Kontaktpunten 3 januari

Vieringen
Het is een dun lijntje tussen wijs en dwaas. Dat zien we in de evangelielezing van vandaag. We komen er wijzen tegen uit het oosten, hooggeschoolde en invloedrijke adviseurs van de machtigen der aarde. Uitblinkers in meetkunde, wiskunde en sterrenkunde die besluiten op reis te gaan naar een pasgeboren kind.

De wijzen hebben zich vijftien kilometers misrekend: ze komen aan in Jeruzalem in plaats van Bethlehem. Het blijkt een wereld van verschil te zijn. Het verschil tussen de arrogantie van de macht en de stilte van het platteland, tussen een visioen van stedelijke kracht en welvaart en een tegenbeweging van eenvoud, kwetsbaarheid en nederigheid. Jeruzalem en Bethlehem staan voor twee levensstijlen: een leven van macht en invloed versus een leven dat het moet hebben van wat God heeft beloofd.

Je proeft de tegenstelling ook in de houding van de twee typen wijzen die we tegenkomen. De Schriftgeleerden in Jeruzalem zijn heel wijze mannen die alles van de bijbel weten. Tegelijk begrijpen ze er niets van en zijn ze ziende blind. Ze komen op geen enkele manier in beweging. Die andere wijzen, uit het oosten komen met hun kennis wel tot aanbidding van Jezus. Je komt ze beiden tegen: dwaze wijzen en wijze dwazen. Maar wie is hier nu de dwaas en wie is er werkelijk wijs?

Het hele koningschap van Jezus staat bol van paradoxen. Het is een koningschap dat er al is en toch ook nog niet. Het is een koning die alles op zijn kop zet met uitspraken als: ‘‘Als je zwak bent, ben je sterk.’ ,‘Wie sterft, zal leven.’ ‘De eersten zullen de laatsten zijn.’
Hiernaast ziet u een oude afbeelding die in Rome gevonden is, vermoedelijk uit de tweede eeuw na Christus. De gekraste woorden betekenen Alexamenos aanbidt zijn God. Het bijzondere van deze spotprent van Alexamenos en de gekruisigde met de ezelskop is dat in de ruimte ernaast in hetzelfde complex nog een tekst is gevonden. Die korte tekst betekent zoiets als: Alexamenos vertrouwt erop. Het klinkt als een antwoord. Alsof deze Alexamenos terugschrijft: het mag absurd lijken en dwaas, maar ik geloof erin, ik vertrouw erop. En dat is wat in alle tijden, ook vandaag, mensen wereldwijd zeggen en leven. Ze knielen voor Jezus en aanbidden hem en zeggen als dwaze wijzen: Ik vertrouw op U.

Verder nadenken over driekoningen? Kom dan als u hebt gereserveerd zondag om 9:30 uur naar de Thomaskerk of kijk en luister naar de livestream.
Komende vieringen
De komende weken zijn er de volgende vieringen in de Thomaskerk:

Zondag 3 januari 9:30 uur familieviering/eucharistieviering. Voorganger pastor Andrea Geria. Thema: De drie wijzen, waren het magiërs of koningen?

Vrijdag 8 januari 10:15 uur 1e vrijdagviering/eucharistieviering. Voorganger pater Wijnand van Wegen. Thema: de Heilige Familie

Zondag 10 januari 9:30 uur eucharistieviering.  Voorganger pater Wijnand van Wegen

Zondag 17 januari 9:30 uur woord- en communieviering. Voorganger diaken Ton Hekkenberg

