Kontaktpunten 27 december

Vieringen
In de evangelielezing van vandaag is Jezus met zijn ouders in Betlehem om in de tempel de voorgeschreven rituelen te ondergaan. Daar ontmoeten ze Simeon. We zeggen vaak, de oude Simeon. We concluderen dit omdat er staat dat hem geopenbaard is dat hij niet zou sterven voordat hij de Messias zou zien, maar dat betekent nog niet per se dat hij ook oud is, laat staan terminaal. Wij vatten de zin ‘Uw dienaar laat gij, Heer, nu naar uw woord in vrede gaan’  vaak op als zwanenzang.
 
Er wordt in de oorspronkelijke tekst echter een woord gebruikt dat letterlijk betekent: losmaken. U hebt, o Heer, uw dienaar losgemaakt… Hetzelfde woord wordt in het evangelie van Lucas gebruikt in twee genezingsverhalen: een kreupele vrouw wordt losgemaakt en kan weer lopen en een man met waterzucht wordt losgemaakt en hij geneest. Het woord losmaken betekent zoveel als: genezen, bevrijden, verlossen. Het is dus niet: laat mij nu maar sterven, maar veel meer: nu kan ik pas leven!
 
We kunnen Simeon zien als iemand die ons het zicht op de toekomst opent. Hij is vol van verwachting, van openheid en ontvankelijkheid. Dat maakt het mogelijk dat hij in dit kind ziet wat hij ziet. Dat maakt dat hij de woorden spreekt die hij spreekt. Hij looft God, staat er, en als hij de ouders en in het bijzonder Maria toespreekt, zegent hij hen eerst. En zegenen doe je met het oog op de toekomst, op dat wat voor je ligt, het leven, de tijd, de wereld.
 
Zo komt God in onze wereld in de gestalte van een kind, het teken van onschuld en van nieuw begin; van ontvankelijkheid en afhankelijkheid. Niet iedereen durft zich echter te openen voor die toekomst. Want die is onzeker. Veel mensen klampen zich vast aan het verleden. Aan het verleden weet je wat je hebt, dat moet je bij de toekomst nog maar afwachten. Kun jij je verleden loslaten?
 
Geloven is, je openstellen voor de toekomst, leven in de verwachting, omdat het God zelf is die naar ons toe komt en dat wordt zichtbaar in het kind Jezus. Dat zien wij vandaag door de ogen van Simeon, een rechtvaardig en vroom mens, vol verwachting en uitgerust met de heilige Geest. De ogen van een mens die, hoe oud hij wellicht ook was, altijd jong is gebleven. Want je bent nooit te oud om te verwachten.
 
Verder nadenken over dit bijzondere bezoek aan de tempel? Kom dan als u hebt gereserveerd zondag om 9:30 uur naar de Thomaskerk of kijk en luister naar de livestream.
Komende vieringenDe komende weken zijn er de volgende vieringen in de Thomaskerk:

Zondag 27 december 9:30 uur, eucharistieviering, voorganger pastor Mikel Palić.

Donderdag 31 december 19:30 uur, gebedsviering, voorgangers leken

Vrijdag 1 januari 09:30 uur Nieuwjaarsviering, eucharistieviering, voorganger pastoor Carlos Fabril

Zondag 3 januari 9:30 uur familieviering/eucharistieviering. Voorganger pastor Andrea Geria. Thema: De drie koningen, waren het magiërs of wijzen?

Vrijdag 8 januari 10:15 uur 1e vrijdagviering/eucharistieviering. Voorganger pater Wijnand van Wegen

Zondag 10 januari 9:30 uur eucharistieviering.  Voorganger pater Wijnand van Wegen
Voor alle andere vieringen vragen we u om te reserveren. Zie onder ‘Reserveren’.
Collectes zondag 27 december 
Eigen kerk:
Als u de viering via de livestream volgt of als u uw bijdrage niet kunt of wilt geven tijdens de collecte, kunt u uw bijdrage ook overmaken. Dat hoeft niet wekelijks. U zou het ook kunnen opsparen en bijvoorbeeld maandelijks kunnen overmaken via een periodieke overschrijving. U kunt uw bijdrage ook overmaken naar rekeningnummer NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. collectegeld. Juist nu is uw bijdrage extra welkom!
Bisdom:
Het bisdom ondersteund onze parochie en de andere parochies in ons bisdom. Zo geeft het bisdom regels en richtlijnen voor vieringen in deze coronatijd. Maar ook publiceert het bisdom bijvoorbeeld het blad Samen Kerk dat juist weer is uitgekomen en waarin u inspirerende artikelen leest en informatie vindt over activiteiten in het bisdom. U kunt uw bijdrage hiervoor overmaken naar rekeningnummer NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. Bisdom
Vieringen van onze pastores via de livestream
Ook al kunnen we weer gezamenlijke vieringen hebben, we blijven de vieringen uitzenden via een livestream.
De vieringen zijn direct te volgen via deze link. Ook vindt u een link op onze website. Kijkt u op uw telefoon of tablet dan kunt u ook de kerkdienst gemist app downloaden. U vindt de uitzendingen onder RK Huizen/Blaricum.

