Kontaktpunten 8 november

Vieringen
De evangelielezing van vandaag gaat over de gelijkenis van de domme en verstandige bruidsmeisjes die wachten op de bruidegom. In andere vertalingen gaat het over de dwaze en de wijze bruidsmeisjes. Daarmee sluit het mooi aan bij de eerste lezing.

De eerste lezing is uit het boek Wijsheid. Het is een van de deuterocanonieke boeken. In de katholieke en orthodox-christelijke tradities behoort het boek tot de tweede canon (vandaar deuterocanoniek; deutero- betekent tweede in het Latijn). In de Protestantse traditie valt het boek buiten de canon en wordt aangeduid als apocrief (‘verborgen’).

Het boek wordt ook wel ‘Wijsheid van Salomo’ genoemd omdat de auteur sterk de indruk wekt dat koning Salomo aan het woord is. Het is oorspronkelijk in het Grieks geschreven, waarschijnlijk in de eerste eeuw voor of de eerste eeuw na Christus. Daardoor kan het niet door koning Salomo zelf geschreven zijn.

In de bijbel heeft wijsheid niets te maken met intelligentie of levenservaring, maar met God. Iemand die wijs is betrekt God in zijn leven, in zijn manier van omgaan met de ander, in zijn werk, in zijn levenshouding. Een dwaas leeft precies tegenovergesteld, een leven waarin God geen plaats krijgt, een leven dat niets met Gods wijsheid te maken heeft.
In de eerste lezing wordt de wijsheid verbeeld als een begerenswaardige vrouw. Die vrouw zoekt jou en laat zich gemakkelijk vinden. De wijsheid is een vrouw die je kunt liefhebben. Wanneer je wijsheid zo voorstelt en als je het zoeken naar wijsheid kunt beleven als het zoeken naar een beminde die zich graag wil laten kennen, dan is het zoeken naar wijsheid vooral iets van het hart, iets dat het verstand overstijgt. Dan geeft wijsheid je inzicht omdat het je hart geraakt heeft.

We lezen ook dat de wijsheid op zoek is naar mensen die haar waard zijn. Ze treedt hun genadig tegemoet en vertoont zich aan hen in elk overleg. Ofwel, wie oprecht zoekt te leven in wat Gods wijsheid voorstaat, die mag erop vertrouwen, dat wijsheid ook wordt gegeven op de momenten, dat je het hard nodig hebt.

Wilt u verder nadenken over wijs versus dwaas? Kom dan zondag om 9:30 uur naar de Thomaskerk of kijk en luister naar de livestream.
Komende vieringen
De komende weken zijn er de volgende vieringen in de Thomaskerk:
Vrijdag 6 november 10:15 uur, eucharistieviering, voorganger pater Wijnand van Wegen
Zondag 8 november 9:30 uur, eucharistieviering, voorganger pater Wijnand van Wegen
Zondag 15 november 9:30 uur, woord- en communieviering, voorganger Ton Hekkenberg
Vrijdag 20 november 11:00 uur, ziekenzalvingsviering, eucharistieviering, voorgangers pastor Andrea Geria en pastor Mikel Palić
Zaterdag 21 november 19:00 uur, woord- en gebedsviering, voorgangers leken
Zondag 22 november 9:30 uur, kerkwijdingsfeest, eucharistieviering, voorganger pastor Mikel Palić
Het maximum aantal van 30 personen is voor de viering van 8 november bereikt. Als u niet gereserveerd hebt, kunt u helaas niet aanwezig zijn. U kunt de viering wel volgen via de livestream.

