Kontakpunten 9 januari

Vieringen
De eerste lezing is vandaag uit het boek Jesaja. Dit Bijbelboek is genoemd naar de profeet Jesaja die leefde rond 750-700 voor Christus. Het Bijbelboek Jesaja bestaat uit drie delen. De lezing van vandaag is uit het tweede deel van het boek Jesaja. Dit speelt zich af aan het einde van de Babylonische ballingschap. Er is weinig hoop. Veel ballingen zijn in ballingschap geboren en kennen Juda niet eens meer. Jesaja kondigt echter een nieuwe toekomst aan. De terugkeer wordt vergeleken met de uittocht uit Egypte. Israël zal in ere worden hersteld.
In de lezing van vandaag horen we een waterverkoper. Hij biedt de dorstigen gratis water aan. Wie kan dat nu weigeren? Als we naar hem luisteren worden we verzadigd met heerlijke spijs. Deze oproep is gericht aan de ballingen die geen toekomst zien, die geen hoop hebben. Aan ballingen die hun geld uitgeven aan nutteloze dingen, misschien zelfs aan offers voor Babylonische goden. Maar misschien ook wel aan ons in onze luxe wereld waarin het geloof makkelijk naar de achtergrond verdwijnt.
 
We lezen dat er wel degelijk een toekomst is. Als we er maar voor open staan. En wat is die toekomst dan? Mijn gedachten zijn hoger dan uw gedachten, lezen we. Geeft dit niet aan dat God ons nooit uit het oog verliest en dat zijn weg met ons altijd doorloopt? Dat als alle hoop vervlogen lijkt, God hoop geeft? Hij opent de toekomst als je radeloos bent. Als je het opgeeft en er zelfs niet meer aan durft te denken dat het goed komt, denkt God er wel aan. Want Zijn wegen en Zijn gedachten zijn hoger. Deze woorden préken geen berusting, ze bréken de berusting!
 
Hoe? Dat lezen we in het laatste deel waar het gaat over regen en sneeuw die op de aarde valt. Die valt in oneindige hoeveelheden, zoals ook Gods genade onbegrensd is. Genade die ons bereikt via zijn woord. Maar als na een bui de zon gaat schijnen verdwijnt de regen en sneeuw al snel. Er lijkt niets van over. Ook wat dat betreft lijkt het op het woord van God. Wat blijft er uiteindelijk hangen van wat we horen tijdens een viering of in een overweging? De woorden lijken vluchtig. Maar als het een tijd niet regent of sneeuwt blijkt zo’n bui wel degelijk heel belangrijk en zorgt ervoor dat het dorre land vruchtbaar wordt. Is het zo niet ook met het woord van God. Het lijkt vluchtig, maar is toch vruchtbaar?
 
Verder nadenken over het woord van God? Kom dan, als u hebt gereserveerd zondag om 9:30 uur naar de Thomaskerk of kijk en luister naar de livestream.
Komende vieringen

De komende weken zijn er de volgende vieringen in de Thomaskerk:

Zondag 10 januari 9:30 uur eucharistieviering.  Voorganger pater Wijnand van Wegen

Zondag 17 januari 9:30 uur woord- en communieviering. Voorganger diaken Ton Hekkenberg

