Kontaktpunten 15 november

Vieringen
De evangelielezing van vandaag gaat over de gelijkenis van de talenten. Twee van de dienaren zetten de talenten die ze gekregen hebben in en verdienen er een gelijk aantal bij terwijl de derde dienaar zijn talent begraaft. Daarbij is een lezing gekozen uit het oude testament uit het Bijbelboek Spreuken.
 
Spreuken behoort net als bijvoorbeeld Job, Prediker en het boek waaruit de lezing van vorige week kwam, Wijsheid, tot de wijsheidsliteratuur. Dit zijn geschriften die de bedoeling hebben om iets over godgeleerdheid en deugd bij te brengen.
 
De Hebreeuwse naam van het boek Spreuken is Misjlei. Dit kan vertaald kan worden als “allegorie” of “woorden van wijsheid”. Misjlei is een afkorting van “Mísjlê Sjelomo” (Spreuken van Salomo). Net als het boek Wijsheid wordt ook bij het boek Spreuken de indruk gewekt dat het door Salomo is geschreven terwijl het boek waarschijnlijk enkele eeuwen later tot stand is gekomen.
 
Onderwijs geven via spreuken is één van de oudste manieren van onderwijs geven. Uit de oudste geschiedenisverslagen weten we dat elke cultuur en elk land zijn eigen spreuken-schat bezat. Vooral het Oosten was een rijke bron voor wijsheid. Bijna alle Europese spreuken zijn terug te voeren op oudere oosterse wijsheid. De bijbel bevat niet alleen een collectie menselijke wijsheid, maar ook goddelijke wijsheden als regel voor het leven van alledag. Juist het boek Spreuken laat ons zien hoe goddelijke wijsheid omgezet wordt in een praktische levenswandel.
De lezing van vandaag wordt ook wel loflied op de sterke vrouw genoemd.  Deze vrouw is geen vrouw uit de gewone bevolking van boeren en arbeiders. Het is ook geen vrouw uit de elite van Israël. Het is een vrouw uit het midden- en kleinbedrijf en zij runt de praktische zaken op een succesvolle manier. Toch zijn de complimenten voor deze vrouw niet gericht op haar zakelijke successen. De complimenten betreffen haar karakter: ze is betrouwbaar, heeft oog voor anderen, heeft plezier in haar werk en in haar leven. De complimenten betreffen haar inzet: ze weet de zorg voor man, gezin en bedrijf te combineren. Is dat niet ook waar het in de evangelielezing over de talenten om draait? De twee dienaren die hun talenten verdubbelen tonen inzet en ze zijn betrouwbaar. 

Wilt u verder nadenken over wijs versus dwaas? Kom dan zondag om 9:30 uur naar de Thomaskerk of kijk en luister naar de livestream.
Komende vieringen
De komende weken zijn er de volgende vieringen in de Thomaskerk:
Zondag 15 november 9:30 uur, woord- en communieviering, voorganger Ton Hekkenberg
Zaterdag 21 november 19:00 uur, woord- en gebedsviering, voorgangers leken
Zondag 22 november 9:30 uur, kerkwijdingsfeest, eucharistieviering, voorganger pastor Mikel Palić
zondag 29 november, eucharistieviering, voorganger pater Wijnand van Wegen
Voor alle vieringen vragen we u om te reserveren.
Zie onder ‘Reserveren’
Collectes zondag 15 november 
Eigen kerk:
Als u de viering via de livestream volgt of als u uw bijdrage niet kunt of wilt geven tijdens de collecte, kunt u uw bijdrage ook overmaken. Dat hoeft niet wekelijks. U zou het ook kunnen opsparen en bijvoorbeeld maandelijks kunnen overmaken via een periodieke overschrijving. U kunt uw bijdrage ook overmaken naar rekeningnummer NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. collectegeld. Juist nu is uw bijdrage extra welkom!
IPCI:
De Inter Parochiële Caritas Instelling (IPCI) van de parochie Blaricum, Huizen en Laren beheert een fonds van waaruit de directe nood van mensen gelenigd kan worden. Het gaat daarbij om een eenmalige gift die mensen even lucht geeft om hun leven financieel weer op de rit te krijgen. Mensen kunnen zich aanmelden voor hulp bij de pastor van de parochie, zo blijft de privacy gewaarborgd. De pastor doet een aanbeveling. IPCI is een fonds dat namens de kerk –  dus namens u hier bijeen – deze vorm van Caritas geeft. U kunt uw bijdrage aan het fonds overmaken naar rekeningnummer NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. IPCI. We danken u hartelijk voor uw bijdrage.
Vieringen van onze pastores via de livestream
Ook al kunnen we weer gezamenlijke vieringen hebben, we blijven de vieringen uitzenden via een livestream.
De vieringen zijn direct te volgen via deze link. Ook vindt u een link op onze website. Kijkt u op uw telefoon of tablet dan kunt u ook de kerkdienst gemist app downloaden. U vindt de uitzendingen onder RK Huizen/Blaricum.