De vieringen die worden uitgezonden zijn:Zondag om 9:30 vanuit de ThomaskerkZondag om 11:00 vanuit de Vituskerk
De vieringen kunnen na afloop nog korte tijd worden teruggekeken. Alle vieringen vindt u hier.

Wilt u bijdrage aan de kosten van de livestream uitzendingen, maak dan uw bijdrage over naar NL 41 INGB 0000 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. KerkTV.
Openingstijden Thomaskerk
Op zondag is de Thomaskerk alleen om 9:30 uur open voor een viering.

De komende week is het secretariaat gesloten en kunt u de kerk gedurende de week niet bezoeken.

Daarna kunt u doordeweeks kunt u wel langskomen om een kaarsje op te steken of voor individueel gebed tijdens de openingstijden van het secretariaat. U kunt het beste langskomen op
dinsdagochtend tussen 9:30 en 12:30 uur
woensdagochtend tussen 09:30 en 11.30 uur
vrijdagmiddag tussen 13:30 en 16:30 uur.
De deur is meestal dicht, maar als u aanbelt wordt u binnengelaten.
Vieringen
Wekelijks is er op zondag om 9:30 uur viering. Elke 1e vrijdag van de maand is er een Eucharistieviering om 10.15 uur. Elke 4e zaterdag van de maand om 19.00 uur is er een woord- en gebedsviering. Per viering zijn er maximaal 30 bezoekers welkom. Ook verder zijn er strikte regels. U leest deze hier

Wilt u proberen om op zondag rond 9:15 uur aanwezig te zijn. U herkent de vrijwilligers die u ontvangen bij de deur en begeleiden in de kerkzaal aan een rood hesje. U kunt ook bij hen terecht met vragen of opmerkingen. Zij helpen u graag verder.
Omdat we extra moeten ventileren is de kerk niet zo warm als u gewend bent. We raden u aan om warme kleding aan te trekken als u naar de viering komt.

We willen er alles aan doen om te voorkomen dat er besmetting plaatsvindt in de kerk. Daarom willen we u verzoeken om ook in de kerk, als u van en naar uw zitplek loopt, een mondkapje te dragen.

Om het veilig te houden hebben we uw medewerking hard nodig?  Helpt u mee?

Nu de horeca en ook alle (sport)kantines gesloten zijn hebben we moeten beslissen dat er na afloop van de viering geen koffie meer kan worden gedronken.
Reserveren
Voor alle vieringen wordt u dringend verzocht om te reserveren. Als uw reservering verwerkt is, ontvangt u een antwoord. Nu het maximum aantal bezoekers weer beperkt is tot 30 personen, is er een kans dat u de viering niet kunt bijwonen. Is het maximale aantal bezoekers van 30 personen bereikt, dan komt u op de wachtlijst en als u dat wenst staat u bovenaan de lijst voor de viering de week erna. U kunt zich opgeven bij het secretariaat. Hebt u geen email, dan kunt u zich telefonisch (035-5240069) opgeven.
Omdat er wekelijks meer dan het maximum aantal parochianen naar de vieringen wil komen, is het niet meer mogelijk om voor meerdere vieringen of voor vieringen verder dan de komende zondag te reserveren. Ook als u tot nu toe vast op de bezoekerslijst stond moet u vanaf nu weer gaan reserveren.

Aanmelden voor een specifieke viering op zaterdag of zondag kan tot de vrijdag ervoor 12 uur ’s middags. Aanmelding voor de 1e vrijdagviering kan tot en met de woensdagavond ervoor.

Bent u BHV-er of heeft u een EHBO-diploma, wilt u dit dan aan ons laten weten. Volgens de regels moet er elk viering een EHBO-er of BHV-er aanwezig zijn. De BHV-er telt ook niet mee voor het maximum van 30 personen.

Mocht u ziek zijn of koorts- of verkoudheidsklachten hebben dan verzoeken we u om thuis te blijven. Als u niet kunt komen, wilt u zich dan afmelden bij het secretariaat dan kan iemand anders wellicht blij gemaakt worden met uw plekje.
Nieuws uit de parochie
Oudejaarsavondviering 2020
Thomaskerk 19.30 – 20:00 uur
Was 2020 een bijzonder jaar? Zeker! We zullen ons dit jaar altijd herinneren als het Jaar van de Pandemie. Kortom: was 2020 een zegen of een plaag? Of allebei? Zoals elk jaar luiden we op oudejaarsavond het oude jaar uit en verwelkomen we het nieuwe jaar. Dit gebeurt in een eenvoudige sfeervolle viering met gebed en zang. En … een paar regels tekst over de Tien Plagen in het boek Exodus. Ongeveer een half uur. U bent van harte welkom!
Driekoningen
Mattheus is de enige evangelist die over de drie koningen schrijft. Wij noemen ze zo: ‘koningen’. Maar Mattheus noemt ze: ‘magoi’, dit zijn: ‘magiërs’. Zo’n naam lijkt verdacht veel op ‘magie’, tovenarij. Ze komen uit het oosten, want daar hebben ze de Ster gezien. Waren het dan sterrenkijkers, die de banen van de planeten kenden en horoscopen schreven? Het verhaal van Mattheus heeft altijd onze fantasie gestimuleerd. Het verhaal betovert ons. Maar … heeft het ook ons geloof versterkt … of toch vooral onze magische ideeën en gevoelens ?
De Brug is open………, samen door de donkere weken
De Brug aan de Hooghuizenweg 36 in Huizen (de Vituskerk) is iedere dinsdag- en vrijdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur open om even op adem te komen, te delen en te verbinden. De Vituskerk is ingericht als een huiskamer, alles op afstand, maar toch zo dat een onderling gesprek mogelijk is. Ook heeft De Brug in de Vituskerk een kleine kapel ingericht voor gebed en het branden van een kaars. In het Biebeltje is er een kop koffie/thee to go. Er wordt gezorgd voor een veilige omgeving, bij de open deuren van de kerk staan de aanwijzingen m.b.t. veiligheid en maatregelen. Wij zijn blij, dat we op deze manier ruimte kunnen bieden voor stilte-gesprek-verbinding.
 
