Kontaktpunten 25 oktober

Vieringen 
De eerste lezing is deze zondag uit het boek Exodus. Exodus bevat het verhaal van de uittocht. Het wordt echter direct duidelijk dat weg gaan uit de onvrijheid niet automatisch betekent dat er vrijheid voor in de plaats komt. Vrijheid vraagt om regels en die ontvangt Mozes bij de Sinaï.
Wanneer het Bijbelboek Exodus heeft verteld hoe God de Tien Geboden op de Sinai aan het volk bekend maakt, volgen er drie hoofdstukken met allerlei religieuze, maar ook profane wetten. Deze regels zijn een verdere uitwerking van de Tien Geboden. Deze drie hoofdstukken uit Exodus worden ook wel het Verbondsboek genoemd. De eerste lezing is een klein stukje hieruit.

De regels komen uit de praktijk van het leven in het beloofde land. Steeds weer moet het volk er aan worden herinnerd dat ze ooit zelf in onvrijheid leefden in Egypte en daarom nu mensen in de knel de mogelijkheid zouden moeten bieden om in vrijheid te leven. Want ook in het nieuwe land waren al snel oude gewoontes van kracht: Het recht van de sterkste. Ook in deze nieuwe samenleving was delen moeilijk. Een nieuw land met oude regels en dus nog lang geen ‘beloofd’ land.
De wet, die Mozes uit naam van God aan het volk voorhield is niet bedoeld om vrijheid te beperken, maar om de vrijheid van iederéén te garanderen. De vreemdelingen en weduwen staan voor alle mensen die in de marge leven. We zouden daarbij nu denken aan mensen in financiële problemen, klanten van de voedselbank, chronisch zieken, eenzame ouderen of bijvoorbeeld de mensen in de Griekse kampen.

Over al deze mensen toen en nu zegt de lezing dat de Heer ze te hulp zal komen omdat Hij vol medelijden is. Tegelijkertijd is dat ook waartoe de lezing ons oproept: Barmhartigheid door te delen van onze vrijheid, te delen van onze rijkdom, te delen wat God je gegeven heeft.

Wilt u verder nadenken over deze lezing en over de uitspraak van Jezus over het voornaamste en eerste gebod? Kom dan zaterdag om 19:00 uur naar de viering in de Thomaskerk, luister naar de livestream van deze viering, of luister zondag om 10:00 uur naar de livestream van de oecumenische viering vanuit de Oosterlichtkerk.

Vergeet u niet om uw klok naar wintertijd te zetten!
Komende vieringen
De komende weken zijn er de volgende vieringen in de Thomaskerk
Zaterdag 24 oktober 19:00 uur, woord- en gebedsviering, voorgangers leken
Zondag 25 oktober 10:00 uur, oecumenische viering Oosterlichtkerk, voorgangers Andrea Geria en Richtsje Abma, thema: het goede leven
Zondag 1 november, Allerheiligen, eucharistieviering/familieviering, voorganger pastor Mikel Palić, thema: de gemeenschap van de heiligen
Maandag 2 november, Allerzielen. 18:30 uur Zegenen van de graven op het kerkhof, 19:30 uur eucharistieviering. Voorganger pastor Mikel Palić en pater Wijnand van Wegen
Vrijdag 6 november 10:15 uur, eucharistieviering , voorganger pater Wijnand van Wegen
Zondag 8 november 9:30 uur, eucharistieviering, voorganger pater Wijnand van Wegen
Omdat het maximale aantal bezoekers is teruggebracht naar 30 personen is de viering van 25 oktober vol. Als u niet gereserveerd hebt, kunt u helaas niet deelnemen aan deze viering. U kunt de vieringen zaterdag en zondag wel volgen via de livestream.