De vieringen die worden uitgezonden zijn:Zondag om 9:30 vanuit de ThomaskerkZondag om 11:00 vanuit de Vituskerk
De vieringen kunnen na afloop nog korte tijd worden teruggekeken. Alle vieringen vindt u hier.

Wilt u bijdrage aan de kosten van de livestream uitzendingen, maak dan uw bijdrage over naar NL 41 INGB 0000 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. KerkTV.
Openingstijden Thomaskerk
Op zondag is de Thomaskerk alleen om 9:30 uur open voor een viering.

Doordeweeks kunt u wel langskomen om een kaarsje op te steken of voor individueel gebed tijdens de openingstijden van het secretariaat. U kunt het beste langskomen op
maandagmiddag tussen 13:30 en 15:30 uur,
dinsdagochtend tussen 9:30 en 11:30 uur
vrijdagmiddag tussen 13:30 en 15:30 uur.
De deur is meestal dicht, maar als u aanbelt wordt u binnengelaten.
Vieringen
Wekelijks is er op zondag om 9:30 uur viering. Elke 1e vrijdag van de maand is er een Eucharistieviering om 10.15 uur. Elke 4e zaterdag van de maand om 19.00 uur is er een woord- en gebedsviering. Per viering zijn er maximaal 30 bezoekers welkom. Ook verder zijn er strikte regels. U leest deze hier

Wilt u proberen om op zondag rond 9:15 uur aanwezig te zijn. U herkent de vrijwilligers die u ontvangen bij de deur en begeleiden in de kerkzaal aan een rood hesje. U kunt ook bij hen terecht met vragen of opmerkingen. Zij helpen u graag verder.

Omdat we extra moeten ventileren is de kerk niet zo warm als u gewend bent. We raden u aan om warme kleding aan te trekken als u naar de viering komt.
We willen er alles aan doen om te voorkomen dat er besmetting plaatsvindt in de kerk. Daarom willen we u verzoeken om ook in de kerk, als u van en naar uw zitplek loopt, een mondkapje te dragen.

Om het veilig te houden hebben we uw medewerking hard nodig?  Helpt u mee?

Nu de horeca en ook alle (sport)kantines gesloten zijn hebben we moeten beslissen dat er na afloop van de viering geen koffie meer kan worden gedronken.
Reserveren
Voor alle vieringen wordt u dringend verzocht om te reserveren. Als uw reservering verwerkt is, ontvangt u een antwoord. Nu het maximum aantal bezoekers weer beperkt is tot 30 personen, is er een kans dat u de viering niet kunt bijwonen. Is het maximale aantal bezoekers van 30 personen bereikt, dan komt u op de wachtlijst en als u dat wenst staat u bovenaan de lijst voor de viering de week erna. U kunt zich opgeven bij het secretariaat. Hebt u geen email, dan kunt u zich telefonisch (035-5240069) opgeven.
Omdat er wekelijks meer dan het maximum aantal parochianen naar de vieringen wil komen, is het niet meer mogelijk om voor meerdere vieringen of voor vieringen verder dan de komende zondag te reserveren. Ook als u tot nu toe vast op de bezoekerslijst stond moet u vanaf nu weer gaan reserveren.