Wij zijn nog op zoek naar gastvrouwen/ gastheren om koffie of thee in te schenken, misschien een luisterend oor te bieden en een praatje te maken. Als u op een dinsdag- of vrijdagmiddag gastvrouw/gastheer wilt zijn, dan kunt u zich aanmelden bij het secretariaat of bij Carla Schaap 
Secretariaat gesloten
Van 25 december tot en met 4 januari is het secretariaat gesloten. U kunt in die periode wel via het emailadres of het telefoonnummer (035-5240069 – antwoordapparaat) van secretariaat reserveren voor vieringen. U ontvangt een bevestiging als u een viering kunt bijwonen.
 

Gewijzigde openingstijden
Vanaf januari is het secretariaat op maandag gesloten. Het secretariaat is dan geopend op dinsdag-, woensdag- en donderdagochtend en op vrijdagmiddag.
Wilt u een praatje maken?
Nu de regels weer een stuk strenger zijn wordt het steeds moeilijker om elkaar te ontmoeten. Soms zijn we maar al te blij als we weer eens een andere stem horen, al is het maar door de telefoon. Corona maakt deel uit van ons leven en dat valt niet mee. We missen elkaar in de kerk, bij de koffie en gewoon op de doordeweekse dagen. Hieronder vindt u diverse telefoonnummers die u kunt bellen. Even een luisterend oor of iemand die met u meedenkt kan soms enorm fijn zijn.
U kunt bellen met tussen 10.00 en 22.00 uur met
Pastor Andrea Geria 06 26 78 86 05
Pastor Mikel Palic 06 12 19 04 84
Cuno Lavaleije 06 24 69 94 85
Carla Schaap 0616 44 51 62
Hanneke Henrichs 06 21 66 43 70

Misschien is er wel iemand, waarvan u denkt: Hij of zij zit alleen. Misschien zou die wel eens willen praten met iemand. Laat het ons weten. Dan worden ze gebeld.

Ter bemoediging
Kinderen
En hij zei: Je kinderen zijn je kinderen niet.
Zij zijn de zonen en dochters van ’s levens hunkering naar zichzelf.
Zij komen door je, maar zijn niet van je,
en hoewel ze bij je zijn, behoren ze je niet toe.
Je mag hen liefde geven, maar niet je gedachten,
want zij hebben hun eigen gedachten.
Je mag hun lichamen huisvesten, maar niet hun zielen,
want hun zielen toeven in het huis van morgen,
dat je niet bezoeken kunt, zelfs niet in je dromen.
Je mag proberen gelijk hen te worden,
maar tracht niet hen aan jou gelijk te maken.
Want het leven gaat niet terug, noch blijft het dralen bij gisteren.
Jullie zijn de bogen,
waarmee je kinderen als levende pijlen worden weggeschoten.
De boogschutter ziet het doel op de weg van het oneindige,
en hij buigt je met zijn kracht opdat zijn pijlen snel en ver zullen gaan.
Laat het gebogen worden door de hand van de boogschutter
een vreugde voor je zijn;
want zoals hij de vliegende pijl liefheeft,
zo mint hij ook de boog die standvastig is.
(Kahlil Gibran)        
Kerststal Thomaskerk 27 december                      
Contact

Kopij Kontaktpunten
Hebt u kopij voor de Kontaktpunten, stuurt u die dan uiterlijk donderdagavond naar het secretariaat op. Probeer de informatie wel zo kort en krachtig mogelijk op te schrijven.

Aanmelden Kontaktpunten
Als u de Kontaktpunten voortaan digitaal wilt ontvangen, stuur dan een mail naar het secretariaat of meld u aan via de website. Zou u ons willen melden als u weet dat iemand graag de Kontaktpunten ontvangt maar de digitale Kontaktpunten niet kan lezen en de papieren versie niet kan meenemen uit de kerk. Wij zorgen dan dat diegene de papieren versie ontvangt.