Kontaktpunten 20 december

Vieringen
De geboorteaankondiging door de engel Gabriël aan Maria is een van de meest uitgebeelde Bijbelverhalen. En als je die afbeeldingen met elkaar vergelijkt lijken de meesten op elkaar. We zien Maria als een vrome, devote vrouw.
Maar als we naar deze pentekening van Rembrandt kijken krijgen we een hele andere indruk. Maria is hier niet de voorbeeldige heilige moederfiguur. Maria kan hier letterlijk geen kant uit, weet niet waar ze het zoeken moet. Ze glijdt uit de comfortabele fraaie stoel waar ze in zat. Linksonder ligt een slof die ze zojuist verloren heeft. Als je goed kijkt zie je een boek van haar schoot glijden. Met haar linkerhand grijpt ze de engel vast, zoekt ze steun? Of weert ze hem juist af, houdt ze hem op afstand? Haar rechterhand grijpt in het luchtledige. Ze wendt haar gezicht af van de engel, het lijkt teveel voor haar. Ze is duidelijk uit haar evenwicht, uit balans.  We lezen in het evangelie dan ook “zij schrok van dit woord”.
 
De tekening bevat iets van de spanning die je ook in de lezing proeft. Tussen verwarring en kalmte, tussen onrust en regie. Alles is in rep en roer, de engel stuift binnen als een wervelwind en tegelijk is er de kalmte waarmee hij zich aandachtig en teder over haar heen buigt. Met een enkel handgebaar zendt God zelf vanaf zijn troon de machtige Gabriël naar zomaar een meisje in zomaar een dorpje. Een ontmoeting die haar leven en de geschiedenis van de mensen volledig op zijn kop zal zetten.
 
De eigenlijke kracht in deze tekening zit niet in het vastgrijpen, de omhelzing. Het zit in de woorden. ‘De Heilige Geest zal over je komen, en de kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw bedekken. Zoals Gods Geest ooit in den beginne over de wateren zweefde, zo komt de Geest over Maria. God maakt hier een heel nieuw begin.
 
Wat hier aan Maria is gebeurd, gebeurt op een andere wijze ook aan ons in ons hele gewone, alledaagse bestaan. De overschaduwing door de kracht van de Allerhoogste. Dan komt de Geest van God over ons en laat in ons iets heel nieuws beginnen. Iets dat zoveel sterker is dan wijzelf. Durven wij dan met Maria te zeggen: Hier ben ik Heer, laat met mij gebeuren wat U wilt.
 
Wilt u verder nadenken over het bezoek van de engel Gabriël aan Maria? Kom als u gereserveerd hebt zondag om 9:30 uur naar de Thomaskerk of kijk en luister naar de livestream.
Komende vieringenDe komende weken zijn er de volgende vieringen in de Thomaskerk:

Zondag 20 december, 09:30 uur, woord- en communieviering, 4e zondag van de advent, voorganger Ton Hekkenberg

Donderdag 24 december 19:00 uur, Kerstavond, eucharistieviering, familieviering, voorganger pastor Mikel Palić, thema: vrede voor heel (l)even?

Donderdag 24 december 21:30 uur, Kerstavond, eucharistieviering, voorganger pater Wijnand van Wegen

Vrijdag 25 december 9:30 uur, 1e Kerstdag, eucharistieviering, voorganger pastoor Carlos Fabril m.m.v. leden van het Thomaskoor

Zondag 27 december 9:30 uur, eucharistieviering, voorganger pastor Mikel Palić.Donderdag 31 december 19:30 uur, gebedsviering, voorgangers leken

Vrijdag 1 januari 09:30 uur Nieuwjaarsviering, eucharistieviering, voorganger pastoor Carlos Fabril
De vieringen op 24 december zijn alleen via de Livestream te volgen.

Voor alle andere vieringen vragen we u om te reserveren. Zie onder ‘Reserveren’ en onder ‘Vieringen met kerstmis’. Reserveren voor de kerstviering tot uiterlijk 21 december!
Collectes zondag 20 december 
Eigen kerk:
Als u de viering via de livestream volgt of als u uw bijdrage niet kunt of wilt geven tijdens de collecte, kunt u uw bijdrage ook overmaken. Dat hoeft niet wekelijks. U zou het ook kunnen opsparen en bijvoorbeeld maandelijks kunnen overmaken via een periodieke overschrijving. U kunt uw bijdrage ook overmaken naar rekeningnummer NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. collectegeld. Juist nu is uw bijdrage extra welkom!
Kaarsen:
Kerstmis is feest van het licht. Meer nog dan in andere periodes steken we kaarsen aan in deze donkere periode rondom Kerstmis. Denk alleen maar aan de kaarsen van de adventskrans waarvan we deze week de vierde kaars aansteken. Bij de collecte deze week vragen we uw bijdrage hiervoor. Deze kunt u overmaken naar rekeningnummer NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. Kaarsen
 
Vieringen van onze pastores via de livestream
Ook al kunnen we weer gezamenlijke vieringen hebben, we blijven de vieringen uitzenden via een livestream.
De vieringen zijn direct te volgen via deze link. Ook vindt u een link op onze website. Kijkt u op uw telefoon of tablet dan kunt u ook de kerkdienst gemist app downloaden. U vindt de uitzendingen onder RK Huizen/Blaricum.

