Kontaktpunten 1 november

Vieringen
Deze zondag lezen we het begin van de bergrede, de zaligsprekingen. Deze bekende tekst omvat een aantal gelukwensen. De eerste daarvan is “Zalig de armen van geest” of als we de nieuwe bijbelvertaling nemen “Gelukkig wie nederig van hart zijn”. Jezus wenst ons dus geluk. Wat een mooi begin van een toespraak, want wie wil er nu niet gelukkig zijn.
 
Maar wat is dat, geluk? Als wij aan geluk denken, denken we vaak terug aan momenten waarop alles meezat, waarbij alles als het ware bij elkaar kwam en paste. Je ongelukkig voelen daarentegen wil niemand. Mensen verlangen naar geluk.
 
Als Jezus het over geluk heeft, heeft hij het niet over die paar bijzondere momenten die wij ons herinneren. Zijn geluk ziet er radicaal anders uit dan wat we normaal gesproken onder geluk verstaat. Jezus heeft het over duurzaam geluk. Gelukkig word je niet als je verlangens, begeerten en behoeften bevredigd zijn. Want je wensen en eisen stoppen nooit. Gelukkig word je pas als je in de sfeer van God komt; Als je beseft dat Hij dichtbij je is; Als je leven tot rust komt bij Hem. Hoe? Dan moeten we misschien nog eens goed naar de zaligsprekingen kijken. Laten we er twee als voorbeeld nemen.
 
“Zalig de armen van Geest, want aan hen behoort het rijk der hemelen”. Over wie heeft Jezus het dan eigenlijk? Wanneer ben je arm van Geest? Zou dat niet zijn als je je open stelt. Als je niet te veel vasthoudt aan je ego of je bezit. Als je jezelf niet in het centrum plaatst, maar jezelf ziet als onderdeel van. Die open houding krijg je niet vanzelf. Het heeft te maken met de onthechting: niet hechten aan bezit, status of eigenwaarde, met ontvankelijkheid, met dankbaar zijn en niets verlangen. Dat is wat leidt tot innerlijke vrijheid en geluk.
 
“Zalig die treuren, want zij zullen getroost worden”. Hoe kunnen we verdriet ooit zien als weg naar geluk? Misschien zo: door het niet te ontkennen. Verdriet hebben is een manier om je te verzoenen met de werkelijkheid. Voor verdriet kies je niet, maar als het op je pad komt, wat dan? Je mág treuren, je mág huilen. Die tranen zijn nodig. Laat er dit vertrouwen zijn: iets of iemand zal je bijstaan, helpen, overeind houden. Iets of iemand zal je troosten. Zo wordt verdriet een middel over verder te kunnen, om geluk terug te vinden.
 
Wilt u verder nadenken over de zaligsprekingen? Kom dan zondag om 9:30 uur naar de Thomaskerk of kijk en luister naar de livestream.
Komende vieringen
De komende weken zijn er de volgende vieringen in de Thomaskerk:
Zondag 1 november 9:30 uur, Allerheiligen, eucharistieviering/familieviering, voorganger pastor Mikel Palić, thema: de gemeenschap van de heiligen
Maandag 2 november, Allerzielen.
18:30 uur Zegenen van de graven op het kerkhof,
19:30 uur eucharistieviering. Voorganger pastor Mikel Palić
Vrijdag 6 november 10:15 uur, eucharistieviering, voorganger pater Wijnand van Wegen
Zondag 8 november 9:30 uur, eucharistieviering, voorganger pater Wijnand van Wegen
Zondag 15 november 9:30 uur, woord- en communieviering, voorganger Ton Hekkenberg
Het maximum aantal van 30 personen is voor de viering van 1 november bereikt. Als u niet gereserveerd hebt, kunt u helaas niet aanwezig zijn. U kunt de viering wel volgen via de livestream.
Collectes zondag 1 november 
Eigen kerk:
U kunt uw bijdrage ook overmaken naar rekeningnummer NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. collectegeld. Juist nu is uw bijdrage extra welkom!
Bisdom:
Onze parochie betaalt, net als alle andere parochies in het bisdom maandelijks een financiële bijdrage aan het bisdom. Dit bedrag is bestemd voor de organisatie van het bisdom en voor de ondersteuning van de parochies bij hun werk. U kunt uw bijdrage hiervoor overmaken naar rekeningnummer NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. Bisdom. We danken u hartelijk voor uw bijdrage.
Vieringen van onze pastores via de livestream
Ook al kunnen we weer gezamenlijke vieringen hebben, we blijven de vieringen uitzenden via een livestream.
De vieringen zijn direct te volgen via deze link. Ook vindt u een link op onze website. Kijkt u op uw telefoon of tablet dan kunt u ook de kerkdienst gemist app downloaden. U vindt de uitzendingen onder RK Huizen/Blaricum.