Voor alle vieringen moet u reserveren. Zie onder ‘Reserveren’
Collectes zaterdag 24 oktober
Eigen kerk:

Als u de viering via de livestream volgt of als u uw bijdrage niet kunt of wilt geven tijdens de collecte, kunt u uw bijdrage ook overmaken. Dat hoeft niet wekelijks. U zou het ook kunnen opsparen en bijvoorbeeld maandelijks kunnen overmaken via een periodieke overschrijving. U kunt dit doen naar rekeningnummer NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. collectegeld. Juist nu is uw bijdrage extra welkom! We danken u dan ook hartelijk voor uw bijdrage.
Onderhoud:
Nadat het klokkentorentje en de 1e verdieping opnieuw zijn geschilderd, is nu het herstel en buitenschilderwerk op de begane grond begonnen. Zo pakken we stap voor stap het achterstallig onderhoud aan, zodat ook ons gebouw, de Thomaskerk, klaar is voor de toekomst. U kunt uw bijdrage hiervoor overmaken naar rekeningnummer NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. onderhoud.
Collectes zondag 25 oktober
De 1e collecte is voor Hongarije, voor de zorgboerderij van Janka Tanya in Tótvázsony. Deze zorgboerderij verzorgt dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking en autisme. Meer informatie vindt u op de website. Uw bijdrage kunt u ook overmaken op bankrek. nr. NL26 RABO 0329 9747 69 t.n.v. Diaconie Prot.Gem. Huizen o.v.v Hongarije,.

De 2e collecte is voor de Oosterlichtkerk en -gemeente. Uw bijdrage hiervoor kunt u overmaken op bankrek. nr. NL59 INGB 0004 7058 83 t.n.v. Protestantse Gem. Huizen, o.v.v. Oosterlichtkerk.
Vieringen van onze pastores via de livestream
Ook al kunnen we weer gezamenlijke vieringen hebben, we blijven de vieringen uitzenden via een livestream.
De vieringen zijn direct te volgen via deze link. Ook vindt u een link op onze website. Kijkt u op uw telefoon of tablet dan kunt u ook de kerkdienst gemist app downloaden. U vindt de uitzendingen onder RK Huizen/Blaricum.

De vieringen die worden uitgezonden zijn:
Zondag om 9:30 vanuit de Thomaskerk
Zondag om 11:00 vanuit de Vituskerk
De vieringen kunnen na afloop nog korte tijd worden teruggekeken. Alle vieringen vindt u hier.

Wilt u bijdrage aan de kosten van de livestream uitzendingen, maak dan uw bijdrage over naar NL 41 INGB 0000 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. KerkTV.
Openingstijden Thomaskerk
Op zondag is de Thomaskerk alleen om 9:30 uur open voor een viering.

Doordeweeks kunt u wel langskomen om een kaarsje op te steken of voor individueel gebed tijdens de openingstijden van het secretariaat. U kunt het beste langskomen op
maandagmiddag tussen 13:30 en 15:30 uur,
dinsdagochtend tussen 9:30 en 11:30 uur
vrijdagmiddag tussen 13:30 en 15:30 uur.
De deur is meestal dicht, maar als u aanbelt wordt u binnengelaten.
Vieringen
Wekelijks is er op zondag om 9:30 uur viering. Elke 1e vrijdag van de maand is er een Eucharistieviering om 10.15 uur. Elke 4e zaterdag van de maand om 19.00 uur is er een woord- en gebedsviering. Per viering zijn er maximaal 30 bezoekers welkom. Ook verder zijn er strikte regels. U leest deze hier

Wilt u proberen om op zondag rond 9:15 uur aanwezig te zijn. U herkent de vrijwilligers die u ontvangen bij de deur en begeleiden in de kerkzaal aan een rood hesje. U kunt ook bij hen terecht met vragen of opmerkingen. Zij helpen u graag verder.

Omdat we extra moeten ventileren is de kerk niet zo warm als u gewend bent. We raden u aan om warme kleding aan te trekken als u naar de viering komt.
We willen er alles aan doen om te voorkomen dat er besmetting plaatsvindt in de kerk. Daarom willen we u verzoeken om ook in de kerk, als u van en naar uw zitplek loopt, een mondkapje te dragen.