De vieringen die worden uitgezonden zijn:Zondag om 9:30 vanuit de ThomaskerkZondag om 11:00 vanuit de Vituskerk
De vieringen kunnen na afloop nog korte tijd worden teruggekeken. Alle vieringen vindt u hier.

Wilt u bijdrage aan de kosten van de livestream uitzendingen, maak dan uw bijdrage over naar NL 41 INGB 0000 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. KerkTV.
Openingstijden Thomaskerk
Op zondag is de Thomaskerk alleen om 9:30 uur open voor een viering.

Doordeweeks kunt u wel langskomen om een kaarsje op te steken of voor individueel gebed tijdens de openingstijden van het secretariaat. U kunt het beste langskomen op
maandagmiddag tussen 13:30 en 15:30 uur,
dinsdagochtend tussen 9:30 en 11:30 uur
vrijdagmiddag tussen 13:30 en 15:30 uur.
De deur is meestal dicht, maar als u aanbelt wordt u binnengelaten.
Openingstijden Thomaskerk tussen Kerstmis en Nieuwjaar
Op Kerstavond en 1e Kerstdag is de Thomaskerk extra geopend om de kerststal te bezoeken, een kaarsje op te steken of voor individueel gebed:
Op 24 december is de Thomaskerk open van 15:30-17:00 uur
Op 25 december is de Thomaskerk open van 15:30-16:30 uur
 
Van 28 december tot en met 4 januari is het secretariaat gesloten en is de Thomaskerk buiten de vieringen gesloten.
Vieringen
Wekelijks is er op zondag om 9:30 uur viering. Elke 1e vrijdag van de maand is er een Eucharistieviering om 10.15 uur. Elke 4e zaterdag van de maand om 19.00 uur is er een woord- en gebedsviering. Per viering zijn er maximaal 30 bezoekers welkom. Ook verder zijn er strikte regels. U leest deze hier

Wilt u proberen om op zondag rond 9:15 uur aanwezig te zijn. U herkent de vrijwilligers die u ontvangen bij de deur en begeleiden in de kerkzaal aan een rood hesje. U kunt ook bij hen terecht met vragen of opmerkingen. Zij helpen u graag verder.
Omdat we extra moeten ventileren is de kerk niet zo warm als u gewend bent. We raden u aan om warme kleding aan te trekken als u naar de viering komt.

We willen er alles aan doen om te voorkomen dat er besmetting plaatsvindt in de kerk. Daarom willen we u verzoeken om ook in de kerk, als u van en naar uw zitplek loopt, een mondkapje te dragen.

Om het veilig te houden hebben we uw medewerking hard nodig?  Helpt u mee?

Nu de horeca en ook alle (sport)kantines gesloten zijn hebben we moeten beslissen dat er na afloop van de viering geen koffie meer kan worden gedronken.
Reserveren
Voor alle vieringen wordt u dringend verzocht om te reserveren. Als uw reservering verwerkt is, ontvangt u een antwoord. Nu het maximum aantal bezoekers weer beperkt is tot 30 personen, is er een kans dat u de viering niet kunt bijwonen. Is het maximale aantal bezoekers van 30 personen bereikt, dan komt u op de wachtlijst en als u dat wenst staat u bovenaan de lijst voor de viering de week erna. U kunt zich opgeven bij het secretariaat. Hebt u geen email, dan kunt u zich telefonisch (035-5240069) opgeven.
Omdat er wekelijks meer dan het maximum aantal parochianen naar de vieringen wil komen, is het niet meer mogelijk om voor meerdere vieringen of voor vieringen verder dan de komende zondag te reserveren. Ook als u tot nu toe vast op de bezoekerslijst stond moet u vanaf nu weer gaan reserveren.

Aanmelden voor een specifieke viering op zaterdag of zondag kan tot de vrijdag ervoor 12 uur ’s middags. Aanmelding voor de 1e vrijdagviering kan tot en met de woensdagavond ervoor.

Bent u BHV-er of heeft u een EHBO-diploma, wilt u dit dan aan ons laten weten. Volgens de regels moet er elk viering een EHBO-er of BHV-er aanwezig zijn. De BHV-er telt ook niet mee voor het maximum van 30 personen.

