Kontaktpunten 22 november

Vieringen
In zowel de eerste lezing als de evangelielezing van vandaag gaat het over een herder. In de evangelielezing over een herder die onderscheid maakt tussen schapen en bokken als parallel voor de Koning die onderscheid maakt tussen de rechtvaardigen en de vervloekten. In de eerste lezing wordt verteld hoe God als een goede herder voor zijn volk zorgt.
 
De eerste lezing is uit het boek Ezechiël. De profeet Ezechiël leefde in de 6e eeuw voor Christus in dezelfde tijd als de profeet Jeremia. Ezechiël was de zoon van een priester. Hij werd weggevoerd in ballingschap naar Babel. Daar wordt hij profeet en worden zijn woorden opgetekend in wat wij nu kennen als het Bijbelboek Ezechiël.
Ezechiël wordt ook wel de stomme profeet genoemd omdat hij tijdens een periode van zo’n 7 jaar alleen kon spreken als God hem woorden in de mond legde. Hij kon dus geen gewone dagelijkse gesprekken voeren. Pas toen Jeruzalem vernietigd was, kon hij weer spreken.
 
Het boek Ezechiël is een van de langste boeken uit de bijbel en soms ook lastig te volgen. Niet voor niets is er een oud Joods verbod om dit Bijbelboek te lezen voor je 30e jaar. Het eerste deel van het boek gaat over de roeping van Ezechiël (zie afbeelding), waarschuwingen voor afgoderij en voor de op handen zijnde val van Jeruzalem en onheilsvoorspellingen voor verschillende omliggende volkeren. De val van Jeruzalem is een keerpunt. Daarna beschrijft het boek Ezechiël juist voorspellingen over de terugkeer naar het beloofde land en de toekomstige nieuwe tempel van Jeruzalem.
 
De lezing van deze zondag komt uit het laatste gedeelte en beschrijft hoe God als een herder voor zijn volk is. Hij brengt ze bijeen, zorgt voor ze, zoekt het vermiste schaap en brengt het verdwaalde schaap terug. Een mooie tegenhanger voor de herder die in de evangelielezing de schapen en bokken scheidt, de Koning die de rechtvaardigen ontvangt in zijn Rijk en de vervloekten wegstuurt. Tegenover de waarschuwing uit het evangelie staat het vertrouwen dat we mogen putten uit de eerste lezing: Als we de fout in gaan, als we afdwalen, krijgen we de kans om terug te keren op het goede pad.
 
Wilt u hierover verder nadenken? Kom dan zaterdag om 19:00 uur naar de Thomaskerk. Of kijk en luister zondag naar de livestream.
Komende vieringen
De komende weken zijn er de volgende vieringen in de Thomaskerk:

Zaterdag 21 november 19:00 uur, woord- en gebedsviering, voorgangers leken
Zondag 22 november 9:30 uur, kerkwijdingsfeest met doop, eucharistieviering, voorganger pastor Mikel Palić
zondag 29 november, eucharistieviering, voorganger pater Wijnand van Wegen
Vrijdag 4 december, 10:15 uur, 1e vrijdagviering/eucharistieviering, voorganger pater Wijnand van Wegen
Zondag 6 december 09:30 uur, familieviering/eucharistieviering, 2e zondag van de advent, voorganger pastor Mikel Palić, thema: Sint Nicolaas

Het maximum aantal van 30 personen is voor de viering van zondag 22 november bereikt. Als u niet gereserveerd hebt, kunt u helaas niet aanwezig zijn. Op zaterdagavond is er wel nog ruimte. U kunt de viering van zondag wel volgen via de livestream

Voor alle vieringen vragen we u om te reserveren. Zie onder ‘Reserveren’
Collectes zondag 22 november 
Eigen kerk:
Als u de viering via de livestream volgt of als u uw bijdrage niet kunt of wilt geven tijdens de collecte, kunt u uw bijdrage ook overmaken. Dat hoeft niet wekelijks. U zou het ook kunnen opsparen en bijvoorbeeld maandelijks kunnen overmaken via een periodieke overschrijving. U kunt uw bijdrage ook overmaken naar rekeningnummer NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. collectegeld. Juist nu is uw bijdrage extra welkom!
Jongerencollecte:
Het jongerenwerk lijdt net als vele anderen dingen onder de corona-crisis, maar gelukkig zijn er ook veel mogelijkheden. Jongeren hebben weinig moeite met de digitale wegen al is fysiek bijeenkomen ook echt een must. Om nieuwe projecten te realiseren en fysieke bijeenkomsten te organiseren is geld nodig. “Waar twee of meer samenkomen in Mijn naam, daar ben Ik” zegt God. Samen geloven betekent samen op weg gaan en samen groeien. Geeft u ook om dit voor jongeren te kunnen realiseren? U kunt uw bijdrage overmaken naar rekeningnummer NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. jongeren.
Vieringen van onze pastores via de livestream
Ook al kunnen we weer gezamenlijke vieringen hebben, we blijven de vieringen uitzenden via een livestream.
De vieringen zijn direct te volgen via deze link. Ook vindt u een link op onze website. Kijkt u op uw telefoon of tablet dan kunt u ook de kerkdienst gemist app downloaden. U vindt de uitzendingen onder RK Huizen/Blaricum.