De vieringen die worden uitgezonden zijn:
Zondag om 9:30 vanuit de Thomaskerk
Zondag om 11:00 vanuit de Vituskerk
De vieringen kunnen na afloop nog korte tijd worden teruggekeken. Alle vieringen vindt u hier.

Wilt u bijdrage aan de kosten van de livestream uitzendingen, maak dan uw bijdrage over naar NL 41 INGB 0000 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. KerkTV.
Openingstijden Thomaskerk
Op zondag is de Thomaskerk alleen om 9:30 uur open voor een viering.

Doordeweeks kunt u wel langskomen om een kaarsje op te steken of voor individueel gebed tijdens de openingstijden van het secretariaat. U kunt het beste langskomen op
maandagmiddag tussen 13:30 en 15:30 uur,
dinsdagochtend tussen 9:30 en 11:30 uur
vrijdagmiddag tussen 13:30 en 15:30 uur.
De deur is meestal dicht, maar als u aanbelt wordt u binnengelaten.
Vieringen
Wekelijks is er op zondag om 9:30 uur viering. Elke 1e vrijdag van de maand is er een Eucharistieviering om 10.15 uur. Elke 4e zaterdag van de maand om 19.00 uur is er een woord- en gebedsviering. Per viering zijn er maximaal 30 bezoekers welkom. Ook verder zijn er strikte regels. U leest deze hier

Wilt u proberen om op zondag rond 9:15 uur aanwezig te zijn. U herkent de vrijwilligers die u ontvangen bij de deur en begeleiden in de kerkzaal aan een rood hesje. U kunt ook bij hen terecht met vragen of opmerkingen. Zij helpen u graag verder.
Omdat we extra moeten ventileren is de kerk niet zo warm als u gewend bent. We raden u aan om warme kleding aan te trekken als u naar de viering komt.

We willen er alles aan doen om te voorkomen dat er besmetting plaatsvindt in de kerk. Daarom willen we u verzoeken om ook in de kerk, als u van en naar uw zitplek loopt, een mondkapje te dragen.

Om het veilig te houden hebben we uw medewerking hard nodig?  Helpt u mee?

Nu de horeca en ook alle (sport)kantines gesloten zijn hebben we moeten beslissen dat er na afloop van de viering geen koffie meer kan worden gedronken.
Reserveren
Voor alle vieringen wordt u dringend verzocht om te reserveren. Als uw reservering verwerkt is, ontvangt u een antwoord. Nu het maximum aantal bezoekers weer beperkt is tot 30 personen is er een kans dat u de viering niet kunt bijwonen. U kunt zich opgeven bij het secretariaat  Hebt u geen email, dan kunt u zich telefonisch (035-5240069) opgeven.
 
Aanmelden voor een specifieke viering op zaterdag of zondag kan tot de vrijdag ervoor 12 uur ’s middags. Aanmelding voor de 1e vrijdagviering kan tot en met de woensdagavond ervoor. Bent u BHV-er of heeft u een EHBO-diploma, wilt u dit dan aan ons laten weten. Volgens de regels moet er elk viering een EHBO-er of BHV-er aanwezig zijn. De BHV-er telt ook niet mee voor het maximum van 30 personen.

 Als u niet kunt komen, wilt u zich dan afmelden bij het secretariaat Mocht u ziek zijn of koorts- of verkoudheidsklachten hebben dan verzoeken we u om thuis te blijven.

Nieuws uit de parochie 
Technische storing
Door een technische storing is er helaas geen geluid bij de opname van de viering van afgelopen zondag. Het mankement is inmiddels verholpen, dus de viering van 1 november zou u weer als vanouds moeten kunnen bekijken en beluisteren.