Zaterdag 23 januari 19:00 uur woord- en gebedsviering. Voorgangers leken

Zondag 24 januari 9:30 uur eucharistieviering. Voorganger pastor Mikel Palić
Voor alle andere vieringen vragen we u om te reserveren. Zie onder ‘Reserveren’.
Collectes zondag 10 januari
Eigen kerk:
Als u de viering via de livestream volgt of als u uw bijdrage niet kunt of wilt geven tijdens de collecte, kunt u uw bijdrage ook overmaken. Dat hoeft niet wekelijks. U zou het ook kunnen opsparen en bijvoorbeeld maandelijks kunnen overmaken via een periodieke overschrijving. U kunt uw bijdrage ook overmaken naar rekeningnummer 2\
NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. collectegeld. Juist nu is uw bijdrage extra welkom!
Friersdale:
Het afgelopen jaar was voor iedereen een moeilijk jaar. Door de coronamaatregelen is het Koshuis in Friersdale tijdelijk gesloten. Sommige kinderen zijn daarom opgenomen in een gastgezin. Deze gezinnen willen we met een voedselpakket bedanken. Medewerkers van de school stellen deze voedselpakketten samen. U kunt uw bijdrage hiervoor overmaken naar rekeningnummer NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. Friersdale
Vieringen van onze pastores via de livestream
Ook al kunnen we weer gezamenlijke vieringen hebben, we blijven de vieringen uitzenden via een livestream.
De vieringen zijn direct te volgen via deze link. Ook vindt u een link op onze website. Kijkt u op uw telefoon of tablet dan kunt u ook de kerkdienst gemist app downloaden. U vindt de uitzendingen onder RK Huizen/Blaricum.

De vieringen die worden uitgezonden zijn:
Zondag om 9:30 vanuit de Thomaskerk
Zondag om 11:00 vanuit de Vituskerk
De vieringen kunnen na afloop nog korte tijd worden teruggekeken. Alle vieringen vindt u hier.

Wilt u bijdrage aan de kosten van de livestream uitzendingen, maak dan uw bijdrage over naar NL 41 INGB 0000 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. KerkTV.
Openingstijden Thomaskerk
Op zondag is de Thomaskerk alleen om 9:30 uur open voor een viering.

U kunt doordeweeks langskomen om een kaarsje op te steken of voor individueel gebed tijdens de openingstijden van het secretariaat. U kunt het beste langskomen op
dinsdagochtend tussen 9:30 en 12:30 uur
woensdagochtend tussen 09:30 en 11.30 uur
vrijdagmiddag tussen 13:30 en 16:30 uur.
De deur is meestal dicht, maar als u aanbelt wordt u binnengelaten.
Vieringen
Wekelijks is er op zondag om 9:30 uur viering. Elke 1e vrijdag van de maand is er een Eucharistieviering om 10.15 uur. Elke 4e zaterdag van de maand om 19.00 uur is er een woord- en gebedsviering. Per viering zijn er maximaal 30 bezoekers welkom. Ook verder zijn er strikte regels. U leest deze hier

Wilt u proberen om op zondag rond 9:15 uur aanwezig te zijn. U herkent de vrijwilligers die u ontvangen bij de deur en begeleiden in de kerkzaal aan een rood hesje. U kunt ook bij hen terecht met vragen of opmerkingen. Zij helpen u graag verder.

Omdat we extra moeten ventileren is de kerk niet zo warm als u gewend bent. We raden u aan om warme kleding aan te trekken als u naar de viering komt.
We willen er alles aan doen om te voorkomen dat er besmetting plaatsvindt in de kerk. Daarom willen we u verzoeken om ook in de kerk, als u van en naar uw zitplek loopt, een mondkapje te dragen.

Om het veilig te houden hebben we uw medewerking hard nodig?  Helpt u mee?

Nu de horeca en ook alle (sport)kantines gesloten zijn hebben we moeten beslissen dat er na afloop van de viering geen koffie meer kan worden gedronken.
Reserveren
Voor alle vieringen wordt u dringend verzocht om te reserveren. Als uw reservering verwerkt is, ontvangt u een antwoord. Nu het maximum aantal bezoekers weer beperkt is tot 30 personen, is er een kans dat u de viering niet kunt bijwonen. Is het maximale aantal bezoekers van 30 personen bereikt, dan komt u op de wachtlijst en als u dat wenst staat u bovenaan de lijst voor de viering de week erna. U kunt zich opgeven bij het secretariaat. Hebt u geen email, dan kunt u zich telefonisch (035-5240069) opgeven.
Omdat er wekelijks meer dan het maximum aantal parochianen naar de vieringen wil komen, is het niet meer mogelijk om voor meerdere vieringen of voor vieringen verder dan de komende zondag te reserveren. Ook als u tot nu toe vast op de bezoekerslijst stond moet u vanaf nu weer gaan reserveren.

