Kontaktpunten 24 december

Vieringen met Kerstmis
Vieringen op 24 december via de livestream
De volgende vieringen vanuit de Thomaskerk worden uitgezonden via de livestream:
19.00 uur. Eucharistieviering /familieviering. Voorganger pastor Mikel Palić m.m.v. : cantores. Livestream en boekje vindt u via deze link.
21.30 uur. Eucharistieviering. Voorganger pater Wijnand van Wegen m.m.v leden van Vamos. Livestream en boekje vindt u via deze link.
Openstelling kerk op 24 december
Op donderdag 24 december van 15.30 – 17.00 uur is de Thomaskerk open voor individueel bezoek en een moment van gebed. U kunt de kerststal bezoeken en een kaarsje opsteken. Jef Scholten speelt orgel tijdens de openstelling. U kunt zonder reserveren op elk moment binnenlopen.

 
Vieringen op 25 december
De viering op 25 december gaan door volgens rooster, waarbij er nog steeds een maximum van 30 bezoekers is. Alleen als u gereserveerd hebt en een bevestiging hebt ontvangen dat er plek is, kunt u de viering bijwonen. Anders kunt u de viering volgen via de livestream.9.30 uur. Eucharistieviering. Voorganger pastoor Carlos Fabril m.m.v. leden van het Thomaskoor
Openstelling kerk op 25 december
Op vrijdag 25 december van 15.30 – 16.30 uur is de Thomaskerk open voor individueel bezoek en een moment van gebed. U kunt de kerststal bezoeken en een kaarsje opsteken. U kunt zonder reserveren op elk moment binnenkomen.

Vieringen kijken via de livestream
De vieringen zijn direct te volgen via deze link . Ook vindt u een link op onze website. Kijkt u op uw telefoon of tablet dan kunt u ook de kerkdienst gemist app downloaden. U vindt de uitzendingen onder RK Huizen/Blaricum.
De vieringen die worden uitgezonden zijn terug te kijken via deze link.
Collectes donderdag 24 december 
Eigen kerk:
Als u de viering via de livestream volgt of als u uw bijdrage niet kunt of wilt geven tijdens de collecte, kunt u uw bijdrage ook overmaken. Dat hoeft niet wekelijks. U zou het ook kunnen opsparen en bijvoorbeeld maandelijks kunnen overmaken via een periodieke overschrijving. U kunt uw bijdrage overmaken naar rekeningnummer NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. collectegeld. Juist nu is uw bijdrage extra welkom!
Friersdale:
In verband met corona is het kinderhuis (Koshuis) in Friersdale tijdelijk gesloten. Gelukkig heeft het hoofd van de school, Fanty de Klerk, diverse ouders bereid gevonden één of meer kinderen uit het Koshuis in huis te nemen, zodat deze kinderen toch naar school kunnen gaan. Vanuit Nederland is er voedselpakkettenactie voor de gastgezinnen van de koshuiskinderen. Uw bijdrage voor Friersdale is juist nu extra welkom. U kunt uw bijdrage overmaken naar rekeningnummer NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. Friersdale
Collectes vrijdag 25 december 
Eigen kerk:
Als u de viering via de livestream volgt of als u uw bijdrage niet kunt of wilt geven tijdens de collecte, kunt u uw bijdrage ook overmaken. Dat hoeft niet wekelijks. U zou het ook kunnen opsparen en bijvoorbeeld maandelijks kunnen overmaken via een periodieke overschrijving. U kunt uw bijdrage overmaken naar rekeningnummer NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. collectegeld. Juist nu is uw bijdrage extra welkom!