Voor alle andere vieringen vragen we u om te reserveren. Zie onder ‘Reserveren’.
Collectes zondag 3 januari
Eigen kerk:
Als u de viering via de livestream volgt of als u uw bijdrage niet kunt of wilt geven tijdens de collecte, kunt u uw bijdrage ook overmaken. Dat hoeft niet wekelijks. U zou het ook kunnen opsparen en bijvoorbeeld maandelijks kunnen overmaken via een periodieke overschrijving. U kunt uw bijdrage ook overmaken naar rekeningnummer NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. collectegeld. Juist nu is uw bijdrage extra welkom!
Onderhoud:
Ook in dit nieuwe jaar zullen we weer onderhoud aan de Thomaskerk doen. Zo willen we bijvoorbeeld het voegwerk vernieuwen op een aantal plekken waar het erg slecht is. Op deze manier blijft onze kerk in goede conditie en klaar voor de toekomst. U kunt uw bijdrage hiervoor overmaken naar rekeningnummer NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. Onderhoud
Vieringen van onze pastores via de livestream
Ook al kunnen we weer gezamenlijke vieringen hebben, we blijven de vieringen uitzenden via een livestream.
De vieringen zijn direct te volgen via deze link. Ook vindt u een link op onze website. Kijkt u op uw telefoon of tablet dan kunt u ook de kerkdienst gemist app downloaden. U vindt de uitzendingen onder RK Huizen/Blaricum.

De vieringen die worden uitgezonden zijn:Zondag om 9:30 vanuit de ThomaskerkZondag om 11:00 vanuit de Vituskerk
De vieringen kunnen na afloop nog korte tijd worden teruggekeken. Alle vieringen vindt u hier.

Wilt u bijdrage aan de kosten van de livestream uitzendingen, maak dan uw bijdrage over naar NL 41 INGB 0000 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. KerkTV.
Openingstijden Thomaskerk
Op zondag is de Thomaskerk alleen om 9:30 uur open voor een viering.

U kunt doordeweeks langskomen om een kaarsje op te steken of voor individueel gebed tijdens de openingstijden van het secretariaat. U kunt het beste langskomen op
dinsdagochtend tussen 9:30 en 12:30 uur
woensdagochtend tussen 09:30 en 11.30 uur
vrijdagmiddag tussen 13:30 en 16:30 uur.
De deur is meestal dicht, maar als u aanbelt wordt u binnengelaten.
Vieringen
Wekelijks is er op zondag om 9:30 uur viering. Elke 1e vrijdag van de maand is er een Eucharistieviering om 10.15 uur. Elke 4e zaterdag van de maand om 19.00 uur is er een woord- en gebedsviering. Per viering zijn er maximaal 30 bezoekers welkom. Ook verder zijn er strikte regels. U leest deze hier

Wilt u proberen om op zondag rond 9:15 uur aanwezig te zijn. U herkent de vrijwilligers die u ontvangen bij de deur en begeleiden in de kerkzaal aan een rood hesje. U kunt ook bij hen terecht met vragen of opmerkingen. Zij helpen u graag verder.

Omdat we extra moeten ventileren is de kerk niet zo warm als u gewend bent. We raden u aan om warme kleding aan te trekken als u naar de viering komt.
We willen er alles aan doen om te voorkomen dat er besmetting plaatsvindt in de kerk. Daarom willen we u verzoeken om ook in de kerk, als u van en naar uw zitplek loopt, een mondkapje te dragen.

Om het veilig te houden hebben we uw medewerking hard nodig?  Helpt u mee?

Nu de horeca en ook alle (sport)kantines gesloten zijn hebben we moeten beslissen dat er na afloop van de viering geen koffie meer kan worden gedronken.
Reserveren
Voor alle vieringen wordt u dringend verzocht om te reserveren. Als uw reservering verwerkt is, ontvangt u een antwoord. Nu het maximum aantal bezoekers weer beperkt is tot 30 personen, is er een kans dat u de viering niet kunt bijwonen. Is het maximale aantal bezoekers van 30 personen bereikt, dan komt u op de wachtlijst en als u dat wenst staat u bovenaan de lijst voor de viering de week erna. U kunt zich opgeven bij het secretariaat. Hebt u geen email, dan kunt u zich telefonisch (035-5240069) opgeven.
Omdat er wekelijks meer dan het maximum aantal parochianen naar de vieringen wil komen, is het niet meer mogelijk om voor meerdere vieringen of voor vieringen verder dan de komende zondag te reserveren. Ook als u tot nu toe vast op de bezoekerslijst stond moet u vanaf nu weer gaan reserveren.