Voor alle vieringen vragen we u om te reserveren
. Zie onder ‘Reserveren’
Collectes zondag 8 november 
Eigen kerk:
Als u de viering via de livestream volgt of als u uw bijdrage niet kunt of wilt geven tijdens de collecte, kunt u uw bijdrage ook overmaken. Dat hoeft niet wekelijks. U zou het ook kunnen opsparen en bijvoorbeeld maandelijks kunnen overmaken via een periodieke overschrijving. U kunt uw bijdrage ook overmaken naar rekeningnummer NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. collectegeld. Juist nu is uw bijdrage extra welkom!
Willibrord:
De Katholieke Vereniging voor Oecumene zet zich vanuit de Rooms-katholieke Kerk in voor de oecumenische samenwerking in Nederland. De vereniging wordt gedragen door de katholieke gemeenschap en bevordert de oecumenische samenwerking door middel van publicaties, studiedagen, ontmoetingen, advisering en dienstverlening. De vereniging onderhoudt oecumenische contacten met andere kerken en is namens de RK Kerk ook direct betrokken bij het werk van de Raad van Kerken in Nederland. U kunt uw bijdrage hiervoor overmaken naar rekeningnummer NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. Willibrord. We danken u hartelijk voor uw bijdrage.
Vieringen van onze pastores via de livestream
Ook al kunnen we weer gezamenlijke vieringen hebben, we blijven de vieringen uitzenden via een livestream.
De vieringen zijn direct te volgen via deze link. Ook vindt u een link op onze website. Kijkt u op uw telefoon of tablet dan kunt u ook de kerkdienst gemist app downloaden. U vindt de uitzendingen onder RK Huizen/Blaricum.

De vieringen die worden uitgezonden zijn:Zondag om 9:30 vanuit de ThomaskerkZondag om 11:00 vanuit de Vituskerk
De vieringen kunnen na afloop nog korte tijd worden teruggekeken. Alle vieringen vindt u hier.

Wilt u bijdrage aan de kosten van de livestream uitzendingen, maak dan uw bijdrage over naar NL 41 INGB 0000 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. KerkTV.
Openingstijden Thomaskerk
Op zondag is de Thomaskerk alleen om 9:30 uur open voor een viering.

Doordeweeks kunt u wel langskomen om een kaarsje op te steken of voor individueel gebed tijdens de openingstijden van het secretariaat. U kunt het beste langskomen op
maandagmiddag tussen 13:30 en 15:30 uur,
dinsdagochtend tussen 9:30 en 11:30 uur
vrijdagmiddag tussen 13:30 en 15:30 uur.
De deur is meestal dicht, maar als u aanbelt wordt u binnengelaten.
Vieringen
Wekelijks is er op zondag om 9:30 uur viering. Elke 1e vrijdag van de maand is er een Eucharistieviering om 10.15 uur. Elke 4e zaterdag van de maand om 19.00 uur is er een woord- en gebedsviering. Per viering zijn er maximaal 30 bezoekers welkom. Ook verder zijn er strikte regels. U leest deze hier

Wilt u proberen om op zondag rond 9:15 uur aanwezig te zijn. U herkent de vrijwilligers die u ontvangen bij de deur en begeleiden in de kerkzaal aan een rood hesje. U kunt ook bij hen terecht met vragen of opmerkingen. Zij helpen u graag verder.

Omdat we extra moeten ventileren is de kerk niet zo warm als u gewend bent. We raden u aan om warme kleding aan te trekken als u naar de viering komt.
We willen er alles aan doen om te voorkomen dat er besmetting plaatsvindt in de kerk. Daarom willen we u verzoeken om ook in de kerk, als u van en naar uw zitplek loopt, een mondkapje te dragen.

Om het veilig te houden hebben we uw medewerking hard nodig?  Helpt u mee?

Nu de horeca en ook alle (sport)kantines gesloten zijn hebben we moeten beslissen dat er na afloop van de viering geen koffie meer kan worden gedronken.
Reserveren
Voor alle vieringen wordt u dringend verzocht om te reserveren. Als uw reservering verwerkt is, ontvangt u een antwoord. Nu het maximum aantal bezoekers weer beperkt is tot 30 personen, is er een kans dat u de viering niet kunt bijwonen. Is het maximale aantal bezoekers van 30 personen bereikt, dan komt u op de wachtlijst en als u dat wenst staat u bovenaan de lijst voor de viering de week erna. U kunt zich opgeven bij het secretariaat (secretariaat@rkhuizen.nl). Hebt u geen email, dan kunt u zich telefonisch (035-5240069) opgeven.
Omdat er wekelijks meer dan het maximum aantal parochianen naar de vieringen wil komen, is het niet meer mogelijk om voor meerdere vieringen of voor vieringen verder dan de komende zondag te reserveren. Ook als u tot nu toe vast op de bezoekerslijst stond moet u vanaf nu weer gaan reserveren.