Aanmelden voor een specifieke viering op zaterdag of zondag kan tot de vrijdag ervoor 12 uur ’s middags. Aanmelding voor de 1e vrijdagviering kan tot en met de woensdagavond ervoor.

Bent u BHV-er of heeft u een EHBO-diploma, wilt u dit dan aan ons laten weten. Volgens de regels moet er elk viering een EHBO-er of BHV-er aanwezig zijn. De BHV-er telt ook niet mee voor het maximum van 30 personen.

Mocht u ziek zijn of koorts- of verkoudheidsklachten hebben dan verzoeken we u om thuis te blijven. Als u niet kunt komen, wilt u zich dan afmelden bij het secretariaat dan kan iemand anders wellicht blij gemaakt worden met uw plekje.
Nieuws uit de parochie
Storing livestream afgelopen zondag
Afgelopen zondag werd de rechtstreekse uitzending plotseling onderbroken. Dit kwam door een storing bij Kerkdienstgemist door overbelasting van het netwerk. Het probleem is gelukkig weer verholpen, maar velen hebben hierdoor de viering voor een deel niet kunnen zien. Jammer, want het was een inspirerende Driekoningenviering. Gelukkig is de viering nog wel terug te kijken via Kerkdienstgemist.nl.
Gevonden
Van wie is deze sleutel? Hij is in de kerk gevonden en ligt alweer even op zijn eigenaar te wachten. U kunt de sleutel afhalen bij het secretariaat.
Wilt u een praatje maken?
Nu de regels weer een stuk strenger zijn wordt het steeds moeilijker om elkaar te ontmoeten. Soms zijn we maar al te blij als we weer eens een andere stem horen, al is het maar door de telefoon. Corona maakt deel uit van ons leven en dat valt niet mee. We missen elkaar in de kerk, bij de koffie en gewoon op de doordeweekse dagen. Hieronder vindt u diverse telefoonnummers die u kunt bellen. Even een luisterend oor of iemand die met u meedenkt kan soms enorm fijn zijn.
U kunt bellen tussen 10.00 en 22.00 uur met
Pastor Andrea Geria 06 26 78 86 05
Pastor Mikel Palic 06 12 19 04 84
Cuno Lavaleije 06 24 69 94 85
Carla Schaap 0616 44 51 62
Hanneke Henrichs 06 21 66 43 70

Misschien is er wel iemand, waarvan u denkt: Hij of zij zit alleen. Misschien zou die wel eens willen praten met iemand. Laat het ons weten. Dan worden ze gebeld.
De Brug is open………, samen door de donkere weken
De Brug aan de Hooghuizenweg 36 in Huizen (de Vituskerk) is iedere dinsdag- en vrijdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur open om even op adem te komen, te delen en te verbinden. De Vituskerk is ingericht als een huiskamer, alles op afstand, maar toch zo dat een onderling gesprek mogelijk is. Ook heeft De Brug in de Vituskerk een kleine kapel ingericht voor gebed en het branden van een kaars. In het Biebeltje is er een kop koffie/thee to go. Er wordt gezorgd voor een veilige omgeving, bij de open deuren van de kerk staan de aanwijzingen m.b.t. veiligheid en maatregelen. Wij zijn blij, dat we op deze manier ruimte kunnen bieden voor stilte-gesprek-verbinding.
 
Wij zijn nog op zoek naar gastvrouwen/ gastheren om koffie of thee in te schenken, misschien een luisterend oor te bieden en een praatje te maken. Als u op een dinsdag- of vrijdagmiddag gastvrouw/gastheer wilt zijn, dan kunt u zich aanmelden bij het secretariaat of bij Carla Schaap 
Periodieke schenking: Doet u ook mee?
Het begin van het nieuwe jaar is een uitgelezen moment om te overwegen over te gaan op een periodieke schenking. Voor iedereen die jaarlijks € 100 of meer aan de parochie schenkt en inkomstenbelasting betaalt kan dit interessant zijn.
 