Rectificatie
In tegenstelling tot wat in het In memoriam in de Kontaktpunten van 25 oktober staat woonde de heer Henk Kok in Huizen.
Allerzielen
Ook dit jaar is er op maandag 2 november om 18:30 uur (vóór de allerzielenviering) de mogelijkheid om het graf van uw dierbare op de begraafplaats te laten zegenen. U bent hiervoor van harte welkom. Reserveren is niet nodig.
 
Om 19:30 uur is de Allerzielenviering in de Thomaskerk. U kunt reserveren voor deze viering via het secretariaat (035-5240069). U hoort dan of er nog plek is. U de viering ook volgen via de livestream of via onze website www.rkhuizen.nl. U kunt de viering ook op een later moment terugkijken.
1e vrijdagviering
Wie wil niet graag gezien worden? We verlangen naar respect. We willen iemand zijn die in aanzien staat. Maar de vraag is of ons streven daarnaar vaak niet averechts werkt. Niet ons huis, niet onze bankrekening doet mensen naar ons omzien. Niet onze maatschappelijke positie geeft ons aanzien.

We verdienen pas respect als we doen wat we zeggen. Belangrijk is dat we inzien dat we ten dienste van anderen leven. We worden pas iemand als we op de bres staan voor het geluk van anderen. Dat is het diepste inzicht dat het evangelie ons meegeeft. Woorden en daden horen bij elkaar.

Eretitels en ereplaatsen maken niemand groter in aanzien. Het enige dat telt is zo goed als God zijn. Als broers en zussen staan we ten dienste van elkaar, ieder met een eigen taak en verantwoordelijkheid. Hoe groter onze zorg is voor de minsten, des te groter wordt ons aanzien in de ogen van God en van de mensen. Daarover willen wij verder nadenken op vrijdag 6 november om 10.15 uur tijdens de viering van de eerste vrijdag van de maand. U bent van harte uitgenodigd in de Thomaskerk.
Ontmoeten
Hebt u ook zo’n zin om weer eens andere parochianen en gemeenteleden te ontmoeten?
Elkaars verhaal te horen en te laten weten dat we elkaar niet vergeten zijn. Dat kan!
In de week van 9-13 november zijn de Oosterlichtkerk en de Thomaskerk op bepaalde tijden open. Er zullen verschillende activiteiten worden georganiseerd in de ochtend, middag en avond van ongeveer een uur als alternatief voor de jaarlijkse huiskamergesprekken. Bij alle activiteiten zullen de coronamaatregelen in acht worden genomen en daar zal consequent op worden toegezien.
Activiteiten:
In een ruimte in de kerk in een groepje van max 7 deelnemers (inclusief de gespreksleider) met elkaar in gesprek gaan over ‘Het Goede Leven’. Wat vind je het mooie en moeilijke aan de fase waarin jij je nu bevindt? Lukt het jou om balans te vinden in je leven? Bij aanmelding graag 1e en 2e datum voorkeur aangeven

Locatie Oosterlichtkerk:     
Maandagmiddag 9 november 14.00-15.15 uur     
Woensdagmiddag 11 november 14.00-15.15 uur     
Vrijdagochtend 13 november 10.30-11.45 uur

Locatie Thomaskerk:     
Dinsdagochtend 10 november 10.30-11.45 uur     
Donderdagmiddag 12 november 14.00-15.15 uur 

In plaats van in de kerk kan bovenstaande activiteit ook bij  iemand thuis plaats vinden (huiskamergesprek), maar dan in een groepje van max 4 mensen. Graag 1e en 2e datum voorkeur aangeven. Gastadres volgt na aanmelding.      

Maandagmiddag 9 november 14.00-15.15 uur      
Woensdagmiddag 11 november 14.00-15.15 uur      
Donderdagmiddag 12 november 14.00-15.15 uur

In een ruimte in de Oosterlichtkerk neemt Grady van den Bosch (kunstenares) u mee in  een open gesprek over het goede leven n.a.v. een schilderij van Marc Chagall over Noach  en zijn gezin in quarantaine, verlangend naar bevrijding. Is dat vergelijkbaar met de tijd  van nu?

Locatie Oosterlichtkerk:     

Dinsdagmiddag 10 november 14.00-15.00 uur In een ruimte in de Oosterlichtkerk gaan Eric Bakker en Willem Boersma (twee muziekkenners bij uitstek) met de deelnemers in gesprek n.a.v. de popsong “Land van hoop en dromen” van Bruce Springsteen. Vanwaar kom je en waar hoop je op?