Mocht u ziek zijn of koorts- of verkoudheidsklachten hebben dan verzoeken we u om thuis te blijven. Als u niet kunt komen, wilt u zich dan afmelden bij het secretariaat dan kan iemand anders wellicht blij gemaakt worden met uw plekje.
Nieuws uit de parochie
Vieringen met Kerstmis
Op 24 december zijn er alleen vieringen via de livestream. De volgende vieringen worden uitgezonden:
•     19.00 uur. Eucharistieviering /familieviering vanuit de Thomaskerk. Voorganger pastor Mikel Palić m.m.v. : cantores
•     21.30 uur. Eucharistieviering vanuit de Thomaskerk. Voorganger pater Wijnand van Wegen m.m.v. leden van Vamos
•     23.00 uur Eucharistieviering vanuit de Vituskerk in Blaricum. Voorganger pastor Andrea Geria m.m.v. leden van het Ceciliakoor

De vieringen van 17:00 uur en de viering om 19:15 uur in Blaricum komen helemaal te vervallen.
 
De vieringen op 25 december gaan door volgens rooster, waarbij er nog steeds een maximum van 30 bezoekers is en waarvoor reserveren verplicht is.
•     9.30 uur. Eucharistieviering vanuit de Thomaskerk. Voorganger pastoor Carlos Fabril m.m.v. leden van het Thomaskoor
•     11.00 uur Eucharistieviering vanuit de Vituskerk in Blaricum. Voorganger pastor Mikel Palić m.m.v. leden van het Ceciliakoor.
Het kindje wiegen om 15:30 uur gaat zowel in Huizen als in Blaricum niet door.
 
Op 2e Kerstdag is er zoals gebruikelijk geen viering in de Thomaskerk. Er is wel een viering  om 10 uur in de Vituskerk in Blaricum. Voorganger is pastor Mikel Palić m.m.v. leden van het Ceciliakoor.
 
Als u op 25 of op 27 december naar een viering in Huizen wilt komen, kunt u zich aanmelden tot en met maandag 21 december bij het secretariaat (035-5240069). U hoort dan tussen 22 en 24 december of er plek is in de viering. Zonder reservering en zonder bevestiging dat er plek is, kunt u de viering niet bijwonen.
 
Als u op 25, 26 of 27 december naar een viering in Blaricum wilt komen, kunt u zich aanmelden tot en met maandag 21 december via deze link . Hebt u geen email, dan kunt u zich telefonisch (035-5383153) aanmelden. U hoort dan tussen 22 en 24 december of er plek is in de viering. Zonder reservering en zonder bevestiging dat er plek is, kunt u de viering niet bijwonen.
 
U kunt de vieringen op kerstavond  en de vieringen van 1e kerstdag ook volgen of terugkijken via de livestream 
Adventsactie
Delen smaakt naar meer. Miljoenen vrouwen en kinderen wereldwijd lijden honger en kunnen daardoor nauwelijks ontsnappen aan de vicieuze cirkel van armoede, ondervoeding en een gebrekkige opleiding. De Adventsactie geeft hen een steuntje in de rug. Kleinschalig en toegewijd. Bijvoorbeeld om schooluitval bij kinderen van alleenstaande moeders in Malawi te verminderen door de moeders te ondersteunen via opleidingen en met middelen zodat hun kinderen zonder honger naar school kunnen. Meer informatie vindt u op www.adventsactie.nl. Helpt u mee om mensen uit deze armoedeval te laten ontsnappen? U kunt uw bijdrage overmaken naar rekeningnummer NL77 INGB 0003 9347 00 t.n.v. Missionaire werkgroep Huizen o.v.v. Adventsactie
De Brug is open………, samen door de donkere weken
De Brug aan de Hooghuizenweg 36 in Huizen (de Vituskerk) is iedere dinsdag- en vrijdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur open om even op adem te komen, te delen en te verbinden. De Vituskerk is ingericht als een huiskamer, alles op afstand, maar toch zo dat een onderling gesprek mogelijk is. Ook heeft De Brug in de Vituskerk een kleine kapel ingericht voor gebed en het branden van een kaars. In het Biebeltje is er een kop koffie/thee to go. Er wordt gezorgd voor een veilige omgeving, bij de open deuren van de kerk staan de aanwijzingen m.b.t. veiligheid en maatregelen. Wij zijn blij, dat we op deze manier ruimte kunnen bieden voor stilte-gesprek-verbinding.
 