Adventsactie:
Delen smaakt naar meer. Miljoenen vrouwen en kinderen wereldwijd lijden honger en kunnen daardoor nauwelijks ontsnappen aan de vicieuze cirkel van armoede, ondervoeding en een gebrekkige opleiding. De Adventsactie geeft hen een steuntje in de rug. Kleinschalig en toegewijd. Bijvoorbeeld door workshops over organische bemesting, kweken van groenten, plantenziektes en hoe gevarieerd en voedzaam voedsel te verbouwen.Meer informatie vindt u op www.adventsactie.nl. Helpt u mee om mensen uit deze armoedeval te laten ontsnappen? U kunt uw bijdrage overmaken naar rekeningnummer NL77 INGB 0003 9347 00 t.n.v. Missionaire werkgroep Huizen o.v.v. Adventsactie
Extra bijdrage voor livestream vieringen
Nu we een camera hebben zijn vieringen goed te zien via een livestream via Kerkdienstgemist.nl. We zijn heel bij dat we hierdoor op Kerstavond bijna alle vieringen kunnen uitzenden via de livestream. Zo kunnen we toch, zij het op afstand, gezamelijk Kerstmis vieren. Naast de wekelijkse vieringen op zondag kunt u ook andere vieringen zoals bijvoorbeeld begrafenisvieringen vaak via de livesrream bijwonen.

De apparatuur en het abonnement voor kerkdienstgemist zijn echter een flinke kostenpost, zeker in een maand als deze waarin extra veel parochianen de vieringen via de livestream volgen. We zijn daarom heel blij met de bijdragen van parochianen op rekeningnummer
NL 41 INGB 0000 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. KerkTV. Hartelijk dank.
Een viering bezoeken
Alleen wanneer u gereserveerd hebt bent u welkom in de vieringen. Wilt u proberen om op tijd aanwezig te zijn. U herkent de vrijwilligers die u ontvangen bij de deur en begeleiden in de kerkzaal aan een rood hesje. U kunt ook bij hen terecht met vragen of opmerkingen. Zij helpen u graag verder.
Omdat we extra moeten ventileren is de kerk niet zo warm als u gewend bent. We raden u aan om warme kleding aan te trekken als u naar de viering komt.

We willen er alles aan doen om te voorkomen dat er besmetting plaatsvindt in de kerk. Daarom willen we u verzoeken om ook in de kerk een mondkapje te dragen.

Om het veilig te houden hebben we uw medewerking hard nodig?  Helpt u mee?