Locatie Oosterlichtkerk:      
Dinsdagavond 10 november 20.00-21.30 uur      
Donderdagavond 12 november 20.00-21.30 uur 

Bij een Emmaüswandeling gaan mensen met z’n tweeën een uur wandelen. Al pratende ervaren ze misschien iets van de onbekende derde persoon. De route is van tevoren bepaald.

Start Oosterlichtkerk:      

Maandagochtend 9 november 10.30-11.30 uur      
Dinsdagmiddag 10 november 15.15-16.15 uur      
Woensdagochtend 11 november 10.30-11.30 uur 

U kunt zich aanmelden voor één of meerdere activiteiten, graag voor 6 november. Aanmelden per e-mail aan:
Het secretariaat van onze parochie, 035-5240069 t.a.v. Hanneke Henrichs of Carla Schaap of
groepspastoraat van de Oosterlichtkerk, tel 06 37651888 t.a.v. Roelie Loois
KerkTV
Nu we een camera hebben zijn vieringen goed te zien via een livestream via Kerkdienstgemist.nl. Op deze manier kan iedereen onze vieringen, eventueel ook begrafenisvieringen, live bijwonen. De kosten voor de apparatuur en het abonnement voor kerkdienstgemist zijn echter een flinke kostenpost. We zijn daarom heel blij met de bijdragen van parochianen op rekeningnummer NL 41 INGB 0000 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. KerkTV. In oktober is er Є 180,- hiervoor binnengekomen. Alle gevers heel hartelijk dank.
Gerarduskalender
Ook dit jaar is de Gerarduskalender weer te koop. De Gerarduskalender, uitgebracht door Klooster Wittem, is een scheurkalender met elke dag op de voorkant een spreuk die opbeurt of aanzet tot nadenken, onder het motto: ‘elke dag een beetje spirit’. Op de achterkant staan afwisselend moppen, gedichten, bezinningsteksten, puzzels en informatie over verschillende onderwerpen.

De kalender is bedoeld om elke dag goed te kunnen beginnen. De opbrengst van de kalender komt ten goede aan alle activiteiten die vanuit klooster Wittem worden georganiseerd. Na de viering van 18 oktober kunt u de kalender voor Є7,95 kopen bij Mw. Toos Wiewel. U kunt voor een exemplaar ook contact opnemen met het secretariaat (035-5240069)

Ter bemoediging
Er zijn mensen
Ze leefden voor jou en ze komen na je,
naast jou leven ze en soms tegenover je.
Ze zijn heilig zoals jij.
Ze dragen een wonder in zich zoals jij
en je kunt dit ontdekken.
Maar ze zijn niet zoals jij,
ze hebben een eigen gezicht
en dat is het ene, onherhaalbare, nieuwe gezicht
van elke mens afzonderlijk.
Ze hebben een eigen grond
en wortelen in eigen bodem.
Maar in de diepte zijn onze wortels
verstrengeld in dezelfde grond.
Er zijn planten, vruchten en bloemen,
en vogels, en vissen en andere dieren
en wolken en stenen.
Ze zijn heilig zoals jij en zoals de ander.
Je bent voortdurend met die anderen bezig,
je vormt hun leven, wekt hun gevoel, wordt hun tot zorg,
en de anderen zijn voortdurend met jou bezig.
Wij zijn samen één groot verhaal,
en vertellen elkaar voort in kleine verhalen.
En er is iemand, die elk verhaal kent
en die mee vertelt naar de toekomst toe.
Contact

Kopij Kontaktpunten
Hebt u kopij voor de Kontaktpunten, stuurt u die dan uiterlijk donderdagavond naar het secretariaat op. Probeer de informatie wel zo kort en krachtig mogelijk op te schrijven.

Aanmelden Kontaktpunten
Als u de Kontaktpunten voortaan digitaal wilt ontvangen, stuur dan een mail naar het secretariaat of meld u aan via de website. Zou u ons willen melden als u weet dat iemand graag de Kontaktpunten ontvangt maar de digitale Kontaktpunten niet kan lezen en de papieren versie niet kan meenemen uit de kerk. Wij zorgen dan dat diegene de papieren versie ontvangt.