De vieringen die worden uitgezonden zijn:Zondag om 9:30 vanuit de ThomaskerkZondag om 11:00 vanuit de Vituskerk
De vieringen kunnen na afloop nog korte tijd worden teruggekeken. Alle vieringen vindt u hier.

Wilt u bijdrage aan de kosten van de livestream uitzendingen, maak dan uw bijdrage over naar NL 41 INGB 0000 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. KerkTV.
Openingstijden Thomaskerk
Op zondag is de Thomaskerk alleen om 9:30 uur open voor een viering.

Doordeweeks kunt u wel langskomen om een kaarsje op te steken of voor individueel gebed tijdens de openingstijden van het secretariaat. U kunt het beste langskomen op
maandagmiddag tussen 13:30 en 15:30 uur,
dinsdagochtend tussen 9:30 en 11:30 uur
vrijdagmiddag tussen 13:30 en 15:30 uur.
De deur is meestal dicht, maar als u aanbelt wordt u binnengelaten.
Vieringen
Wekelijks is er op zondag om 9:30 uur viering. Elke 1e vrijdag van de maand is er een Eucharistieviering om 10.15 uur. Elke 4e zaterdag van de maand om 19.00 uur is er een woord- en gebedsviering. Per viering zijn er maximaal 30 bezoekers welkom. Ook verder zijn er strikte regels. U leest deze hier

Wilt u proberen om op zondag rond 9:15 uur aanwezig te zijn. U herkent de vrijwilligers die u ontvangen bij de deur en begeleiden in de kerkzaal aan een rood hesje. U kunt ook bij hen terecht met vragen of opmerkingen. Zij helpen u graag verder.

Omdat we extra moeten ventileren is de kerk niet zo warm als u gewend bent. We raden u aan om warme kleding aan te trekken als u naar de viering komt.
We willen er alles aan doen om te voorkomen dat er besmetting plaatsvindt in de kerk. Daarom willen we u verzoeken om ook in de kerk, als u van en naar uw zitplek loopt, een mondkapje te dragen.

Om het veilig te houden hebben we uw medewerking hard nodig?  Helpt u mee?

Nu de horeca en ook alle (sport)kantines gesloten zijn hebben we moeten beslissen dat er na afloop van de viering geen koffie meer kan worden gedronken.
Reserveren
Voor alle vieringen wordt u dringend verzocht om te reserveren. Als uw reservering verwerkt is, ontvangt u een antwoord. Nu het maximum aantal bezoekers weer beperkt is tot 30 personen, is er een kans dat u de viering niet kunt bijwonen. Is het maximale aantal bezoekers van 30 personen bereikt, dan komt u op de wachtlijst en als u dat wenst staat u bovenaan de lijst voor de viering de week erna. U kunt zich opgeven bij het secretariaat. Hebt u geen email, dan kunt u zich telefonisch (035-5240069) opgeven.
Omdat er wekelijks meer dan het maximum aantal parochianen naar de vieringen wil komen, is het niet meer mogelijk om voor meerdere vieringen of voor vieringen verder dan de komende zondag te reserveren. Ook als u tot nu toe vast op de bezoekerslijst stond moet u vanaf nu weer gaan reserveren.

Aanmelden voor een specifieke viering op zaterdag of zondag kan tot de vrijdag ervoor 12 uur ’s middags. Aanmelding voor de 1e vrijdagviering kan tot en met de woensdagavond ervoor.

Bent u BHV-er of heeft u een EHBO-diploma, wilt u dit dan aan ons laten weten. Volgens de regels moet er elk viering een EHBO-er of BHV-er aanwezig zijn. De BHV-er telt ook niet mee voor het maximum van 30 personen.