Wij zijn nog op zoek naar gastvrouwen/ gastheren om koffie of thee in te schenken, misschien een luisterend oor te bieden en een praatje te maken. Als u op een dinsdag- of vrijdagmiddag gastvrouw/gastheer wilt zijn, dan kunt u zich aanmelden bij het secretariaat of bij Carla Schaap 
Gerarduskalender
Ook dit jaar is de Gerarduskalender weer te koop. De Gerarduskalender, uitgebracht door Klooster Wittem, is een scheurkalender met elke dag op de voorkant een spreuk die opbeurt of aanzet tot nadenken, onder het motto: ‘elke dag een beetje spirit’. Op de achterkant staan afwisselend moppen, gedichten, bezinningsteksten, puzzels en informatie over verschillende onderwerpen. De kalender is bedoeld om elke dag goed te kunnen beginnen. De opbrengst van de kalender komt ten goede aan alle activiteiten die vanuit klooster Wittem worden georganiseerd. Na de viering op zondagochtend kunt u de kalender voor Є7,95 kopen bij Mw. Toos Wiewel. U kunt voor een exemplaar ook contact opnemen met het secretariaat (035-5240069)
Wilt u een praatje maken?
Nu de regels weer een stuk strenger zijn wordt het steeds moeilijker om elkaar te ontmoeten. Soms zijn we maar al te blij als we weer eens een andere stem horen, al is het maar door de telefoon. Corona maakt deel uit van ons leven en dat valt niet mee. We missen elkaar in de kerk, bij de koffie en gewoon op de doordeweekse dagen. Hieronder vindt u diverse telefoonnummers die u kunt bellen. Even een luisterend oor of iemand die met u meedenkt kan soms enorm fijn zijn.
U kunt bellen met tussen 10.00 en 22.00 uur met
Pastor Andrea Geria 06 26 78 86 05
Pastor Mikel Palic 06 12 19 04 84
Cuno Lavaleije 06 24 69 94 85
Carla Schaap 0616 44 51 62
Hanneke Henrichs 06 21 66 43 70

Misschien is er wel iemand, waarvan u denkt: Hij of zij zit alleen. Misschien zou die wel eens willen praten met iemand. Laat het ons weten. Dan worden ze gebeld.
Hulp gezocht
Wie wil meehelpen de kaarten met kerstgroet van de pop-up Herberg te verspreiden over ons dorp?
 
De kaarten staan in ’t Visnet, in de werkkamer van Jan Verkerk. Hier kunnen ze opgehaald worden. Ook is het mogelijk om dat te doen in de Vituskerk op dinsdag- en vrijdagmiddag tussen 14 en 16 uur. Iedereen die loopt (of ieder groepje dat loopt) kiest uit de beschikbare lijsten een stukje Huizen uit. Dat stukje Huizen is uitgelicht op een plattegrond en daarbij zit ook een lijst met de straten in dat gebied met aantallen brievenbussen. Je kunt zelf kiezen welk gebied van Huizen je (of samen met je groepje) wil lopen. Uiteraard wordt de keuze in de loop van de dagen beperkter. Kunt u helpen, app dan met Jan of hij aanwezig is. Op zaterdag en zondag is hij er niet. Zijn nummer is 06 5799 2829. Stoere RK wandelaars, meld u!
Nieuwe Samen Kerk
De Kersteditie van Samen Kerk is uit met onder andere een interview met onze eigen pastor Mikel  Palić. U kunt Samen Kerk nu al digitaal lezen via deze link. U kunt ook een gedrukt exemplaar meenemen vanuit de Thomaskerk.
De wereldwinkel is gesloten
De Wereldwinkel is vanwege de Lock down gesloten. Wilt u ons ondersteunen met een aankoop? Bij een bestelling van minimaal 15 euro brengen wij de bestelling bij u thuis. Wij hebben een uitgebreid aanbod aan kerstartikelen. De website, op Facebook:Wereldwinkel Huizen | Facebook of mail voor een bestelling of nadere informatie.
Secretariaat gesloten
Van 25 december tot en met 4 januari is het secretariaat gesloten. U kunt in die periode wel via het emailadres of het telefoonnummer (035-5240069 – antwoordapparaat) van secretariaat reserveren voor vieringen. U ontvangt een bevestiging als u een viering kunt bijwonen.

Ter bemoediging
De Bijbel staat vol van ‘engelen’,
boodschappers van God.
Waarom waren er toen wel engelen
en nu niet meer?
Bestaan engelen nog
of komen ze alleen maar in de Bijbel voor?
Hoe ziet een engel eruit?
 
Misschien zeggen ze wel eens tegen je:
‘Jij bent een engel!’
Wanneer is dat dan?
Engelen kunnen gewone mensen zijn
die er voor jou op het juiste moment zijn,
zoals de vrouw die stopte
om te vragen of alles wel goed ging,
toen iemand niet goed geworden was
en hem meenam naar huis
om de dokter te bellen.
Engelen bestaan nog!
Herinner je jouw laatste ontmoeting?Kerststal Thomaskerk 4e week advent