Aanmelden voor een specifieke viering op zaterdag of zondag kan tot de vrijdag ervoor 12 uur ’s middags. Aanmelding voor de 1e vrijdagviering kan tot en met de woensdagavond ervoor. Bent u BHV-er of heeft u een EHBO-diploma, wilt u dit dan aan ons laten weten. Volgens de regels moet er elk viering een EHBO-er of BHV-er aanwezig zijn. De BHV-er telt ook niet mee voor het maximum van 30 personen.

 Als u niet kunt komen, wilt u zich dan afmelden bij het secretariaat Mocht u ziek zijn of koorts- of verkoudheidsklachten hebben dan verzoeken we u om thuis te blijven.
Nieuws uit de parochie
Corona-besmetting
Afgelopen maandag na de Allerzielenviering voelde pastor Mikel Palić zich niet helemaal lekker. Hij heeft zich dinsdag laten testen en de uitslag was niet goed. Hij is positief getest. Het gaat op dit moment goed met hem. Zowel hij als pastor Andrea Geria zijn direct in quarantaine gegaan. In samenwerking met GGD heeft Mikel degene met wie hij in nauw contact is geweest al benaderd. Nauw contact betekent meer dan 15 minuten op minder dan 1,5 m afstand. Volgens GGD vallen de kerkgangers niet in deze groep en het gevaar van besmetting was voor hun dus zeer gering. Ben u zondag of maandag bij de viering geweest of op het kerkhof, houdt u uw gezondheid dan extra in de gaten. Mocht u klachten ontwikkelen, laat u dan testen. Meer informatie vindt u op de Website van het RIVM. Beide pastores kunnen vanwege de quarantaine u niet bezoeken en ook geen bezoek ontvangen.
Een actuele zaligspreking
Zalig jij die je handen wast, want je zult het levende water proeven
Zalig jij die afstand houdt, want je komt dichter bij God
Zalig jij die in quarantaine gaat, want je helpt anderen
Zalig jij die werkt in de eerstelijnszorg, want je zult mensen redden
Ziekenzalvingsviering
Op vrijdag 20 november om 11 uur is er in de Thomaskerk een ziekenzalvingsviering. Tijdens deze viering is iedereen welkom die geconfronteerd wordt met ziekte of ouderdom en die via het sacrament van de zieken troost, bemoediging of de nabijheid van God wil ervaren. U kunt zich voor deze viering aanmelden bij het secretariaat (035-5240069).
Ontmoeten…week van inspiratie
Zin in een zinnig gesprek? De Oosterlichtkerk en de Thomaskerk hebben daarvoor een gezamenlijk aanbod bedacht, zoals een kunstmeditatie, een gesprek naar aanleiding van een popsong, gespreksgroepjes in de kerk van maximaal 7 personen, een wandeling etc. Allemaal activiteiten om wat bij te praten rondom het thema ‘Het Goede Leven’. Maar, helaas…deze inspiratieweek (9-13 november 2020) valt precies in de twee weken waarin de aangescherpte maatregelen van kracht zijn. Als voorbereidingsgroep hebben we daarom besloten de activiteiten uit te stellen tot een later moment. Eind november hoort u opnieuw van ons.

Mede namens het groepspastoraat van de Oosterlichtkerk,
Hanneke Henrichs en Carla Schaap
Wilt u een praatje maken?
Nu de regels weer een stuk strenger zijn wordt het steeds moeilijker om elkaar te ontmoeten. Soms zijn we maar al te blij als we weer eens een andere stem horen, al is het maar door de telefoon. Corona maakt deel uit van ons leven en dat valt niet mee. We missen elkaar in de kerk, bij de koffie en gewoon op de doordeweekse dagen. Hieronder vindt u diverse telefoonnummers die u kunt bellen. Even een luisterend oor of iemand die met u meedenkt kan soms enorm fijn zijn.
U kunt bellen met tussen 10.00 en 22.00 uur met
Pastor Andrea Geria 06 26 78 86 05
Pastor Mikel Palic 06 12 19 04 84
Cuno Lavaleije 06 24 69 94 85
Carla Schaap 0616 44 51 62
Hanneke Henrichs 06 21 66 43 70