Om het veilig te houden hebben we uw medewerking hard nodig?  Helpt u mee?
Geen koffiedrinken
Nu de horeca en ook alle (sport)kantines gesloten zijn hebben we moeten beslissen dat er na afloop van de viering geen koffie meer kan worden gedronken.
Reserveren
Voor alle vieringen wordt u dringend verzocht om te reserveren. Als uw reservering verwerkt is, ontvangt u een antwoord. Nu het maximum aantal bezoekers weer beperkt is tot 30 personen is er een kans dat u de viering niet kunt bijwonen. U kunt zich opgeven bij het secretariaat  Hebt u geen email, dan kunt u zich telefonisch (035-5240069) opgeven.
 
Aanmelden voor een specifieke viering op zaterdag of zondag kan tot de vrijdag ervoor 12 uur ’s middags. Aanmelding voor de 1e vrijdagviering kan tot en met de woensdagavond ervoor. Bent u BHV-er of heeft u een EHBO-diploma, wilt u dit dan aan ons laten weten. Volgens de regels moet er elk viering een EHBO-er of BHV-er aanwezig zijn. De BHV-er telt ook niet mee voor het maximum van 30 personen.

 Als u niet kunt komen, wilt u zich dan afmelden bij het secretariaat Mocht u ziek zijn of koorts- of verkoudheidsklachten hebben dan verzoeken we u om thuis te blijven.

Nieuws uit de parochie 
Zaterdagavondviering
Zaterdag 24 oktober om 19:00 uur is de maandelijkse woord- en gebedsviering vanuit de Thomaskerk. In deze viering die wordt verzorgd door leden van de lekenvieringengroep speelt het woord een belangrijke rol, maar is er ook ruimte voor individueel gebed. Er is muziek en zang en u wordt actief betrokken bij de viering. U bent van harte welkom. Omdat er op zondag geen viering is vanuit de Thomaskerk, kunt u de viering ook bekijken via de livestream. U kunt de viering ook op een later moment terugkijken.
Oecumenische viering
Zondag 25 oktober is er om 10:00 uur een oecumenische viering in de Oosterlichtkerk. In de Thomaskerk is die dag geen viering. Voorgangers in de oecumenische viering zijn pastor Andrea Geria en dominee Richtsje Abma. Het thema van de oecumenische viering is “Het goede leven”..Omdat er zo weinig mensen aanwezig kunnen zijn zijn willen we voorstellen om in kleine “oecumenische” groepjes de viering via de livestream te volgen. Nodig een paar mensen van de Oosterlichtkerk uit en kijk met een kopje koffie of thee samen naar de livestream vanuit de Oosterlichtkerk.
Godly Play
Zondag tijdens de oecumenische viering is er Godly Play voor kinderen in de basisschool leeftijd. Godly Play is een manier van Bijbelverhalen beleven. Op een beeldende manier wordt er een verhaal verteld. Daarna is er tijd om je eigen plek te vinden in het verhaal. Dit gebeurt door een gesprek en een activiteit. Voor jongere kinderen, tot 4 jaar, is er oppas. Graag wel wat eigen speelgoed meegeven in verband met corona. De kinderen moeten van te voren worden aangemeld via het secretariaat (035-5240069)
1e vrijdagviering
Wie wil niet graag gezien worden? We verlangen naar respect. We willen iemand zijn die in aanzien staat. Maar de vraag is of ons streven daarnaar vaak niet averechts werkt. Niet ons huis, niet onze bankrekening doet mensen naar ons omzien. Niet onze maatschappelijke positie geeft ons aanzien.

We verdienen pas respect als we doen wat we zeggen. Belangrijk is dat we inzien dat we ten dienste van anderen leven. We worden pas iemand als we op de bres staan voor het geluk van anderen. Dat is het diepste inzicht dat het evangelie ons meegeeft. Woorden en daden horen bij elkaar.

