizen o.v.v. Missio. Hartelijk dank voor uw bijdrage.
Geen wandeling langs kerk en moskee op 7 november
De werkgroep Kerk en Moskee Huizen laat weten dat de geplande wandeling langs en naar de beide moskeeën, de Thomaskerk en de Oosterlichtkerk op 7 november a.s. niet door kan gaan vanwege het oplopende aantal besmettingen met corona. De afgelopen twee jaar was er grote belangstelling voor deze ontmoeting, die steeds op de eerste zaterdag van november werd georganiseerd.
De werkgroep kijkt terug op twee geslaagde gezamenlijke activiteiten eerder dit jaar. Eerst was er het online uitgezonden gebedsmoment op 30 april, waaraan deelgenomen werd door de imams van de Turkse en de Marokkaanse moskee, de predikanten van de Oosterlichtkerk, de Goede Herderkerk, de pastor van de RK Thomaskerk en de voorganger van de synagoge in Bussum. (Klik op het plaatje om de opname te kijken.) Eind juni werd er samengewerkt bij de Actie Vakantietas: 60 kinderen kregen een rugzak met speelgoed voor de vakantieperiode.

De werkgroep wil de samenwerking graag voortzetten en zit ook nu niet stil. Er worden plannen gemaakt voor activiteiten begin volgend jaar. Te zijner tijd volgt nader bericht daarover.
Bijzondere vieringen
Weet u wel dat onze Thomaskerk veelvuldig wordt gebruikt? Afgelopen week waren er zomaar twee diensten. Op zaterdagmiddag was er een herdenkingsdienst voor een oma die 7 dagen daarvoor was overleden. Het bijzondere aan deze dienst was dat het een eucharistieviering in het Irakees was. De voorganger was een Irakese priester die ook werkzaam is in de Nederlandse kerk.

Zondagmiddag was er een doop die verzorgd werd door Mikel Palić, onze nieuwe priester. Ook deze dienst was bijzonder want hij was geheel in het Italiaans. Nog bijzonderder was dat de dienst werd gestreamd voor de grootouders van de dopeling in Italië. Op deze manier konden zij er bij zijn. Zo ziet u dat er gelukkig veel van onze Thomaskerk gebruik wordt gemaakt.
Open dag Hospice Huizen
Elk jaar wordt op de tweede zaterdag in oktober de Internationale Dag van de Palliatieve Zorg (IDPZ) gehouden. Dit jaar valt dat op 10 oktober. In aansluiting daarop wordt in de regio Gooi en Vechtstreek in de week van 17-29 oktober extra aandacht gevraagd voor Palliatieve Zorg. Verschillende betrokken organisaties zullen in deze week zich presenteren. Hospice Huizen start deze week met een Open Dag op zaterdag 17 oktober van 13.00-16.00 uur.

Heeft u iemand in uw omgeving die ziek is, bent u verwijzer, oriënteert u zich op zinvol vrijwilligerswerk of bent u gewoon belangstellend naar de zorg voor mensen in de laatste levensfase? Kom dan langs voor een rondleiding tijdens de open dag. Rondleidingen geven we in kleine groepjes van max. 3 personen. De gehele rondleiding duurt 15-20 minuten. Meer informatie vindt u op de website.
Armenië
Zoals we allemaal in de krant en op tv hebben vernomen: in Armenië en omstreken is weer veel geweld. Mensen verkeren in grote nood. Er is dringend hulp nodig in de vorm van medische hulpmiddelen. De Nederlandse Armeniërs vragen om hulp.

Hatun, en van onze parochianen komt ook uit Armenië, net zoals vele anderen in onze kerk. Zij ziet het met een gebroken hart gebeuren in haar land van afkomst en vraagt onze hulp. Wilt u een steentje bijdragen aan het lenigen van dit grote leed? U kunt uw bijdrage overmaken naar rekeningnummer NL 44 INGB 0009 5823 43 t.n.v. Vereniging Armeniefonds NL. Van harte aanbevolen. Meer informatie vindt u op de website van het Armeens Nederlands Medisch Genootschap
Gerarduskalender
Ook dit jaar is de Gerarduskalender weer te koop. De Gerarduskalender, uitgebracht door Klooster Wittem, is een scheurkalender met elke dag op de voorkant een spreuk die opbeurt of aanzet tot nadenken, onder het motto: ‘elke dag een beetje spirit’. Op de achterkant staan afwisselend moppen, gedichten, bezinningsteksten, puzzels en informatie over verschillende onderwerpen.

De kalender is bedoeld om elke dag goed te kunnen beginnen. De opbrengst van de kalender komt ten goede aan alle activiteiten die vanuit klooster Wittem worden georganiseerd. Na de viering van 18 oktober kunt u de kalender voor Є7,95 kopen bij Mw. Toos Wiewel. U kunt voor een exemplaar ook contact opnemen met het secretariaat (035-5240069)
Kerstinloop afgelast
Al bijna 20 jaar organiseren mensen vanuit verschillende kerken in Huizen op tweede Kerstdag een kerstinloop. Bezoekers zijn van allerlei pluimage, van binnen en buiten de kerk, vieren samen kerstmis en ontmoeten andere mensen rond een heerlijke maaltijd. Dit jaar is dat helaas niet mogelijk vanwege de beperkingen die het coronavirus oplegt aan de contacten tussen mensen.
Boodschap bisschoppen
de bisschoppen hebben een video gemaakt met een woord van bemoediging in deze tijd van aangescherpte coronamaatregelen. De bisschoppen roepen op om de maatregelen van de overheid te volgen uit zorg voor de kwetsbaren in onze samenleving. “Een belangrijke zin in de Bijbel is: al wat gij gedaan hebt voor een dezer geringsten van mijn broeders hebt gij voor Mij gedaan. Dus voor Jezus zelf”, zegt kardinaal Eijk. Deze video van nog geen tien minuten is te bekijken via de website van het bisdom.
Vakantie pastor
Pastor Mikel Palić is tot en met 30 oktober 2020 op vakantie.

Ter bemoediging
Maria leeft in elke vrouw
in elke kleine mens
die om het even waar wordt vergeten
en over het hoofd gezien.

Maria leeft in elke vrouw
in elke kleine mens
van wie niemand nog iets verwacht.

Maria leeft in elke kleine mens
die niet berust
bij minachtig of onmacht
maar die
– tenminste bij zichzelf –
de hoop wakker houdt
dat ook een neergeslagen mens
ooit rechtop zal komen.

Maria leeft in elke mens
die weigert te verlammen
in de angst en durft geloven in dat woord:
vrees niet,
met jou wil God
iets nieuws beginnen.

Ieder mens
kan in zijn leven
de kiemen dragen van een nieuwe toekomst.
Contact

Kopij Kontaktpunten
Hebt u kopij voor de Kontaktpunten, stuurt u die dan uiterlijk donderdagavond naar het secretariaat op. Probeer de informatie wel zo kort en krachtig mogelijk op te schrijven.

Aanmelden Kontaktpunten
Als u de Kontaktpunten voortaan digitaal wilt ontvangen, stuur dan een mail naar het secretariaat of meld u aan via de website. Zou u ons willen melden als u weet dat iemand graag de Kontaktpunten ontvangt maar de digitale Kontaktpunten niet kan lezen en de papieren versie niet kan meenemen uit de kerk. Wij zorgen dan dat diegene de papieren versie ontvangt.