Aanmelden voor een specifieke viering op zaterdag of zondag kan tot de vrijdag ervoor 12 uur ’s middags. Aanmelding voor de 1e vrijdagviering kan tot en met de woensdagavond ervoor.

Bent u BHV-er of heeft u een EHBO-diploma, wilt u dit dan aan ons laten weten. Volgens de regels moet er elk viering een EHBO-er of BHV-er aanwezig zijn. De BHV-er telt ook niet mee voor het maximum van 30 personen.

Mocht u ziek zijn of koorts- of verkoudheidsklachten hebben dan verzoeken we u om thuis te blijven. Als u niet kunt komen, wilt u zich dan afmelden bij het secretariaat dan kan iemand anders wellicht blij gemaakt worden met uw plekje.
Nieuws uit de parochie
Driekoningen
Mattheus is de enige evangelist die over de drie koningen schrijft. Wij noemen ze zo: ‘koningen’. Maar Mattheus noemt ze: ‘magoi’, dit zijn: ‘magiërs’. Zo’n naam lijkt verdacht veel op ‘magie’, tovenarij. Ze komen uit het oosten, want daar hebben ze de Ster gezien. Waren het dan sterrenkijkers, die de banen van de planeten kenden en horoscopen schreven? Het verhaal van Mattheus heeft altijd onze fantasie gestimuleerd. Het verhaal betovert ons. Maar … heeft het ook ons geloof versterkt … of toch vooral onze magische ideeën en gevoelens ?
Geen Nieuwjaarsreceptie
Helaas kan de Nieuwjaarsreceptie dit jaar niet doorgaan. Gelukkig zijn er nog veel andere mogelijkheden om elkaar een gezegend Nieuwjaar toe te wensen. Laten we proberen elkaar zo ook aan het begin van dit nieuwe jaar nabij te zijn.
1e vrijdagviering 8 januari 10:15 uur
Het lijkt heel knus: het jonge gezinnetje uit Bethlehem. Engelengezang en herders, sterren in de nacht: alles doet denken aan glorie aan God en vrede op aarde.

Maar het was zo anders. Voor het Kind was geen plaats. Vanaf het begin was het een teken van tegenspraak. Het zal aan mensen een spiegel voorhouden en dat is zwaar. Al vanaf het begin wees zijn leven in de richting van het kruis. Het zwaard van pijn en lijden stond midden in het leven van dit gezin. Maar toch zeiden ze samen ‘ja’ tegen hun levensopdracht. Vanuit de geschiedenis van hun volk wisten ze, dat het leven een woestijntocht is. Maar ze durfden die weg te gaan: God zou hen nooit in de steek laten. Het gezin van Nazareth is voor ons een voorbeeld in de kunst van het geloven. In goede en in kwade dagen bleven ze vertrouwen, wetend dat God hun leven op handen bleef dragen.
Nieuwjaarswens
De Christelijke kerken in Huizen hebben gezamenlijk de geloofsbelijdenis uitgesproken en voorgangers uit elke kerk wensen ons in deze video op hun eigen wijze een gezegend nieuwjaar. Luister naar deze bemoedigende woorden via deze link.
Wilt u een praatje maken?
Nu de regels weer een stuk strenger zijn wordt het steeds moeilijker om elkaar te ontmoeten. Soms zijn we maar al te blij als we weer eens een andere stem horen, al is het maar door de telefoon. Corona maakt deel uit van ons leven en dat valt niet mee. We missen elkaar in de kerk, bij de koffie en gewoon op de doordeweekse dagen. Hieronder vindt u diverse telefoonnummers die u kunt bellen. Even een luisterend oor of iemand die met u meedenkt kan soms enorm fijn zijn.
U kunt bellen tussen 10.00 en 22.00 uur met
Pastor Andrea Geria 06 26 78 86 05
Pastor Mikel Palic 06 12 19 04 84
Cuno Lavaleije 06 24 69 94 85
Carla Schaap 0616 44 51 62
Hanneke Henrichs 06 21 66 43 70