Eretitels en ereplaatsen maken niemand groter in aanzien. Het enige dat telt is zo goed als God zijn. Als broers en zussen staan we ten dienste van elkaar, ieder met een eigen taak en verantwoordelijkheid. Hoe groter onze zorg is voor de minsten, des te groter wordt ons aanzien in de ogen van God en van de mensen. Daarover willen wij verder nadenken op vrijdag 6 november om 10.15 uur tijdens de viering van de eerste vrijdag van de maand. U bent van harte uitgenodigd in de Thomaskerk.
Allerzielen
Ook dit jaar is er op maandag 2 november om 18:30 uur (vóór de allerzielenviering) de mogelijkheid om het graf van uw dierbare op de begraafplaats te laten zegenen. U bent hiervoor van harte welkom. Er zijn geen beperkingen in het aantal personen en ook reserveren is niet nodig.
 
De nabestaanden van de overledenen van het afgelopen jaar krijgen een persoonlijke uitnodiging voor de viering van 19:30 uur in de Thomaskerk. Overige parochianen kunnen via het secretariaat (035-5240069) reserveren voor deze viering. U hoort dan of er plek is. Kunt u de viering niet bijwonen, dan kunt u hem wel volgen via de livestream  of via onze website.U kunt de viering ook op een later moment terugkijken.
Hulp gezocht
Sinds enkele jaren hebben we de gewoonte om op 2 november het hoofdpad en het Katholieke gedeelte van de begraafplaats te verlichten met waxinelichtjes. Ook dit jaar willen we dit weer doen, maar we zoeken daarvoor nog vrijwilligers die mee willen helpen om de potten met lichtjes klaar te zetten en/of na het zegenen van de graven op te ruimen. Wilt u ons helpen? Neem dan contact op met Marion Brouwers (marion@vanderpaardt.nl, 06-48755843)
Huiskamergesprekken 2020, maar dan een beetje anders…

Kerk zijn in corona tijd, dat vraagt creativiteit. Sinds juni zijn de kerkdeuren gelukkig weer een beetje open. We willen elkaars verhaal horen en elkaar laten weten dat we elkaar niet vergeten zijn. Samen met de Oosterlichtkerk willen we elkaar ontmoeten. Gewoon om wat bij te praten in deze onwerkelijke tijden. We willen, als het maar enigszins mogelijk en verantwoord is, samen iets doen in de week van 9-13 november. De verschillende activiteiten duren ongeveer een uur. De tijden zijn nog niet bekend.

We hebben vier onderwerpen gekozen: In gesprek over levenskunst aan de hand van 1 Korintiërs 1. locatie: een ruimte in een van de kerken (max. 7 personen met gespreksleider) of bij iemand thuis (max. 4 personen zonder gespreksleider).Beeldmeditatie bij een schilderij van Marc Chagall – locatie: Stilteruimte Oosterlichtkerk (max. 7 personen). Grady van den Bosch begeleidt deze activiteit.Het goede leven – Crisis in muziek. Locatie: een ruimte in een van de kerken (max. 7 personen). Drie werkvormen met popmuziek rond thema’s die verbonden zijn met crisismomenten in ons leven. Eric Bakker en Willem Boersma begeleiden deze activiteit.Wandelen aan de hand van de Emmausgangers. Mensen gaan twee aan twee wandelen. Al pratende ervaren ze misschien iets van de onbekende derde zoals de twee leerlingen van Jezus op weg naar Emmaüs een derde persoon tegenkwamen, die het gesprek kleur gaf. Houdt u van wandelen, maar heeft u geen idee welk onderwerp u aan zou willen roeren? U krijgt kaartjes mee met mooie thema’s voor een gesprek.
Wordt u al enthousiast? Geef dan door aan het secretariaat (035-5240069) waar u bij zou willen zijn. Als er veel belangstelling is, dan overwegen we meer momenten in tijd te zoeken. Ontmoet u mee?