Als u voor uw kerkbalans gebruik gaat maken van een periodieke schenking mag u het hele bedrag aftrekken van uw inkomstenbelastingen. Dit kan een flink voordeel opleveren.
U tekent een contract met de parochie voor minimaal 5 jaar (zonder tussenkomst van de notaris) om gedurende die periode een vast bedrag aan de parochie te geven. Deze verplichting vervalt natuurlijk als u of uw partner overlijdt.
 
Voorbeeld: Iemand met een inkomen van € 40.000 (belastingtarief top 37,10%, 1% drempel € 400). Er zijn verder geen andere giften.
normale giftperiodieke giftperiodieke gift
Uw bijdrage aan de Actie Kerkbalans€ 300€ 300€ 400
Aftrekbaar bedrag€ 0€ 300€ 400
U krijgt terug van de belasting€ 0€ 111€ 148
Uw gift kost u netto€ 300€ 189€ 252
Uw parochie ontvangt€ 300€ 300€ 400 
Wilt u meer informatie over de periodieke schenking, dan kunt u contact opnemen met de heer Frans van Rossen, tel 035-5240975. Voor het formulier voor de overeenkomst kun u ook terecht bij het secretariaat.
Gewijzigde openingstijden
Vanaf januari is het secretariaat op maandag gesloten. Het secretariaat is dan geopend op dinsdag-, woensdag- en donderdagochtend en op vrijdagmiddag.

Ter bemoediging
De kruik die stuk was
Een waterdrager moest elke dag voor zijn meester naar de rivier om water te halen. Aan weerszijde van zijn lichaam hing een kruik aan een houten juk. De ene kruik was zo goed als nieuw, puntgaaf en zonder breuken. De andere kruik was oud en gebarsten en hij lekte continue water. Bij thuiskomst bleek de helft van deze kruik soms al leeg te zijn en dat deed de oude kruik verdriet. Op een dag kon hij het niet meer voor zich houden en zei tegen de waterdrager: meester, ik schaam me zo. Maar waarom toch, vroeg de waterdrager. Omdat ik niet in de schaduw van uw andere kruik kan staan. Hij levert dagelijks de volle inhoud water af, terwijl ik onderweg steeds water verlies. Oh, maar dat wist ik immers al lang, antwoordde de waterdrager. En toch heb ik je al die tijd graag willen gebruiken. Zijn die mooie bloemen langs de weg je niet opgevallen? Ze groeien alleen maar aan jouw kant. Enige tijd geleden heb ik daar zaad uitgestrooid. Jij hebt ze elke dag begoten en nu kan ik steeds een prachtig boeket plukken voor mijn heer. Een tijdje kwam er geen antwoord van de gebarsten kruik. Zo had hij het nog nooit bekeken. Hij had die bloemen wel zien groeien, maar dat zijn meester hem bewust in dienst had gehouden en dat hij hem ondanks alle gebreken toch kon gebruiken, dat was nog nooit bij hem opgekomen.
Contact

Kopij Kontaktpunten
Hebt u kopij voor de Kontaktpunten, stuurt u die dan uiterlijk donderdagavond naar het secretariaat op. Probeer de informatie wel zo kort en krachtig mogelijk op te schrijven.

Aanmelden Kontaktpunten
Als u de Kontaktpunten voortaan digitaal wilt ontvangen, stuur dan een mail naar het secretariaat of meld u aan via de website. Zou u ons willen melden als u weet dat iemand graag de Kontaktpunten ontvangt maar de digitale Kontaktpunten niet kan lezen en de papieren versie niet kan meenemen uit de kerk. Wij zorgen dan dat diegene de papieren versie ontvangt.