Aanmelden voor een specifieke viering op zaterdag of zondag kan tot de vrijdag ervoor 12 uur ’s middags. Aanmelding voor de 1e vrijdagviering kan tot en met de woensdagavond ervoor. Bent u BHV-er of heeft u een EHBO-diploma, wilt u dit dan aan ons laten weten. Volgens de regels moet er elk viering een EHBO-er of BHV-er aanwezig zijn. De BHV-er telt ook niet mee voor het maximum van 30 personen.

 Als u niet kunt komen, wilt u zich dan afmelden bij het secretariaat Mocht u ziek zijn of koorts- of verkoudheidsklachten hebben dan verzoeken we u om thuis te blijven.
Nieuws uit de parochie
Ziekenzalvingsviering uitgesteld
De ziekenzalvingsviering van vrijdag 20 november is uitgesteld. Te veel mensen uit de doelgroep durven vanwege corona niet naar de viering te komen. Zodra de omstandigheden het toelaten zal deze viering alsnog plaatsvinden. De pastores zullen met degenen die zich al hebben opgegeven nog persoonlijk contact opnemen.
Schapen en bokken
In de lezingen van het weekend van 22 november lezen we over herders, schapen, bokken en rammen. Tijdens de lekenviering op zaterdagavond 21 november om 19:00 uur willen we nadenken over de betekenis van deze herders maar vooral ook over al deze verschillende dieren die voorbij komen. Hebben de schapen in de beide lezingen dezelfde rol? En geldt dit ook voor de bokken? Of wordt er om verschillende redenen onderscheid gemaakt tussen al die dieren. U bent van harte welkom om tijdens de viering hier verder over na te komen denken.
Geen parochiebijeenkomst
De parochiebijeenkomst die gepland was op 26 november gaat niet door. De locatieraad is wel op zoek naar een andere manier om u te informeren.
Wilt u een praatje maken?
Nu de regels weer een stuk strenger zijn wordt het steeds moeilijker om elkaar te ontmoeten. Soms zijn we maar al te blij als we weer eens een andere stem horen, al is het maar door de telefoon. Corona maakt deel uit van ons leven en dat valt niet mee. We missen elkaar in de kerk, bij de koffie en gewoon op de doordeweekse dagen. Hieronder vindt u diverse telefoonnummers die u kunt bellen. Even een luisterend oor of iemand die met u meedenkt kan soms enorm fijn zijn.
U kunt bellen met tussen 10.00 en 22.00 uur met
Pastor Andrea Geria 06 26 78 86 05
Pastor Mikel Palic 06 12 19 04 84
Cuno Lavaleije 06 24 69 94 85
Carla Schaap 0616 44 51 62
Hanneke Henrichs 06 21 66 43 70

Misschien is er wel iemand, waarvan u denkt: Hij of zij zit alleen. Misschien zou die wel eens willen praten met iemand. Laat het ons weten. Dan worden ze gebeld.
Gerarduskalender
Ook dit jaar is de Gerarduskalender weer te koop. De Gerarduskalender, uitgebracht door Klooster Wittem, is een scheurkalender met elke dag op de voorkant een spreuk die opbeurt of aanzet tot nadenken, onder het motto: ‘elke dag een beetje spirit’. Op de achterkant staan afwisselend moppen, gedichten, bezinningsteksten, puzzels en informatie over verschillende onderwerpen.

De kalender is bedoeld om elke dag goed te kunnen beginnen. De opbrengst van de kalender komt ten goede aan alle activiteiten die vanuit klooster Wittem worden georganiseerd. Na de viering van 18 oktober kunt u de kalender voor Є7,95 kopen bij Mw. Toos Wiewel. U kunt voor een exemplaar ook contact opnemen met het secretariaat (035-5240069)
Cookie drive-in
Een grote Nederlandse bakkerij die zijn producten niet kwijt kon, heeft besloten deze gratis te schenken aan goede doelen. Drie samenwerkende goede doelen in Eemnes,
Pax Kinderhulp Eemnes, thuisfrontcommissie Zending Zuid-Soedan en de Stichting Friersdale-Eemnes, hebben bosbessenmuffins en chocoladekoeken gekregen.