 Als u niet kunt komen, wilt u zich dan afmelden bij het secretariaat Mocht u ziek zijn of koorts- of verkoudheidsklachten hebben dan verzoeken we u om thuis te blijven.
Nieuws uit de parochie
Schapen en bokken
In de lezingen van het weekend van 22 november lezen we over herders, schapen, bokken en rammen. Tijdens de lekenviering op zaterdagavond 21 november om 19:00 uur willen we nadenken over de betekenis van deze herders maar vooral ook over al deze verschillende dieren die voorbij komen. Hebben de schapen in de beide lezingen dezelfde rol? En geldt dit ook voor de bokken? Of wordt er om verschillende redenen onderscheid gemaakt tussen al die dieren. U bent van harte welkom om tijdens de viering hier verder over na te komen denken.
Viering eerste vrijdag van de maand december
Adventstijd is meer dan herdenken en verwachten. Het is ook een tijd van bezinning. God komt naar de mensen toe, maar de mensen worden ook geroepen om naar God toe te komen, en om na te denken over hun manier van leven en hun hele zijn. Bij het lezen van de evangeliën die bij de adventstijd horen, wordt men soms flink wakker geschud. Men wordt er keer op keer aan herinnerd Gods boodschap ter harte te nemen: Durf te veranderen! Ga op weg. Blijf niet steken in vaste gewoontes! Werk mee aan de komst van Jezus in harten, gezinnen, levens, enz. Wanneer Hij terugkomt roept Hij de mensen tot verantwoording. Mensen worden opgeroepen tot waakzaamheid. Hierover willen we verder nadenken in de viering van vrijdag 4 december in de Thomaskerk. U bent van harte welkom tijdens de viering om 10.15 uur.
Geen parochiebijeenkomst
De parochiebijeenkomst die gepland was op 26 november gaat niet door. 
Komende Zaaijer
Vanwege de onduidelijkheid over de vieringen rondom kerstmis is de verschijningsdatum van de Zaaijer verschoven. De Zaaijer zal vanaf 17 december bij u worden bezorgd. U kunt nog tot 27 november kopij aanleveren voor deze Zaaijer.
Wilt u een praatje maken?
Nu de regels weer een stuk strenger zijn wordt het steeds moeilijker om elkaar te ontmoeten. Soms zijn we maar al te blij als we weer eens een andere stem horen, al is het maar door de telefoon. Corona maakt deel uit van ons leven en dat valt niet mee. We missen elkaar in de kerk, bij de koffie en gewoon op de doordeweekse dagen. Hieronder vindt u diverse telefoonnummers die u kunt bellen. Even een luisterend oor of iemand die met u meedenkt kan soms enorm fijn zijn.
U kunt bellen met tussen 10.00 en 22.00 uur met
Pastor Andrea Geria 06 26 78 86 05
Pastor Mikel Palic 06 12 19 04 84
Cuno Lavaleije 06 24 69 94 85
Carla Schaap 0616 44 51 62
Hanneke Henrichs 06 21 66 43 70

Misschien is er wel iemand, waarvan u denkt: Hij of zij zit alleen. Misschien zou die wel eens willen praten met iemand. Laat het ons weten. Dan worden ze gebeld.
Gerarduskalender
Ook dit jaar is de Gerarduskalender weer te koop. De Gerarduskalender, uitgebracht door Klooster Wittem, is een scheurkalender met elke dag op de voorkant een spreuk die opbeurt of aanzet tot nadenken, onder het motto: ‘elke dag een beetje spirit’. Op de achterkant staan afwisselend moppen, gedichten, bezinningsteksten, puzzels en informatie over verschillende onderwerpen.

De kalender is bedoeld om elke dag goed te kunnen beginnen. De opbrengst van de kalender komt ten goede aan alle activiteiten die vanuit klooster Wittem worden georganiseerd. Na de viering van 18 oktober kunt u de kalender voor Є7,95 kopen bij Mw. Toos Wiewel. U kunt voor een exemplaar ook contact opnemen met het secretariaat (035-5240069)
Cookie drive-in
Een grote Nederlandse bakkerij die zijn producten niet kwijt kon, heeft besloten deze gratis te schenken aan goede doelen. Drie samenwerkende goede doelen in Eemnes,
Pax Kinderhulp Eemnes, thuisfrontcommissie Zending Zuid-Soedan en de Stichting Friersdale-Eemnes, hebben bosbessen muffins en chocolade koeken gekregen.