Misschien is er wel iemand, waarvan u denkt: Hij of zij zit alleen. Misschien zou die wel eens willen praten met iemand. Laat het ons weten. Dan worden ze gebeld.
De Brug is open………, samen door de donkere weken
De Brug aan de Hooghuizenweg 36 in Huizen (de Vituskerk) is iedere dinsdag- en vrijdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur open om even op adem te komen, te delen en te verbinden. De Vituskerk is ingericht als een huiskamer, alles op afstand, maar toch zo dat een onderling gesprek mogelijk is. Ook heeft De Brug in de Vituskerk een kleine kapel ingericht voor gebed en het branden van een kaars. In het Biebeltje is er een kop koffie/thee to go. Er wordt gezorgd voor een veilige omgeving, bij de open deuren van de kerk staan de aanwijzingen m.b.t. veiligheid en maatregelen. Wij zijn blij, dat we op deze manier ruimte kunnen bieden voor stilte-gesprek-verbinding.
 
Wij zijn nog op zoek naar gastvrouwen/ gastheren om koffie of thee in te schenken, misschien een luisterend oor te bieden en een praatje te maken. Als u op een dinsdag- of vrijdagmiddag gastvrouw/gastheer wilt zijn, dan kunt u zich aanmelden bij het secretariaat of bij Carla Schaap 
Voedselpakkettenactie voor Friersdale
Veel mensen in Friersdale beschikken niet over buffers en worden onevenredig hard geraakt door de gevolgen van de coronapandemie, het zijn voor hen letterlijk donkere dagen: de belangrijkste vraag voor hen is of ze morgen nog wel te eten hebben. Daarom is de Stichting Friersdale de actie “Laat uw lichtje schijnen” begonnen, gericht op het helpen van de mensen die “koshuiskinders” in hun gezin hadden opgenomen.

Dankzij diverse gulle gevers heeft de actie al een heel mooie start kunnen maken: van de ontvangen bijdragen hebben we al een aantal gezinnen van een voedselpakket kunnen voorzien, een geweldige manier om de kerstgedachte echt in praktijk te brengen!
Graag zouden we nog meer gezinnen van zo’n pakket willen voorzien om ze door deze zeer moeilijke periode heen te helpen. U kunt daarbij helpen door een donatie van € 25,00 voor een voedselpakket. U kunt uw bijdrage overmaken naar rekeningnummer NL50 RABO 0315 9021 59 t.n.v. Stichting Friersdale-Eemnes o.v.v. Voedselpakket 2020.
Gewijzigde openingstijden
Vanaf januari is het secretariaat op maandag gesloten. Het secretariaat is dan geopend op dinsdag-, woensdag- en donderdagochtend en op vrijdagmiddag.

Ter bemoediging
Ik wens dat je
net als de herders
voor niets hoeft te vrezen,
dat je van onrust mag genezen
en dat je in kinderogen
Gods vrede mag lezen.

Ik wens dat je
net als de wijzen
je moedig op weg durft bewegen,
dat je iets van je gaven zal geven
en dat je verbonden met velen
hoopvol zal mogen leven.

Ik wens dat je
net als Jezus’ leerlingen
met moed en inzet mag werken,
mensen in nood mag bemerken
en dat je bij velen
’t vertrouwen kan helpen versterken.

Ik wens dat in je eigen hart
in het komende jaar
een redder mag wonen
om zo van binnenuit
aan ieder mens
Gods liefde te tonen.(Kerststal Thomaskerk Driekoningen)
Contact

Kopij Kontaktpunten
Hebt u kopij voor de Kontaktpunten, stuurt u die dan uiterlijk donderdagavond naar het secretariaat op. Probeer de informatie wel zo kort en krachtig mogelijk op te schrijven.

Aanmelden Kontaktpunten
Als u de Kontaktpunten voortaan digitaal wilt ontvangen, stuur dan een mail naar het secretariaat of meld u aan via de website. Zou u ons willen melden als u weet dat iemand graag de Kontaktpunten ontvangt maar de digitale Kontaktpunten niet kan lezen en de papieren versie niet kan meenemen uit de kerk. Wij zorgen dan dat diegene de papieren versie ontvangt.