Op 14 en 21 november is er een heuse “cookie drive-in” op Wakkerendijk 31 in Eemnes. Veilig zittend in de eigen auto kunnen dan tussen 9 uur en 16 uur ter plekke de lekkernijen besteld, betaald en afgehaald worden. Verpakt per 5 stuks worden dan voor € 2,50 per zak de bosbessenmuffins en triple chocolate cookies aan de man gebracht.
Werelddag van de armen
We maken pittige tijden door, als samenleving en als kerkgemeenschap. Dit is het moment waarop het er extra op aankomt om elkaar nabij te blijven. We moeten fysiek afstand van elkaar houden, maar er zijn gelukkig heel veel manieren waarop we elkaar sociaal nabij kunnen zijn.
Het thema van deze Werelddag van de Armen is: “Strek uw hand uit naar de arme” naar Wijs­heid van Jezus Sirach (Sir. 7, 32). De paus zegt over deze woor­den: ‘Zij weer­klin­ken vandaag om ons te helpen de blik te richten op het wezen­lijke en de grenzen van onver­schil­lig­heid te over­win­nen. De armoede neemt steeds een ander gezicht aan, dat aan­dacht vraagt voor steeds ver­schil­lende situaties: in iedere situatie kunnen wij de Heer Jezus ont­moe­ten, in zijn zwakste broe­ders en zusters (vgl. Mat. 25, 40).’ U kunt de vertaling van de hele brief van Paus Franciscus vinden op de website 
Caritaszondag
Op de Werelddag van de armen vieren we in ons bisdom Caritaszondag. We zijn beperkt in de mogelijkheden om samen te komen en speciale activiteiten te organiseren, maar des te harder klinkt de oproep om actief om ons heen te kijken en aandacht te hebben voor de mensen die arm zijn, die het moeilijk hebben en hen niet aan hun lot over te laten. 
 
De grootste problemen die nu optreden zijn eenzaamheid, neerslachtigheid en armoede. Laten we doen wat we kunnen: signaleren, verwijzen, onze netwerken gebruiken en helpen waar geen helper is. We kunnen, ondanks alle beperkingen, contactmomenten creëren en vragen hoe het gaat; of mensen het volhouden, aan elkaar vragen of we het volhouden. Dan is er licht aan de horizon.
Woorden van troost en hoop
Toen halverwege maart in Nederland de eerste lockdown plaatsvond, zochten kerken naar een heldere en aansprekende manier om mensen te bemoedigen en troosten. Dat leidde tot de Klokken van Hoop en Troost. Drie weken lang klonken op woensdagavond tussen 19.00 en 19.15 uur overal in het land de kerkklokken als teken van verbondenheid over de grenzen van het isolement heen.

Nu de tweede lockdown een feit is en zovelen, misschien nog meer dan voorheen, naar houvast en steun zoeken in deze onzekere en zware tijd, willen we als kerken opnieuw een helder, gezamenlijk geluid laten klinken. Daarom zendt de Raad van Kerken vanaf 4 november wekelijks op woensdagavond om 19.00 uur Woorden van Hoop en Troost uit: Korte videofilmpjes van enkele minuten waarin, in afwisseling, kerkelijke vertegenwoordigers een bemoedigende boodschap uitspreken. Zo hopen we als kerken ieder die getroffen is door het coronavirus of de gevolgen ervan een hart onder de riem te steken en bij te dragen aan onderlinge verbondenheid en zorg voor elkaar. U vindt hier de videofilmpjes die via YouTube worden afgespeeld.

Ter bemoediging
Waar je talenten
en de behoeften van de wereld elkaar kruisen,
ligt je roeping.

(Aristoteles)
Contact

Kopij Kontaktpunten
Hebt u kopij voor de Kontaktpunten, stuurt u die dan uiterlijk donderdagavond naar het secretariaat op. Probeer de informatie wel zo kort en krachtig mogelijk op te schrijven.

Aanmelden Kontaktpunten
Als u de Kontaktpunten voortaan digitaal wilt ontvangen, stuur dan een mail naar het secretariaat of meld u aan via de website. Zou u ons willen melden als u weet dat iemand graag de Kontaktpunten ontvangt maar de digitale Kontaktpunten niet kan lezen en de papieren versie niet kan meenemen uit de kerk. Wij zorgen dan dat diegene de papieren versie ontvangt.
 Facebook