Op 21 november is er een heuse “cookie drive-in” op Wakkerendijk 31 in Eemnes. Veilig zittend in de eigen auto kunnen dan tussen 9 uur en 16 uur ter plekke de lekkernijen besteld, betaald en afgehaald worden. Verpakt per 5 stuks worden dan voor € 2,50 per zak de bosbessenmuffins en triple chocolate cookies aan de man gebracht.
Adventsretraite 2020
Elke retraite is een innerlijke reis. Zo ook deze retraite. Waarheen deze reis je zal leiden is nog niet bekend. Het is heel goed mogelijk dat je wordt verrast of aangemoedigd, uitgedaagd of geprikkeld door wat er gebeurt. Je kunt verbaasd of angstig worden: misschien laat God doorschemeren dat je een nieuwe richting moet inslaan in je leven – denk aan Maria bij de aankondiging van Jezus’ geboorte. Door je gebed vol te houden met een open geest en een groot hart, kom je tot innerlijke rust. God is een God van vertroosting en wacht op het moment waarop Hij je genadig kan zijn (2 Kor 1, 3; Jes 30, 18).
De jezuïeten bieden een adventsretraite met als thema: “Zie, ik kom spoedig”. Dagelijks, vanaf 28 november, wordt om 18 uur een nieuwsbrief verstuurd. Op zondag ontvang je, naast het gebedsmateriaal, ook een korte duiding van het thema van de komende week. Tevens worden dan ook nieuwe tips over hoe te bidden en citaten uit de ignatiaanse traditie of van de kerkvaders aangeboden. Interesse? Meer informatie en inschrijven kan via deze link.
Christus Koning
Het feest van Christus Koning van het heelal is ingevoerd door paus Pius XI in 1925 ter gelegenheid van de 1600-jarige viering van het Concilie van Nicea. Op dat concilie werd de geloofsbelijdenis geschreven die we nog steeds gebruiken. Christus Koning wordt gevierd op de laatste zondag van het kerkelijk jaar, de zondag vóór het begin van de advent. De term Christus Koning verwijst naar een van de drie functies van Jezus als messias: Koning, Priester en Profeet. Christus’ heerschappij over het heelal geldt als beeld voor de verhevenheid van Jezus Christus, die in wijsheid en liefde letterlijk en figuurlijk de kroon spant over de hele schepping.

Ter bemoediging
Wachten op de steen
Een succesvolle jonge zakenman reed door een oude wijk met zijn nieuwe Jaguar, net iets te snel, maar hij keek goed uit voor de spelende kinderen tussen de geparkeerde auto’s. Hij zag iets bewegen en remde iets af toen hij een paar geparkeerde auto’s passeerde. Ineens werd er een steen tegen de zijdeur van zijn nieuwe auto gegooid. Boos reed hij achteruit naar de plek waar de steen vandaan kwam en boos greep hij het eerste kind dat hij zag, duwde het tegen de auto aan en riep: “Wat denk je dat je aan het doen bent, een steen gooien tegen mijn dure auto. Dit gaat je enorm veel geld kosten. Waarom doe je zoiets?”
De jonge jongen keek hem verontschuldigend aan en zei: “Het spijt me, meneer. Ik wist niet meer wat ik anders moest doen. Niemand wilde stoppen.” Met tranen die over zijn wangen rolden, wees de jongen naar een plek achter de geparkeerde auto’s. “Het is mijn broer”, zei hij, “Hij rolde van de stoep af en viel uit zijn rolstoel en ik kan hem niet optillen.” Nog snikkend vroeg de jongen: “Wilt u me alstublieft helpen hem weer in zijn rolstoel te tillen?” Hij is gewond en te zwaar voor mij.” Met een brok in de keel liep de jonge zakenman naar de plek waar de jongen lag en hielp hem weer in zijn rolstoel. Met zijn dure zakdoek depte hij de wonden van de jongen. Na een korte inspectie bleek het verder goed te gaan met de jongen.
 
“Heel erg bedankt en mag God u zegenen.” zei de jongen. Nog erg onder de indruk zag de man hoe de kleine jongen zijn grotere broer in de rolstoel naar huis duwde. Hij liep langzaam terug naar zijn auto. De schade was duidelijk zichtbaar. Toch liet hij het niet repareren. Hij hield het om hem er aan te herinneren dat je nooit zo snel door het leven moet gaan dat iemand een steen moet gooien om je aandacht te krijgen. God fluistert in onze ziel, spreekt door ons hart en soms als we niet de tijd nemen om te luisteren moet hij een steen naar ons gooien. Het is onze keuze om te luisteren naar de stem van binnen, of te wachten op de steen.
(Hein Pragt, gebaseerd op “Wait for the brick”)
Contact

Kopij Kontaktpunten
Hebt u kopij voor de Kontaktpunten, stuurt u die dan uiterlijk donderdagavond naar het secretariaat op. Probeer de informatie wel zo kort en krachtig mogelijk op te schrijven.

Aanmelden Kontaktpunten
Als u de Kontaktpunten voortaan digitaal wilt ontvangen, stuur dan een mail naar het secretariaat of meld u aan via de website. Zou u ons willen melden als u weet dat iemand graag de Kontaktpunten ontvangt maar de digitale Kontaktpunten niet kan lezen en de papieren versie niet kan meenemen uit de kerk. Wij zorgen dan dat diegene de papieren versie ontvangt.