Nieuws uit de parochie en omstreken
Kerstgroet uit Alest
Vanuit onze zustergemeente in Alest ontvingen we bovenstaande kerstgroet.
Kerstviering
Pastor Mikel Palic heeft meegewerkt aan de opname van de kerstviering van GooiTV. De viering is opgenomen in de Grote Kerk van Weesp. De voorgangers zijn dominee Jacomette de Blois en pastor Mikel Palic.Het Vocaal ensemble Voices zingt samen met het Wilhelminaconsort bekende en minder bekende kerstliederen om naar te luisteren en om mee te zingen..Ze zingen onder andere muziek van Handel uit de Messiah en van John Rutter. De opname is te beluisteren en te bekijken vanaf 25 december 2020 om 10:30 uur via GooiTV. U kunt ook kijken via het Youtube op kanaal van GooiTV, Ook hier vanaf 25 dec. 10:30 uur
De Brug is open………, samen door de donkere weken
De Brug aan de Hooghuizenweg 36 in Huizen (de Vituskerk) is op donderdag 24 december van 14:00 tot 16:00 uur open om even op adem te komen, te delen en te verbinden. Op vrijdag 25 december is de kerk gesloten. De Vituskerk is ingericht als een huiskamer, alles op afstand, maar toch zo dat een onderling gesprek mogelijk is. Ook heeft De Brug in de Vituskerk een kleine kapel ingericht voor gebed en het branden van een kaars. In het Biebeltje is er een kop koffie/thee to go. Er wordt gezorgd voor een veilige omgeving, bij de open deuren van de kerk staan de aanwijzingen m.b.t. veiligheid en maatregelen. Wij zijn blij, dat we op deze manier ruimte kunnen bieden voor stilte-gesprek-verbinding.
Lied van Eenheid
De EO, de Protestantse Kerk in Nederland en de Rooms-KatholiekeKerk hebben een nieuw ‘Lied van eenheid’ uitgebracht, als bemoediging voor Kerst. Berget Lewis, Brainpower, bekende kerkelijke gezichten en tientallen lokale gemeenten leverden een bijdrage aan het lied.Via deze link kunt u kijken en vooral luisteren naar dit inspirerende lied: Lied van eenheid | O kom, o kom Immanuël | Heer maak ons één -YouTube
Voor de allerjongsten
Vanuit het bisdom is er een leuk poppenspel voor Kerstmis: Pauli – de Koning komt. De schapen Pauli en Marie, de herder Florian, de papa en mama van Pauli wachten en wachten op de geboorte van een broertje of toch een zusje. Pauli vraagt zich af of de baby ooit nog wel geboren wordt. De herder Florian vertelt over de komst van een Koning, dat lijkt ook eeuwig te duren. Hoe loopt dat af? Eén ding is zeker: Pauli is het wachten helemaal zat! U vindt het verhaal via deze link.
Wilt u een praatje maken?
Nu de regels weer een stuk strenger zijn wordt het steeds moeilijker om elkaar te ontmoeten. Soms zijn we maar al te blij als we weer eens een andere stem horen, al is het maar door de telefoon. Corona maakt deel uit van ons leven en dat valt niet mee. We missen elkaar in de kerk, bij de koffie en gewoon op de doordeweekse dagen. Hieronder vindt u diverse telefoonnummers die u kunt bellen. Even een luisterend oor of iemand die met u meedenkt kan soms enorm fijn zijn.
U kunt bellen met tussen 10.00 en 22.00 uur met
Pastor Andrea Geria 06 26 78 86 05
Pastor Mikel Palic 06 12 19 04 84
Cuno Lavaleije 06 24 69 94 85
Carla Schaap 0616 44 51 62
Hanneke Henrichs 06 21 66 43 70

Misschien is er wel iemand, waarvan u denkt: Hij of zij zit alleen. Misschien zou die wel eens willen praten met iemand. Laat het ons weten. Dan worden ze gebeld.
Secretariaat gesloten
Van 25 december tot en met 4 januari is het secretariaat gesloten. U kunt in die periode wel via het emailadres of het telefoonnummer (035-5240069 – antwoordapparaat) van secretariaat reserveren voor vieringen. U ontvangt een bevestiging als u een viering kunt bijwonen.

Ter bemoediging
Het wonder
van de menswording gebeurt.
Niet in een zee van licht
niet in straten vol glitter
niet in de verblindende veelheid
en ver van wie uit is op macht.
Maar naamloos, geborgen
misschien in het holst van de nacht.
Op plaatsen, ontelbaar
waar leven wordt doorgegeven
waar brood van vertrouwen met ieder gedeeld wordt
waar niemand te min is
waar je als vreemde een thuis vindt
waar eenzaamheid wordt geheeld
pijn niet vergeten
angst niet meer hoeft
waar men grootmoedig een stap zet naar vrede.
Het kind van de hoop
wordt steeds weer geboren
uit mensen
God,
wat een wonder!
 (naar K.Gelaude)Kerststal Thomaskerk
Contact

Kopij Kontaktpunten
Hebt u kopij voor de Kontaktpunten, stuurt u die dan uiterlijk donderdagavond naar het secretariaat op. Probeer de informatie wel zo kort en krachtig mogelijk op te schrijven.

Aanmelden Kontaktpunten
Als u de Kontaktpunten voortaan digitaal wilt ontvangen, stuur dan een mail naar het secretariaat of meld u aan via de website. Zou u ons willen melden als u weet dat iemand graag de Kontaktpunten ontvangt maar de digitale Kontaktpunten niet kan lezen en de papieren versie niet kan meenemen uit de kerk. Wij zorgen dan dat diegene de papieren versie ontvangt.