Namens de samenwerkende kerken, Carla Schaap, Roelie Loois (OLK) en Hanneke Henrichs.
Gerarduskalender
Ook dit jaar is de Gerarduskalender weer te koop. De Gerarduskalender, uitgebracht door Klooster Wittem, is een scheurkalender met elke dag op de voorkant een spreuk die opbeurt of aanzet tot nadenken, onder het motto: ‘elke dag een beetje spirit’. Op de achterkant staan afwisselend moppen, gedichten, bezinningsteksten, puzzels en informatie over verschillende onderwerpen.

De kalender is bedoeld om elke dag goed te kunnen beginnen. De opbrengst van de kalender komt ten goede aan alle activiteiten die vanuit klooster Wittem worden georganiseerd. Na de viering van 18 oktober kunt u de kalender voor Є7,95 kopen bij Mw. Toos Wiewel. U kunt voor een exemplaar ook contact opnemen met het secretariaat (035-5240069)
Geen wandeling langs kerk en moskee op 7 november
De werkgroep Kerk en Moskee Huizen laat weten dat de geplande wandeling langs en naar de beide moskeeën, de Thomaskerk en de Oosterlichtkerk op 7 november a.s. niet door kan gaan vanwege het oplopende aantal besmettingen met corona. De afgelopen twee jaar was er grote belangstelling voor deze ontmoeting, die steeds op de eerste zaterdag van november werd georganiseerd.
De werkgroep kijkt terug op twee geslaagde gezamenlijke activiteiten eerder dit jaar. Eerst was er het online uitgezonden gebedsmoment op 30 april, waaraan deelgenomen werd door de imams van de Turkse en de Marokkaanse moskee, de predikanten van de Oosterlichtkerk, de Goede Herderkerk, de pastor van de RK Thomaskerk en de voorganger van de synagoge in Bussum. (Klik op het plaatje om de opname te kijken.) Eind juni werd er samengewerkt bij de Actie Vakantietas: 60 kinderen kregen een rugzak met speelgoed voor de vakantieperiode.

De werkgroep wil de samenwerking graag voortzetten en zit ook nu niet stil. Er worden plannen gemaakt voor activiteiten begin volgend jaar. Te zijner tijd volgt nader bericht daarover.
Interview met pastor Mikel Palić
Op KathedraalTV is een interview geweest met pastor Mikel Palić en de twee andere priesters die in september gewijd zijn in ons bisdom. Zij vertellen over hun keuze voor het priesterschap, maar ook over de kansen van het katholieke geloof hier in Nederland. U kunt het interview terugkijken via de website van het bisdom.
Vakantie pastor
Pastor Mikel Palić is tot en met 30 oktober 2020 op vakantie.

Ter bemoediging
Maria
Maria leeft in elke vrouw
in elke kleine mens
die om het even waar wordt vergeten
en over het hoofd gezien.

Maria leeft in elke vrouw
in elke kleine mens
van wie niemand nog iets verwacht.

Maria leeft in elke kleine mens
die niet berust
bij minachtig of onmacht
maar die
– tenminste bij zichzelf –
de hoop wakker houdt
dat ook een neergeslagen mens
ooit rechtop zal komen.

Maria leeft in elke mens
die weigert te verlammen
in de angst en durft geloven in dat woord:
vrees niet,
met jou wil God
iets nieuws beginnen.

Ieder mens
kan in zijn leven
de kiemen dragen van een nieuwe toekomst.
 (Pastoraal werkster Giny v.d. Korput)
Contact

Kopij Kontaktpunten
Hebt u kopij voor de Kontaktpunten, stuurt u die dan uiterlijk donderdagavond naar het secretariaat op. Probeer de informatie wel zo kort en krachtig mogelijk op te schrijven.

Aanmelden Kontaktpunten
Als u de Kontaktpunten voortaan digitaal wilt ontvangen, stuur dan een mail naar het secretariaat of meld u aan via de website. Zou u ons willen melden als u weet dat iemand graag de Kontaktpunten ontvangt maar de digitale Kontaktpunten niet kan lezen en de papieren versie niet kan meenemen uit de kerk. Wij zorgen dan dat diegene de papieren versie ontvangt.