Misschien is er wel iemand, waarvan u denkt: Hij of zij zit alleen. Misschien zou die wel eens willen praten met iemand. Laat het ons weten. Dan worden ze gebeld.
Gerarduskalender
Ook dit jaar is de Gerarduskalender weer te koop. De Gerarduskalender, uitgebracht door Klooster Wittem, is een scheurkalender met elke dag op de voorkant een spreuk die opbeurt of aanzet tot nadenken, onder het motto: ‘elke dag een beetje spirit’. Op de achterkant staan afwisselend moppen, gedichten, bezinningsteksten, puzzels en informatie over verschillende onderwerpen.

De kalender is bedoeld om elke dag goed te kunnen beginnen. De opbrengst van de kalender komt ten goede aan alle activiteiten die vanuit klooster Wittem worden georganiseerd. Na de viering van 18 oktober kunt u de kalender voor Є7,95 kopen bij Mw. Toos Wiewel. U kunt voor een exemplaar ook contact opnemen met het secretariaat (035-5240069)
Cookie drive-in
Een grote Nederlandse bakkerij die zijn producten niet kwijt kon, heeft besloten deze gratis te schenken aan goede doelen. Drie samenwerkende goede doelen in Eemnes, Pax Kinderhulp Eemnes, thuisfrontcommissie Zending Zuid-Soedan en de Stichting Friersdale-Eemnes, hebben bosbessen muffins en chocolade koeken gekregen.

Op 14 en 21 november is er een heuse “cookie drive-in” op Wakkerendijk 31 in Eemnes. Veilig zittend in de eigen auto kunnen dan tussen 9 uur en 16 uur ter plekke de lekkernijen besteld, betaald en afgehaald worden. Verpakt per 5 stuks worden dan voor € 2,50 per zak de bosbessenmuffins en triple chocolate cookies aan de man gebracht.

U kunt de koeken ook bestellen door het te betalen bedrag (plus € 1.- bezorgkosten) over te maken naar rekeningnummer NL46RABO 03159 185 27 van Pax kinderhulp Eemnes. Vermeldt daarbij uw naam, adres en het aantal zakken en soorten koeken. De bestelling wordt dan zaterdag 14 november bij u thuis bezorgd.

Ter bemoediging
De oude indiaan en wolven
Een oude indiaan gaf zijn kleinzoon onderricht over het leven en levensgeluk. Binnen in me is een gevecht gaande, zei hij tegen de jongen. Het is een gevecht tussen twee wolven. De ene wolf is slecht. Hij bestaat uit woede, jaloezie, hebzucht, verwaandheid, schuld, wrok, leugens, valse trots, superioriteit en ego. De andere wolf is goed. Hij is vreugde, liefde, hoop, kalmte, nederigheid, vriendelijkheid, vrijgevigheid en compassie. Binnen in jou woedt dezelfde strijd en datzelfde geldt voor ieder mens. De kleinzoon dacht enkele ogenblikken na en vroeg toen aan zijn grootvader: Welke wolf zal het gevecht winnen? De oude man glimlachte en antwoordde: Degene die je voedt.
Contact

Kopij Kontaktpunten
Hebt u kopij voor de Kontaktpunten, stuurt u die dan uiterlijk donderdagavond naar het secretariaat op. Probeer de informatie wel zo kort en krachtig mogelijk op te schrijven.

Aanmelden Kontaktpunten
Als u de Kontaktpunten voortaan digitaal wilt ontvangen, stuur dan een mail naar het secretariaat of meld u aan via de website. Zou u ons willen melden als u weet dat iemand graag de Kontaktpunten ontvangt maar de digitale Kontaktpunten niet kan lezen en de papieren versie niet kan meenemen uit de kerk. Wij zorgen dan dat diegene de papieren versie ontvangt.