Mededelingen over de kerstvieringen

Vieringen met kerstmis
Geen publieke vieringen op Kerstavond 24 december 2020
De Nederlandse bisschoppenconferentie heeft op 15 december naar aanleiding van de indringende toespraak van minister-president Mark Rutte van maandag 14 december besloten dat in de Rooms-Katholieke kerken dit jaar op kerstavond 24 december geen publieke vieringen, zoals de nachtmis, zullen plaatsvinden. Juist de vieringen op kerstavond en in de kerstnacht worden doorgaans door veel mensen bezocht. De bisschoppen willen in deze periode van lockdown een beweging van veel mensen tegelijk voorkomen.

Voor de parochies van Blaricum en Huizen houdt dit in dat er op kerstavond alleen vieringen via de livestream kunnen worden gevolgd.

De vieringen zijn direct te volgen via deze link. Ook vindt u een link op onze website. Kijkt u op uw telefoon of tablet dan kunt u ook de kerkdienst gemist app downloaden. U vindt de uitzendingen onder RK Huizen/Blaricum.

Alle nog beschikbare vieringen zijn terug te kijken via deze link.
Vieringen op 24 december via de livestream
De volgende vieringen worden uitgezonden via de livestream:

19.00 uur. Eucharistieviering /familieviering vanuit de Thomaskerk. Voorganger pastor Mikel Palić m.m.v. : cantores

21.30 uur. Eucharistieviering.vanuit de Thomaskerk. Voorganger pater Wijnand van Wegen m.m.v leden van Vamos

23.00 uur Eucharistieviering vanuit de Vituskerk in Blaricum. Voorganger pastor Andrea Geria m.m.v. leden van het Ceciliakoor

De vieringen van 17:00 uur en de viering om 19:15 uur in Blaricum komen helemaal te vervallen.
Openstelling kerk op 24 december
Op donderdag 24 december van 15.30 – 17.00 uur zijn zowel de Thomaskerk als de Vituskerk in Blaricum open voor individueel bezoek en een moment van gebed. U kunt de kerststal bezoeken en een kaarsje opsteken. In de Thomaskerk zal Jef Scholten orgel spelen tijdens de openstelling.
Vieringen op 25 december
De vieringen op 25 december gaan door volgens rooster, waarbij er nog steeds een maximum van 30 bezoekers is en waarvoor reserveren verplicht is.

9.30 uur. Eucharistieviering vanuit de Thomaskerk. Voorganger pastoor Carlos Fabril m.m.v. leden van het Thomaskoor

11.00 uur Eucharistieviering vanuit de Vituskerk in Blaricum. Voorganger pastor Mikel Palic m.m.v. leden van het Ceciliakoor.

Beide vieringen worden ook via de livestream uitgezonden.
Kindje wiegen op 25 december vervalt
Op 25 december, eerste kerstdag vervalt het Kindje wiegen, zowel in Huizen als in Blaricum.
Openstelling kerk op 25 december
Op vrijdag 25 december van 15.30 – 16.30 uur zijn zowel de Thomaskerk als de Vituskerk in Blaricum open voor individueel bezoek en een moment van gebed. U kunt de kerststal bezoeken en een kaarsje opsteken.
Vieringen na 25 december
De vieringen na 25 december gaan door volgens rooster, waarbij er nog steeds een maximum van 30 bezoekers is en ook reserveren verplicht is!
Reserveren
Wij vragen u zich uiterlijk maandag 21 december aan te melden voor de vieringen van 25 december t/m zondag 27 december.  Uw aanmelding betekent niet automatisch dat u een plek heeft; u ontvangt tussen 22 en 24 december een bericht of u kunt deelnemen.

In de week na Kerstmis zijn de secretariaten gesloten, maar uw reserveringen voor de vieringen van 28 december t/m driekoningen (3 januari) kunt u ook dan doorgeven, bij voorkeur via de mail en anders inspreken op het antwoordapparaat. Ook voor deze vieringen geldt: Uw aanmelding betekent niet automatisch dat u een plek heeft; u ontvangt een bericht of u kunt deelnemen.

Aanmelden voor de vieringen in de kersttijd kan op de volgende wijze:
Vieringen Huizen: secretariaat@rkhuizen.nl. Hebt u geen email, dan kunt u zich telefonisch (035-5240069) opgeven. (bij afwezigheid inspreken op het antwoordapparaat).
Vieringen Blaricum: reserverenvitusblaricum@gmail.com. Hebt u geen email, dan kunt u zich telefonisch (035-5383153) opgeven (bij afwezigheid inspreken op het antwoordapparaat).
 
Contact

Kopij Kontaktpunten
Hebt u kopij voor de Kontaktpunten, stuurt u die dan uiterlijk donderdagavond naar het secretariaat op. Probeer de informatie wel zo kort en krachtig mogelijk op te schrijven.

Aanmelden Kontaktpunten
Als u de Kontaktpunten voortaan digitaal wilt ontvangen, stuur dan een mail naar het secretariaat of meld u aan via de website. Zou u ons willen melden als u weet dat iemand graag de Kontaktpunten ontvangt maar de digitale Kontaktpunten niet kan lezen en de papieren versie niet kan meenemen uit de kerk. Wij zorgen dan dat diegene de papieren versie ontvangt.